รายงานปริมาณฝนสะสมรายเดือน ปี 2018
<< ดูข้อมูลปีก่อนหน้า ดูข้อมูลปีถัดไป >>

สถานีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ฝนรวมทั้งปีกราฟ
 บ้านโนนศรีเจริญ จ.กาฬสินธุ์ 002.24.210.200022.41.6031.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนจุมจัง จ.กาฬสินธุ์ 046100.431.875.619.85.22.620.40.80239.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร 0.4344.265200.422.4 - 89.2120.6199.63223.4800.2รายเดือน รายปี
 วัดพิเสกประดิษฐิ์ จ.ขอนแก่น 0 - - - - - - - - 53.6230.677.2รายเดือน รายปี
 คำปลาหลาย จ.ขอนแก่น 04.868.825.82.20.239.8 - - 68.63.26.8220.2รายเดือน รายปี
 สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ จ.ขอนแก่น 7.613.26.2161.4164.8215.690.632.2216133267.61074.2รายเดือน รายปี
 ตาดโตน จ.ชัยภูมิ 02.62.448.686.455.878.653117.239.217.66.8508.2รายเดือน รายปี
 โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร 27.676.4 - 237.2 - 131.81288.8 - 0.6314.4175.61100.4รายเดือน รายปี
 เปร็ดใน จ.ตราด 162.238.2166.6169.6158426.2271.6248.2229.8149.432.617.62070รายเดือน รายปี
 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก 0.215.84.439213.6175296.2123.8108.281.814.64.21076.8รายเดือน รายปี
 ศาลาดิน จ.นครปฐม 21.821.241.874.8107.8106.634.6124.2110275.420.635.8974.6รายเดือน รายปี
 อบต.ตลาดไทร จ.นครราชสีมา 1.80.227144.680.8150.6102123.692.640.89.838.8812.6รายเดือน รายปี
 ฝายดงผาปูน จ.น่าน - - - - 0.2753.4740713.6238899.26.62550รายเดือน รายปี
 วัดบ้านดงผาปูน จ.น่าน - - - - - - - - 13198.29.47.2245.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 18.45155.8128.4221.2488.4 - 126.4250.435.65.22.21383รายเดือน รายปี
 บ้านโคกพลวง จ.บุรีรัมย์ 3.61.816.6316.488.29036.698.6146.855.832.61.2888.2รายเดือน รายปี
 อบต.โนนขวาง จ.บุรีรัมย์ 0040108.4114.244.886.884.688.81631.65.2620.4รายเดือน รายปี
 อ่างฯหนองกุดใหญ่ จ.บุรีรัมย์ 36.20.41.235.622172.4104.4167.2229.42724.613.4932.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนโกรกประดู่ จ.บุรีรัมย์ - - - - 88.451.6144.6106.43.834.240.237.8507รายเดือน รายปี
 วัดบางแตน จ.ปราจีนบุรี - - - - 43.4149240196.4343.6108.80 - 1081.2รายเดือน รายปี
 อบต.นาแขม จ.ปราจีนบุรี - - - - - - - - - 2.61.65.810รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านท่าด่าน จ.ปัตตานี 96.637.817.893.215490.8103.24.2100.651185.2310.61245รายเดือน รายปี
 นครป่าหมาก จ.พิษณุโลก 0.80.20.8 - - - - - 0.4006.68.8รายเดือน รายปี
 ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก 0000000079.296.60.87183.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านเหมือง จ.ยะลา 123.8 - - - - - - - - - 57.2217.2398.2รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านควน 1 จ.ยะลา 135.843.442.61583.65.24410.2115.614.8294.6473.81341.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านควน 2 จ.ยะลา 11743.635.220299.876.6104.211.2156229.2262.6278.41615.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนตูม จ.ยโสธร 0.604.6140.2007.434.887.64.637.6191.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนประแส จ.ระยอง 000.22.22158.60.87.670.421233.63.8410.2รายเดือน รายปี
 บ้านหนองตาจอน จ.ราชบุรี - - - - - - 22.442119.2195.49820.4497.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนแม่ตาลน้อย จ.ลำปาง 15.49.614.673164.2137.4147160.872.289.8601.8945.8รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านโคกพะยอม จ.สตูล 14127.45.629173.6218313.6176.4462.6226.4110.6941978.2รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี 21032.484.4177.6181.664.2635.2121.266.2153.699.81772.2รายเดือน รายปี
 ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี 90.87.86.410570.815065.267.283.6146.2166.64181377.6รายเดือน รายปี
 บ้านทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี 24141100.830.600001.6069.671.4556รายเดือน รายปี
 ชุมชนหนองใหญ่ จ.สุรินทร์ 7.24.235.478.2131.662.8137.2242148.236.22449.4956.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย จ.หนองบัวลำภู 0.237.842.6175.2157.614466.472.8166.478.662.6950.2รายเดือน รายปี
 บ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี 11.4113.46098.641.8221.4336.6303.2989.401284.8รายเดือน รายปี
 เครือข่ายลุ่มน้ำลาว จ.เชียงราย 51226.699.2890.40.4140.8102.4158.295.817.2747รายเดือน รายปี
 ชุมชนม่วงชุม จ.เชียงราย 10.8215462.800006.657.649.814.4277รายเดือน รายปี
 แม่หาด จ.เชียงใหม่ 6.25.64.642184.663.27242.2103.2222.421.422.2789.6รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านห้วยทราย จ.เชียงใหม่ - 0.47.2 - - - - - 0 - 78.420.4106.4รายเดือน รายปี
 ชุมชนบ้านแม่ละอุป จ.เชียงใหม่ - - - - 8.893.778.857.521.7 - 560.8317.3รายเดือน รายปี
 ป่าสักงาม จ.เชียงใหม่ - - - - - - - - - - 000รายเดือน รายปี
 ตำบลซับสมบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ - - - - - - - - 0.2108.430.4112รายเดือน รายปี
 ชุมชนห้วยไร่ จ.แพร่ 8.41.80.21.204.844.27.227.6 - 0.66102รายเดือน รายปี

จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)