ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสมรายปี
(มม.)
สถานะ
กระบี่
 อบต.สินปุน ต. สินปุน อ. เขาพนม 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 27 91.8 1005 12.7 0 0 0 30.6 16.4 1367.4 ทำงานปกติ
 อบต.คลองขนาน ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 27.9 80.6 1007 12.8 0 0 0 0 0 1154.6 ทำงานปกติ
 อบต.คลองหิน ต. คลองหิน อ. อ่าวลึก 2018-09-24 19:00:00 0 27.4 27.9 78 - 11.8 0 0 0 0 0 1768.4 ทำงานปกติ
กรุงเทพมหานคร
 ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย ต. สามวาตะวันตก อ. คลองสามวา 2018-08-17 12:00:00 54.87 32.34 32.83 64 993.14 5.75 0 0 0 0 0 285.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) ต. ถนนพญาไท อ. ราชเทวี 2018-09-24 19:50:00 0.4 28.2 28.2 78.4 1006.5 12.4 0 0 0 24.4 2.2 1166.5 ทำงานปกติ
กาญจนบุรี
 อบต.บ่อพลอย ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 28 80.3 1001 12.8 0 0 0 5 0 453.4 ทำงานปกติ
 อบต.หินดาด ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 27.6 87.7 1001 12.7 0 0 0 0 1.4 610.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหญ้า ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 28.3 83.5 1005.8 12.8 0 0 0 0.4 0 483 ทำงานปกติ
 อบต.ไล่โว่ ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 26.4 89.6 987.2 12.8 0 0 0 6.6 2.8 1553.4 ทำงานปกติ
 อบต.นาสวน ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-09-04 12:00:00 101 33.3 38.2 52 976 6.8 0 0 0 1.6 0 223.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ดอนชะเอม ต. ดอนชะเอม อ. ท่ามะกา 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 28.8 83.4 1009.5 12.9 0 0 0 10.8 0 257.4 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีมงคล ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค 2018-05-07 01:00:00 0 25 25.5 99 - 11.3 0 0 0 0.4 4.8 84.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ปังเผล ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี 2018-09-23 08:00:00 - 34.8 28 79 992.9 13.3 0 0 0 0 0 450.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.เกาะสำโรง ต. เกาะสำโรง อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 27.4 89 1004 11.8 0 0 0 0.8 0 597.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งกระบ่ำ ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 27.6 79.5 1000.6 12.8 0 0 0 0 10.8 292.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าเสา ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค 2018-09-24 19:00:00 7 26 25.5 - 993 11.8 0 7.8 0 0 10.4 850 ทำงานปกติ
 ทต.เขาโจด ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-09-24 19:30:00 - 32.5 25.3 88.9 984.9 12.7 0.2 16.6 0.6 5.4 30.2 817.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองลู ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 26.6 88.2 989.5 12.8 0 0 0 8.4 7.2 1908.8 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าขนุน ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ 2017-08-06 13:00:00 330 27.9 - - 1063 2.3 0 0 0.2 3.6 0.2 551.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงเรียนบ้านไทรทอง ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 26.8 86.2 998.1 12.8 0 0 0 34.2 0 946 ทำงานปกติ
กาฬสินธุ์
 อบต.เนินยาง ต. เนินยาง อ. คำม่วง 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 28.1 83.9 989.9 12.7 0 0 0 10 0.6 148.4 ทำงานปกติ
 อบต.โคกเครือ ต. โคกเครือ อ. หนองกุงศรี 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 28.7 81.4 - 12.7 0 0 0 0 3.8 250.2 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลเหนือ ต. เหนือ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 2010-01-01 00:00:00 0 34.3 32.8 94 982 6.6 0 0 0 2 2.4 2.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นาคู ต. นาคู อ. นาคู 2018-09-05 15:00:00 - 45.4 32.8 60.1 983.7 13.2 0 0 0 0 0 77.3 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
กำแพงเพชร
 อบต.คลองขลุง ต. คลองขลุง อ. คลองขลุง 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.2 76.6 1001.4 13 0 0 0 0 0 576.2 ทำงานปกติ
 ทต.คลองลานพัฒนา ต. คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 26.8 86.4 994.2 13.1 0 0 0 0 4 859.2 ทำงานปกติ
 ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.7 79.2 1003.1 13.1 0 0 0 2.8 0 164 ทำงานปกติ
 อบจ.กำแพงเพชร ต. อ่างทอง อ. เมืองกำแพงเพชร 2018-09-24 18:00:00 - 39 28.6 80.8 1000.3 12.7 0.2 0 0.4 0 0.4 545.8 ทำงานปกติ
 อบต.ลานกระบือ ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 29.2 84 1004.2 12.9 0 0 0 5.8 0 192.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไม้กอง ต. หนองไม้กอง อ. ไทรงาม 2018-09-09 09:00:00 - 34.8 - - - 11.5 0 0 0 13 0 19.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.พรานกระต่าย ต. พรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย 2018-09-24 19:50:00 - 35.1 26.6 84.9 1001.4 12.9 2 0 5.2 0 5.2 683 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง 2018-09-24 17:30:00 - 39 27.9 79 998.7 12.9 1.6 0 1.8 0.2 1.8 146.6 ทำงานปกติ
 อบต.สลกบาตร ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 39.6 30.7 74.9 1004.4 12.7 0 0 0 0.2 0 480 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งทราย ต. ทุ่งทราย อ. ทรายทองวัฒนา 2018-09-24 19:00:00 - 39.3 29.9 78.3 1003 12.9 0 0 0 5 0 361.8 ทำงานปกติ
ขอนแก่น
 อบต.บ้านไผ่ ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ 2018-09-24 20:00:00 0 28.4 27.9 95 988 12 0 0 0 0.2 0 761 ทำงานปกติ
 ทม.บ้านทุ่ม ต. บ้านทุ่ม อ. เมืองขอนแก่น 2017-01-18 14:00:00 43 32.8 33.8 48 990 6.8 0 0 0 0 0 0.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พังทุย ต. พังทุย อ. น้ำพอง 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 27.6 88.2 989 12.7 0 9 0 46.2 29.6 188.6 ทำงานปกติ
 นาหนองทุ่ม ต. หนองเขียด อ. ชุมแพ 2018-09-24 19:00:00 - 37 29.4 78.7 980 12.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โนนข่า ต. โนนข่า อ. พล 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 28.9 81.6 989.2 12.7 0 0 0 16.8 0 600.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองกุงธนสาร ต. หนองกุงธนสาร อ. ภูเวียง 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 29 81.2 985.3 12.7 0 0 0 0 0 283.6 ทำงานปกติ
จันทบุรี
 ทต.พลิ้ว ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ 2018-09-24 19:00:00 - 37 31.1 73.6 1010.2 12.8 0 0 0 0 0 1886.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทับช้าง ต. ทับช้าง อ. สอยดาว 2018-09-24 19:00:00 1 24 24.5 99 992 11.8 0 0 0 0 0 917 ทำงานปกติ
 อบต.เทพนิมิต ต. เทพนิมิต อ. โป่งน้ำร้อน 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 27.1 88.4 998.5 12.8 0 0 0 35.6 4.4 753.8 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนซ่อง ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว 2018-09-24 19:00:00 - 32.2 25.3 92.5 1003.5 12.9 0 1.4 0.2 18.4 15 1827.2 ทำงานปกติ
 อบต.นายายอาม ต. นายายอาม อ. นายายอาม 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 27.6 91.6 1009.3 12.9 0 0.6 0.2 0 0.8 992.6 ทำงานปกติ
 ทต.โป่งน้ำร้อน ต. โป่งน้ำร้อน อ. โป่งน้ำร้อน 2018-09-24 19:00:00 0 26 26.5 94 979 11.8 0 0.2 0 0.4 0.4 177.6 ทำงานปกติ
 ทต.ปัถวี ต. ปัถวี อ. มะขาม 2018-05-01 16:10:00 - 33.5 26.7 90.4 1007.5 7.2 0.4 3.2 0.4 1.2 11.6 440.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ตะเคียนทอง ต. ตะเคียนทอง อ. เขาคิชฌกูฏ 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 27.1 89.7 1006.7 11.9 0 0 0 1.6 0.4 1088.6 ทำงานปกติ
ฉะเชิงเทรา
 อบต.บางขวัญ ต. บางขวัญ อ. เมืองฉะเชิงเทรา 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 27.4 88.5 1009.9 12.4 0 0 0 0 4.6 974.4 ทำงานปกติ
 อบต.ดอนฉิมพลี ต. ดอนฉิมพลี อ. บางน้ำเปรี้ยว 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 27.6 86.5 - 13.2 0 0 0 0 5.4 744.4 ทำงานปกติ
 อบต.ท่ากระดาน ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต 2018-09-24 19:00:00 - 32.5 25.5 91.9 1006.2 12.9 0.2 1.2 1.6 3 35 1279 ทำงานปกติ
 อบต.หนองแหน ต. หนองแหน อ. พนมสารคาม 2018-09-24 19:00:00 - 32.9 25.8 90.2 1009.2 4.6 0 0 0.2 4.8 4.4 1125.4 ทำงานปกติ
 อบต.คลองตะเกรา ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 25.9 92.5 1002.4 13.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. บางปะกง 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 27.1 88.8 1009.7 13 0 0.2 0 3.2 41.2 1047.6 ทำงานปกติ
ชลบุรี
 อบต.บ่อทอง ต. บ่อทอง อ. บ่อทอง 2018-09-24 19:00:00 - 31.9 25.8 90 - 12.7 0 0 0 0.8 1.4 1201.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบอนแดง ต. หนองบอนแดง อ. บ้านบึง 2018-09-24 19:00:00 - 32.2 26.4 89.8 1006.5 12.9 0 0 0.2 4 1 145.4 ทำงานปกติ
 อบต.พลูตาหลวง ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ 2018-09-24 19:00:00 - 32.9 27.6 87.4 1005.4 12.9 0 0 0 0 10 652 ทำงานปกติ
 รพสต.บ่อวิน ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 27 89.5 892.4 12.6 0 0 0 0 0 276.6 ทำงานปกติ
ชัยนาท
 เขื่อนเจ้าพระยา ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท 2018-01-08 12:00:00 56 39.2 36.3 56 1004 12 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หันคา ต. หันคา อ. หันคา 2017-12-27 15:10:00 153 23.5 25 92 999 2.9 0.2 0 0.2 21.2 3.8 1216.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ห้วยกรด ต. สรรพยา อ. สรรพยา 2018-01-10 11:00:00 50 29.9 27.4 76 1009 11.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 มโนรมย์ ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ 2018-01-08 15:00:00 44 39.2 35.8 49 1005 2.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สรรคบุรี ต. แพรกศรีราชา อ. สรรคบุรี 2018-09-24 19:00:00 0 35.3 28.4 80 995 14.8 0 0 0 0.8 0 494.6 ทำงานปกติ
 วัดสิงห์ ต. หนองบัว อ. วัดสิงห์ 2018-09-24 19:30:00 0 32.3 28.9 84 1002 4.7 0.2 0 0.2 1.4 0.8 350.4 ทำงานปกติ
ชัยภูมิ
 บ้านเจียง ต. แหลมทอง อ. ภักดีชุมพล 2018-09-24 19:00:00 0 35.3 - 82 975 9.5 0 0 0 0 0 55.6 ทำงานปกติ
 บ้านค่าย ต. ลุ่มลำชี อ. บ้านเขว้า 2018-09-24 19:00:00 0 32.8 28.9 74 984 12 0 0 0 0 0 447.4 ทำงานปกติ
 เจาทอง ต. โป่งนก อ. เทพสถิต 2018-03-19 12:00:00 163 34.3 40.2 42 974 5 0 0 0 0 0 17.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ช่องสามหมอ ต. นาหนองทุ่ม อ. แก้งคร้อ 2018-09-24 19:00:00 0 33.8 26.5 86 981 6.8 0 0 0 0 0 162.8 ทำงานปกติ
 ห้วยยาง ต. หนองโพนงาม อ. เกษตรสมบูรณ์ 2018-09-24 19:00:00 0 32.8 28.4 73 974 3.7 0 0 0 0 0 382.6 ทำงานปกติ
 อบต.โนนกอก ต. โนนกอก อ. เกษตรสมบูรณ์ 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 29.4 73.7 980.6 12.7 0 0 0 0 0 44 ทำงานปกติ
 สามสวน ต. บ้านแท่น อ. บ้านแท่น 2018-09-01 20:00:00 0 31.9 26 99 983 6.4 0 0 0 0 2.4 344.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เทพสถิต ต. โคกเพชรพัฒนา อ. บำเหน็จณรงค์ 2018-09-24 19:00:00 0 31.9 26 84 974 3.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ชุมพร
 อบต.เขาไชยราช ต. เขาไชยราช อ. ปะทิว 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 28.4 84 1001.8 12.9 0 0 0 0.8 0 1209.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. ท่าแซะ 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 26.8 91.5 1007.3 12.6 0 0 0.2 0 0.2 992.2 ทำงานปกติ
 อบต.หงษ์เจริญ ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 26.9 84.9 1006.7 13 0 0 0 0.2 0 1303 ทำงานปกติ
 อบต.เขาค่าย ต. เขาค่าย อ. สวี 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 27.1 88 1000.4 13.1 0 0 0 5.2 0 1933.6 ทำงานปกติ
 อบต.พระรักษ์ ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ะ 2018-09-10 15:00:00 - 49.3 34.1 61.2 1006.8 14.8 0 0 0 0 0.2 60.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ปากตะโก ต. ปากตะโก อ. ทุ่งตะโก 2017-12-23 08:00:00 - 29.6 24 89.2 - 12 0 0 0 0 0 1004 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.วังใหม่ ต. วังใหม่ อ. เมืองชุมพร 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 25.8 87.8 1004.6 13.3 0 1.8 1.2 7 6 1886.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งคาวัด ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 26.6 88.4 - 13 0 0 0 1.8 2.8 1188.8 ทำงานปกติ
ตรัง
 ทต.ห้วยยอด ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 28.1 83.1 1005.6 12.8 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
 อบต.กะลาเส ต. กะลาเส อ. สิเกา 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 27.2 89.4 1007.6 12.8 0 0 0 0 4.2 1545.8 ทำงานปกติ
 ทต.ควนโพธิ์ ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 26.4 88 1007 12.7 0 0 0 0.2 0.2 1185.6 ทำงานปกติ
ตราด
 อบต.ด่านชุมพล ต. ด่านชุมพล อ. บ่อไร่ 2018-09-24 19:50:00 - 33.5 26.7 93.2 1007.2 12.7 0.2 0.8 0.8 4.8 2 2929.2 ทำงานปกติ
 ทต.เกาะช้าง ต. เกาะช้าง อ. เกาะช้าง 2018-09-24 19:50:00 - 34.1 27.5 87.8 1010.7 12.6 0.2 0 0.2 2.2 0.8 1625 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าพริกเนินทราย ต. เนินทราย อ. เมืองตราด 2018-09-24 19:30:00 - 35.1 27.5 87.3 1010.9 13 0.2 0.4 0.6 0.6 1 1.8 ทำงานปกติ
 อบต.ไม้รูด ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่ 2018-09-24 19:50:00 - 33.5 26.4 89.4 1010.8 12.8 0.2 1.8 1.2 6.4 5.6 4178.8 ทำงานปกติ
 อบต.บางปิด ต. บางปิด อ. แหลมงอบ 2018-09-24 19:30:00 - 35.8 28.1 89.1 1010.8 12.8 0.2 0 0.2 0 0.2 1955.8 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบอน ต. หนองบอน อ. บ่อไร่ 2018-09-08 18:00:00 - 33.8 27.1 86.3 - 12.7 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.สะตอ ต. สะตอ อ. เขาสมิง 2018-09-24 19:50:00 - 32.9 26.7 92.2 1009 12.7 0.2 0 0.4 2.8 29.6 2423.2 ทำงานปกติ
ตาก
 อบต.ตากออก ต. ตากออก อ. บ้านตาก 2018-09-24 17:00:00 - 43.8 34.2 58.4 - 12.3 0 0 0 0 0 10 ทำงานปกติ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต. ระแหง อ. เมืองตาก 2018-09-24 19:00:00 - 40.3 31.4 68.8 993.5 12.8 0 0 0 0 0 53.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ระมาด ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 26.1 92 987.5 12.8 0 0 0 0 28.4 989.8 ทำงานปกติ
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา ต. สามเงา อ. สามเงา 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 29.9 75.3 991.1 12.6 0 0 0 0 0 433.6 ทำงานปกติ
 อบต.พบพระ ต. พบพระ อ. พบพระ 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 25.5 85.8 965.8 12.7 0 0 0 0 0 863 ทำงานปกติ
 วัดวังตะเคียน ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 29.2 75.1 987.5 12.7 0 0 0 0 0 309.8 ทำงานปกติ
 โรงเรียนแม่อมกิ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง 2018-09-16 12:00:00 - 45.1 38.8 53.9 934.4 14.1 0 0 0 1.8 0 36.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.อุ้มผาง ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง 2018-09-24 19:00:00 0 24 23 - 956 11.7 0 0.4 0 8.8 10.6 1001.6 ทำงานปกติ
นครนายก
 อบต.นาหินลาด ต. นาหินลาด อ. ปากพลี 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 28.1 78.6 1007.9 12.6 0 0 0 20.4 0 1823 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีจุฬา ต. ศรีจุฬา อ. เมืองนครนายก 2018-09-24 16:00:00 - 36.4 27.2 80.8 - 15.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีกะอาง ต. ศรีกะอาง อ. บ้านนา 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 28.6 79.2 1010 12.6 0 0 0 0 0 1690.4 ทำงานปกติ
นครปฐม
 อบต.กำแพงแสน ต. กำแพงแสน อ. กำแพงแสน 2017-02-18 10:00:00 11 27.9 34.8 44 1009 1.5 0 0 0 0 0 16.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นครชัยศรี ต. นครชัยศรี อ. นครชัยศรี 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 28 85.6 1011 12.8 0 0 0 0.4 28.6 109.8 ทำงานปกติ
นครพนม
 อบต.พุ่มแก ต. พุ่มแก อ. นาแก 2018-09-24 19:00:00 - 37 29.3 76.3 991.7 12.8 0 0 0 0 0 706.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านผึ้ง ต. บ้านผึ้ง อ. เมืองนครพนม 2018-09-24 09:00:00 - 45.1 31 69 995.9 13 0 0 0 2 0 196.4 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 28.6 80.3 990.9 12.7 0 0 0 7.2 0 302 ทำงานปกติ
นครราชสีมา
 บ้านกงรถ ต. กงรถ อ. ห้วยแถลง 2018-09-24 19:00:00 0 27.9 26 - 983 9.4 0 0 0 6.8 0 661 ทำงานปกติ
 บ้านสุขัง ต. ตะคุ อ. ปักธงชัย 2018-03-15 15:00:00 57 35.8 36.3 40 980 7.3 0 0 0 0 0 63.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านเสาเดี่ยว ต. ท่าอ่าง อ. โชคชัย 2018-03-20 13:00:00 38 44.1 42.6 31 982 1.5 0 0 0 0 0 19.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านซึม ต. สัมฤทธิ์ อ. พิมาย 2018-09-24 19:00:00 0 28.91 26.46 90.5 988.8 5.33 0 0 0 1 0.2 205.6 ทำงานปกติ
 บ้านอังโกน ต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี 2018-03-21 12:00:00 15 25.5 26 88 981 4.7 0 0 0 2.6 0 58 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 คง ต. เมืองคง อ. คง 2018-03-20 13:00:00 23 44.6 38.2 36 986 5.9 0 0 0 0 0 10.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองบัวละคร ต. หนองบัวละคร อ. ด่านขุนทด 2010-10-10 00:00:00 0 35.3 33.8 84 979 6.6 0 0 0 0.6 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านหนองจิก ต. โบสถ์ อ. พิมาย 2018-08-15 12:00:00 43 31.4 31.9 69 980 5.5 0 0 0 0 0 508.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หนองกระสังข์ ต. ด่านจาก อ. โนนไทย 2018-09-24 19:00:00 0 33.3 27 85 988 11.3 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
 สีสุก ต. ศรีละกอ อ. จักราช 2018-03-10 16:00:00 0 32.8 32.3 33 986 3.3 0 0 0 0 0 9.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ตลาดปากช่อง ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง 2018-09-24 19:00:00 0 36.8 26 88 971 7.9 - - - - - - ทำงานปกติ
 อุดมทรัพย์ ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว 2018-09-24 19:00:00 0 28.9 24.5 86 978 9 0 0 0 26.8 0.2 552 ทำงานปกติ
 วังโรงใหญ่ ต. วังโรงใหญ่ อ. สีคิ้ว 2018-05-28 17:00:00 1 34.8 - - - 1.3 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพ.วังน้ำเขียว ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว 2018-03-16 12:00:00 200 34.3 34.3 52 962 8 0 0 0 0 0 76 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วังหมี ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว 2018-09-24 19:00:00 0 27.9 23 93 956 1.7 0 0 0 1 0.6 336.8 ทำงานปกติ
นครศรีธรรมราช
 อบต.บ้านลำนาว ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน 2018-09-24 19:00:00 4 29.4 27.9 86 999 11.9 0 0 0 0 0 1146.2 ทำงานปกติ
 อบต.นากะซะ ต. นากะชะ อ. ฉวาง 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 27.6 87.7 1006.9 12.9 0 0 0 0 0 1217.8 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดทายิการาม ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ 2017-12-03 16:00:00 - 34.1 27.4 92.8 1006.9 8.3 0 2.2 1.2 2.4 4.4 1006.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เทพราช ต. เทพราช อ. สิชล 2018-01-24 23:50:00 - 31.9 25.2 93.3 - 12.1 0.2 1.6 3 0 38.2 137.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ขุนทะเล ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 26.7 89.6 - 12.8 0 0 0 26.4 0 983.6 ทำงานปกติ
 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 27.7 84 1009.1 13 - - - - - - ทำงานปกติ
นครสวรรค์
 อบต.เขาทอง ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี 2018-09-24 19:00:00 - 37 29.2 79.3 - 12.4 0 0 0 0 0 543.6 ทำงานปกติ
 อบต.บางตาหงาย ต. บางตาหงาย อ. บรรพตพิสัย 2018-09-24 19:00:00 0 29.89 27.93 85.17 1003.99 11.92 0 0 0 7.6 0 572.4 ทำงานปกติ
 อบต.พิกุล ต. พิกุล อ. ชุมแสง 2018-09-24 19:00:00 - 39.3 30.7 75.3 1005.2 12.8 0 0 0 1.6 0 589.2 ทำงานปกติ
 ทต.โกรกพระ ต. โกรกพระ อ. โกรกพระ 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 29.8 78.5 - 13 0 0 0 2.2 0 487.8 ทำงานปกติ
 ทต.เก้าเลี้ยว ต. เก้าเลี้ยว อ. เก้าเลี้ยว 2018-09-24 19:00:00 - 38.7 30.1 81.7 1005.5 12.7 0 0 0 0 0 605.8 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว ต. ลาดยาว อ. ลาดยาว 2018-09-24 19:00:00 - 39 30.2 75.8 1002.6 12.8 0 0 0 0 0 131.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่วงก์ ต. แม่วงก์ อ. แม่วงก์ 2018-09-24 19:00:00 0 29.89 27.44 76.33 994.22 11.88 0 0 0 0 0 160.2 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบัว ต. หนองบัว อ. หนองบัว 2018-09-24 19:00:00 - 37 29.4 80.1 - 12.8 0 0 0 0 0 803.2 ทำงานปกติ
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 30 78.2 1006.7 13 0 0 0 0 1.2 673.2 ทำงานปกติ
 ทต.ไพศาลี ต. ไพศาลี อ. ไพศาลี 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 27.9 83.8 1002.2 13.1 0 0 0 0 15.6 189.6 ทำงานปกติ
 อบต.ตาคลี ต. ตาคลี อ. ตาคลี 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 28.8 79.1 1003.1 12.7 0 0 0 0 0 624.4 ทำงานปกติ
 อบต.ตากฟ้า ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 - - - 13.2 0 0 0 0 0 497.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าตะโก ต. ท่าตะโก อ. ท่าตะโก 2018-09-24 19:00:00 - 38.3 29.6 74.2 1005.4 12.7 0 0 0 0 0 758.8 ทำงานปกติ
นนทบุรี
 อบต.ราษฎร์นิยม ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย 2018-09-24 09:00:00 - 44.1 - - - 17.3 0 0 0 0 0 181.2 ทำงานปกติ
 หมู่บ้านนันทวรรณ ต. บางขุนกอง อ. บางกรวย 2018-05-23 15:10:00 0 39.2 27.9 92 1002 2.8 13.4 3.2 13.4 0.8 16.6 580.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
นราธิวาส
 ทต.บูเก๊ะตา ต. โละจูด อ. แว้ง 2018-06-28 10:00:00 - 50.6 35.4 58.1 1008.9 14.5 0 0 0 0 0 808.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บูกิต ต. บูกิต อ. เจาะไอร้อง 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 28.3 88.1 1007.6 12.8 0 0 0 12.8 0 1788.8 ทำงานปกติ
น่าน
 อบต.อ่ายนาไลย ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา 2018-09-24 19:50:00 - 35.1 26 83.6 982.9 12.7 11.4 0 12.6 7 12.6 809.8 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง ต. ป่าคาหลวง อ. บ้านหลวง 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 26.4 86.7 967 12.6 0 0 0 3.6 0 1055 ทำงานปกติ
 ทต.บ่อเกลือใต้ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ 2018-09-24 19:00:00 - 32.2 - - - 12.7 0 0 0 2.4 25.4 2468.9 ทำงานปกติ
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง ต. เชียงกลาง อ. เชียงกลาง 2018-09-24 19:50:00 - 36.1 28.2 84.1 979.3 12.6 0 0 0 0 0 78.2 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 26.4 84.7 948 12.7 0 0 0 1.4 0 718.8 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าคา ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 29.5 75.6 982.4 12.6 0 0 0 0.2 0 1375.6 ทำงานปกติ
 รพสต.หมอเมือง ต. หมอเมือง อ. แม่จริม 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 28.1 85.1 977.8 13 0 0 0 1.2 0 1173 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว ต. บ่อแก้ว อ. นาหมื่น 2018-09-24 19:00:00 - 37 28.5 81.8 968.9 12.9 0 0 0 0 0 830.2 ทำงานปกติ
 อบต.นาน้อย ต. นาน้อย อ. นาน้อย 2018-09-24 19:00:00 - 37 29 76.7 976.1 12.8 0 0 0 0 0 814.2 ทำงานปกติ
 น่าน ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 27.7 74.2 977.9 12.6 0 0 0 0 0 889 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำมวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 26.4 83.8 970.7 13 0 0 0 9.2 0 516.2 ทำงานปกติ
 อบต.ไชยวัฒนา ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 28.5 79.1 972 12.8 0 0 0 0 0 623 ทำงานปกติ
 อบต.นาไร่หลวง ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 26.8 88.5 - 12.7 0 0 0 0 0 1681 ทำงานปกติ
 อบต.ดู่พงษ์ ต. ดู่พงษ์ อ. สันติสุข 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 27.8 86.4 975 12.8 0 0 0 0 0 233.6 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง ต. ทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง 2018-09-24 19:50:00 - 35.1 26.5 85.8 972.7 11.9 0 0 0 0 0 105.2 ทำงานปกติ
 ทต.กลางเวียง ต. กลางเวียง อ. เวียงสา 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.4 74.4 - 11.5 0 0 0 12.6 0 482.4 ทำงานปกติ
บึงกาฬ
 ทต.บึงโขงหลง ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง 2018-09-24 18:00:00 - 40 29.9 71.4 987.5 12.8 0 0 0 51.8 0 384 ทำงานปกติ
 อบต.บึงกาฬ ต. บึงกาฬ อ. บึงกาฬ 2018-09-24 19:00:00 - 38.3 30.5 70.9 990.5 12.9 0 0 0 0.2 0 346.2 ทำงานปกติ
 ทต.หนองเลิง ต. หนองเลิง อ. บึงกาฬ 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 27.4 83 989 11.7 0 0 0 0 0 2082.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองพันทา ต. หนองพันทา อ. โซ่พิสัย 2018-09-24 19:00:00 - 38 29.5 82.2 991 12.7 0 0 0 0.2 0 469.8 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแฝก ต. ป่าแฝก อ. พรเจริญ 2018-07-10 02:00:00 0 24.5 23.5 92 983 6.9 0 0 0 0 0 98 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
บุรีรัมย์
 ทต.ดอนอะราง ต. ดอนอะราง อ. หนองกี่ 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 25.9 87.8 983.4 12.8 0 0 0 4 2.4 171 ทำงานปกติ
 อบต.หนองกง ต. หนองกง อ. นางรอง 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 27.3 79.7 989.8 12.8 0 0 0 17.2 0 244.6 ทำงานปกติ
 อบต.ละหานทราย ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 25.4 87.4 986.1 12.7 0 0 0 24.8 12.8 578.4 ทำงานปกติ
 ทต.ห้วยราช ต. ห้วยราช อ. ห้วยราช 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 - - - 12.7 0 0 0 0 0 969 ทำงานปกติ
 อบต.แคนดง ต. แคนดง อ. แคนดง 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 27.9 80.5 993.3 12.8 0 0 0 0 0 217.4 ทำงานปกติ
 อบต.ลำนางรอง ต. ลำนางรอง อ. โนนดินแดง 2018-09-24 19:00:00 - 32.2 24.6 87.8 979.1 12.8 0 0 0 2.8 0 205.8 ทำงานปกติ
ปทุมธานี
 อบต.บึงชำอ้อ ต. บึงชำอ้อ อ. หนองเสือ 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 28.7 81 1009.7 12.9 0 0 0 0 0 439 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดอู่ข้าว ต. คลองเจ็ด อ. คลองหลวง 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 28.3 82.4 1008.8 12.9 0 0 0 0 0 491.8 ทำงานปกติ
ประจวบคีรีขันธ์
 ทต.บางสะพานน้อย ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 26.9 88.2 1009.2 12.7 0 0 0 0.6 0 1.6 ทำงานปกติ
 ทต.ร่อนทอง ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 28.5 82.6 1009 12.5 0 0 0 7.6 0 533.3 ทำงานปกติ
 อบต.ทับใต้ ต. ทับใต้ อ. หัวหิน 2018-09-24 19:00:00 0 26.95 27.44 87.5 1006.16 11.78 0 0 0 1 0 502 ทำงานปกติ
 กุยบุรี ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 28.3 85.3 1010.9 12.8 0 0 0 6.4 0.4 390.5 ทำงานปกติ
 บ้านมะเดื่อทอง ต. เขาล้าน อ. ทับสะแก 2018-09-07 14:00:00 73 34.3 33.3 64 993 12.8 0 0 0 0 0 741.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ปราณบุรี ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 29.1 78.7 1009.1 12.7 0 0 0 0 0 617 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน 2018-09-24 19:40:00 0 25 24.5 96 994 11.7 0.2 0.6 0.2 14.6 10.2 942.2 ทำงานปกติ
 วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 29.1 78.8 1005.6 12.8 0 0 0 0 0 317.4 ทำงานปกติ
 แยกยางชุม ต. หาดขาม อ. กุยบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 27.3 85.8 1001.9 12.6 0 0 0 0.4 23.2 333.8 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะหลัก ต. เกาะหลัก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2018-09-24 19:00:00 2 27.4 27.4 92 1003 11.8 0 0 0 0 0 266.4 ทำงานปกติ
ปราจีนบุรี
 รพสต.บ้านโคกอุดม ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี 2018-09-24 19:00:00 0 24.5 24.5 - 1005 11.9 0 0.2 0.6 25.4 39 1576.2 ทำงานปกติ
 ทต.กรอกสมบูรณ์ ต. กรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ 2018-09-24 19:00:00 0 24.5 24.5 - 1002 11.8 0 1.4 1.4 29.8 42 1380.8 ทำงานปกติ
 อบต.ดงพระรามณ์ ต. ดงพระราม อ. เมืองปราจีนบุรี 2018-09-06 12:00:00 214 - 32.3 66 1013 13.1 0 0 0 26.6 0 1394.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บุพราหมณ์ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี 2018-09-24 19:00:00 - 30.6 25.1 91.1 1001.8 12.7 0 1.2 0 42.4 12 1482.4 ทำงานปกติ
 อบต.วังท่าช้าง ต. วังท่าช้าง อ. กบินทร์บุรี 2018-09-24 19:00:00 - 32.5 25.4 92.2 1007 13.2 0 0 0.6 0.2 17.2 1431.8 ทำงานปกติ
ปัตตานี
 ทต.โคกโพธิ์ ต. โคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ 2018-04-04 11:00:00 - 47.7 34 55.9 1008.1 8.9 0 0 0 79.2 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เขาตูม ต. เขาตูม อ. ยะรัง 2018-08-19 09:00:00 - 43.8 31.7 74 1007.7 13.5 0 0 0 0 0 4.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.มะนังดาลำ ต. มะนังดาลำ อ. สายบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 27.3 85.3 1009.9 12.9 0 0 0 0 0 586 ทำงานปกติ
พระนครศรีอยุธยา
 ทต.บางไทร ต. บางไทร อ. บางไทร 2018-08-10 11:00:00 0 37.2 33.3 58 1005 12.4 0 0 0 0 0 97.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองขนาก ต. หนองขนาก อ. ท่าเรือ 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 28.4 - 1003 11.9 0 0 0 0 0 130.6 ทำงานปกติ
 ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด ต. ลาดชิด อ. ผักไห่ 2018-09-24 13:00:00 327 43.6 39.2 46 1007 12.1 0 0 0 0 0.4 226.4 ทำงานปกติ
พะเยา
 ทต.หย่วน ต. หย่วน อ. เชียงคำ 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 27.4 78 965 11.7 0 0 0 0 0 589.2 ทำงานปกติ
 ทต.เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน 2018-09-24 19:00:00 0 28.9 27 89 979 11.7 0 0 0 11 0.2 984.4 ทำงานปกติ
 ทต.ห้วยข้าวก่ำ ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 26.5 84 966 11.9 0 0 0 0.2 0 1164.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่อิง ต. แม่อิง อ. ภูกามยาว 2018-09-24 19:00:00 0 31.9 27.9 81 966 11.9 0 0 0 0 0 245.2 ทำงานปกติ
 ทต.แม่ใจ ต. แม่ใจ อ. แม่ใจ 2018-09-24 19:00:00 0 29.4 28.9 76 961 12 0 0 0 0 0 173.4 ทำงานปกติ
 ทต.ปง ต. ปง อ. ปง 2018-09-24 19:00:00 0 27.9 27.4 86 975 11.8 0 0 0 0.2 0 924 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ใส ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา 2018-09-24 19:00:00 0 27.4 27 89 963 11.7 0 0 0 0 0.4 878 ทำงานปกติ
พังงา
 อบต.บางวัน ต. บางวัน อ. คุระบุรี 2018-09-24 20:00:00 0 24 24.5 - 1003 11.8 0 0.2 0 43.4 11.4 3358 ทำงานปกติ
 ทต.ลำแก่น ต. ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง 2018-09-23 09:00:00 0 28.4 27 92 1008 12.2 0 0 0 0.2 0 401.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ทับปุด ต. ทับปุด อ. ทับปุด 2017-12-17 16:00:00 - 40.6 - - - 10 0 0 0 0 0 411 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
พัทลุง
 อบต.ป่าพะยอม ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม 2018-09-24 19:00:00 0 26 26 - 1003 11.9 0 0 0 0 0 405.8 ทำงานปกติ
 อบต.คลองเฉลิม ต. คลองเฉลิม อ. กงหรา 2018-09-24 19:00:00 - 32.5 27.5 90.3 1005.5 12.9 0 0 0 6.5 0 861.8 ทำงานปกติ
พิจิตร
 เทศบาลตำบลหอไกร ต. หอไกร อ. บางมูลนาก 2018-09-24 17:00:00 - 46.7 33.7 61.7 1005.8 12.9 0 0 0 0 0 10.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโสน ต. หนองโสน อ. สามง่าม 2018-09-24 19:00:00 0 31.36 29.4 78.83 1002.9 11.67 0 0 0 2.8 0 757.8 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง 2018-09-24 19:50:00 - 36.1 28.5 86.4 1005.1 12.6 0 0 0 4.6 0 73.6 ทำงานปกติ
 ทต.โพทะเล ต. โพทะเล อ. โพทะเล 2018-09-24 19:00:00 - 38.7 29.9 77.7 1004.3 12.7 0 0 0 1.2 0 55 ทำงานปกติ
 ทต.สามง่าม ต. สามง่าม อ. สามง่าม 2018-09-24 19:00:00 - 38.3 29.5 78.8 1003.7 12.7 0 0 0 0 0 362 ทำงานปกติ
 อบต.วังงิ้ว ต. วังงิ้ว อ. ดงเจริญ 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 28.6 79.7 1001.2 12.7 0 0 0 11.2 0 287 ทำงานปกติ
 ทม.ตะพานหิน ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน 2018-09-24 19:00:00 - 40.3 30.7 76.5 1005.1 12.5 0 0 0 2 0 667.8 ทำงานปกติ
 ทต.ทับคล้อ ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.6 78.2 1005.1 12.6 0 0 0 11.6 0 71 ทำงานปกติ
 อบต.วังทรายพูน ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน 2018-09-24 19:00:00 - 38.3 29.9 86.1 1003.9 12.8 0 0 0 2.4 0 68 ทำงานปกติ
 บ่อบำบัด ทม.พิจิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร 2018-09-24 19:00:00 - 39.3 30.7 73.6 1003.6 12.6 0 0 0 0 0 661 ทำงานปกติ
พิษณุโลก
 ทต.บางระกำเมืองใหม่ ต. บางระกำ อ. บางระกำ 2018-09-24 19:00:00 0 30.4 29.9 79 1004 11.9 0 0 0 3.6 0 703.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บางกระทุ่ม 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 28.9 84 997 11.6 0 0 0 0 0 743.4 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแดง ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 26.8 83.5 986 12.6 0 0 0 0.4 16 39.8 ทำงานปกติ
 ทต.นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 28.1 80.2 986.1 12.1 0 0 0 0 0 709.2 ทำงานปกติ
 ทต.เนินมะปราง ต. เนินมะปราง อ. เนินมะปราง 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 29.7 82 1002.6 12.5 0 0 0 19.6 0 718.4 ทำงานปกติ
 อบต.พรหมพิราม ต. พรหมพิราม อ. พรหมพิราม 2018-09-24 19:00:00 - 37 29.8 80.6 1003.5 12.7 0 0 0 6.8 0 811.8 ทำงานปกติ
 โครงการชลประทานพิษณุโลก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก 2018-09-24 19:00:00 0 32.3 31.9 68 1004 11.8 0 0 0 30.6 0 338.8 ทำงานปกติ
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง 2018-09-24 19:00:00 - 37 29 81.2 1003.4 12.7 0 0 0 8.8 0 994.8 ทำงานปกติ
 อบต.วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.9 78 1003.3 12.6 0 0 0 12.6 0 840.8 ทำงานปกติ
ภูเก็ต
 อบต.ไม้ขาว ต. ไม้ขาว อ. ถลาง 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 28.9 82.2 1009.4 13 0 0 0 0 2.8 1213 ทำงานปกติ
 ทต.ราไวย์ ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 - - 1009.5 12.8 0 0 0 0.2 0 967.8 ทำงานปกติ
มหาสารคาม
 อบต.ดอนหว่าน ต. ดอนหว่าน อ. เมืองมหาสารคาม 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 27.7 86.7 988.9 12.8 0 0 0 0 0 84.4 ทำงานปกติ
 ทต.โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย 2018-09-24 17:00:00 - 36.4 29 82.5 990 12.9 0 0 0 0 17 163.8 ทำงานปกติ
 อบต.โนนแดง ต. โนนแดง อ. บรบือ 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 28.4 89 982 11.8 0 0 0 0 0 859.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโพธิ์ ต. หนองโพธิ์ อ. นาเชือก 2018-09-24 19:00:00 0 28.9 28.9 85 987 11.8 0 0 0 0.2 0 664.2 ทำงานปกติ
มุกดาหาร
 ทต.ดอนตาล ต. ดอนตาล อ. ดอนตาล 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 28 77.3 991.8 12.7 0 0 0 5.2 0 246.2 ทำงานปกติ
 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ต. คำอาฮวน อ. เมืองมุกดาหาร 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 28.6 79.5 990.2 12.7 0 0 0 1.4 0 1312 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำเที่ยง ต. น้ำเที่ยง อ. คำชะอี 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 26.9 81.9 987.1 12.8 0 0 0 0 0 541.2 ทำงานปกติ
ยะลา
 ทต.เขื่อนบางลาง ต. เขื่อนบางลาง อ. บันนังสตา 2018-06-26 19:00:00 - 33.8 28.1 83.8 1004.1 5.8 0 0 0 3.2 0 565.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ยะรม ต. ยะรม อ. เบตง 2017-12-01 20:00:00 - 31.2 25 91.8 979.8 7.4 0 0 0 26.6 0 1836.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.กาบัง ต. กาบัง อ. กาบัง 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 26.1 89.3 1004.1 13 0 0.2 0 1.2 0.6 167.4 ทำงานปกติ
ยโสธร
 อบต.บึงแก ต. บึงแก อ. มหาชนะชัย 2018-09-24 19:00:00 0 26 26 100 993 11.9 0 0 0 0.2 0 58.6 ทำงานปกติ
 อบต.สวาท ต. สวาท อ. เลิงนกทา 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 26.4 88.5 992.4 12.7 0 0 0 0.2 26 118.6 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งนางโอก ต. ทุ่งนางโอก อ. เมืองยโสธร 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 26.8 89.2 993.7 12.7 0 0 0 25.6 1.6 91.4 ทำงานปกติ
ระนอง
 อบต.บางหิน ต. บางหิน อ. กะเปอร์ 2017-12-28 23:00:00 - 33.5 27.7 77.7 1011.4 8.2 0 0 0 0.4 0 1204.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บางใหญ่ ต. บางใหญ่ อ. กระบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 32.5 25.3 96 - 12.8 0 0.6 0 1.4 51 2596 ทำงานปกติ
 ทต.ปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. เมืองระนอง 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 29.7 75.9 1010.6 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทม.ระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง 2018-06-05 23:30:00 - 30.3 25.3 87.3 1010.6 5.6 0.2 1 0.6 1.2 10.4 435 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ระยอง
 อบต.บ้านแลง ต. บ้านแลง อ. เมืองระยอง 2017-11-30 09:00:00 - 37 29.8 70 1010.7 12.9 0 0 0 0 0 1380.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองไร่ ต. หนองไร่ อ. ปลวกแดง 2018-09-24 19:00:00 - 31.9 26.5 92.3 1002.7 12.5 0 0 0 0 9.2 1011 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านนา ต. บ้านนา อ. แกลง 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 26.8 89.3 1009.6 12.2 0 1.2 0.2 0 2.4 980.2 ทำงานปกติ
ราชบุรี
 ทต.สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง 2018-09-23 10:00:00 - 42.2 31.6 72.1 999.9 13.3 0 0 0 3.6 0 847 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.เขาขวาง ต. เตาปูน อ. โพธาราม 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 31.8 67 1009.3 12.7 0 0 0 10.4 0 104.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านบึง ต. บ้านบึง อ. บ้านคา 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 - - - 12.7 0 0 0 0 1.2 87 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าหวาย ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 27.3 84.6 997.7 12.7 0 0 0 0 0.4 486.2 ทำงานปกติ
ร้อยเอ็ด
 วัดเวฬุวัน ต. เหนือเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 27.1 77.1 992.8 12.7 0 0 0 0.2 0 87.4 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. เสลภูมิ 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 27.4 83.9 992 12.7 0 0 0 0 3.2 562.6 ทำงานปกติ
 ทต.ชุมพร ต. ชุมพร อ. เมยวดี 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 27.5 86 991.5 12.6 0 0 0 4.2 6.8 88.8 ทำงานปกติ
 เกษตรวิสัย ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 28 86.5 994 12.7 0 0 0 0 0 163.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหมื่นถ่าน ต. หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ 2018-09-24 19:00:00 0 - 26 99 987 11.7 0 0 0 0 0 1153.4 ทำงานปกติ
 ทต.อัคคะคำ ต. อัคคะคำ อ. โพธิ์ชัย 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 26.9 89.8 991.3 12.8 0 0 0 30.2 8.4 72 ทำงานปกติ
ลพบุรี
 ลำนารายณ์ ต. ท่ามะนาว อ. ชัยบาดาล 2018-01-19 14:00:00 51 23.5 36.8 35 994 5.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หนองมะค่า ต. หนองมะค่า อ. โคกเจริญ 2018-08-31 09:00:00 13 28.4 29.4 - 993 8.7 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สระโบสถ์ ต. ชอนสารเดช อ. หนองม่วง 2018-01-11 11:00:00 49 28.9 27.4 53 1003 4.2 0 0 0 0.2 0 42.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เทศบาลตำบลโคกตูม ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี 2018-09-24 19:50:00 - 33.2 26.8 85.9 1000.9 11.9 0 0 0 0 28.8 810.2 ทำงานปกติ
ลำปาง
 อบต.แจ้ซ้อน ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 2018-09-24 18:00:00 0 29.4 28.9 78 966 11.9 0 0 0 0 0 763.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกิ่ว ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 2018-09-24 19:00:00 - 37 29.8 75.5 980 12.3 0 0 0 0 0 123.4 ทำงานปกติ
 อบต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 2018-09-24 19:00:00 0 31.9 27.9 82 969 11.8 0 0 0 0 0 792.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหล่ม ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร 2018-09-24 19:00:00 - 38 29.8 80.6 978.6 12.5 0 0 0 0 0 19.8 ทำงานปกติ
 ทต.ลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 2018-09-24 19:00:00 - 39 29.9 79.6 982.4 11.8 0 0 0 0 0 28 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแหง ต. บ้านแหง อ. งาว 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 28.7 84.8 976 11.3 0 0 0 0 0 68.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 28.2 88.9 988.7 12.8 0 0 0 2.2 0.2 566.8 ทำงานปกติ
 ทต.แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.3 74.5 967.6 12.9 0 0 0 0.2 0 740.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 2018-09-24 19:00:00 0 30.9 29.4 77 979 11.7 0 0 0 0 0 704.6 ทำงานปกติ
 ทต.เสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 2018-09-24 19:00:00 - 38 32.1 68.7 982.4 12.7 0 0 0 0 2.4 215.2 ทำงานปกติ
 อบต.นายาง ต. นายาง อ. สบปราบ 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.8 76.8 984.5 12.8 0 0 0 0 0 619.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ปะ ต. แม่ปะ อ. เถิน 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 27.8 88 986.5 12.7 0 0 0 0 0 245.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 28.9 79 959.8 12.6 0 0 0 0 0 829.2 ทำงานปกติ
ลำพูน
 ทต.บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 29.1 72.8 971.4 12.7 0 0 0 0 0 610.4 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.5 78 972.6 12.8 0 0 0 0 0 679.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทาสบเส้า ต. ทาสบเส้า อ. แม่ทา 2018-09-24 19:00:00 - 37 29 72.2 961.9 12.7 0 0 0 0 0 650.3 ทำงานปกติ
 ทต.วังดิน ต. ลี้ อ. ลี้ 2018-09-24 19:00:00 - 37 28.8 72.5 957.8 12.9 0 0 0 0 0 579.3 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน ต. ในเมือง อ. เมืองลำพูน 2018-09-24 19:00:00 - 38.7 29.8 73.6 974.8 12.8 0 0 0 0.2 0 18 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าซาง ต. ป่าซาง อ. ป่าซาง 2018-09-24 19:50:00 - 38 29.8 72.5 974.9 12.8 0 0 0 0 0 13 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งหัวช้าง ต. ทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 27.1 78.2 945.9 12.2 0 0 0 0 0 150.4 ทำงานปกติ
ศรีสะเกษ
 วัดบ้านน้ำเย็น ต. เมือง อ. กันทรลักษ์ 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 27.3 89.2 992.4 12.9 0 0 0 14.2 14.8 224 ทำงานปกติ
 อบต.ขะยูง ต. ขะยูง อ. อุทุมพรพิสัย 2018-09-24 14:50:00 - 34.8 28 88 994.9 13 0.2 0.8 0.6 1.6 1.4 632.8 ทำงานปกติ
 อบต.ตาอุด ต. ตาอุด อ. ขุขันธ์ 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 27.9 83 991.6 12.8 0 0 0 21.6 22.4 1270.4 ทำงานปกติ
 ทต.กันทรารมย์ ต. ดูน อ. กันทรารมย์ 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 27.7 85.5 994.3 12.5 0 0 0 0 17.2 1094.6 ทำงานปกติ
 อบต.สุขสวัสดิ์ ต. สุขสวัสดิ์ อ. ไพรบึง 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 26.9 90.2 993.4 15.8 - - - - - - ทำงานปกติ
สกลนคร
 ทต.โคกสี ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 27.6 87.5 990.3 12.7 0 0 0 0.2 0 196.2 ทำงานปกติ
 ทต.บัวสว่าง ต. สว่าง อ. พรรณานิคม 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29 79 989 12.8 0 0 0 5.2 0 112.4 ทำงานปกติ
 อบบต.หนองแปน ต. หนองแปน อ. เจริญศิลป์ 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 28.8 82.1 987.9 12.8 0 0 0 0.4 0 1379.8 ทำงานปกติ
 อบต.ด่านม่วงคำ ต. ด่านม่วงคำ อ. โคกศรีสุพรรณ 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 28.2 79.6 990.2 12.8 0 0 0 0 0 263.4 ทำงานปกติ
 อบต.คำตากล้า ต. คำตากล้า อ. คำตากล้า 2018-09-24 19:00:00 - 37 28 87.3 989.6 12.7 0 0 0 17 1.8 586.2 ทำงานปกติ
 อบต.นิคมน้ำอูน ต. นิคมน้ำอูน อ. นิคมน้ำอูน 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 27.8 84.2 985.9 12.7 0 0 0 0 0 254.2 ทำงานปกติ
 ทต.พังโคน ต. พังโคน อ. พังโคน 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 28.8 80.2 990.1 12.7 0 0 0 8.8 1 957.6 ทำงานปกติ
 ทต.โคกภู ต. โคกภู อ. ภูพาน 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 27.1 87.3 983.2 12.8 0 0 0 0 1.4 1354.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าแร่ ต. ท่าแร่ อ. เมืองสกลนคร 2018-09-24 19:00:00 - 37 29.5 80.1 989.7 12.7 0 0 0 25.2 0 974 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอเต่างอย ต. นาตาล อ. เต่างอย 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 27.2 82.1 988.7 12.8 0 0 0 1.2 0 439.4 ทำงานปกติ
 อบต.ขัวก่าย ต. ขัวก่าย อ. วานรนิวาส 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 - - - 12.8 0 0 0 3.2 0 200.4 ทำงานปกติ
สงขลา
 อบต.เขาพระ ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ 2018-09-24 20:00:00 0 26 26 94 1000 11.8 0 0 0 0 0 267 ทำงานปกติ
 วัดเชิงแสใต้ ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ 2018-01-12 19:00:00 - 31.9 24.8 92.2 1013.2 6.7 0 0 0 0 18.2 18.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พิจิตร ต. พิจิตร อ. นาหม่อม 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 28.1 87.8 1006.7 12.8 0 0 0 4.4 0 793 ทำงานปกติ
 ทม.สะเดา ต. สะเดา อ. สะเดา 2018-02-15 12:00:00 - 48 34.2 49.4 - 14.6 0 0 0 0 0 174.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สตูล
 ทต.เจ๊ะบิลัง ต. เจ๊ะบิลัง อ. เมืองสตูล 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 28.4 83.4 - 12.9 0 0 0 10.2 0.8 1496.4 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแก่บ่อหิน ต. ป่าแก่บ่อหิน อ. ทุ่งหว้า 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 27.2 87.9 1007.1 12.2 0 0 0 0 0 2087.8 ทำงานปกติ
สมุทรปราการ
 อบต.ศีรษะจรเข้น้อย ต. ศีรษะจรเข้น้อย อ. บางเสาธง 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 28.4 86.7 1011.8 12.8 0 0 0 23.6 12.8 972.4 ทำงานปกติ
 อบต.แหลมฟ้าผ่า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ 2018-09-09 08:00:00 - 35.4 27.1 89.5 1009.4 12.7 0 2.8 0.2 2.8 0.2 187.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สมุทรสงคราม
 อบต.ปลายโพงพาง ต. ปลายโพงพาง อ. อัมพวา 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 27.4 73 1005 11.8 0 0 0 9.8 0 634.4 ทำงานปกติ
สมุทรสาคร
 อบต.บางกระเจ้า ต. บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร 2018-09-24 19:00:00 0 27.9 28.9 86 987 11.8 0 0 0 0 0 782.4 ทำงานปกติ
สระบุรี
 โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย ต. ทับกวาง อ. แก่งคอย 2018-09-01 07:00:00 3 26.5 25 - 1003 2.3 - - - - - - อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านวังยาง ต. ซับสนุ่น อ. มวกเหล็ก 2018-08-31 17:00:00 6 35.3 31.9 70 981 5.2 0 0 0 0 0 23.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สระแก้ว
 อบต.โคคลาน ต. โคคลาน อ. ตาพระยา 2018-01-18 21:00:00 - 32.5 25.1 66.7 997.5 6 0 0 0 0 0 39.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพสต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. อรัญประเทศ 2018-09-24 19:50:00 - 32.5 26 88.8 - 13.1 0.2 0.6 0.6 0.8 2 580.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแยก ต. ท่าแยก อ. เมืองสระแก้ว 2018-09-24 19:20:00 - 32.5 25.6 89.5 1006.7 12.6 0.2 0.2 0.2 0 0.4 1167.8 ทำงานปกติ
 ทม.วังน้ำเย็น ต. วังน้ำเย็น อ. วังน้ำเย็น 2018-09-24 19:00:00 - 32.5 - - - 12.7 - - - - - - ทำงานปกติ
สิงห์บุรี
 โพธิ์ชัย ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี 2018-08-30 11:00:00 105 31.4 34.8 64 1000 14.2 0 0.2 0 3.8 0.2 1138.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สุพรรณบุรี
 ทต.เจดีย์ ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง 2018-09-24 19:00:00 0 28.91 28.91 87.83 1000.73 11.78 0 0 0 0 0 2.4 ทำงานปกติ
 อบต.นิคมกระเสียว ต. นิคมกระเสียว อ. ด่านช้าง 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 28.7 72.2 997.2 12.8 0 0 0 0.6 0 871.2 ทำงานปกติ
 หนองผักนาก ต. หนองผักนาก อ. สามชุก 2018-05-04 14:00:00 52 36.3 38.7 49 1002 9.1 0 0 0 0 0 41.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี
 อบต.ควนสุบรรณ ต. ลำพูน อ. บ้านนาสาร 2018-09-24 19:00:00 0 25.5 25 97 999 11.8 0 0 0 0 0 670.6 ทำงานปกติ
 อบต.ชัยบุรี ต. ชัยบุรี อ. ชัยบุรี 2018-09-24 19:00:00 1 27.4 27 91 999 11.8 0 0 0 25.4 0 1556.2 ทำงานปกติ
 อบต.ปากฉลุย ต. ปากฉลุย อ. ท่าฉาง 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 28.4 82.7 1003.7 13 0 0 0 0 0 977.2 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านเสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เคียนซา 2018-09-24 19:00:00 0 34.1 27.4 87.4 1004.1 12.8 - - 0 - 0 860.4 ทำงานปกติ
 อบต.พะแสง ต. พะแสง อ. บ้านตาขุน 2018-01-09 17:00:00 - 38.3 29.9 79.1 1004.5 11.2 0.2 0 0.2 5.2 2.4 44.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.คลองศก ต. คลองศก อ. พนม 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 27.3 86 1003.8 12.7 0 0 0 19.4 0 2281 ทำงานปกติ
 อบต.คลองพา ต. คลองพา อ. ท่าชนะ 2018-09-24 14:00:00 0 37.7 33.8 63 1004 12.2 0 0 0.2 0.4 0.2 2250 ทำงานปกติ
 ทม.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน 2018-09-24 19:00:00 0 26.5 25.5 - 1008 11.8 0 0.2 0 1 1.4 1067.6 ทำงานปกติ
สุรินทร์
 อบต.บ้านจารย์ ต. บ้านจารย์ อ. สังขะ 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 27.2 86.2 990.2 12.9 0 0 0 10 0 194.4 ทำงานปกติ
 อบต.จอมพระ ต. จอมพระ อ. จอมพระ 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 27 91.5 993.9 12.9 0 0 0 0 0 817.2 ทำงานปกติ
 อบต.นอกเมือง ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ 2018-09-24 11:00:00 - 43.8 32.6 60.2 995.4 13.8 0 0 0 0 0 260.6 ทำงานปกติ
 ทต.นาหนองไผ่ ต. นาหนองไผ่ อ. ชุมพลบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 37 28.4 84.8 994.8 12.7 0 0 0 0.2 0.2 221.8 ทำงานปกติ
 อบต.กังแอน ต. กังแอน อ. ปราสาท 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 26.2 82.8 991.1 12.8 0 0 0 0 1.2 481.6 ทำงานปกติ
 อบต.ธาตุ ต. ธาตุ อ. รัตนบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 27.8 86.4 994.7 12.7 0 0 0 0 2 280.4 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 ทต.ลานหอย ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย 2018-09-24 19:00:00 - 39.3 30 84.3 998.7 12.7 0 0 0 4.2 0 82.6 ทำงานปกติ
 ทต.กงไกรลาศ ต. บ้านกร่าง อ. กงไกรลาศ 2018-09-24 19:00:00 0 31.9 30.4 74 1002 11.7 0 0 0 7 0 544 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโตนด ต. โตนด อ. คีรีมาศ 2018-09-24 19:50:00 - 39 30 86.7 1003.2 12.5 0 0 0 0 0 837.2 ทำงานปกติ
 อบต.ปากแคว ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย 2018-09-24 19:00:00 - 38.7 30.7 73.1 1002.8 12.9 0 0 0 2.2 0 263.2 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีนคร ต. ศรีนคร อ. ศรีนคร 2018-09-24 19:00:00 - 38.7 30 79.6 1000.9 12.7 0 0 0 0.2 0 609.6 ทำงานปกติ
 สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย 2018-09-24 19:00:00 - 40 32 69.1 1000 12.5 0 0 0 17 0.2 589.6 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสำโรง ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง 2018-09-14 17:00:00 - 45.8 35.7 52.6 997.9 12.6 0 0 0 0 0 5.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 2018-09-24 19:00:00 - 38.3 30 75.1 - 12.9 0 0 0 0 0 532.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งเสลี่ยม ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม 2018-09-24 19:00:00 - 39.3 30 77.2 997.8 12.8 0 0 0 0 0 186.4 ทำงานปกติ
หนองคาย
 โรงเรียนบ้านหนองแอก ต. บ้านผือ อ. โพนพิสัย 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 - - - 12.7 0 0 0 0 0 214.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองนาง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ 2018-09-24 19:00:00 - 38.3 29.7 78.1 987.5 12.7 0 0 0 0 0 228.4 ทำงานปกติ
 อบต.จุมพล ต. จุมพล อ. โพนพิสัย 2018-09-24 19:00:00 - 38.3 29.7 74.2 987.7 12.9 0 0 0 0 0 835.2 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย ต. ในเมือง อ. เมืองหนองคาย 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 29.9 75.2 989.4 12.7 0 0 0 0 0 465.4 ทำงานปกติ
 ทต.สังคม ต. สังคม อ. สังคม 2018-09-24 19:00:00 - 39 29.4 81.7 988.2 12.6 0 0 0 0 0 285 ทำงานปกติ
หนองบัวลำภู
 อบต.นาคำไฮ ต. นาคำไฮ อ. เมืองหนองบัวลำภู 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 27.7 83.5 980.4 12.7 0 0 0 1.4 0 140.4 ทำงานปกติ
 อบต.นากอก ต. นากอก อ. ศรีบุญเรือง 2018-09-24 19:00:00 4 28.9 28.9 84 981 11.8 0 0 0 5.6 0 704.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังทอง ต. วังทอง อ. นาวัง 2018-09-24 16:00:00 - - 35.5 51.3 971.3 12.9 0 0 0 0 0 303 ทำงานปกติ
 อบต.ปางกู่ ต. ปางกู่ อ. โนนสัง 2018-09-24 20:00:00 0 26.5 26.5 97 978 11.8 0 0 0 0 0 45 ทำงานปกติ
อำนาจเจริญ
 ทต.ไก่คำ ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 25.9 91.8 992.2 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นายม ต. นายม อ. เมืองอำนาจเจริญ 2018-09-24 19:00:00 - 33.5 25.6 92.5 991.8 13 0 0 0 0.2 29.8 1170.2 ทำงานปกติ
อุดรธานี
 อบต.บ้านยา ต. บ้านยา อ. หนองหาน 2018-09-24 19:00:00 - 38.7 29.8 77.8 989.5 12.7 0 0 0 0 0.4 371 ทำงานปกติ
 ทม.บ้านดุง ต. ศรีสุทโธ อ. บ้านดุง 2018-09-24 19:00:00 - 36.1 27.4 90.7 989 12.8 0 0 0 0 0 178.4 ทำงานปกติ
 อบต.กุมภวาปี ต. กุมภวาปี อ. กุมภวาปี 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.7 81.4 989.2 12.7 0 0 0 0 0 199.8 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลบ้านผือ ต. บ้านผือ อ. บ้านผือ 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 28.7 72.2 986.8 12.8 0 0 0 0 0.4 832 ทำงานปกติ
 เทศบาลนครอุดรธานี ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี 2018-09-24 19:00:00 - 38.7 29.9 73 985 12.7 0 0 0 0 10.4 242.2 ทำงานปกติ
 ทต.บะยาว ต. บะยาว อ. วังสามหมอ 2018-09-24 19:00:00 0 27.4 26 96 976 11.8 0 0 0 0 0 927.6 ทำงานปกติ
อุตรดิตถ์
 อบต.ห้วยมุ่น ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 25.6 90.3 965.8 12.8 0 0 0 0 6.6 961.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโคก ต. บ้านโคก อ. บ้านโคก 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 26.8 80.2 962.1 13.1 0 0 0 0.2 0 830.2 ทำงานปกติ
 ทต.คุ้งตะเภา ต. คุ้งตะเภา อ. เมืองอุตรดิตถ์ 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 29.9 80.3 1001.8 12.7 0 0 0 3 0 937 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีพนมมาศ ต. ศรีพนมมาศ อ. ลับแล 2018-09-23 17:00:00 - 47 37.2 56.5 998.5 12.2 0 0 0 0.6 0 835 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.น้ำปาด ต. แสนตอ อ. น้ำปาด 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 28.2 86.6 992.5 13 0 0 0 6.8 0 532 ทำงานปกติ
 อบต.ในเมือง ต. ในเมือง อ. พิชัย 2018-09-24 19:00:00 - 38 30 79.4 1002.4 12.8 0 0 0 0.8 0 526.6 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแฝก ต. ท่าแฝก อ. ท่าปลา 2018-09-24 19:00:00 - 38 29.4 81.7 986.4 12.9 0 0 0 24 0 1042.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทองแสนขัน ต. ป่าคาย อ. ทองแสนขัน 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 29.3 80.9 999.3 12.8 0 0 0 4.4 0 1062.4 ทำงานปกติ
 ทต.ตรอน ต. วังแดง อ. ตรอน 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 29.8 80.7 1001.6 12.8 0 0 0 13.8 0 762.8 ทำงานปกติ
อุทัยธานี
 ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 29 72.9 991.4 12.7 0 0 0 2.4 0 529 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยคต ต. ห้วยคต อ. ห้วยคต 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 26.8 89.2 998 12.6 0 0 0.2 5.8 2.6 92.4 ทำงานปกติ
 อบต.ลานสัก ต. ลานสัก อ. ลานสัก 2018-09-24 19:20:00 - 33.8 25.6 86.5 996.3 12.9 0.2 0.8 1.2 0 2 38.2 ทำงานปกติ
 ทต.หนองฉาง ต. หนองฉาง อ. หนองฉาง 2018-09-24 19:50:00 - 37 29.8 78.1 1004.5 12.9 0 0 0 0.2 0 522.2 ทำงานปกติ
 ทต.หนองขาหย่าง ต. หนองขาหย่าง อ. หนองขาหย่าง 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 29.8 78.8 1005.1 13 0 0 0 6 0 698.6 อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสถานี
 อบต.สะแกกรัง ต. สะแกกรัง อ. เมืองอุทัยธานี 2018-09-24 16:00:00 - 48 41.7 45.8 1005.6 13.1 0 0 0 0 0 595.8 ทำงานปกติ
 ทต.สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ 2018-09-24 19:00:00 - 38 29.8 77.1 - 12.9 0 0 0 0 0 598.2 ทำงานปกติ
 ทต.ทัพทัน ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน 2018-09-24 19:00:00 - 39 29.7 78.8 1003.8 12.9 0 0 0 0 0 73.8 ทำงานปกติ
อุบลราชธานี
 อบต.ขี้เหล็ก ต. ขี้เหล็ก อ. เมืองอุบลราชธานี 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 - - - 12.8 0 0 0 0 13.2 207.2 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแมด ต. บ้านแมด อ. บุณฑริก 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 26.7 88.3 992.1 12.8 0 0 0 0.6 18 341.2 ทำงานปกติ
 อบต.แก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 - - - 12.8 0 0 0 0 28.4 183.4 ทำงานปกติ
 อบต.นาโพธิ์กลาง ต. นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม 2018-09-24 20:00:00 0 25 25.5 100 990 13.6 0 0 0 13.4 14 967.4 ทำงานปกติ
 ทต.นาส่วง ต. นาส่วง อ. เดชอุดม 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 27.5 83.3 993.8 12.6 0 0 0 0.2 25 164.6 ทำงานปกติ
 ทต.หนองผือ ต. หนองผือ อ. เขมราฐ 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 - - - 12.8 - - - - - - ทำงานปกติ
 อบต.นาตาล ต. นาตาล อ. นาตาล 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 27.5 81.5 993.8 12.7 0 0 0 1 0 1032.2 ทำงานปกติ
 ทต.น้ำยืน ต. สีวิเชียร อ. น้ำยืน 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 27.6 80.3 988.5 12.9 0 0 0 18.8 3.6 198.4 ทำงานปกติ
 อบต.ระเว ต. ระเว อ. พิบูลมังสาหาร 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 27 87 995.7 12.7 0 0 0 0 13.6 229.4 ทำงานปกติ
 ตระการพืชผล ต. กระเดียน อ. ตระการพืชผล 2018-09-24 19:00:00 - 33.8 27.1 86.5 995.1 12.7 0 0.2 0 0.2 18 623.4 ทำงานปกติ
 อบต.โคกชำแระ ต. โคกชำแระ อ. ทุ่งศรีอุดม 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 27.7 84.6 - 12.8 0 0 0 0.2 1.8 111 ทำงานปกติ
อ่างทอง
 อบต.บ้านพราน ต. บ้านพราน อ. แสวงหา 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 27.9 88 1005 10.5 0 0 0 0.2 0 129.4 ทำงานปกติ
เชียงราย
 อบต.เทอดไทย ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง 2018-09-24 19:00:00 0 40.7 26 92 951 11.9 0 0 0 0 2.4 1136.8 ทำงานปกติ
 ทต.เวียง ต. เวียง อ. เชียงของ 2018-09-24 19:00:00 0 26.95 26.46 85 964.92 12.16 0 0 0 0 0 118.2 ทำงานปกติ
 ทต.โยนก ต. โยนก อ. เชียงแสน 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 27 83 966 12 0 0 0 0 0 1325.4 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงพางคำ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย 2018-09-24 19:00:00 0 29.4 28.9 75 965 11.9 0 0 0 0.2 0 1573.4 ทำงานปกติ
 ทต.ดงมะดะ ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว 2018-09-24 19:00:00 0 27.4 25.5 86 958 11.9 0 0 0 0 0 1344.4 ทำงานปกติ
 ทต.แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 27.9 72 963 11.7 0 0 0 0 0 1325 ทำงานปกติ
 ทต.แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 26.5 85 956 11.8 0 0 0 0 0 1135.6 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแดด ต. ป่าแดด อ. ป่าแดด 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 28.9 79 963 11.8 0 0 0 0 0 1072.6 ทำงานปกติ
 สุสานคริสเตียน ต. เมืองพาน อ. พาน 2018-09-24 19:00:00 0 27.9 26.5 92 956 11.8 0 0 0 0 0 1081.8 ทำงานปกติ
 ทต.พญาเม็งราย ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย 2018-09-24 19:00:00 0 30.9 28.9 87 967 11.9 0 0 0 0 0 84.2 ทำงานปกติ
 อบต.รอบเวียง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 28.9 74 963 11.8 0 0 0 0 0 201.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงเทิง ต. เวียง อ. เทิง 2018-09-24 19:00:00 0 30.9 29.4 73 966 11.8 0 0 0 0 0 739.8 ทำงานปกติ
 ทต.สิริเวียงชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย 2018-09-24 19:00:00 0 30.4 28.9 70 965 11.9 0 0 0 0.2 0 497.2 ทำงานปกติ
 ทต.หล่ายงาว ต. หล่ายงาว อ. เวียงแก่น 2018-09-24 19:00:00 0 27.4 27 86 964 11.6 0 0 0 0 0 511.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงป่าเป้า ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า 2018-09-24 19:00:00 0 27.9 27 83 948 11.8 0 0 0 0 0 679.8 ทำงานปกติ
 ทต.ยางฮอม ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 27 76 965 11.7 0 0 0 0 0 1135.2 ทำงานปกติ
เชียงใหม่
 ทต.จอมแจ้ง ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง 2018-03-07 19:00:00 0 30.9 27.4 43 964 11.9 0 0 0 0 0 0.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.สันติสุข ต. สันติสุข อ. ดอยหล่อ 2018-09-24 19:00:00 0 29.4 28.4 71 969 11.8 0 0 0 0 0 344.8 ทำงานปกติ
 ทต.แม่นะ ต. แม่นะ อ. เชียงดาว 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 27 79 966 11.7 0 0 0 0 0 163.2 ทำงานปกติ
 อบต.ช่างเคิ่ง ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม 2018-09-24 19:00:00 0 26.5 25.5 86 954 11.8 0 0 0 0 0 622.6 ทำงานปกติ
 ทต.ไชยปราการ ต. ปงตำ อ. ไชยปราการ 2018-09-24 19:00:00 0 28.9 27.9 74 953 11.8 0 0 0 0 0 863 ทำงานปกติ
 อบต.ดอยเต่า ต. ดอยเต่า อ. ดอยเต่า 2018-09-24 19:00:00 0 27.4 27 87 975 11.7 0 0 0 0 0 153.4 ทำงานปกติ
 ทต.ดอยสะเก็ด ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด 2018-09-24 19:00:00 0 30.9 28.9 74 973 11.7 0 0 0 0 0 233 ทำงานปกติ
 อบต.เวียง ต. เวียง อ. ฝาง 2018-09-24 19:00:00 0 28.9 27.4 82 953 11.9 0 0 0 0 0 140.4 ทำงานปกติ
 อบต.หางดง ต. หางดง อ. ฮอด 2018-09-24 19:00:00 0 29.4 28.9 68 979 11.8 0 0 0 0 0 196 ทำงานปกติ
 อบต.สบแม่ข่า ต. สบแม่ข่า อ. หางดง 2018-09-24 19:00:00 0 30.4 28.4 73 970 11.8 0 0 0 0 0 835.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกาด ต. บ้านกาด อ. แม่วาง 2018-09-24 19:00:00 0 30.9 29.4 71 973 12 0 0 0 0 0 612.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 28.4 76 970 11.7 0 0 0 0 0 521 ทำงานปกติ
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต. ช่อแล อ. แม่แตง 2018-09-24 08:00:00 243 33.3 29.9 77 966 12.5 0 0 0 0 0 965 ทำงานปกติ
 รพสต.บ้านหนองไคร้ ต. หนองตอง อ. หางดง 2018-09-24 19:00:00 0 30.9 29.9 71 975 11.9 0 0 0 0 0 701.8 ทำงานปกติ
 อบต.อมก๋อย ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย 2018-09-24 19:00:00 0 23.5 22.5 96 913 11.8 0 0 0 0 0 401.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. พร้าว 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 27.4 80 961 11.9 0 0 0 0 0 550.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านปง ต. บ้านปง อ. หางดง 2018-09-24 19:00:00 0 30.4 27.4 81 966 11.7 0 0 0 0 0 214.6 ทำงานปกติ
 ทต.สันกำแพง ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง 2018-09-24 19:00:00 0 30.4 29.4 72 973 11.7 0 0 0 0 0 503.8 ทำงานปกติ
 ทต.สันนาเม็ง ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 29.4 71 968 11.7 0 0 0 0 0 683 ทำงานปกติ
 ทต.ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ 2018-09-24 19:00:00 0 31.4 29.9 64 971 11.8 0 0 0 0 0 602.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าตอน ต. ท่าตอน อ. แม่อาย 2018-09-24 19:00:00 0 28.4 26.5 82 951 11.8 0 0 0 0 0 370.2 ทำงานปกติ
 อบต.เปียงหลวง ต. เปียงหลวง อ. เวียงแหง 2018-09-24 19:30:00 0 27 24.5 84 926 11.7 0.2 0 0.6 0.2 0.6 761.6 ทำงานปกติ
เพชรบุรี
 อบต.หนองญ้าปล้อง ต. หนองหญ้าปล้อง อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 25.5 83.1 1001.4 12.8 0 0 0 0.4 0 739.1 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านลาด ต. บ้านลาด อ. บ้านลาด 2018-09-24 19:00:00 - - 27.6 75.1 1009 12.8 0 0 0 2.2 0.2 64.8 ทำงานปกติ
 บ้านปากคลอง ต. บ้านกุ่ม อ. เมืองเพชรบุรี 2018-09-04 11:00:00 66 33.3 33.8 - 1005 4.5 0 0 0 0 0 140.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เขากระปุก ต. เขากระปุก อ. ท่ายาง 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 27.1 81 1003.4 12.8 0 0 0 2.6 0 218.4 ทำงานปกติ
 การประปา ทม.ชะอำ ต. ชะอำ อ. ชะอำ 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 29.5 80.4 1009.3 12.7 0 0 0 0 0 457.2 ทำงานปกติ
 อบต.กลัดหลวง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง 2018-09-24 19:00:00 0 26.5 25 90 1004 11.8 0 0 0 0.2 0 570 ทำงานปกติ
 อบต.สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. แก่งกระจาน 2018-09-24 19:40:00 - 32.2 24.6 89.9 1003.7 12.7 0.2 1 1.2 3 32.6 59.8 ทำงานปกติ
 ทต.ท่ายาง ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง 2018-09-24 19:00:00 - 34.8 27.3 75.7 1010.7 12.7 0 0 0 9.6 3.2 533.4 ทำงานปกติ
 ร่องชะอม ต. ดอนยาง อ. เมืองเพชรบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 27.6 76 1010.6 12.7 0 0 0 8 0 108.8 ทำงานปกติ
 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ. ชะอำ 2018-09-24 19:00:00 - 34.1 27.2 81.4 1004.3 12.7 0 0 0 6.6 0 321 ทำงานปกติ
 รพ.สต.ท่าตะคร้อ ต. ท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-09-24 19:00:00 - 32.9 24.8 89.1 1004.4 12.8 0.2 7.8 3.2 2.8 11 497.8 ทำงานปกติ
เพชรบูรณ์
 อบต.บึงสามพัน ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน 2018-09-24 19:00:00 - 34.5 27.7 81.8 1000.5 12.6 0 0 0 0 0 161.6 ทำงานปกติ
 อบต.ชนแดน ต. ชนแดน อ. ชนแดน 2018-09-24 19:00:00 - 35.8 29.2 78.6 993.5 12.9 0 0 0 0 0 1201 ทำงานปกติ
 อบจ.เพชรบูรณ์ ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ 2018-09-24 19:00:00 - 39.3 29.8 75.9 992.9 13.1 0 0 0 0.2 0 29.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งสมอ ต. ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ 2018-09-24 19:00:00 0 25 24 87 927 11.5 0 0 0 0 0 1122.4 ทำงานปกติ
 อบต.หล่มเก่า ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 28.3 81.3 990 12.6 0 0 0 12.8 0 783.8 ทำงานปกติ
 ทต.ตาลเดี่ยว ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก 2018-09-24 19:00:00 - 38.7 29.8 76.2 993.3 12.7 0 0 0 5.2 0 68.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ 2018-09-24 19:00:00 - 37.4 28.8 81.8 998.1 12.6 0 0 0 18.6 0 133.8 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว 2018-09-24 19:00:00 - 31.2 24 87.5 917.6 12.8 0 0 0 3 0 849.8 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีเทพ ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ 2018-09-24 19:00:00 - 35.1 27.3 85.5 1002 12.7 0 0 0 0 0 670.8 ทำงานปกติ
 อบต.ตาดกลอย ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า 2018-09-24 19:50:00 - 34.5 27.3 84 984.5 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทม.วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี 2018-09-24 19:00:00 - 35.4 28.1 81.6 1000.1 12.6 0 0 0 0 0 152.4 ทำงานปกติ
 ลานกีฬา อบต.วังโป่ง ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง 2018-09-24 19:00:00 - 37 29.4 83.2 995.8 12.7 0 0 0 4.8 0.2 640.4 ทำงานปกติ
เลย
 บ้านเพีย ต. ท่าสะอาด อ. นาด้วง 2018-09-24 19:00:00 - 36.4 28.1 80.6 971.5 12.8 0 0 0 0 0 653 ทำงานปกติ
 อบต.เขาหลวง ต. เขาหลวง อ. วังสะพุง 2018-09-24 19:00:00 - 38 28.8 79.4 975.6 12.8 0 0 0 0 0 36 ทำงานปกติ
 เหล่ากอหก ต. เหล่ากอหก อ. นาแห้ว 2018-09-24 19:00:00 0 25 31.9 - - 1.3 0 0 0 0.4 0 959.4 ทำงานปกติ
 อบต.นาซ่าว ต. นาซ่าว อ. เชียงคาน 2018-09-24 19:50:00 - 34.8 - - - 13 0 0 0 0 0 517.6 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีฐาน ต. ศรีฐาน อ. ภูกระดึง 2018-09-24 19:00:00 - 38 29.1 80.4 980.7 12.7 0 0 0 0 0 182.6 ทำงานปกติ
 อบต.กกสะทอน ต. กกสะทอน อ. ด่านซ้าย 2018-09-24 19:00:00 - 32.5 25.1 84.7 932.1 12.7 0 0 0 0 0 790.2 ทำงานปกติ
 ตลาดภูเรือ ต. หนองบัว อ. ภูเรือ 2018-09-24 19:00:00 - 33.2 25.3 84.1 942.5 12.7 0 0 0 0 18 216.8 ทำงานปกติ
แพร่
 ทต.ช่อแฮ ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ 2018-09-24 19:00:00 - 38 29.8 78.1 986.3 12.7 0 0 0 0 0 65.4 ทำงานปกติ
 ทต.เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย 2018-09-24 19:00:00 0 31.4 29.4 73 991 11.7 0 0 0 1 0 690.6 ทำงานปกติ
 ทต.หนองม่วงไข่ ต. หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ 2018-09-24 19:00:00 - 38.7 29.9 82 989.7 13 0 0 0 22.2 0 865 ทำงานปกติ
 อบต.ร้องกวาง ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง 2018-09-24 19:00:00 - 37.7 28.8 82.2 982.9 12.9 0 0 0 1 0 1079.6 ทำงานปกติ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น 2018-09-24 17:00:00 - 50 36.8 52.7 990.4 11.9 0 0 0 0.2 0 478 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกลาง ต. บ้านกลาง อ. สอง 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 29.1 83.4 987.3 12.8 0 0 0 9.2 0 876 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งแล้ง ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง 2018-09-24 19:00:00 - 39 30.2 80 - 12.8 0 0 0 30.2 0 877.6 ทำงานปกติ
 อบต.วังชิ้น ต. วังชิ้น อ. วังชิ้น 2018-09-24 19:00:00 0 29.9 29.4 91 993 11.8 0 0 0 2.2 0 1004.6 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแมต ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ 2018-09-24 19:00:00 - 36.7 29.8 81.8 990.4 12.3 0 0 0 33.2 0 715.4 ทำงานปกติ
แม่ฮ่องสอน
 อบต.ปางหมู ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 2018-09-14 10:00:00 318 29.9 33.3 71 983 11.9 0 1 0.8 1.4 3.6 93 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ขุนยวม ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม 2018-09-24 19:50:00 0 26 25 91 938 11.9 9.2 0 9.2 1.2 9.2 360.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่คง ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง 2018-09-24 19:00:00 0 27 27 89 986 11.8 0 0 0 0 0 1160.8 ทำงานปกติ
 บ้านสันติชล ต. เวียงใต้ อ. ปาย 2018-09-24 19:00:00 0 27.4 27 66 923 11.9 0 0 0 0.2 0 201.8 ทำงานปกติ
 อบต.ปางมะผ้า ต. ปางมะผ้า อ. ปางมะผ้า 2018-09-24 19:00:00 0 25.5 23 90 922 11.7 0 0 0 9 0 963.2 ทำงานปกติ
 อบต.แม่สวด ต. แม่สวด อ. สบเมย 2018-09-24 19:00:00 0 26 25.5 93 989 11.8 0 0 0 0.2 1.2 505.4 ทำงานปกติ