ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสมรายปี
(มม.)
สถานะ
กระบี่
 อบต.สินปุน ต. สินปุน อ. เขาพนม 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.9 63 1005.9 12.2 0 0 0 0 0 85 ทำงานปกติ
 อบต.คลองขนาน ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 30 66.1 1007.7 12.8 0 0 0 0 0 62.6 ทำงานปกติ
 อบต.คลองหิน ต. คลองหิน อ. อ่าวลึก 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 28.9 75 999 12 0 0 0 5.6 0 93.6 ทำงานปกติ
กรุงเทพมหานคร
 ร.ร.นวมิทรราชูทิศ เบญจมราชาลัย ต. สามวาตะวันตก อ. คลองสามวา 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 29.9 59.6 1011.5 12.7 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) ต. ถนนพญาไท อ. ราชเทวี 2019-01-22 18:50:00 0.4 - 30.4 45.5 - 12.7 0 0 0 0 0 1.9 ทำงานปกติ
กาญจนบุรี
 อบต.บ่อพลอย ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.9 53.8 1003.1 12.9 0 0 0 0 0 14.2 ทำงานปกติ
 อบต.หินดาด ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ 2019-01-22 18:00:00 - 43.8 29.8 57.2 1001.6 12.8 0 0 0 0 0 2.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหญ้า ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.8 54.5 1007.7 12.8 0 0 0 0 0 2.6 ทำงานปกติ
 อบต.ไล่โว่ ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 28 69.9 988.4 12.7 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.นาสวน ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-09-04 12:00:00 101 33.3 38.2 52 976 6.8 0 0 0 1.6 0 223.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ดอนชะเอม ต. ดอนชะเอม อ. ท่ามะกา 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 30 57.7 1011.9 11.6 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีมงคล ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค 2019-01-22 18:00:00 0 30.4 30.9 43 1002 12.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ปังเผล ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 39 30 56.5 990.5 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะสำโรง ต. เกาะสำโรง อ. เมืองกาญจนบุรี 2019-01-22 18:00:00 0 32.3 30.4 47 1005 12 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งกระบ่ำ ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.6 52.7 1003.3 12.2 0 0 0 0 0 4.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าเสา ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค 2019-01-22 18:00:00 0 31.9 32.3 43 997 12.3 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 ทต.เขาโจด ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ 2019-01-11 09:00:00 - 34.8 27.6 74.5 989.6 11.7 0 0 0 0 0 1 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองลู ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 29.8 61.3 990.6 12.8 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าขนุน ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.5 57.1 997.3 12.9 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 โรงเรียนบ้านไทรทอง ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 30.2 53.5 999.9 12.8 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
กาฬสินธุ์
 อบต.เนินยาง ต. เนินยาง อ. คำม่วง 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 27.4 47.8 995.2 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โคกเครือ ต. โคกเครือ อ. หนองกุงศรี 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.4 44.6 - 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลเหนือ ต. เหนือ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 2019-01-22 12:00:00 295 37.7 34.3 36 995 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นาคู ต. นาคู อ. นาคู 2019-01-21 18:00:00 - 38.7 28.8 48.3 990.3 13 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
กำแพงเพชร
 อบต.คลองขลุง ต. คลองขลุง อ. คลองขลุง 2019-01-22 18:00:00 - 36.4 29.2 59.8 1004.9 13 0 0 0 0.4 0 19 ทำงานปกติ
 ทต.คลองลานพัฒนา ต. คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.8 56.5 997.1 12.4 0 0 0 0 0 2.2 ทำงานปกติ
 ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29.4 61.4 1006.8 13 0 0 0 0 0 21.6 ทำงานปกติ
 อบจ.กำแพงเพชร ต. อ่างทอง อ. เมืองกำแพงเพชร 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.2 54.7 1004.3 12.6 0 0 0 0 0 1 ทำงานปกติ
 อบต.ลานกระบือ ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ 2019-01-22 18:00:00 - 38 28.5 64.6 - 12.1 0 0 0 0 0 10 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไม้กอง ต. หนองไม้กอง อ. ไทรงาม 2018-10-11 09:00:00 - 39.6 - - - 11.6 0 0 0 0 0 20.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.พรานกระต่าย ต. พรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.8 57 1004.1 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 33.6 47.7 1003.4 12.6 0 0 0 0 0 15.6 ทำงานปกติ
 อบต.สลกบาตร ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 40 30.1 55.7 1008.3 12.7 0 0 0 0.2 0 26.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งทราย ต. ทุ่งทราย อ. ทรายทองวัฒนา 2019-01-22 18:00:00 - 40.9 29.9 65.3 1006.6 12.9 0 0 0 0 0 35.6 ทำงานปกติ
ขอนแก่น
 อบต.บ้านไผ่ ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ 2019-01-22 19:00:00 0 26.5 28.9 56 995 11.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทม.บ้านทุ่ม ต. บ้านทุ่ม อ. เมืองขอนแก่น 2019-01-18 07:00:00 - 29.6 20.5 74.3 997.5 7.7 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พังทุย ต. พังทุย อ. น้ำพอง 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 29.4 41.9 993.7 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นาหนองทุ่ม ต. นาหนองทุ่ม อ. ชุมแพ 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 28.1 45.2 984.6 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โนนข่า ต. โนนข่า อ. พล 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.4 44.8 993.3 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองกุงธนสาร ต. หนองกุงธนสาร อ. ภูเวียง 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 - - - 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
จันทบุรี
 ทต.พลิ้ว ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ 2019-01-22 18:00:00 - 41.9 34.7 41.5 1010.8 12.6 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.ทับช้าง ต. ทับช้าง อ. สอยดาว 2019-01-21 13:00:00 310 40.2 35.8 42 993 14.6 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.เทพนิมิต ต. เทพนิมิต อ. โป่งน้ำร้อน 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 51.6 1000 12.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนซ่อง ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว 2019-01-22 18:00:00 - 40 30.6 48.2 1006.5 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นายายอาม ต. นายายอาม อ. นายายอาม 2019-01-22 18:00:00 - 41.2 31.4 49.1 1010.1 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.โป่งน้ำร้อน ต. โป่งน้ำร้อน อ. โป่งน้ำร้อน 2019-01-22 18:00:00 0 30.4 30.4 49 984 11.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ปัถวี ต. ปัถวี อ. มะขาม 2019-01-22 18:00:00 - 41.9 31.4 47.6 1009.4 12.2 0 0 0 0 0 1 ทำงานปกติ
 ทต.ตะเคียนทอง ต. ตะเคียนทอง อ. เขาคิชฌกูฏ 2019-01-22 18:00:00 - 41.9 30.9 52 1006.8 12.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ฉะเชิงเทรา
 อบต.บางขวัญ ต. บางขวัญ อ. เมืองฉะเชิงเทรา 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 30.6 57.8 1011.4 11.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ดอนฉิมพลี ต. ดอนฉิมพลี อ. บางน้ำเปรี้ยว 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 58.3 - 11.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ท่ากระดาน ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 30.6 44 1007.5 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองแหน ต. หนองแหน อ. พนมสารคาม 2019-01-22 18:00:00 - 43.2 31.2 46.4 - 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.คลองตะเกรา ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 30.8 47.1 1003.9 12.9 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. บางปะกง 2019-01-22 18:00:00 - 42.5 32.5 50.5 1010.8 12.8 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
ชลบุรี
 อบต.บ่อทอง ต. บ่อทอง อ. บ่อทอง 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 31.7 39.2 1001.7 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบอนแดง ต. หนองบอนแดง อ. บ้านบึง 2019-01-22 18:00:00 - 40 31.6 45.5 1007.4 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.พลูตาหลวง ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.7 67.8 1006.7 12.8 0 0 0 4 0 18.2 ทำงานปกติ
 รพสต.บ่อวิน ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา 2019-01-22 18:00:00 - 41.9 30.4 57.6 995.5 12.7 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
ชัยนาท
 ทต.บ้านกล้วย ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 56.6 1010.6 12.8 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.หันคา ต. หันคา อ. หันคา 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29.4 65.5 1010.3 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.สรรพยา ต. สรรพยา อ. สรรพยา 2019-01-22 03:00:00 - 34.5 26.6 79.2 1012.1 12.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.คุ้งสำเภา ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 61.4 1010.6 12.9 0 0 0 0 0.2 12.8 ทำงานปกติ
 ทต.แพรกศรีราชา ต. แพรกศรีราชา อ. สรรคบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.6 58.3 1012 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.วัดสิงห์ ต. วัดสิงห์ อ. วัดสิงห์ 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 30 59.8 - 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ชัยภูมิ
 อบต.บ้านเจียง ต. บ้านเจียง อ. ภักดีชุมพล 2019-01-22 18:00:00 - 36.4 29 45.5 - 12.2 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 28.2 51.5 991.2 11.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.เจาทอง ต. เจาทอง อ. ภักดีชุมพล 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 28.2 46.1 981.3 13 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ช่องสามหมอ ต. ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ 2019-01-22 18:00:00 - 35.8 - - - 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโพนงาม ต. หนองโพนงาม อ. เกษตรสมบูรณ์ 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 - - - 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โนนกอก ต. โนนกอก อ. เกษตรสมบูรณ์ 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 28.5 46.5 985.2 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านเต่า ต. บ้านเต่า อ. บ้านแท่น 2019-01-22 18:00:00 - 36.7 29.1 42.6 - 13 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โคกเริงรมย์ ต. โคกเริงรมย์ อ. บำเหน็จณรงค์ 2019-01-22 17:00:00 - 40.9 29.8 43 987.6 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ชุมพร
 อบต.เขาไชยราช ต. เขาไชยราช อ. ปะทิว 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29.7 72.5 1003.3 12.8 0 0 0 0 0 121.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. ท่าแซะ 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.7 76.8 1009.6 12.5 0 0 0 0 0 144.6 ทำงานปกติ
 อบต.หงษ์เจริญ ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 29.9 72.6 1008.7 13.1 0 0 0 1.2 0.2 89.6 ทำงานปกติ
 อบต.เขาค่าย ต. เขาค่าย อ. สวี 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 30.8 66.9 1002.6 13 0 0 0 0 0 140.2 ทำงานปกติ
 อบต.พระรักษ์ ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ะ 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.5 73.7 1008.6 12.6 0 0 0 0 0 179.2 ทำงานปกติ
 ทต.ปากตะโก ต. ปากตะโก อ. ทุ่งตะโก 2019-01-22 18:00:00 - 34.8 - - - 12.8 0 0 0 0 0 141.4 ทำงานปกติ
 ทต.วังใหม่ ต. วังใหม่ อ. เมืองชุมพร 2019-01-22 18:00:00 - 38 28.3 94.9 1006.4 13 0 0 0 0 0 188.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งคาวัด ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.7 75.2 1005.8 13 0 0 0 0 0 207.8 ทำงานปกติ
ตรัง
 ทต.ห้วยยอด ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด 2019-01-22 18:00:00 - 41.9 29.9 67.8 1006.3 12.7 0 0 0 0 0 113.4 ทำงานปกติ
 อบต.กะลาเส ต. กะลาเส อ. สิเกา 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.9 67 1008.3 12.9 0 0 0 0 0 32.6 ทำงานปกติ
 ทต.ควนโพธิ์ ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว 2019-01-22 18:00:00 - 44.8 30.4 67.7 1007 12.8 0 0 0 0 0 2.4 ทำงานปกติ
ตราด
 อบต.ด่านชุมพล ต. ด่านชุมพล อ. บ่อไร่ 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 30.4 49.9 1006.7 12.6 0 0 0 0 0 16.6 ทำงานปกติ
 ทต.เกาะช้าง ต. เกาะช้าง อ. เกาะช้าง 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 28.6 76.5 1010.5 11.7 0 0 0 0 0 1.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าพริกเนินทราย ต. เนินทราย อ. เมืองตราด 2018-12-30 08:00:00 - 35.8 28.9 66.5 1013.7 12.5 0 0 0 0 0 514.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ไม้รูด ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่ 2019-01-22 18:00:00 - 40 29.9 70.4 1010.3 12.7 0 0 0 0 0 10.2 ทำงานปกติ
 อบต.บางปิด ต. บางปิด อ. แหลมงอบ 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 73.4 1011 12.6 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบอน ต. หนองบอน อ. บ่อไร่ 2019-01-22 17:00:00 - 29 33.5 43.3 998.4 13.2 0 0 0 0 0 7 ทำงานปกติ
 อบต.สะตอ ต. สะตอ อ. เขาสมิง 2019-01-22 18:00:00 - 40.9 31.3 47.4 1009.2 12.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ตาก
 อบต.ตากออก ต. ตากออก อ. บ้านตาก 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.9 50.4 - 11.9 0 0 0 0 0 1.4 ทำงานปกติ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต. ระแหง อ. เมืองตาก 2019-01-22 18:00:00 - 40.9 30.2 51.1 997.2 12.7 0 0 0 0 0 9.4 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ระมาด ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด 2019-01-21 10:00:00 - 39 28.4 54.8 994.2 11.8 0 0 0 0 0 15.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา ต. สามเงา อ. สามเงา 2019-01-22 14:00:00 - 42.9 31.4 49.7 995.1 11.9 0 0 0 0 0 8.8 ทำงานปกติ
 อบต.พบพระ ต. พบพระ อ. พบพระ 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29.8 53.2 967.6 12.7 0 0 0 0 0 23.2 ทำงานปกติ
 วัดวังตะเคียน ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด 2019-01-08 14:00:00 - 32.2 24.6 87.8 990.2 13.2 0 4.6 0.2 0 15.6 15.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงเรียนแม่อมกิ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง 2019-01-22 08:00:00 - 22.9 19.2 81.4 943.6 11.6 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.อุ้มผาง ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง 2019-01-22 18:00:00 0 28.9 27.9 51 957 11.9 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
นครนายก
 อบต.นาหินลาด ต. นาหินลาด อ. ปากพลี 2019-01-22 18:00:00 - 41.2 34.1 44.7 1009.1 12.5 0 0 0 0 0 5.8 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีจุฬา ต. ศรีจุฬา อ. เมืองนครนายก 2019-01-22 18:00:00 - 40.9 29.9 52.8 1010.8 13 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีกะอาง ต. ศรีกะอาง อ. บ้านนา 2019-01-22 18:00:00 - 40 32.9 50.8 1011.6 12.4 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
นครปฐม
 อบต.กำแพงแสน ต. กำแพงแสน อ. กำแพงแสน 2017-02-18 10:00:00 11 27.9 34.8 44 1009 1.5 0 0 0 0 0 16.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นครชัยศรี ต. นครชัยศรี อ. นครชัยศรี 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 30.8 52.3 1013 12.7 0 0 0 0 0 1.6 ทำงานปกติ
นครพนม
 อบต.พุ่มแก ต. พุ่มแก อ. นาแก 2019-01-22 18:00:00 - 33.2 25 52.2 999 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านผึ้ง ต. บ้านผึ้ง อ. เมืองนครพนม 2019-01-22 18:00:00 - 34.1 24.8 53 997.7 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม 2019-01-22 17:00:00 - 36.7 28.8 41 997.2 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
นครราชสีมา
 ทต.กงรถ ต. กงรถ อ. ห้วยแถลง 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.1 48.2 995.1 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ตะคุ ต. ตะคุ อ. ปักธงชัย 2019-01-20 09:00:00 - 40.9 30.2 54.4 991.3 11.3 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ไชยมงคล ต. ไชยมงคล อ. เมืองนครราชสีมา 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.3 45.6 985.3 13 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.สัมฤทธิ์ ต. สัมฤทธิ์ อ. พิมาย 2019-01-22 17:00:00 - 38.3 30.3 45.3 994.5 11.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย ต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี 2019-01-11 11:00:00 - 45.1 33.3 48.2 990.5 11.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เทศบาลตำบลเมืองคง ต. เมืองคง อ. คง 2019-01-22 18:00:00 - 39 30 41.5 991.7 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบัวละคร ต. หนองบัวละคร อ. ด่านขุนทด 2019-01-22 18:00:00 0 28.4 28.9 40 987 12 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โบสถ์ ต. โบสถ์ อ. พิมาย 2019-01-22 18:00:00 - 36.4 28.9 48.9 995.7 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ด่านจาก ต. ด่านจาก อ. โนนไทย 2019-01-20 11:00:00 - 39.6 30.9 52.2 994.9 11.3 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ศรีละกอ ต. ศรีละกอ อ. จักราช 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.5 48.9 992.5 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ขนงพระ ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29 46.6 975.9 12.9 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.อุดมทรัพย์ ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว 2019-01-22 18:00:00 - 37 29.3 46.6 986.5 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.วังโรงใหญ่ ต. วังโรงใหญ่ อ. สีคิ้ว 2019-01-22 18:50:00 - 34.8 27.2 49.5 983.7 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.วังน้ำเขียว ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 28.5 45.6 959 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.วังหมี ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 27.8 55.4 964.1 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
นครศรีธรรมราช
 อบต.บ้านลำนาว ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน 2019-01-22 18:00:00 0 31.9 30.4 64 1004 12.2 0 0 0 0 0 124.6 ทำงานปกติ
 อบต.นากะซะ ต. นากะชะ อ. ฉวาง 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 30.1 62.8 1007.9 12.7 0 0 0 0 0 130 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดทายิการาม ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ 2019-01-22 16:00:00 - 39.3 - - - 13.5 0 0 0 0 0 200 ทำงานปกติ
 อบต.เทพราช ต. เทพราช อ. สิชล 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 74.7 - 12.6 0 0 0 0 0 264.8 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนทะเล ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 71.6 1008.3 12.7 0 0 0 0 0 266.8 ทำงานปกติ
 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 30 75.2 1010.9 12.8 0 0 0.4 0 0.4 124.4 ทำงานปกติ
นครสวรรค์
 อบต.เขาทอง ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี 2019-01-22 18:00:00 - 39 30 51.8 - 11.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.บางตาหงาย ต. บางตาหงาย อ. บรรพตพิสัย 2019-01-22 18:00:00 0 28.4 26.9 62.7 1007.2 12.9 0 0 0 0 0 7 ทำงานปกติ
 อบต.พิกุล ต. พิกุล อ. ชุมแสง 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 30 60.4 1009.1 12.9 0 0 0 0 0 3.6 ทำงานปกติ
 ทต.โกรกพระ ต. โกรกพระ อ. โกรกพระ 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.9 59.4 - 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.เก้าเลี้ยว ต. เก้าเลี้ยว อ. เก้าเลี้ยว 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 30 67.4 1009.1 12.5 0 0 0 0 0 8 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว ต. ลาดยาว อ. ลาดยาว 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 56.5 1006.3 12.9 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.แม่วงก์ ต. แม่วงก์ อ. แม่วงก์ 2019-01-22 18:00:00 0 31.8 29.4 47 997.5 12.9 0 0 0 0 0 15 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบัว ต. หนองบัว อ. หนองบัว 2019-01-22 18:00:00 - 40 30.4 52.7 - 12.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ 2019-01-22 18:00:00 - 39 31 51.4 1009.6 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ไพศาลี ต. ไพศาลี อ. ไพศาลี 2019-01-22 18:00:00 - 40.9 31.2 41.2 1005.4 12.7 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.ตาคลี ต. ตาคลี อ. ตาคลี 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.7 52.1 1006 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ตากฟ้า ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 - - - 13 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าตะโก ต. ท่าตะโก อ. ท่าตะโก 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.9 61.5 1008.8 12.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
นนทบุรี
 อบต.ราษฎร์นิยม ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย 2019-01-17 15:00:00 - 42.9 32.3 58 1009.9 17.3 0 0 0 0 0 0.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
นราธิวาส
 ทต.บูเก๊ะตา ต. โละจูด อ. แว้ง 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 30 71.3 1009.9 12.6 0 0 0 0 0 210.8 ทำงานปกติ
 อบต.บูกิต ต. บูกิต อ. เจาะไอร้อง 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.2 77.8 1009.9 12.6 0 0 0 0 0 203.4 ทำงานปกติ
น่าน
 อบต.อ่ายนาไลย ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 27.9 52.9 986.8 11.6 0 0 0 0 0 27.4 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง ต. ป่าคาหลวง อ. บ้านหลวง 2019-01-22 18:00:00 - 37 27.3 58.2 971.3 12.2 0 0 0 0 0 20.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ่อเกลือใต้ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ 2019-01-22 18:00:00 - 31.9 - - - 12.8 0 0 0 0 0 44.8 ทำงานปกติ
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง ต. เชียงกลาง อ. เชียงกลาง 2019-01-22 18:50:00 - 35.1 25.8 67.6 983.7 12.3 0 0 0 0 0 17.8 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ 2019-01-22 18:00:00 - 33.5 24.4 77.4 951.7 12.3 0 0 0 0.2 0 22.2 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าคา ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 30.3 53.6 987.3 12.6 0 0 0 0 0 16 ทำงานปกติ
 รพสต.หมอเมือง ต. หมอเมือง อ. แม่จริม 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 27.6 56.3 982.9 12.8 0 0 0 0 0 37.2 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว ต. บ่อแก้ว อ. นาหมื่น 2019-01-22 18:00:00 - 36.7 27.7 57.7 973.1 11.9 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 อบต.นาน้อย ต. นาน้อย อ. นาน้อย 2019-01-22 18:00:00 - 35.8 27.5 51.9 981 12.8 0 0 0 0 0 18.2 ทำงานปกติ
 น่าน ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.3 49.6 982.9 12.6 0 0 0 0 0 25.4 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำมวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา 2019-01-22 18:00:00 - 34.1 26 59.4 975.3 13 0 0 0 0 0 49.8 ทำงานปกติ
 อบต.ไชยวัฒนา ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 27.5 59.7 976.4 12.7 0 0 0 0 0 11.8 ทำงานปกติ
 อบต.นาไร่หลวง ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 25.2 72.1 - 12.7 0 0 0 0 0 35 ทำงานปกติ
 อบต.ดู่พงษ์ ต. ดู่พงษ์ อ. สันติสุข 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 27.6 58.9 979.8 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง ต. ทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง 2018-11-06 09:40:00 - 34.1 25.8 67.3 979.3 11.9 0 0 0 0 0 195.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.กลางเวียง ต. กลางเวียง อ. เวียงสา 2019-01-22 09:00:00 - 29.6 22.8 82.7 - 12.5 0 0 0 0 0 19.4 ทำงานปกติ
บึงกาฬ
 ทต.บึงโขงหลง ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง 2019-01-22 17:00:00 - 41.9 28.6 44.1 994 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.บึงกาฬ ต. บึงกาฬ อ. บึงกาฬ 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 27.3 48.6 996.6 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.หนองเลิง ต. หนองเลิง อ. บึงกาฬ 2019-01-22 18:00:00 0 26.5 27 50 992 11.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองพันทา ต. หนองพันทา อ. โซ่พิสัย 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 27.1 51.8 997 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแฝก ต. ป่าแฝก อ. พรเจริญ 2019-01-22 18:00:00 0 25 25 55 992 12 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
บุรีรัมย์
 ทต.ดอนอะราง ต. ดอนอะราง อ. หนองกี่ 2019-01-22 18:00:00 - 36.4 29 47.6 986.3 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองกง ต. หนองกง อ. นางรอง 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.3 46.4 992.4 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ละหานทราย ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.3 46.6 988.3 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ห้วยราช ต. ห้วยราช อ. ห้วยราช 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.6 47.1 995.3 11.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.แคนดง ต. แคนดง อ. แคนดง 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29.5 44.1 996.8 13 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ลำนางรอง ต. ลำนางรอง อ. โนนดินแดง 2019-01-22 18:00:00 - 35.8 27.6 50.5 981.3 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ปทุมธานี
 อบต.บึงชำอ้อ ต. บึงชำอ้อ อ. หนองเสือ 2019-01-22 18:00:00 - 41.6 30.1 62.8 1011.6 12.9 0 0 0 0.8 0 0.8 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดอู่ข้าว ต. คลองเจ็ด อ. คลองหลวง 2019-01-22 18:00:00 - 42.9 30.1 59.8 1010.5 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ประจวบคีรีขันธ์
 ทต.บางสะพานน้อย ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย 2019-01-22 18:00:00 - 35.8 - - - 12.8 0 0 0 0 0 100.8 ทำงานปกติ
 ทต.ร่อนทอง ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน 2019-01-22 18:00:00 - 38 - - - 13 0 0 0 0 0 50 ทำงานปกติ
 อบต.ทับใต้ ต. ทับใต้ อ. หัวหิน 2019-01-22 17:00:00 10.8 33.3 30.9 60.5 1004 13.7 0 0 0 0 0 16.8 ทำงานปกติ
 ทต.กุยบุรี ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.5 69.7 1012.5 12.7 0 0 0 0 0 31.6 ทำงานปกติ
 อบต.เขาล้าน ต. เขาล้าน อ. ทับสะแก 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.4 73.8 1009.6 12.9 0 0 0 0 0 273.4 ทำงานปกติ
 ทต.ปราณบุรี ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 30 67.8 1010.5 12.9 0 0 0 0 0 11.4 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 27.4 74 997 11.8 - - - - - - ทำงานปกติ
 วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 29.9 66.6 1007 12.8 0 0 0 0 0 13.2 ทำงานปกติ
 วัดยางชุม ต. หาดขาม อ. กุยบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 40 29.7 66.4 1003.3 12.7 0 0 0 0 0 34.8 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะหลัก ต. เกาะหลัก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-01-22 18:00:00 0 30.9 27.9 74 1010 11.8 0 0 0 0 0 80 ทำงานปกติ
ปราจีนบุรี
 รพสต.บ้านโคกอุดม ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี 2019-01-22 18:00:00 0 31.4 31.9 35 1012 11.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.กรอกสมบูรณ์ ต. กรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ 2019-01-22 18:00:00 0 30.9 31.9 38 1004 11.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ดงพระรามณ์ ต. ดงพระราม อ. เมืองปราจีนบุรี 2019-01-22 18:50:00 0 29.9 28.9 45.3 1010.5 12.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.บุพราหมณ์ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 32.5 41.4 1003.6 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.วังท่าช้าง ต. วังท่าช้าง อ. กบินทร์บุรี 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 31.3 43.8 1008.2 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ปัตตานี
 ทต.โคกโพธิ์ ต. โคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ 2019-01-21 04:00:00 - 32.2 24.6 89 1008.5 11.1 0 0 0 0 0 39.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.เขาตูม ต. เขาตูม อ. ยะรัง 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.2 72.7 1010.3 12.9 0 0 0 0 0 207.8 ทำงานปกติ
 อบต.มะนังดาลำ ต. มะนังดาลำ อ. สายบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 37 28.9 74.5 1012.6 12.7 - - - - - - ทำงานปกติ
พระนครศรีอยุธยา
 ทต.บางไทร ต. บางไทร อ. บางไทร 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 28.9 67 1009 11.9 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองขนาก ต. หนองขนาก อ. ท่าเรือ 2019-01-22 13:00:00 59 39.2 35.3 - 1010 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด ต. ลาดชิด อ. ผักไห่ 2019-01-22 18:00:00 0 29.4 28.9 61 1009 11.7 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
พะเยา
 ทต.หย่วน ต. หย่วน อ. เชียงคำ 2019-01-22 18:00:00 0 26 26 62 969 11.7 0 0 0 0 0 36.6 ทำงานปกติ
 ทต.เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน 2019-01-22 18:00:00 0 29.4 28.4 54 984 11.9 0 0 0 0 0 22.4 ทำงานปกติ
 ทต.ห้วยข้าวก่ำ ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน 2019-01-22 18:00:00 0 26.5 26 62 970 12 0 0 0 0 0 38 ทำงานปกติ
 อบต.แม่อิง ต. แม่อิง อ. ภูกามยาว 2019-01-22 18:00:00 0 28.9 27 64 969 12 0 0 0 0 0 21.2 ทำงานปกติ
 ทต.แม่ใจ ต. แม่ใจ อ. แม่ใจ 2019-01-22 18:00:00 0 26 26.5 69 965 12.2 0 0 0 0 0 60.6 ทำงานปกติ
 ทต.ปง ต. ปง อ. ปง 2019-01-22 18:00:00 0 27 27 59 979 12 0 0 0 0 0 22.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ใส ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา 2019-01-22 18:00:00 0 27.9 26 71 967 11.9 0 0 0 0 0 30.6 ทำงานปกติ
พังงา
 อบต.บางวัน ต. บางวัน อ. คุระบุรี 2019-01-22 18:00:00 0 32.3 30.9 62 1003 12.3 0 0 0 0 0 41.4 ทำงานปกติ
 ทต.ลำแก่น ต. ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 30.4 81 1004 11 0 0 0 0 0 123.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทับปุด ต. ทับปุด อ. ทับปุด 2019-01-22 18:50:00 - - 24.6 90.2 1008.3 12.8 0.2 0 9.2 4.6 9.2 70.6 ทำงานปกติ
พัทลุง
 อบต.ป่าพะยอม ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม 2019-01-22 18:00:00 0 30.9 29.9 79 1006 12.4 0 0 0 0 0 125.4 ทำงานปกติ
 อบต.คลองเฉลิม ต. คลองเฉลิม อ. กงหรา 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 - - - 13 0 0 0 0 0 105.2 ทำงานปกติ
พิจิตร
 เทศบาลตำบลหอไกร ต. หอไกร อ. บางมูลนาก 2019-01-22 16:00:00 - 47.4 33.8 49.8 1007.9 13.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโสน ต. หนองโสน อ. สามง่าม 2019-01-22 18:00:00 0 30.9 28.9 53.3 1008.3 12.5 0 0 0 0 0 10 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง 2019-01-22 18:50:00 - 35.4 27.4 72.8 1008.3 11.8 0 0 0 0 0 5.4 ทำงานปกติ
 ทต.โพทะเล ต. โพทะเล อ. โพทะเล 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.8 60.3 1008 12.7 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
 ทต.สามง่าม ต. สามง่าม อ. สามง่าม 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.7 66.9 1007.6 11.8 0 0 0 0 0 7.4 ทำงานปกติ
 อบต.วังงิ้ว ต. วังงิ้ว อ. ดงเจริญ 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 56.5 1004.5 12.7 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 ทม.ตะพานหิน ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน 2019-01-22 18:00:00 - 40 29.6 62.6 1009.1 12.5 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทับคล้อ ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 31.8 48.7 1008.6 12.5 0 0 0 0 0 3.4 ทำงานปกติ
 อบต.วังทรายพูน ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.8 60.8 1007.8 12.3 0 0 0 0 0 4.2 ทำงานปกติ
 บ่อบำบัด ทม.พิจิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.9 62.6 1007.4 12.5 0 0 0 0 0 12.8 ทำงานปกติ
พิษณุโลก
 ทต.บางระกำเมืองใหม่ ต. บางระกำ อ. บางระกำ 2019-01-22 18:00:00 0 29.4 28.4 60 1007 12.2 0 0 0 0 0 17.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บางกระทุ่ม 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 28.9 68 1002 12 0 0 0 0 0 10.6 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแดง ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ 2019-01-22 18:00:00 - 37 28.9 52.2 989.1 12.2 0 0 0 0.2 0 6.8 ทำงานปกติ
 ทต.นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.8 47.6 989.4 12 0 0 0 0 0 6.4 ทำงานปกติ
 ทต.เนินมะปราง ต. เนินมะปราง อ. เนินมะปราง 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 29.9 56.5 1006.4 12.7 0 0 0 0 0 7.8 ทำงานปกติ
 อบต.พรหมพิราม ต. พรหมพิราม อ. พรหมพิราม 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 29.1 63.1 1006.9 12.7 0 0 0 0 0 6.4 ทำงานปกติ
 โครงการชลประทานพิษณุโลก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก 2010-10-01 00:00:00 0 40.7 41.7 49 1003 6.5 0 0 0 0 0 402.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง 2019-01-22 18:00:00 - 40 29.6 60.8 1007.2 12.7 0 0 0 0 0 6.4 ทำงานปกติ
 อบต.วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.8 63.4 1007.2 12.8 0 0 0 0 0 16.6 ทำงานปกติ
ภูเก็ต
 อบต.ไม้ขาว ต. ไม้ขาว อ. ถลาง 2019-01-22 18:00:00 - 40 30 77.4 1009.8 12.8 0 0 0 2.8 0.2 112.4 ทำงานปกติ
 ทต.ราไวย์ ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต 2019-01-22 18:00:00 - 39 - - 1009.8 13.1 0 0 0 0 0 25.2 ทำงานปกติ
มหาสารคาม
 อบต.ดอนหว่าน ต. ดอนหว่าน อ. เมืองมหาสารคาม 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 28.1 45.9 993.1 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 28.8 45 995.6 11.6 0 0 0 0 0.8 5.2 ทำงานปกติ
 อบต.โนนแดง ต. โนนแดง อ. บรบือ 2019-01-22 18:00:00 0 28.9 27.9 48 986 12.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโพธิ์ ต. หนองโพธิ์ อ. นาเชือก 2019-01-22 18:00:00 0 27.4 27.4 43 993 11.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
มุกดาหาร
 ทต.ดอนตาล ต. ดอนตาล อ. ดอนตาล 2019-01-22 18:00:00 - 34.8 25.7 53.4 998 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ต. คำอาฮวน อ. เมืองมุกดาหาร 2019-01-22 18:00:00 - 34.5 25.9 53.5 996.4 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำเที่ยง ต. น้ำเที่ยง อ. คำชะอี 2019-01-22 06:00:00 - 25.1 17.7 77 995.5 10.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ยะลา
 ทต.เขื่อนบางลาง ต. เขื่อนบางลาง อ. บันนังสตา 2019-01-21 08:00:00 - 29.3 28.6 71.9 1008.8 12.5 0 0 0 0 0 84.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ยะรม ต. ยะรม อ. เบตง 2019-01-22 18:00:00 - 44.8 29.4 67 981.2 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.กาบัง ต. กาบัง อ. กาบัง 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 29.9 69.4 1006 12.9 0 0 0 0 0 73.8 ทำงานปกติ
ยโสธร
 อบต.บึงแก ต. บึงแก อ. มหาชนะชัย 2019-01-22 18:00:00 0 27 27.4 50 995 11.8 - - - - - - ทำงานปกติ
 อบต.สวาท ต. สวาท อ. เลิงนกทา 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 27 49 997.8 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งนางโอก ต. ทุ่งนางโอก อ. เมืองยโสธร 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 28.3 49 997.9 11.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ระนอง
 อบต.บางหิน ต. บางหิน อ. กะเปอร์ 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 - - - 11.9 0 0 0 0 0 35.6 ทำงานปกติ
 อบต.บางใหญ่ ต. บางใหญ่ อ. กระบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 29.7 69.5 1010.3 13.2 0 0 0 0 0 94.2 ทำงานปกติ
 ทต.ปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. เมืองระนอง 2019-01-22 18:00:00 - 48.3 34.5 50.2 1012 13.1 0 0 0 0 0 46 ทำงานปกติ
 ทม.ระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง 2019-01-22 18:00:00 - 40 30.1 64.7 1010.6 12.9 0 0 0 0 0 51.6 ทำงานปกติ
ระยอง
 อบต.บ้านแลง ต. บ้านแลง อ. เมืองระยอง 2019-01-22 18:00:00 - 42.2 30.1 65.1 1009.3 12 0 0 0 0 0 5.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไร่ ต. หนองไร่ อ. ปลวกแดง 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 30.7 51.7 1003.7 11.8 0 0 0 0 7 14.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านนา ต. บ้านนา อ. แกลง 2019-01-22 18:00:00 - 43.2 30.8 52.5 1009.8 12.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ราชบุรี
 ทต.สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 30.1 52.3 997.9 12.8 0 0 0 0 0 11 ทำงานปกติ
 ทต.เขาขวาง ต. เตาปูน อ. โพธาราม 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 33.8 46.8 1011.6 12.6 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านบึง ต. บ้านบึง อ. บ้านคา 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 - - - 12.8 0 0 0 0 0 3.4 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าหวาย ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง 2019-01-22 18:00:00 - 40 30.5 48 999.1 12.7 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
ร้อยเอ็ด
 วัดเวฬุวัน ต. เหนือเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด 2019-01-22 15:00:00 - 46.4 33.2 37 996.9 11.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. เสลภูมิ 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 28.4 45 996.6 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ชุมพร ต. ชุมพร อ. เมยวดี 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 27.7 48.1 995.9 11.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ร.ร.เทศบาล 1 (ทต.เกษตรวิสัย) ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 28 48.5 998.2 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหมื่นถ่าน ต. หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ 2019-01-22 18:00:00 0 27.9 27.9 51 992 11.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.อัคคะคำ ต. อัคคะคำ อ. โพธิ์ชัย 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 28.1 47.5 995.7 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ลพบุรี
 อบต.ท่ามะนาว ต. ท่ามะนาว อ. ชัยบาดาล 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.9 47.9 1006 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองมะค่า ต. หนองมะค่า อ. โคกเจริญ 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.5 46.2 1003 12 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
 อบต.ชอนสารเดช ต. ชอนสารเดช อ. หนองม่วง 2019-01-22 17:00:00 - 41.2 31.5 41.4 1000.6 12 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลโคกตูม ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี 2019-01-22 18:50:00 - 35.1 29.4 47.1 1001.7 11.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ลำปาง
 อบต.แจ้ซ้อน ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 2019-01-22 08:00:00 3 16.2 17.2 - 974 12 0 0 0 0 0 27.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกิ่ว ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 2019-01-20 16:00:00 - 43.8 - - - 11.7 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 2019-01-22 18:00:00 0 31.4 27 61 975 11.9 0 0 0 0 0 20 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหล่ม ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 28.9 61.4 982.4 12.3 0 0 0 0 0 29.8 ทำงานปกติ
 ทต.ลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 30 54.9 986.3 12 0 0 0 0.2 0 17.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแหง ต. บ้านแหง อ. งาว 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 28 58.1 980.1 11.9 0 0 0 0 0 16.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.5 54.9 992.5 12.7 0 0 0 0 0 24.4 ทำงานปกติ
 ทต.แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 2019-01-22 18:00:00 - 36.7 28.3 55.1 971.5 12.8 0 0 0 0 0 19.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 2019-01-22 18:00:00 0 30.4 28.4 56 982 11.8 0 0 0 0 0 19.4 ทำงานปกติ
 ทต.เสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 29.4 53.2 986 11.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นายาง ต. นายาง อ. สบปราบ 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 29.3 55.9 987.7 12.8 0 0 0 0 0 20.4 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ปะ ต. แม่ปะ อ. เถิน 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.8 54.5 990.1 12.2 0 0 0 0 0 10.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 27.5 61.9 963.7 12.4 0 0 0 0 0 64.6 ทำงานปกติ
ลำพูน
 ทต.บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 28 64.7 975 12.8 0 0 0 0 0 52 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ 2019-01-22 18:00:00 - 37 28 61 976.5 12.7 0 0 0 0 0 35.8 ทำงานปกติ
 ทต.ทาสบเส้า ต. ทาสบเส้า อ. แม่ทา 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 27.1 65.8 965.5 11.9 0 0 0 0 0 39.8 ทำงานปกติ
 ทต.วังดิน ต. ลี้ อ. ลี้ 2019-01-22 18:00:00 - 36.4 28.4 53.8 961.1 12.2 0 0 0 0 0 22.2 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน ต. ในเมือง อ. เมืองลำพูน 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 28.6 60.1 978.9 12.7 0 0 0 0 0 27.6 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าซาง ต. ป่าซาง อ. ป่าซาง 2019-01-22 18:50:00 - 34.8 26.8 65.4 978.2 12.9 0 0 0 0 0 47.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งหัวช้าง ต. ทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 27 59.5 948.9 11.9 0 0 0 0 0 8.4 ทำงานปกติ
ศรีสะเกษ
 วัดบ้านน้ำเย็น ต. เมือง อ. กันทรลักษ์ 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29.4 47.7 994.8 11.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ขะยูง ต. ขะยูง อ. อุทุมพรพิสัย 2019-01-22 18:00:00 - 36.7 28.8 52.3 998.1 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ตาอุด ต. ตาอุด อ. ขุขันธ์ 2019-01-22 17:00:00 - 43.2 30.6 46.8 994.2 7.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.กันทรารมย์ ต. ดูน อ. กันทรารมย์ 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 29 49.4 997.5 12.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.สุขสวัสดิ์ ต. สุขสวัสดิ์ อ. ไพรบึง 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 28 51.8 996.4 12 - - - - - - ทำงานปกติ
สกลนคร
 ทต.โคกสี ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 27.3 45.1 995.8 12.8 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.บัวสว่าง ต. สว่าง อ. พรรณานิคม 2019-01-22 18:00:00 - 35.8 26.5 47.4 994.9 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบบต.หนองแปน ต. หนองแปน อ. เจริญศิลป์ 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 28.4 44.4 993.7 12 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ด่านม่วงคำ ต. ด่านม่วงคำ อ. โคกศรีสุพรรณ 2019-01-22 18:00:00 - 34.5 26.2 48.6 997 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.คำตากล้า ต. คำตากล้า อ. คำตากล้า 2019-01-22 18:00:00 - 36.7 26.9 46.7 995.7 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นิคมน้ำอูน ต. นิคมน้ำอูน อ. นิคมน้ำอูน 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 26.9 49.5 991.6 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.พังโคน ต. พังโคน อ. พังโคน 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 27.5 48.5 995.9 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.โคกภู ต. โคกภู อ. ภูพาน 2019-01-22 18:00:00 - 34.8 26.8 47.8 989 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าแร่ ต. ท่าแร่ อ. เมืองสกลนคร 2019-01-22 18:00:00 - 34.1 26.4 51.4 996.4 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอเต่างอย ต. นาตาล อ. เต่างอย 2019-01-22 18:00:00 - 35.8 26.8 49.1 994.8 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ขัวก่าย ต. ขัวก่าย อ. วานรนิวาส 2019-01-22 18:00:00 - 34.8 - - - 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
สงขลา
 อบต.เขาพระ ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ 2019-01-19 18:00:00 0 34.8 31.9 70 999 6.4 0 0 0 0 0 121.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วัดเชิงแสใต้ ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ 2019-01-09 20:00:00 - 35.4 28.4 80.7 1013.5 6.2 0 0 0 0 0 102.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พิจิตร ต. พิจิตร อ. นาหม่อม 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 29.7 76.2 1008.4 12.7 0 0 0 0 0 173.6 ทำงานปกติ
 ทม.สะเดา ต. สะเดา อ. สะเดา 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.9 70.6 1005.3 12.9 0 0 0 0 0 60 ทำงานปกติ
สตูล
 ทต.เจ๊ะบิลัง ต. เจ๊ะบิลัง อ. เมืองสตูล 2019-01-22 18:00:00 - 41.6 30.6 61.4 1011.7 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแก่บ่อหิน ต. ป่าแก่บ่อหิน อ. ทุ่งหว้า 2019-01-22 18:00:00 - 40.9 30.7 64.5 1007.8 12.7 0 0 0 0 0 35.4 ทำงานปกติ
สมุทรปราการ
 อบต.ศีรษะจรเข้น้อย ต. ศีรษะจรเข้น้อย อ. บางเสาธง 2019-01-22 18:00:00 - 42.2 31.6 50.1 1013.4 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.แหลมฟ้าผ่า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ 2019-01-22 18:00:00 - 42.2 30.8 56.6 1010.7 12.8 0 0 0 0 0 32.2 ทำงานปกติ
สมุทรสงคราม
 อบต.ปลายโพงพาง ต. ปลายโพงพาง อ. อัมพวา 2019-01-22 18:00:00 0 29.4 27.9 73 1013 12.1 0 0 0 0 0 4.6 ทำงานปกติ
สมุทรสาคร
 อบต.บางกระเจ้า ต. บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร 2018-10-20 18:30:00 0 25 24.5 99 1010 11.7 0.4 1 3.2 13.4 19.4 1037.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สระบุรี
 ทม.ทับกวาง ต. ทับกวาง อ. แก่งคอย 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 30.9 41.2 - 12.7 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 อบต.วังม่วง ต. วังม่วง อ. วังม่วง 2019-01-22 18:00:00 - 39 30 45.7 1002.9 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
สระแก้ว
 อบต.โคคลาน ต. โคคลาน อ. ตาพระยา 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.9 45.7 998.9 11.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 รพสต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. อรัญประเทศ 2019-01-22 18:00:00 - 40 30 48.8 1006.5 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแยก ต. ท่าแยก อ. เมืองสระแก้ว 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.9 55.2 1007.4 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทม.วังน้ำเย็น ต. วังน้ำเย็น อ. วังน้ำเย็น 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.9 46.2 1000.3 13 - - - - - - ทำงานปกติ
สิงห์บุรี
 อบต.โพธิ์ชัย ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.7 61.4 1009.7 11.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
สุพรรณบุรี
 ทต.เจดีย์ ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 28.9 64.5 1008.3 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นิคมกระเสียว ต. นิคมกระเสียว อ. ด่านช้าง 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29.7 46.2 999.9 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองผักนาก ต. หนองผักนาก อ. สามชุก 2019-01-22 18:00:00 - 40 29.8 58.7 1010.8 11.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
สุราษฎร์ธานี
 อบต.ควนสุบรรณ ต. ลำพูน อ. บ้านนาสาร 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 24.5 60 1000 12.2 0 0 0 0 0 130.4 ทำงานปกติ
 อบต.ชัยบุรี ต. ชัยบุรี อ. ชัยบุรี 2019-01-22 18:00:00 0 32.3 30.9 56 1004 12.1 0 0 0 0 0 85.2 ทำงานปกติ
 อบต.ปากฉลุย ต. ปากฉลุย อ. ท่าฉาง 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 30.1 71.6 1005.7 12.8 0 0 0 0 0 103.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านเสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เคียนซา 2019-01-22 18:00:00 0 34.8 29.9 76.2 1005.6 12.7 - - 0 - 0 84.8 ทำงานปกติ
 อบต.พะแสง ต. พะแสง อ. บ้านตาขุน 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 - - - 12.1 0 0 0 0 0 131.6 ทำงานปกติ
 อบต.คลองศก ต. คลองศก อ. พนม 2019-01-22 18:00:00 - 40 30 69.4 1004.5 12.4 0 0 0 0 0 55.4 ทำงานปกติ
 อบต.คลองพา ต. คลองพา อ. ท่าชนะ 2019-01-22 18:00:00 0 29.4 28.9 79 1004 12.2 0 0 0 0 0 174.8 ทำงานปกติ
 ทม.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน 2019-01-22 18:00:00 1 34.3 30.9 61 1009 12.4 0 0 0 0 0 115.2 ทำงานปกติ
สุรินทร์
 อบต.บ้านจารย์ ต. บ้านจารย์ อ. สังขะ 2019-01-22 18:00:00 - 36.7 28.7 50.3 992.3 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.จอมพระ ต. จอมพระ อ. จอมพระ 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 28.9 47.4 997.2 11.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นอกเมือง ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ 2019-01-22 18:00:00 - 36.7 29.3 46.9 995.5 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.นาหนองไผ่ ต. นาหนองไผ่ อ. ชุมพลบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29 46.5 998.3 12.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.กังแอน ต. กังแอน อ. ปราสาท 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 29.2 50.8 993.2 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ธาตุ ต. ธาตุ อ. รัตนบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29 47.8 998.5 11.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 ทต.ลานหอย ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย 2019-01-22 18:00:00 - 41.2 30 54.6 1002.7 12.6 0 0 0 0 0 13.2 ทำงานปกติ
 ทต.กงไกรลาศ ต. บ้านกร่าง อ. กงไกรลาศ 2019-01-22 18:00:00 0 29.4 27.9 58 1005 11.9 0 0 0 0 0 1.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโตนด ต. โตนด อ. คีรีมาศ 2019-01-22 18:50:00 - 36.7 28.1 75.6 1006.9 11.8 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.ปากแคว ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 30 56.7 1007.1 12.9 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีนคร ต. ศรีนคร อ. ศรีนคร 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.8 63.9 1005 12.3 0 0 0 0 0 4 ทำงานปกติ
 สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย 2019-01-22 18:00:00 - 40.9 33.5 44.2 1003.7 12 0 0 0 0 0 6.4 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสำโรง ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.9 54.2 1006.5 12 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.8 56.3 - 11.8 0 0 0 0 0 24.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งเสลี่ยม ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.7 57.4 1001.8 12.7 0 0 0 0 0 13.2 ทำงานปกติ
หนองคาย
 โรงเรียนบ้านหนองแอก ต. บ้านผือ อ. โพนพิสัย 2019-01-22 18:00:00 - 33.8 - - - 12 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองนาง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 26.4 54.4 993.5 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.จุมพล ต. จุมพล อ. โพนพิสัย 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 26.7 53.3 993.7 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย ต. ในเมือง อ. เมืองหนองคาย 2019-01-22 18:00:00 - 34.5 27.1 53.7 995.5 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.สังคม ต. สังคม อ. สังคม 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 26.2 57.5 994.1 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
หนองบัวลำภู
 อบต.นาคำไฮ ต. นาคำไฮ อ. เมืองหนองบัวลำภู 2019-01-22 18:00:00 - 34.1 27.1 47.9 985.8 11.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นากอก ต. นากอก อ. ศรีบุญเรือง 2019-01-22 18:00:00 0 27.4 27 43 989 11.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.วังทอง ต. วังทอง อ. นาวัง 2019-01-22 18:00:00 - - 26.7 47.6 977.5 12.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ปางกู่ ต. ปางกู่ อ. โนนสัง 2019-01-22 18:00:00 0 27.9 27 40 988 11.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
อำนาจเจริญ
 ทต.ไก่คำ ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ 2019-01-22 18:00:00 - 36.4 27 50.3 996.5 12 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.นายม ต. นายม อ. เมืองอำนาจเจริญ 2019-01-22 18:00:00 - 36.1 27.4 51 996.2 13.2 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
อุดรธานี
 อบต.บ้านยา ต. บ้านยา อ. หนองหาน 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 28 46.2 995.2 11.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทม.บ้านดุง ต. ศรีสุทโธ อ. บ้านดุง 2019-01-22 10:00:00 - 35.4 23.4 58 1000.6 13.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.กุมภวาปี ต. กุมภวาปี อ. กุมภวาปี 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 28.7 46.7 994.3 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลบ้านผือ ต. บ้านผือ อ. บ้านผือ 2019-01-22 18:00:00 - 35.1 26.1 52.6 992.8 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 เทศบาลนครอุดรธานี ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 28.1 42.8 990.4 12.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.บะยาว ต. บะยาว อ. วังสามหมอ 2019-01-22 16:00:00 0 25.5 26 46 978 11.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
อุตรดิตถ์
 อบต.ห้วยมุ่น ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 26.6 55.7 969.9 12.6 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโคก ต. บ้านโคก อ. บ้านโคก 2019-01-22 18:00:00 - 34.5 26.6 52.1 966.5 13.1 0 0 0 0 0 17.4 ทำงานปกติ
 ทต.คุ้งตะเภา ต. คุ้งตะเภา อ. เมืองอุตรดิตถ์ 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.7 66.8 1005.7 12.7 0 0 0 0 0 4 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีพนมมาศ ต. ศรีพนมมาศ อ. ลับแล 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.4 61.6 1002.9 12.7 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
 ทต.น้ำปาด ต. แสนตอ อ. น้ำปาด 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29.3 52 996.4 12.8 0 0 0 0 0 26.6 ทำงานปกติ
 อบต.ในเมือง ต. ในเมือง อ. พิชัย 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.9 66.5 1006.1 12 0 0 0 0 0 2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแฝก ต. ท่าแฝก อ. ท่าปลา 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 29 47.8 990.8 12.8 0 0 0 0 0 19.8 ทำงานปกติ
 ทต.ทองแสนขัน ต. ป่าคาย อ. ทองแสนขัน 2019-01-22 18:00:00 - 40 30 53.5 1002.8 12.6 0 0 0 0 0 9.6 ทำงานปกติ
 ทต.ตรอน ต. วังแดง อ. ตรอน 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.4 58.8 1005.6 12.9 0 0 0 0 0 7 ทำงานปกติ
อุทัยธานี
 ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.6 54 994.3 12.2 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยคต ต. ห้วยคต อ. ห้วยคต 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.5 62.2 1001 12.7 0 0 0 0 0 13.8 ทำงานปกติ
 อบต.ลานสัก ต. ลานสัก อ. ลานสัก 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.7 65.2 998.5 12 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.หนองฉาง ต. หนองฉาง อ. หนองฉาง 2019-01-22 18:50:00 - 36.7 28.5 65.1 1006.7 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.หนองขาหย่าง ต. หนองขาหย่าง อ. หนองขาหย่าง 2019-01-22 17:00:00 - 42.9 32.7 42.2 1008.1 13.1 0 0 0 0 0 0 อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสถานี
 อบต.สะแกกรัง ต. สะแกกรัง อ. เมืองอุทัยธานี 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 59.1 1009.8 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ 2019-01-22 18:00:00 - 40 30.4 58.2 - 13 0 0 0 0 0 6.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทัพทัน ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน 2019-01-22 18:00:00 - 41.2 29.9 56 1006.4 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
อุบลราชธานี
 อบต.ขี้เหล็ก ต. ขี้เหล็ก อ. เมืองอุบลราชธานี 2019-01-22 18:00:00 - 39 - - - 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแมด ต. บ้านแมด อ. บุณฑริก 2019-01-22 18:00:00 - 44.8 29.6 48.3 994.4 12 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.แก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม 2019-01-12 09:00:00 - 40.3 30 59.5 998.5 11.7 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นาโพธิ์กลาง ต. นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม 2019-01-22 19:00:00 19 24.5 24 56 992 11.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.นาส่วง ต. นาส่วง อ. เดชอุดม 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.9 47.7 996.4 11.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.หนองผือ ต. หนองผือ อ. เขมราฐ 2019-01-22 18:00:00 - 35.4 - - - 11.6 - - - - - - ทำงานปกติ
 อบต.นาตาล ต. นาตาล อ. นาตาล 2019-01-22 18:00:00 - 34.5 26 52.4 998.6 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.น้ำยืน ต. สีวิเชียร อ. น้ำยืน 2019-01-21 16:00:00 - 44.1 33.8 37 988.7 11.6 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ระเว ต. ระเว อ. พิบูลมังสาหาร 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.8 42.8 998.2 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ตระการพืชผล ต. กระเดียน อ. ตระการพืชผล 2019-01-22 18:00:00 - 35.8 27.7 49.9 999.3 12.8 0 0 0 0 0.8 7.8 ทำงานปกติ
 อบต.โคกชำแระ ต. โคกชำแระ อ. ทุ่งศรีอุดม 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 29.7 47.3 995.7 12.6 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
อ่างทอง
 อบต.บ้านพราน ต. บ้านพราน อ. แสวงหา 2019-01-22 18:00:00 0 30.4 29.9 52 1010 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
เชียงราย
 อบต.เทอดไทย ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง 2019-01-22 18:00:00 0 - 23.5 79 954 12 0 0 0 0 0 9.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียง ต. เวียง อ. เชียงของ 2020-02-27 10:00:00 0 26 24.5 75.8 969.3 13 0 0 0 0 0 126.6 อุปกรณ์ขัดข้อง
 ทต.โยนก ต. โยนก อ. เชียงแสน 2019-01-22 18:00:00 0 26 25 71 970 12 0 0 0 0 0 36.4 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงพางคำ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย 2019-01-22 18:00:00 0 26 25 72 969 12 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ดงมะดะ ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว 2019-01-22 18:00:00 0 25 24 72 962 12 0 0 0 0 0 41.2 ทำงานปกติ
 ทต.แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน 2019-01-22 18:00:00 0 24 25 66 968 11.9 0 0 0 0 0 32.6 ทำงานปกติ
 ทต.แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย 2019-01-22 18:00:00 0 25.5 25 67 961 12 0 0 0 0 0 43.6 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแดด ต. ป่าแดด อ. ป่าแดด 2019-01-22 18:00:00 0 27.9 26.5 61 967 11.9 0 0 0 0 0 50.8 ทำงานปกติ
 สุสานคริสเตียน ต. เมืองพาน อ. พาน 2019-01-22 15:00:00 260 41.7 35.3 38 959 14.6 0 0 0 0 0 42.6 ทำงานปกติ
 ทต.พญาเม็งราย ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 27.4 64 971 12.1 0 0 0 0 0 106.6 ทำงานปกติ
 อบต.รอบเวียง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย 2019-01-22 18:00:00 0 27 26 65 966 11.9 0 0 0 0 0 38 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงเทิง ต. เวียง อ. เทิง 2019-01-22 18:00:00 0 27.4 26.5 66 969 12 0 0 0 0 0 60.4 ทำงานปกติ
 ทต.สิริเวียงชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย 2019-01-22 18:00:00 0 26.5 25.5 74 969 12.1 0 0 0 0.4 0 30 ทำงานปกติ
 ทต.หล่ายงาว ต. หล่ายงาว อ. เวียงแก่น 2019-01-22 18:00:00 0 24 24.5 81 968 11.7 0 0 0 0 0 105.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงป่าเป้า ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า 2019-01-22 18:00:00 0 27 26.5 67 952 12 0 0 0 0 0 49.8 ทำงานปกติ
 ทต.ยางฮอม ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล 2019-01-22 18:00:00 0 54.4 24 73 969 11.9 0 0 0 0 0 149.2 ทำงานปกติ
เชียงใหม่
 ทต.จอมแจ้ง ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง 2019-01-22 18:00:00 0 28.9 26.9 69 973.6 12.9 0 0 0 0 0 34.8 ทำงานปกติ
 ทต.สันติสุข ต. สันติสุข อ. ดอยหล่อ 2019-01-22 18:00:00 0 26.5 26.5 65 974 11.1 0 0 0 0 0 29.4 ทำงานปกติ
 ทต.แม่นะ ต. แม่นะ อ. เชียงดาว 2019-01-22 18:00:00 0 27.9 26.5 63 969 11.8 0 0 0 0.4 0 29.2 ทำงานปกติ
 อบต.ช่างเคิ่ง ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม 2019-01-22 18:00:00 0 27 26 49 957 12.1 0 0 0 0 0 31.4 ทำงานปกติ
 ทต.ไชยปราการ ต. ปงตำ อ. ไชยปราการ 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 26.5 54 956 11.8 0 0 0 0 0 24.2 ทำงานปกติ
 อบต.ดอยเต่า ต. ดอยเต่า อ. ดอยเต่า 2019-01-22 12:00:00 310 31.9 35.3 37 981 12.4 0 0 0 0 0 41.8 ทำงานปกติ
 ทต.ดอยสะเก็ด ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 27.4 54 976 11.9 0 0 0 0 0 42 ทำงานปกติ
 อบต.เวียง ต. เวียง อ. ฝาง 2018-11-15 11:00:00 127 51.5 28.4 77 956 12.7 0 0 0 0.2 0 403 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หางดง ต. หางดง อ. ฮอด 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 28.9 55 982 12 0 0 0 0 0 29.2 ทำงานปกติ
 อบต.สบแม่ข่า ต. สบแม่ข่า อ. หางดง 2019-01-22 18:00:00 0 26.5 26 64 975 12 0 0 0 0.2 0 43 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกาด ต. บ้านกาด อ. แม่วาง 2019-01-22 18:00:00 0 29.4 27.9 60 977 12.2 0 0 0 0 0 34.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง 2018-12-11 12:00:00 20 32.3 31.4 52 976 11.1 0 0 0 0 0 719.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต. ช่อแล อ. แม่แตง 2018-12-26 08:00:00 0.2 14.2 14.2 - 966 11.5 0 0 0.2 0.2 0.2 1336.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพสต.บ้านหนองไคร้ ต. หนองตอง อ. หางดง 2019-01-22 18:00:00 0 27.9 27.9 60 978 12.1 0 0 0 0 0 42.2 ทำงานปกติ
 อบต.อมก๋อย ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย 2019-01-22 18:00:00 0 27 26 56 915 12 0 0 0 0 0 15.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. พร้าว 2019-01-21 18:00:00 0 28.4 26 52 964 12 0 0 0 0 0 25.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.บ้านปง ต. บ้านปง อ. หางดง 2019-01-22 18:00:00 0 27.4 25 71 970 11.8 0 0 0 0 0 57 ทำงานปกติ
 ทต.สันกำแพง ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง 2019-01-22 18:00:00 0 28.4 27.9 57 975 11.8 0 0 0 0 0 14.8 ทำงานปกติ
 ทต.สันนาเม็ง ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย 2019-01-22 16:00:00 0 35.3 31.4 44 971 15 0 0 0 0 0 32.2 ทำงานปกติ
 ทต.ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ 2019-01-22 18:00:00 0 27.4 26 61 975 11.8 0 0 0 0 0 25.6 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าตอน ต. ท่าตอน อ. แม่อาย 2019-01-22 18:00:00 0 26.5 25.5 65 955 11.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.เปียงหลวง ต. เปียงหลวง อ. เวียงแหง 2019-01-22 18:00:00 0 23 20.1 55 928 11.9 0 0 0 0.2 0 25.4 ทำงานปกติ
เพชรบุรี
 อบต.หนองญ้าปล้อง ต. หนองหญ้าปล้อง อ. หนองหญ้าปล้อง 2019-01-22 18:00:00 - 40.9 29.7 51.9 1003 12.8 0 0 0 0 0 6.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านลาด ต. บ้านลาด อ. บ้านลาด 2019-01-22 18:00:00 - - 29.8 61.7 1010.5 12.8 0 0 0 0 0 9 ทำงานปกติ
 อบต.บางครก ต. บางครก อ. บ้านแหลม 2019-01-22 18:00:00 - 41.9 29.7 64.5 1013.4 12.8 0 0 0 0 0 8.2 ทำงานปกติ
 อบต.เขากระปุก ต. เขากระปุก อ. ท่ายาง 2019-01-22 18:00:00 - 40.6 29.8 56.4 1004.8 12.9 0 0 0 0 0 13.6 ทำงานปกติ
 การประปา ทม.ชะอำ ต. ชะอำ อ. ชะอำ 2019-01-22 18:00:00 - 39 - - - 12.9 0 0 0 0 0 9 ทำงานปกติ
 อบต.กลัดหลวง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง 2019-01-22 18:00:00 0 29.9 28.9 55 1007 11.8 0 0 0 0 0 10.2 ทำงานปกติ
 อบต.สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. แก่งกระจาน 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.1 50.2 1004.7 12.8 0 0 0 0 0 11.2 ทำงานปกติ
 ทต.ท่ายาง ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 30 55.1 1012.4 12.7 0 0 0 0 0 7.6 ทำงานปกติ
 อบต.ดอนยาง ต. ดอนยาง อ. เมืองเพชรบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.8 58.4 1012.2 12.7 0 0 0 0 0 8.2 ทำงานปกติ
 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ. ชะอำ 2019-01-22 18:00:00 - 34.5 - - - 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 รพ.สต.ท่าตะคร้อ ต. ท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง 2019-01-22 18:00:00 - 36.4 - - - 12.9 0 0 0 0 0 10.2 ทำงานปกติ
เพชรบูรณ์
 อบต.บึงสามพัน ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน 2019-01-22 18:00:00 - 37 29.2 49.7 1003.2 11.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ชนแดน ต. ชนแดน อ. ชนแดน 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 30 55.7 996.9 12.9 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบจ.เพชรบูรณ์ ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ 2019-01-22 18:00:00 - 40.3 30 47.5 996.2 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งสมอ ต. ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ 2019-01-22 18:00:00 0 24.5 23.5 58 930 11.9 0 0 0 0 0 3 ทำงานปกติ
 อบต.หล่มเก่า ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.7 45.6 993.9 12.6 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.ตาลเดี่ยว ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก 2019-01-22 18:00:00 - 39.6 29.8 44.2 997.1 12 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ 2019-01-22 18:00:00 - 38.7 29.6 44.6 1001.1 12.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว 2019-01-22 18:00:00 - 31.2 23.5 54.8 921.4 13 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีเทพ ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.7 45.4 1005.2 12.7 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 อบต.ตาดกลอย ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า 2019-01-22 18:50:00 - 34.5 27.5 48 988.2 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทม.วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี 2019-01-22 18:00:00 - 38 29.9 44.6 1003.2 12.5 0 0 0 0 0 15.2 ทำงานปกติ
 ลานกีฬา อบต.วังโป่ง ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง 2019-01-22 18:00:00 - 39.3 29.8 56 999.4 12.1 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
เลย
 อบต.ท่าสะอาด ต. ท่าสะอาด อ. นาด้วง 2019-01-22 17:00:00 - 28 28.5 44.9 976.8 13.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.เขาหลวง ต. เขาหลวง อ. วังสะพุง 2019-01-22 18:00:00 - 35.8 26.6 51 980.6 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.เหล่ากอหก ต. เหล่ากอหก อ. นาแห้ว 2019-01-22 18:00:00 - 33.2 23.4 61.5 923.1 12.9 0 0 0 0 0 12.4 ทำงานปกติ
 อบต.นาซ่าว ต. นาซ่าว อ. เชียงคาน 2019-01-22 18:50:00 - 32.5 - - - 13 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีฐาน ต. ศรีฐาน อ. ภูกระดึง 2019-01-22 18:00:00 - 37.7 28.1 47.9 985.6 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.กกสะทอน ต. กกสะทอน อ. ด่านซ้าย 2019-01-22 18:00:00 - 33.5 23.9 67.6 936 12.9 0 0 0 0 0 1.6 ทำงานปกติ
 ทต.ภูเรือ ต. หนองบัว อ. ภูเรือ 2019-01-22 18:00:00 - 33.2 24.9 52.2 946.2 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
แพร่
 ทต.ช่อแฮ ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ 2019-01-22 18:00:00 - 38.3 29.5 52.7 990.9 12 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย 2019-01-22 18:00:00 0 28.9 28.4 49 994 11.8 0 0 0 0 0 35.2 ทำงานปกติ
 ทต.หนองม่วงไข่ ต. หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ 2019-01-22 18:00:00 - 39 29.6 59.8 994.1 12.9 0 0 0 0 0 32.6 ทำงานปกติ
 อบต.ร้องกวาง ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง 2019-01-22 18:00:00 - 38 28.7 58.5 987.2 12.8 0 0 0 0 0 29.2 ทำงานปกติ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น 2019-01-22 13:00:00 - 40.6 32.7 49.2 997.4 11.8 0 0 0 0 0 3.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกลาง ต. บ้านกลาง อ. สอง 2019-01-22 18:00:00 - 37.4 29.1 57.8 991.6 12.7 0 0 0 0 0 20 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งแล้ง ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง 2019-01-22 18:00:00 - 40 30.4 55.6 998.1 12.8 0 0 0 0 0 26.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังชิ้น ต. วังชิ้น อ. วังชิ้น 2019-01-22 18:00:00 0 27.9 28.4 68 995 11.8 0 0 0 0 0 41.6 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแมต ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ 2019-01-22 16:00:00 - 40.6 34.4 47.7 994.3 12.2 0 0 0 0 0 5.2 ทำงานปกติ
แม่ฮ่องสอน
 อบต.ปางหมู ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 2019-01-13 17:00:00 17 27.9 28.4 66 987 13 0 0 0 0.2 0 0.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ขุนยวม ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม 2019-01-22 18:00:00 0 28.4 27.4 40 940 12.1 0 0 0 0 0 43.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่คง ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง 2019-01-22 18:00:00 0 24 24 84 988 12.2 0 0 0 0.2 0 45.8 ทำงานปกติ
 บ้านสันติชล ต. เวียงใต้ อ. ปาย 2019-01-22 18:00:00 0 23.5 22.5 33 925 12.1 0 0 0 0 0 20.8 ทำงานปกติ
 อบต.ปางมะผ้า ต. ปางมะผ้า อ. ปางมะผ้า 2019-01-22 18:00:00 0 18.6 16.7 65 925 11.8 0 0 0 0.2 0 33.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่สวด ต. แม่สวด อ. สบเมย 2019-01-22 18:00:00 0 27.9 25.5 78 992 12.2 0 0 0 0 0 50.8 ทำงานปกติ