รายงานปริมาณฝนสะสมรายเดือน ปี 2019
<< ดูข้อมูลปีก่อนหน้า ดูข้อมูลปีถัดไป >>

สถานีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ฝนรวมทั้งปีกราฟ
 บ้านโนนศรีเจริญ จ.กาฬสินธุ์ 025.21.2 - - - - - - - - - 26.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนจุมจัง จ.กาฬสินธุ์ 022.216.2 - - - - - - - - - 38.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร 15.662.40 - - - - - - - - - 78รายเดือน รายปี
 วัดพิเสกประดิษฐิ์ จ.ขอนแก่น 021.40 - - - - - - - - - 21.4รายเดือน รายปี
 คำปลาหลาย จ.ขอนแก่น 018.810.8 - - - - - - - - - 29.6รายเดือน รายปี
 สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ จ.ขอนแก่น 030.80 - - - - - - - - - 30.8รายเดือน รายปี
 ตาดโตน จ.ชัยภูมิ 030 - - - - - - - - - 3รายเดือน รายปี
 โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร 162.841.88 - - - - - - - - - 212.6รายเดือน รายปี
 เปร็ดใน จ.ตราด 2.83.80 - - - - - - - - - 6.6รายเดือน รายปี
 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก 16.620.8 - - - - - - - - - 19.4รายเดือน รายปี
 ศาลาดิน จ.นครปฐม 3.6212.8 - - - - - - - - - 18.4รายเดือน รายปี
 อบต.ตลาดไทร จ.นครราชสีมา 0224 - - - - - - - - - 26รายเดือน รายปี
 วัดบ้านดงผาปูน จ.น่าน 484.42.6 - - - - - - - - - 55รายเดือน รายปี
 ฝายดงผาปูน จ.น่าน 47.600 - - - - - - - - - 47.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 020.817 - - - - - - - - - 37.8รายเดือน รายปี
 บ้านโคกพลวง จ.บุรีรัมย์ 00.40.6 - - - - - - - - - 1รายเดือน รายปี
 อบต.โนนขวาง จ.บุรีรัมย์ 00.82.8 - - - - - - - - - 3.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนโกรกประดู่ จ.บุรีรัมย์ 01.212.2 - - - - - - - - - 13.4รายเดือน รายปี
 อ่างฯหนองกุดใหญ่ จ.บุรีรัมย์ 0119.4 - - - - - - - - - 20.4รายเดือน รายปี
 อบต.นาแขม จ.ปราจีนบุรี 00.229.6 - - - - - - - - - 29.8รายเดือน รายปี
 วัดบางแตน จ.ปราจีนบุรี - 30.8 - - - - - - - - - 3.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านท่าด่าน จ.ปัตตานี 17634.40.4 - - - - - - - - - 210.8รายเดือน รายปี
 นครป่าหมาก จ.พิษณุโลก 8.216.80.4 - - - - - - - - - 25.4รายเดือน รายปี
 ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก 2.847.60 - - - - - - - - - 50.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านควน 1 จ.ยะลา 166.8400.2 - - - - - - - - - 207รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านควน 2 จ.ยะลา 74.226.40.2 - - - - - - - - - 100.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านเหมือง จ.ยะลา - 8.86.8 - - - - - - - - - 15.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนตูม จ.ยโสธร 000.2 - - - - - - - - - 0.2รายเดือน รายปี
 ชุมชนประแส จ.ระยอง 013.463.8 - - - - - - - - - 77.2รายเดือน รายปี
 บ้านหนองตาจอน จ.ราชบุรี 3.62.60 - - - - - - - - - 6.2รายเดือน รายปี
 ชุมชนแม่ตาลน้อย จ.ลำปาง 3.200 - - - - - - - - - 3.2รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านโคกพะยอม จ.สตูล 365.41.4 - - - - - - - - - 42.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี 100.81.42 - - - - - - - - - 104.2รายเดือน รายปี
 ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี 94.80.40 - - - - - - - - - 95.2รายเดือน รายปี
 บ้านทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี 3 - - - - - - - - - - - 3รายเดือน รายปี
 ชุมชนหนองใหญ่ จ.สุรินทร์ 0.48.214.2 - - - - - - - - - 22.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย จ.หนองบัวลำภู 036.832.2 - - - - - - - - - 69รายเดือน รายปี
 บ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี 00 - - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 เครือข่ายลุ่มน้ำลาว จ.เชียงราย 53.40.63.2 - - - - - - - - - 57.2รายเดือน รายปี
 ชุมชนม่วงชุม จ.เชียงราย 117.200 - - - - - - - - - 117.2รายเดือน รายปี
 ป่าสักงาม จ.เชียงใหม่ 000 - - - - - - - - - 0รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านแม่ละอุป จ.เชียงใหม่ 031.687.8 - - - - - - - - - 119.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านห้วยทราย จ.เชียงใหม่ 28.600 - - - - - - - - - 28.6รายเดือน รายปี
 แม่หาด จ.เชียงใหม่ 32.400 - - - - - - - - - 32.4รายเดือน รายปี
 ตำบลซับสมบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 013.240.2 - - - - - - - - - 53.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนห้วยไร่ จ.แพร่ 18.421.20.2 - - - - - - - - - 39.8รายเดือน รายปี

จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)