ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสมรายปี
(มม.)
สถานะ
กาฬสินธุ์
 บ้านโนนศรีเจริญ ต. ยอดแกง อ. นามน จ. กาฬสินธุ์ 2019-01-22 19:00:00 - 33.2 24.9 55.3 994.8 12.8 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ชุมชนจุมจัง ต. จุมจัง อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 2019-01-22 12:40:00 0 26 25 56.3 989.9 12.8 -2.95 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
กำแพงเพชร
 ชุมชนหนองปิ้งไก่ ต. นาบ่อคำ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2019-01-22 19:00:00 - 34.8 27.3 65.1 1001.3 13 - 0 0 0 0 0 15.6 ทำงานปกติ
ขอนแก่น
 วัดพิเสกประดิษฐิ์ ต. ใหม่นาเพียง อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น 2019-01-22 19:00:00 - 34.5 27 49.6 991.6 12 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 คำปลาหลาย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น 2019-01-22 19:00:00 - 32.2 22.4 64.7 992.2 11.6 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ ต. แวงน้อย อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น 2019-01-22 19:00:00 - 34.8 26.9 48.4 990.1 12.5 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ชัยภูมิ
 ตาดโตน ต. นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2019-01-22 19:00:00 - 35.8 27.7 53.4 992 12.6 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ชุมพร
 โรงเรียนปะทิววิทยา ต. บางสน อ. ปะทิว จ. ชุมพร 2019-01-22 19:00:00 - 35.8 28.2 83.7 1012.8 12.7 - 0 0 0 0.2 0 124.4 ทำงานปกติ
ตราด
 เปร็ดใน ต. ห้วงน้ำขาว อ. เมืองตราด จ. ตราด 2019-01-22 19:00:00 - 36.1 28.6 79.5 1010 12.6 - 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
ตาก
 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด ต. ด่านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก 2019-01-22 13:30:00 - 34.8 27 59.6 932.2 13.4 - - - 0 - 0 16.6 ทำงานปกติ
นครปฐม
 ศาลาดิน ต. มหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 2019-01-22 19:40:00 - 38 28.1 71.3 1014.7 12.3 0.88 0 0 0 0 0 3.6 ทำงานปกติ
นครราชสีมา
 อบต.ตลาดไทร ต. ตลาดไทร อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2019-01-22 19:00:00 - 34.1 28.7 48.7 994 12.2 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
น่าน
 วัดบ้านดงผาปูน ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน 2019-01-22 19:00:00 - 29 20.6 77.5 937.2 12.7 - 0 0 0 0 0 48 ทำงานปกติ
 ฝายดงผาปูน ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน 2019-01-22 19:40:00 - 26.1 17.7 86 936.8 12.7 689.136 0 0 0 0 0 47.6 ทำงานปกติ
บึงกาฬ
 ชุมชนบ้านบุ่งคล้า ต. บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 2019-01-22 19:00:00 - 31.9 23.1 69.7 997.1 11.3 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
บุรีรัมย์
 บ้านโคกพลวง ต. หนองโบสถ์ อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 2019-01-22 19:00:00 0.1 25.9 25.9 55 991.7 12.8 - 0 0 0 0 0 156.2 ทำงานปกติ
 อบต.โนนขวาง ต. โนนขวาง อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ 2019-01-22 19:00:00 - 35.4 27 53.4 996.3 12.6 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ชุมชนโกรกประดู่ ต. โคกกลาง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 2019-01-22 19:00:00 - 33.2 25.7 58.5 996 12.1 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อ่างฯหนองกุดใหญ่ ต. หนองเต็ง อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ 2019-01-22 19:00:00 0.3 38.3 27.1 55.8 997.4 12.7 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ปราจีนบุรี
 วัดบางแตน ต. บางแตน อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2018-11-14 17:50:00 - 39.3 30.3 75.6 1005.6 11.7 - 0 0 0 0 0 1076 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นาแขม ต. นาแขม อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2019-01-22 19:00:00 - 35.8 29.2 48.8 - 12.7 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ปัตตานี
 ชุมชนบ้านท่าด่าน ต. ดอนรัก อ. หนองจิก จ. ปัตตานี 2019-01-22 19:40:00 - 36.1 27 78.4 1013.8 11.8 11.77 0 0 0 0 0 176 ทำงานปกติ
พิษณุโลก
 นครป่าหมาก ต. นครป่าหมาก อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2019-01-22 19:40:00 - 36.7 27.8 72.9 1008.4 12.8 36.73 0 0 0 0 0 8.2 ทำงานปกติ
 ชุมแสงสงคราม ต. ชุมแสงสงคราม อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2019-01-22 19:40:00 - 36.1 26.8 76.7 - 12.6 39.63 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
ยะลา
 ชุมชนบ้านเหมือง ต. อัยเยอร์เวง อ. เบตง จ. ยะลา 2018-12-26 13:00:00 - 44.5 33.7 57.1 971.6 13 - 0 0 0 23.6 0 496.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ชุมชนบ้านควน 1 ต. พร่อน อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2019-01-22 19:40:00 - 35.4 26.3 83.7 - 12.7 11.49 0 0 0 0 0 165.8 ทำงานปกติ
 ชุมชนบ้านควน 2 ต. พร่อน อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2019-01-22 19:40:00 - 36.4 26.3 83.8 1009.4 12 11.26 0 0 0 0 0 73.2 ทำงานปกติ
ยโสธร
 ชุมชนตูม ต. กุดน้ำใส อ. ค้อวัง จ. ยโสธร 2019-01-22 19:00:00 - 33.8 26.4 55.3 1002 12.9 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ระยอง
 ชุมชนประแส ต. ปากน้ำกระแส อ. แกลง จ. ระยอง 2019-01-22 19:40:00 - 40 29.7 63.7 1013.4 12.8 9.29 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ราชบุรี
 บ้านหนองตาจอน ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 2019-01-22 19:00:00 - 35.8 - - - 12.8 - 0 0 0 0 0 3.6 ทำงานปกติ
ลำปาง
 ชุมชนแม่ตาลน้อย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 2019-01-22 19:00:00 - 30 22.7 82.9 969.8 11.4 - 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
สตูล
 ชุมชนบ้านโคกพะยอม ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล 2019-01-22 19:00:00 0 37 28.8 67 1011 13 - 0 0 0 0 0 36 ทำงานปกติ
สุราษฎร์ธานี
 ชุมชนบ้านทับคริสต์ ต. คลองชะอุ่น อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2019-01-22 19:00:00 - 37.7 29.5 71.3 1005.5 12.8 - 0 0 0 0 0 98.8 ทำงานปกติ
 ชุมชนลีเล็ด ต. ลีเล็ด อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2019-01-22 19:40:00 - 38.3 28.3 75.4 1012.4 12.8 10.83 0 0 0 0 0 94.8 ทำงานปกติ
 บ้านทับคริสต์ ต. คลองชะอุ่น อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2019-01-04 07:10:00 - 32.5 23.3 91.2 1009.6 11.2 9.91 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 3.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สุรินทร์
 ชุมชนหนองใหญ่ ต. หนองใหญ่ อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 2019-01-22 19:00:00 - 34.8 26.5 58.4 993 12.7 - 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
หนองบัวลำภู
 ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย ต. หนองหว้า อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 2019-01-22 19:00:00 - 33.2 25.7 52.3 986.9 12.8 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
อุบลราชธานี
 บ้านผาชัน ต. สำโรง อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี 2019-01-22 19:00:00 - 32.9 24.3 57.9 1001.5 11.5 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
เชียงราย
 เครือข่ายลุ่มน้ำลาว ต. แม่เจดีย์ใหม่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 2019-01-22 19:00:00 15.5 28.4 20 79.8 933.7 13 - 0 0 0 0 0 53.4 ทำงานปกติ
 ชุมชนม่วงชุม ต. ครึ่ง อ. เชียงของ จ. เชียงราย 2019-01-22 19:00:00 - 31.6 24.6 71.6 971 12.7 - 0 0 0 0 0 117.2 ทำงานปกติ
เชียงใหม่
 ป่าสักงาม ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 2019-01-22 19:00:00 - 28.3 20.8 84.8 954.5 12.5 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ชุมชนบ้านแม่ละอุป ต. แจ่มหลวง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 2019-01-22 19:00:00 - 24.1 14.6 76.9 913.6 12.7 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ชุมชนบ้านห้วยทราย ต. เขื่อนผาก อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 2019-01-22 19:00:00 - 32.5 23.3 73.6 960.8 11.9 - 0 0 0 0 0 24.2 ทำงานปกติ
 แม่หาด ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2019-01-22 19:00:00 - 33.8 25.6 65.9 979.4 12.7 - 0 0 0 0 0 32.4 ทำงานปกติ
เพชรบูรณ์
 ตำบลซับสมบูรณ์ ต. ซับสมบูรณ์ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2019-01-22 19:00:00 - 36.4 28.5 50.6 1001.9 12.6 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
แพร่
 ชุมชนห้วยไร่ ต. ห้วยไร่ อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2019-01-22 19:40:00 - 23.5 - - - 12.2 - 0 0 0 0 0.2 17.4 ทำงานปกติ