รายงานปริมาณฝนสะสมรายเดือน ปี 2019
<< ดูข้อมูลปีก่อนหน้า ดูข้อมูลปีถัดไป >>

สถานีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ฝนรวมทั้งปีกราฟ
 บ้านโนนศรีเจริญ จ.กาฬสินธุ์ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ชุมชนจุมจัง จ.กาฬสินธุ์ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ชุมชนหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร 15.6 - - - - - - - - - - - 15.6รายเดือน รายปี
 วัดพิเสกประดิษฐิ์ จ.ขอนแก่น 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 คำปลาหลาย จ.ขอนแก่น 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ จ.ขอนแก่น 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ตาดโตน จ.ชัยภูมิ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร 125 - - - - - - - - - - - 125รายเดือน รายปี
 เปร็ดใน จ.ตราด 2.8 - - - - - - - - - - - 2.8รายเดือน รายปี
 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก 16.6 - - - - - - - - - - - 16.6รายเดือน รายปี
 ศาลาดิน จ.นครปฐม 3.6 - - - - - - - - - - - 3.6รายเดือน รายปี
 อบต.ตลาดไทร จ.นครราชสีมา 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 วัดบ้านดงผาปูน จ.น่าน 48 - - - - - - - - - - - 48รายเดือน รายปี
 ฝายดงผาปูน จ.น่าน 47.6 - - - - - - - - - - - 47.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 บ้านโคกพลวง จ.บุรีรัมย์ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 อบต.โนนขวาง จ.บุรีรัมย์ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ชุมชนโกรกประดู่ จ.บุรีรัมย์ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 อ่างฯหนองกุดใหญ่ จ.บุรีรัมย์ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 อบต.นาแขม จ.ปราจีนบุรี 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านท่าด่าน จ.ปัตตานี 176 - - - - - - - - - - - 176รายเดือน รายปี
 นครป่าหมาก จ.พิษณุโลก 8.2 - - - - - - - - - - - 8.2รายเดือน รายปี
 ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก 2.8 - - - - - - - - - - - 2.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านควน 1 จ.ยะลา 165.8 - - - - - - - - - - - 165.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านควน 2 จ.ยะลา 73 - - - - - - - - - - - 73รายเดือน รายปี
 ชุมชนตูม จ.ยโสธร 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ชุมชนประแส จ.ระยอง 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 บ้านหนองตาจอน จ.ราชบุรี 3.6 - - - - - - - - - - - 3.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนแม่ตาลน้อย จ.ลำปาง 3.2 - - - - - - - - - - - 3.2รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านโคกพะยอม จ.สตูล 36 - - - - - - - - - - - 36รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี 98.8 - - - - - - - - - - - 98.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี 94.8 - - - - - - - - - - - 94.8รายเดือน รายปี
 บ้านทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี 3 - - - - - - - - - - - 3รายเดือน รายปี
 ชุมชนหนองใหญ่ จ.สุรินทร์ 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย จ.หนองบัวลำภู 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 บ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 เครือข่ายลุ่มน้ำลาว จ.เชียงราย 53.4 - - - - - - - - - - - 53.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนม่วงชุม จ.เชียงราย 117.2 - - - - - - - - - - - 117.2รายเดือน รายปี
 ป่าสักงาม จ.เชียงใหม่ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านแม่ละอุป จ.เชียงใหม่ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านห้วยทราย จ.เชียงใหม่ 28.6 - - - - - - - - - - - 28.6รายเดือน รายปี
 แม่หาด จ.เชียงใหม่ 32.4 - - - - - - - - - - - 32.4รายเดือน รายปี
 ตำบลซับสมบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 0 - - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ชุมชนห้วยไร่ จ.แพร่ 17.8 - - - - - - - - - - - 17.8รายเดือน รายปี

จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)