ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสมรายปี
(มม.)
สถานะ
กาฬสินธุ์
 บ้านโนนศรีเจริญ ต. ยอดแกง อ. นามน จ. กาฬสินธุ์ 2019-03-25 17:00:00 - 48 35.2 48.4 988.5 13.1 - 0 0 0 0 0 26.4 ทำงานปกติ
 ชุมชนจุมจัง ต. จุมจัง อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 2019-03-25 09:50:00 1.7 39.7 36.3 45.5 983.4 13 -3.62 0 0 0 0 0 38.4 ทำงานปกติ
กำแพงเพชร
 ชุมชนหนองปิ้งไก่ ต. นาบ่อคำ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2019-03-25 17:00:00 - 44.1 35.2 49.9 995 13.2 - 0 0 0 0 0 77.4 ทำงานปกติ
ขอนแก่น
 วัดพิเสกประดิษฐิ์ ต. ใหม่นาเพียง อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น 2019-03-25 17:00:00 - 43.8 32.8 54.8 986.1 12.9 - 0 0 0 0 0 21.4 ทำงานปกติ
 คำปลาหลาย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น 2019-03-25 17:00:00 - 45.4 34.4 47.9 985.4 12.9 - 0 0 0 5.2 0 29.6 ทำงานปกติ
 สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ ต. แวงน้อย อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น 2019-03-25 17:00:00 - 45.8 35.1 46.5 984.2 12.7 - 0 0 0 0 0 30.8 ทำงานปกติ
ชัยภูมิ
 ตาดโตน ต. นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2019-03-25 17:00:00 - 44.8 35 52.6 986.2 12.6 - 0 0 0 0 0 3 ทำงานปกติ
ชุมพร
 โรงเรียนปะทิววิทยา ต. บางสน อ. ปะทิว จ. ชุมพร 2019-03-25 17:00:00 - 41.2 31.6 71.3 1010.1 13.4 - 0 0 0 0 5.2 211.6 ทำงานปกติ
ตราด
 เปร็ดใน ต. ห้วงน้ำขาว อ. เมืองตราด จ. ตราด 2019-03-25 17:00:00 - 34.1 - 86.6 1008.8 12.7 - 0 0 0 0 0 6.6 ทำงานปกติ
ตาก
 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด ต. ด่านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก 2019-03-25 09:30:00 - 33.8 28.4 66.5 931.8 13.4 - - - 0 - 0 19.4 ทำงานปกติ
นครปฐม
 ศาลาดิน ต. มหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 2019-03-25 17:00:00 - 39.6 29.9 75.9 1011.4 12.3 0.72 0 0.2 0 0 11.2 18.4 ทำงานปกติ
นครราชสีมา
 อบต.ตลาดไทร ต. ตลาดไทร อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2019-03-25 17:00:00 - 41.2 36.8 44.3 990.1 12.3 - 0 0 0 0 0 25 ทำงานปกติ
น่าน
 วัดบ้านดงผาปูน ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน 2019-03-25 17:00:00 - 42.5 32.4 46.2 931.2 12.8 - 0 0 0 0 0 55 ทำงานปกติ
 ฝายดงผาปูน ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน 2019-03-25 17:00:00 - 40.3 30.3 54.8 930.2 13 689.116 0 0 0 0 0 47.6 ทำงานปกติ
บึงกาฬ
 ชุมชนบ้านบุ่งคล้า ต. บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 2019-03-25 17:00:00 - 46.1 34.5 50.3 990.3 10.9 - 0 0 0 0 0 37.8 ทำงานปกติ
บุรีรัมย์
 บ้านโคกพลวง ต. หนองโบสถ์ อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 2019-03-25 17:00:00 86.8 30.5 30.8 62.8 988.6 13.4 - 0 0 0 0 0 157.2 ทำงานปกติ
 อบต.โนนขวาง ต. โนนขวาง อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ 2019-03-25 17:00:00 - 36.4 27.8 77.3 992.2 12.7 - 0 0 0 0 2.2 3.6 ทำงานปกติ
 ชุมชนโกรกประดู่ ต. โคกกลาง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 2019-03-25 17:00:00 - 33.2 26.2 73.2 992.2 13.1 - 0 0 1.8 0 1.8 13.4 ทำงานปกติ
 อ่างฯหนองกุดใหญ่ ต. หนองเต็ง อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ 2019-03-25 17:00:00 49.6 44.5 32.9 60 993.6 12.8 - 0 0 0 0 0 20.4 ทำงานปกติ
ปราจีนบุรี
 วัดบางแตน ต. บางแตน อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2019-03-25 17:00:00 - 37.7 29.8 75.6 - 12.6 - 0 0 0 0 0.8 3.8 ทำงานปกติ
 อบต.นาแขม ต. นาแขม อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2019-03-25 17:00:00 - 39.6 31.2 68 - 12.9 - 0 0 0 0 0 29.8 ทำงานปกติ
ปัตตานี
 ชุมชนบ้านท่าด่าน ต. ดอนรัก อ. หนองจิก จ. ปัตตานี 2019-03-25 17:00:00 - 41.2 30.9 67.2 1009.6 13.5 11.65 0 0 0 0 0 201 ทำงานปกติ
พิษณุโลก
 นครป่าหมาก ต. นครป่าหมาก อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2019-03-25 17:00:00 - 45.1 31.6 63.3 1002.2 13 36.74 0 0 0 0 0 25.4 ทำงานปกติ
 ชุมแสงสงคราม ต. ชุมแสงสงคราม อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2019-03-25 17:00:00 - 48.3 36.1 50 - 12.8 39.34 0 0 0 0 0 50.4 ทำงานปกติ
ยะลา
 ชุมชนบ้านเหมือง ต. อัยเยอร์เวง อ. เบตง จ. ยะลา 2019-03-25 17:00:00 - 40.9 30.2 68.5 971.4 12.8 - 0 0 0 1.2 0 52 ทำงานปกติ
 ชุมชนบ้านควน 1 ต. พร่อน อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2019-03-25 17:00:00 - 40.9 30.3 72.1 - 12.6 11.23 0 0 0 0 0.2 206 ทำงานปกติ
 ชุมชนบ้านควน 2 ต. พร่อน อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2019-03-25 17:00:00 - 42.5 30.3 73.9 1005.1 12.4 11.29 0 0 0 0 0.2 101 ทำงานปกติ
ยโสธร
 ชุมชนตูม ต. กุดน้ำใส อ. ค้อวัง จ. ยโสธร 2019-03-25 17:00:00 - 42.5 31.6 59.5 997.5 13 - 0 0 0 0.2 0 0.2 ทำงานปกติ
ระยอง
 ชุมชนประแส ต. ปากน้ำกระแส อ. แกลง จ. ระยอง 2019-03-25 17:00:00 - 35.4 26.2 88.6 1012.1 12.3 9.74 0.2 0.6 1.6 1 15.2 77.2 ทำงานปกติ
ราชบุรี
 บ้านหนองตาจอน ต. ทุ่งหลวง อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 2019-03-25 17:00:00 - 40 - - - 13 - 0 0 0 0 0 6.2 ทำงานปกติ
ลำปาง
 ชุมชนแม่ตาลน้อย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 2019-03-25 13:00:00 - 48.3 39.2 41.2 967 11.6 - 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
สตูล
 ชุมชนบ้านโคกพะยอม ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล 2019-03-25 17:00:00 - 40.9 31 69.6 1007.6 13.2 - 0 0 0 0 0 42.8 ทำงานปกติ
สุราษฎร์ธานี
 ชุมชนบ้านทับคริสต์ ต. คลองชะอุ่น อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2019-03-25 17:00:00 - 39.6 29.9 79.9 1002.7 13 - 0 0 0 1.4 0.2 104 ทำงานปกติ
 ชุมชนลีเล็ด ต. ลีเล็ด อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2019-03-25 17:00:00 - 40.9 29.8 76.9 1009.1 12.9 10.69 0 0 0 0 0 95.2 ทำงานปกติ
 บ้านทับคริสต์ ต. คลองชะอุ่น อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2019-01-04 07:10:00 - 32.5 23.3 91.2 1009.6 11.2 9.91 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 3.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สุรินทร์
 ชุมชนหนองใหญ่ ต. หนองใหญ่ อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 2019-03-25 17:00:00 - 39.3 30 68.1 989.9 12.8 - 0 0 0 0.4 0 22.8 ทำงานปกติ
หนองบัวลำภู
 ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย ต. หนองหว้า อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 2019-03-25 17:00:00 - 44.8 33.5 54.5 980.7 12.9 - 0 0 0 22.6 0 69 ทำงานปกติ
อุบลราชธานี
 บ้านผาชัน ต. สำโรง อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี 2019-02-06 03:00:00 - 31.2 23.7 83.9 996.9 11.2 - 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
เชียงราย
 เครือข่ายลุ่มน้ำลาว ต. แม่เจดีย์ใหม่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 2019-03-25 17:00:00 15.8 46.5 34.9 21.2 928.3 13.7 - 0 0 0 0 0 57.2 ทำงานปกติ
 ชุมชนม่วงชุม ต. ครึ่ง อ. เชียงของ จ. เชียงราย 2019-03-25 17:00:00 - 50 38.2 25.7 964.1 12.9 - 0 0 0 0 0 117.2 ทำงานปกติ
เชียงใหม่
 ป่าสักงาม ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 2019-03-25 17:00:00 - 45.8 36.5 24.5 949 13.1 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ชุมชนบ้านแม่ละอุป ต. แจ่มหลวง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 2019-03-25 17:00:00 - 46.4 33.3 - 907.8 12.9 - 0 0 0 0 1.6 119.4 ทำงานปกติ
 ชุมชนบ้านห้วยทราย ต. เขื่อนผาก อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 2019-03-25 17:00:00 - 49 36.7 - 954.3 12.9 - 0 0 0 0 0 24.2 ทำงานปกติ
 แม่หาด ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2019-03-25 17:00:00 - 49.3 37.5 23.6 972.3 12.9 - 0 0 0 0 0 32.4 ทำงานปกติ
เพชรบูรณ์
 ตำบลซับสมบูรณ์ ต. ซับสมบูรณ์ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2019-03-25 17:00:00 - 40.3 30.5 69.2 997.6 12.7 - 0 0 0 7.2 0 53.4 ทำงานปกติ
แพร่
 ชุมชนห้วยไร่ ต. ห้วยไร่ อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2019-03-25 17:00:00 - 40.7 - - - 15.2 - 0 0 0 0 0 39.2 ทำงานปกติ