ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสมรายปี
(มม.)
สถานะ
กระบี่
 อบต.สินปุน ต. สินปุน อ. เขาพนม 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 26 93.4 1006.1 12.5 0 0.2 0 7.4 0.4 1704.8 ทำงานปกติ
 อบต.คลองขนาน ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.3 92.6 1008.1 12.6 0 0 0 6.2 0.2 1530.6 ทำงานปกติ
 อบต.คลองหิน ต. คลองหิน อ. อ่าวลึก 2018-11-16 01:00:00 0 25 25.5 100 1001 11.8 0 0 0 3 0 2204.4 ทำงานปกติ
กรุงเทพมหานคร
 ร.ร.นวมิทรราชูทิศ เบญจมราชาลัย ต. สามวาตะวันตก อ. คลองสามวา 2018-11-16 01:00:00 - 36.7 29.5 78.8 1011.4 12.5 0 0 0 0 0 464 ทำงานปกติ
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) ต. ถนนพญาไท อ. ราชเทวี 2018-11-16 01:20:00 0.4 - 29.6 74.3 1007.1 12.4 0 0 0 0 0 1424.6 ทำงานปกติ
กาญจนบุรี
 อบต.บ่อพลอย ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.9 87.8 1002.6 12.5 0 0 0 0 0 646 ทำงานปกติ
 อบต.หินดาด ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.1 89.1 1002.5 12.4 0 0 0 0 0 717.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหญ้า ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 25.3 92.5 1007.2 12.4 0 0 0 0 0 679.4 ทำงานปกติ
 อบต.ไล่โว่ ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25 90.6 988.8 12.5 0 0 0 0 0 1708.2 ทำงานปกติ
 อบต.นาสวน ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-09-04 12:00:00 101 33.3 38.2 52 976 6.8 0 0 0 1.6 0 223.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ดอนชะเอม ต. ดอนชะเอม อ. ท่ามะกา 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 27.5 87.9 1011.1 12.4 0 0 0 0 0 314 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีมงคล ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค 2018-11-16 01:00:00 0 23.5 24.5 100 1002 11.8 0 0 0 0 0 85 ทำงานปกติ
 อบต.ปังเผล ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 26 87.5 991.2 12.5 0 0 0 23.2 0 652.6 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะสำโรง ต. เกาะสำโรง อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-11-16 01:00:00 0 25.5 25 96 1004 11.5 0 0 0 0 0 741.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งกระบ่ำ ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26 88.3 1002.2 12.2 0 0 0 0 0 485 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าเสา ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค 2018-11-16 01:00:00 0 24.5 25.5 100 997 11.8 0 0 0 0 0 997.2 ทำงานปกติ
 ทต.เขาโจด ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-11-16 01:00:00 - 30.9 24.5 89.5 986.4 12 0 0 0 0 0 1088.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองลู ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 25.1 87.8 991 12.5 0 0 0 0 0 2056.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าขนุน ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ 2017-08-06 13:00:00 330 27.9 - - 1063 2.3 0 0 0.2 3.6 0.2 551.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงเรียนบ้านไทรทอง ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.2 86 999.7 12.5 0 0 0 0 0 1199.6 ทำงานปกติ
กาฬสินธุ์
 อบต.เนินยาง ต. เนินยาง อ. คำม่วง 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 24.5 88.7 992.1 12.4 0 0 0 0 0 156.2 ทำงานปกติ
 อบต.โคกเครือ ต. โคกเครือ อ. หนองกุงศรี 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.7 81.4 - 12.5 0 0 0 0 0 281.4 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลเหนือ ต. เหนือ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 2018-11-16 01:00:00 0 25.5 24.5 86 990 11.9 0 0 0 0 0 80.6 ทำงานปกติ
 อบต.นาคู ต. นาคู อ. นาคู 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 24.7 83 989.3 12.7 0 0 0 0 0 77.2 ทำงานปกติ
กำแพงเพชร
 อบต.คลองขลุง ต. คลองขลุง อ. คลองขลุง 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 28 82.7 1003.5 12.7 0 0 0 0 0 659.8 ทำงานปกติ
 ทต.คลองลานพัฒนา ต. คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26 87.7 995.8 12.7 0 0 0 0 0 1038.4 ทำงานปกติ
 ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.8 85.2 1005.4 12.8 0 0 0 0 0 254.2 ทำงานปกติ
 อบจ.กำแพงเพชร ต. อ่างทอง อ. เมืองกำแพงเพชร 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 27.2 84.4 1002.6 12.4 0 0 0 0 0 666.6 ทำงานปกติ
 อบต.ลานกระบือ ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 27.2 88.5 1007.4 11.7 0 0 0 0 0 317.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไม้กอง ต. หนองไม้กอง อ. ไทรงาม 2018-10-11 09:00:00 - 39.6 - - - 11.6 0 0 0 0 0 20.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.พรานกระต่าย ต. พรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.8 85.7 1002.7 12.6 0 0 0 0 0 829.8 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.8 87 1001.5 12.4 0 0 0 0 0 263.4 ทำงานปกติ
 อบต.สลกบาตร ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 36.1 29.1 80 1006.7 12.5 0 0 0 0 0 595 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งทราย ต. ทุ่งทราย อ. ทรายทองวัฒนา 2018-11-16 01:00:00 - 35.4 28 83.7 1004.9 12.6 0 0 0 0 0 449.4 ทำงานปกติ
ขอนแก่น
 อบต.บ้านไผ่ ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ 2018-11-16 01:00:00 0 25 28.9 97 993 11.8 0 0 0 0 0 883 ทำงานปกติ
 ทม.บ้านทุ่ม ต. บ้านทุ่ม อ. เมืองขอนแก่น 2018-11-05 07:00:00 - 27.7 20.2 88.1 994.6 11 0 0 0 0 0 124.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พังทุย ต. พังทุย อ. น้ำพอง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.1 83.9 991.3 12.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นาหนองทุ่ม ต. นาหนองทุ่ม อ. ชุมแพ 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25 88.5 982.8 12.5 0 0 0 0 0 87.6 ทำงานปกติ
 อบต.โนนข่า ต. โนนข่า อ. พล 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 24.9 87.8 991.6 12.5 0 0 0 0 0 702.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองกุงธนสาร ต. หนองกุงธนสาร อ. ภูเวียง 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 - - - 12.4 0 0 0 0 0 363.4 ทำงานปกติ
จันทบุรี
 ทต.พลิ้ว ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ 2018-11-16 01:00:00 - 35.1 29.2 82.4 1011.2 12.4 0 0 0 15.2 0 2182 ทำงานปกติ
 ทต.ทับช้าง ต. ทับช้าง อ. สอยดาว 2018-11-16 01:00:00 0 24 24 99 993 11.8 0 0 0 0 0 1069.6 ทำงานปกติ
 อบต.เทพนิมิต ต. เทพนิมิต อ. โป่งน้ำร้อน 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 26.6 89.7 999.5 12.3 0 0 0 0 0 898.4 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนซ่อง ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25.2 91.5 1006.5 12.6 0 0 0 0 2 2031.4 ทำงานปกติ
 อบต.นายายอาม ต. นายายอาม อ. นายายอาม 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 27.8 90.9 1010.5 12.5 0 0 0 14.4 0 1190.2 ทำงานปกติ
 ทต.โป่งน้ำร้อน ต. โป่งน้ำร้อน อ. โป่งน้ำร้อน 2018-11-16 01:00:00 0 25 26.5 96 984 11.6 0 0 0 0 0 377.4 ทำงานปกติ
 ทต.ปัถวี ต. ปัถวี อ. มะขาม 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.1 91.3 1009.7 12.5 0 0 0 13.8 0.8 695.8 ทำงานปกติ
 ทต.ตะเคียนทอง ต. ตะเคียนทอง อ. เขาคิชฌกูฏ 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 26.8 90.1 1007.9 12.4 0 0 0 0 0 205 ทำงานปกติ
ฉะเชิงเทรา
 อบต.บางขวัญ ต. บางขวัญ อ. เมืองฉะเชิงเทรา 2018-11-16 01:00:00 - 36.1 29.9 84.5 1011.4 12 0 0 0 10 0 1138.2 ทำงานปกติ
 อบต.ดอนฉิมพลี ต. ดอนฉิมพลี อ. บางน้ำเปรี้ยว 2018-11-16 01:00:00 - 36.1 29.9 83 - 12.4 0 0 0 0 0 930.4 ทำงานปกติ
 อบต.ท่ากระดาน ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.4 89.2 1007.6 12.5 0 0 0 0 0 1435 ทำงานปกติ
 อบต.หนองแหน ต. หนองแหน อ. พนมสารคาม 2018-11-16 01:00:00 - 35.8 28.3 86 1010.3 12.5 0 0 0 11 0 1292 ทำงานปกติ
 อบต.คลองตะเกรา ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 25.7 91.7 1003.7 12.6 0 0 0 0 0 72.6 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. บางปะกง 2018-11-16 01:00:00 - 35.8 29.3 81.7 1011.1 12.5 0 0 0 0.6 0 1222.2 ทำงานปกติ
ชลบุรี
 อบต.บ่อทอง ต. บ่อทอง อ. บ่อทอง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.2 88.8 1001.7 12.2 0 0 0 0 0 1342.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบอนแดง ต. หนองบอนแดง อ. บ้านบึง 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.9 86 1007.7 12.7 0 0 0 0 0 348.2 ทำงานปกติ
 อบต.พลูตาหลวง ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 27.7 85.9 1006.6 12.5 0 0 0 1.2 0 924.6 ทำงานปกติ
 รพสต.บ่อวิน ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 27.3 88.5 996.9 12.5 0 0 0 2.8 1.4 548.2 ทำงานปกติ
ชัยนาท
 ทต.บ้านกล้วย ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท 2018-11-16 01:00:00 - 36.4 28.8 85.3 1009.4 12.5 0 0 0 1 0 139.8 ทำงานปกติ
 ทต.หันคา ต. หันคา อ. หันคา 2018-11-16 01:00:00 - 35.8 28.5 86.3 1009.3 12.6 0 0 0 0 0 1256 ทำงานปกติ
 ทต.สรรพยา ต. สรรพยา อ. สรรพยา 2018-11-12 06:00:00 - 33.2 25.8 89.7 1010.5 12.4 0 0 0 9.8 0.2 127.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.คุ้งสำเภา ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ 2018-11-16 01:00:00 - 35.8 28.8 85.9 1009.2 12.5 0 0 0 15.6 0 55.6 ทำงานปกติ
 ทต.แพรกศรีราชา ต. แพรกศรีราชา อ. สรรคบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 36.4 29.4 81.9 1010.9 12.5 0 0 0 0 0 601 ทำงานปกติ
 ทต.วัดสิงห์ ต. วัดสิงห์ อ. วัดสิงห์ 2018-11-16 01:00:00 - 37.4 29.5 79.8 1008.8 12.6 0 0 0 0 0 456.8 ทำงานปกติ
ชัยภูมิ
 อบต.บ้านเจียง ต. บ้านเจียง อ. ภักดีชุมพล 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25.1 88 983.9 12.4 0 0 0 0 0 130.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.3 87.2 989.7 12.5 0 0 0 0 0 545.2 ทำงานปกติ
 อบต.เจาทอง ต. เจาทอง อ. ภักดีชุมพล 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 23.1 94.5 980.5 12.5 0 0 0 0 0 75.2 ทำงานปกติ
 อบต.ช่องสามหมอ ต. ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ 2018-11-15 11:00:00 - 47 - - - 13.9 0 0 0 0 0 203.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หนองโพนงาม ต. หนองโพนงาม อ. เกษตรสมบูรณ์ 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 - - - 12.6 0 0 0 1.4 0.2 452 ทำงานปกติ
 อบต.โนนกอก ต. โนนกอก อ. เกษตรสมบูรณ์ 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25.2 88.5 983.8 12.3 0 0 0 0 0 207.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านเต่า ต. บ้านเต่า อ. บ้านแท่น 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.7 84.3 - 12.5 0 0 0 0 0 470.8 ทำงานปกติ
 อบต.โคกเริงรมย์ ต. โคกเริงรมย์ อ. บำเหน็จณรงค์ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.1 86.7 986.4 12.4 0 0 0 0 0 70.4 ทำงานปกติ
ชุมพร
 อบต.เขาไชยราช ต. เขาไชยราช อ. ปะทิว 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.9 88.8 1003.5 12.6 0 0 0 0 0 1597.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. ท่าแซะ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.6 92.2 1009.3 12.3 0 0 0 0 0 1274.2 ทำงานปกติ
 อบต.หงษ์เจริญ ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.9 89.2 1008.7 12.8 0 0 0 0 0 1616.6 ทำงานปกติ
 อบต.เขาค่าย ต. เขาค่าย อ. สวี 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.7 88.8 1002.5 12.8 0 0 0 0.4 0 2238.9 ทำงานปกติ
 อบต.พระรักษ์ ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ะ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.7 93.5 1008.4 12.6 0 0 0 0 0 256.4 ทำงานปกติ
 ทต.ปากตะโก ต. ปากตะโก อ. ทุ่งตะโก 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.2 93.6 - 12 0 0 0 0 0 244.8 ทำงานปกติ
 ทต.วังใหม่ ต. วังใหม่ อ. เมืองชุมพร 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 24.3 100 1006.5 12.7 0 0 0 0 0 2235.6 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งคาวัด ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.6 89 1005.7 12.6 0 0 0 22.8 0 1678.6 ทำงานปกติ
ตรัง
 ทต.ห้วยยอด ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด 2018-11-16 01:10:00 - 33.2 26.5 91.7 1006.3 12.4 0.2 2 0.2 9.6 7.6 89.4 ทำงานปกติ
 อบต.กะลาเส ต. กะลาเส อ. สิเกา 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.9 93.7 1008.4 12.5 0 0 0 0 1.2 182.4 ทำงานปกติ
 ทต.ควนโพธิ์ ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว 2018-11-16 01:10:00 - 33.8 25.5 84.8 1007.6 12.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.6 1388.8 ทำงานปกติ
ตราด
 อบต.ด่านชุมพล ต. ด่านชุมพล อ. บ่อไร่ 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.4 91.1 1007.8 12.4 0 0 0 0 0.2 3088 ทำงานปกติ
 ทต.เกาะช้าง ต. เกาะช้าง อ. เกาะช้าง 2018-11-16 00:00:00 - 33.2 27 89.4 1011.4 12.2 0 0 0 0 0 1934.2 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าพริกเนินทราย ต. เนินทราย อ. เมืองตราด 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.6 91.8 1011.4 12.6 0 0 0 3 0 436.4 ทำงานปกติ
 อบต.ไม้รูด ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่ 2018-11-16 01:00:00 - 35.1 28.2 84.4 1010.7 12.4 0 0 0 0 0 4482.6 ทำงานปกติ
 อบต.บางปิด ต. บางปิด อ. แหลมงอบ 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 27.7 91.7 1011.3 12.4 0 0.2 0 0.4 5 2282 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบอน ต. หนองบอน อ. บ่อไร่ 2018-11-16 01:00:00 - 37.7 26.2 87.2 999.4 12.4 0 0 0 0 0 289.8 ทำงานปกติ
 อบต.สะตอ ต. สะตอ อ. เขาสมิง 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 27.1 90.3 1009.7 12.5 0 0 0 14.4 5.8 2565 ทำงานปกติ
ตาก
 อบต.ตากออก ต. ตากออก อ. บ้านตาก 2018-11-15 16:00:00 - 46.4 34.4 52.5 - 12.5 0 0 0 0 0 66.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต. ระแหง อ. เมืองตาก 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 27.1 86.4 996.4 12.6 0 0 0 0 0 196.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ระมาด ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 24.6 90.6 989.6 12.4 0 0 0 0 0 1087 ทำงานปกติ
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา ต. สามเงา อ. สามเงา 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25.1 92 994.1 11.9 0 0 0 0 0 634.6 ทำงานปกติ
 อบต.พบพระ ต. พบพระ อ. พบพระ 2018-11-16 01:00:00 - 30.3 23.5 90.5 968 12.6 0 0 0 0 0 984.6 ทำงานปกติ
 วัดวังตะเคียน ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.1 82.3 989.8 12.5 0 0 0 0 0 426 ทำงานปกติ
 โรงเรียนแม่อมกิ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง 2018-10-29 08:00:00 - 33.5 27 72.8 943.1 13.2 0 0 0 0 0 228 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.อุ้มผาง ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 21.6 - 958 11.6 0 0 0 0 0.8 1128 ทำงานปกติ
นครนายก
 อบต.นาหินลาด ต. นาหินลาด อ. ปากพลี 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 29 81.6 1009.2 12.3 0 0 0 0 0 2130 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีจุฬา ต. ศรีจุฬา อ. เมืองนครนายก 2018-11-16 01:00:00 - 37 28.7 86.4 1010.5 12.8 0 0 0 0 0 39.2 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีกะอาง ต. ศรีกะอาง อ. บ้านนา 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 29 83.2 1011.2 12.2 0 0 0 0 0 1930.2 ทำงานปกติ
นครปฐม
 อบต.กำแพงแสน ต. กำแพงแสน อ. กำแพงแสน 2017-02-18 10:00:00 11 27.9 34.8 44 1009 1.5 0 0 0 0 0 16.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นครชัยศรี ต. นครชัยศรี อ. นครชัยศรี 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 28.4 88.3 1012.5 12.5 0 0 0 4.2 0 454.6 ทำงานปกติ
นครพนม
 อบต.พุ่มแก ต. พุ่มแก อ. นาแก 2018-11-16 01:00:00 - 31.2 24.7 84.6 995.1 12.5 0 0 0 0 0 706.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านผึ้ง ต. บ้านผึ้ง อ. เมืองนครพนม 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 25 83.7 993.5 12.5 0 0 0 0 0 252.8 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 24.6 89.4 994.2 12.4 0 0 0 0 0 353.4 ทำงานปกติ
นครราชสีมา
 ทต.กงรถ ต. กงรถ อ. ห้วยแถลง 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 26.2 90.5 993.4 12.5 0 0 0 0 0 778.6 ทำงานปกติ
 อบต.ตะคุ ต. ตะคุ อ. ปักธงชัย 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.4 86 987.9 12.3 0 0 0 0 0 55.2 ทำงานปกติ
 ทต.ไชยมงคล ต. ไชยมงคล อ. เมืองนครราชสีมา 2018-11-16 00:00:00 - 34.5 26.6 86.4 984.2 12.6 0 0 0 0 0 157.2 ทำงานปกติ
 อบต.สัมฤทธิ์ ต. สัมฤทธิ์ อ. พิมาย 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.5 84.6 993.2 11.5 0 0 0 0 0 361.4 ทำงานปกติ
 ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย ต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 26.9 87.3 987.2 12.5 0 0 0 0 0 126.4 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลเมืองคง ต. เมืองคง อ. คง 2018-11-16 01:00:00 - 35.8 28.1 75.7 990.2 12.4 0 0 0 0 0 63.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบัวละคร ต. หนองบัวละคร อ. ด่านขุนทด 2018-11-16 01:00:00 0 26 26.5 92 984 11.8 0 0 0 0 0 90.8 ทำงานปกติ
 อบต.โบสถ์ ต. โบสถ์ อ. พิมาย 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.7 86.1 994 12.5 0 0 0 0 0 140.2 ทำงานปกติ
 อบต.ด่านจาก ต. ด่านจาก อ. โนนไทย 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.5 85.8 991.7 12.3 0 0 0 0 0 123.8 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีละกอ ต. ศรีละกอ อ. จักราช 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.8 89.7 991 12.4 0 0 0 0 0 190.6 ทำงานปกติ
 อบต.ขนงพระ ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 24.6 87.4 975.1 12.5 0 0 0 0 0 624 ทำงานปกติ
 อบต.อุดมทรัพย์ ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 25.7 88.3 985.6 11.9 0 0 0 0 0 737.8 ทำงานปกติ
 อบต.วังโรงใหญ่ ต. วังโรงใหญ่ อ. สีคิ้ว 2018-11-16 01:20:00 - 32.9 25.6 83.1 981.7 12.3 0 0 0 0 0 17.4 ทำงานปกติ
 อบต.วังน้ำเขียว ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว 2018-11-15 11:00:00 - 45.8 30.9 58.7 958.3 13.9 0 0 0 0 0 63 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.วังหมี ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 25.1 89.6 963.7 12.5 0 0 0 0 0 512.8 ทำงานปกติ
นครศรีธรรมราช
 อบต.บ้านลำนาว ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน 2018-11-16 01:20:00 0 25.5 25.5 99 1005 11.8 0.2 1.4 0.8 33.6 4.4 1543.8 ทำงานปกติ
 อบต.นากะซะ ต. นากะชะ อ. ฉวาง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.1 89.8 1008.3 12.5 0 0 0 2.8 3.8 1575.7 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดทายิการาม ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26 89.1 1010.1 12 0 2 0.6 14.6 20 185.8 ทำงานปกติ
 อบต.เทพราช ต. เทพราช อ. สิชล 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26 93 - 12.4 0 0 0 5.8 1.2 435.8 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนทะเล ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.5 90.4 1007.3 12.4 0 0 0 2 12.6 1423.2 ทำงานปกติ
 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง 2018-11-16 01:00:00 - 35.8 30.1 80.1 1009.8 12.6 - - - - - - ทำงานปกติ
นครสวรรค์
 อบต.เขาทอง ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 27.9 84.9 - 11.8 0 0 0 2.4 0 657 ทำงานปกติ
 อบต.บางตาหงาย ต. บางตาหงาย อ. บรรพตพิสัย 2018-11-16 01:00:00 0 26.5 26 100.2 1006.2 11.9 0 0 0 0 0 651.2 ทำงานปกติ
 อบต.พิกุล ต. พิกุล อ. ชุมแสง 2018-11-16 01:00:00 - 35.4 29.4 83.4 1007.4 12.5 0 0 0 0 0 665.8 ทำงานปกติ
 ทต.โกรกพระ ต. โกรกพระ อ. โกรกพระ 2018-11-16 01:00:00 - 35.1 29 86.4 - 12.7 0 0 0 0 0.2 550 ทำงานปกติ
 ทต.เก้าเลี้ยว ต. เก้าเลี้ยว อ. เก้าเลี้ยว 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 28.9 88.3 1007.7 12.4 0 0 0 0 0 686.4 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว ต. ลาดยาว อ. ลาดยาว 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 27.6 86.5 1004.8 12.6 0 0 0 0 0 187.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่วงก์ ต. แม่วงก์ อ. แม่วงก์ 2018-11-16 01:00:00 0 26 25 95.2 996.4 11.8 0 0 0 0 0 270.6 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบัว ต. หนองบัว อ. หนองบัว 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 28.1 85.1 - 12.3 0 0 0 0 0 867.6 ทำงานปกติ
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 29.3 81.7 1008.7 12.7 0 0 0 0 0 709.4 ทำงานปกติ
 ทต.ไพศาลี ต. ไพศาลี อ. ไพศาลี 2018-11-16 01:00:00 - 35.1 28.4 81.4 1004 12.7 0 0 0 0 0 227.6 ทำงานปกติ
 อบต.ตาคลี ต. ตาคลี อ. ตาคลี 2018-11-16 01:00:00 - 35.1 28.2 82.4 1004.9 12.4 0 0 0 0 0 743.4 ทำงานปกติ
 อบต.ตากฟ้า ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 - - - 12.9 0 0 0 0 0 589.2 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าตะโก ต. ท่าตะโก อ. ท่าตะโก 2018-11-16 01:00:00 - 35.4 28.2 72.4 1007.4 12.4 0 0 0 0 0 839.8 ทำงานปกติ
นนทบุรี
 อบต.ราษฎร์นิยม ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย 2018-11-12 15:00:00 - 45.1 - - - 17.3 0 0 0 0 0 213.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หมู่บ้านนันทวรรณ ต. บางขุนกอง อ. บางกรวย 2018-05-23 15:10:00 0 39.2 27.9 92 1002 2.8 13.4 3.2 13.4 0.8 16.6 580.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
นราธิวาส
 ทต.บูเก๊ะตา ต. โละจูด อ. แว้ง 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 25.8 90.9 1008.8 12.5 0 0 0 0.4 3.6 1116.4 ทำงานปกติ
 อบต.บูกิต ต. บูกิต อ. เจาะไอร้อง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.2 93.1 1008.4 12.4 0 0 0 13.6 17.2 2399 ทำงานปกติ
น่าน
 อบต.อ่ายนาไลย ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา 2018-11-16 01:00:00 - 31.2 24.5 90.4 985.3 12.4 0 0 0 0 4.4 874 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง ต. ป่าคาหลวง อ. บ้านหลวง 2018-11-16 01:00:00 - 30.3 23 90.4 970.5 12.3 0 0 0 0.8 0 1160.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ่อเกลือใต้ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ 2018-11-16 01:00:00 - 28 - - - 12.5 0 0 0 1.6 0 2684.4 ทำงานปกติ
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง ต. เชียงกลาง อ. เชียงกลาง 2018-11-16 01:20:00 - 31.9 24.6 87.3 982.5 11.7 0 0 0 0.2 0 176.8 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ 2018-11-16 01:00:00 - 28.7 22.7 92.2 951.2 12.3 0 0 0 0 0.2 816.4 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าคา ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา 2018-11-16 01:00:00 - 31.2 25.7 84.5 986.2 12.4 0 0 0 1.8 0 1451.6 ทำงานปกติ
 รพสต.หมอเมือง ต. หมอเมือง อ. แม่จริม 2018-11-16 01:00:00 - 30.3 24 88.4 981.5 12.7 0 0 0 0 0 1217.4 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว ต. บ่อแก้ว อ. นาหมื่น 2018-11-16 01:00:00 - 31.2 24.3 86.7 972.2 12.5 0 0 0 0 0 902.4 ทำงานปกติ
 อบต.นาน้อย ต. นาน้อย อ. นาน้อย 2018-11-16 01:00:00 - 30.9 23.7 93.4 979.5 12.5 0 0 0 0.2 0 871.6 ทำงานปกติ
 น่าน ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.5 88.9 981.6 12.3 0 0 0 0 0 932.2 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำมวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา 2018-11-16 01:00:00 - 30.6 23.6 90.5 973.8 12.7 0 0 0 0 0 566.2 ทำงานปกติ
 อบต.ไชยวัฒนา ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว 2018-11-16 01:00:00 - 30.6 24.5 87.9 975.7 11.7 0 0 0 0 0 693.2 ทำงานปกติ
 อบต.นาไร่หลวง ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 23.7 92.3 - 12.4 0 0 0 0.2 0 1749.4 ทำงานปกติ
 อบต.ดู่พงษ์ ต. ดู่พงษ์ อ. สันติสุข 2018-11-16 01:00:00 - 30.6 23.7 92 978.5 12.4 0 0 0 0 0 264.4 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง ต. ทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง 2018-11-06 09:40:00 - 34.1 25.8 67.3 979.3 11.9 0 0 0 0 0 195.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.กลางเวียง ต. กลางเวียง อ. เวียงสา 2018-11-15 14:00:00 - 46.1 35.5 52.4 - 11.8 0 0 0 0 0 499 ระบบสื่อสารขัดข้อง
บึงกาฬ
 ทต.บึงโขงหลง ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง 2018-11-15 23:00:00 - 33.2 26.4 83.8 991.6 12.5 0 0 0 0 0 441.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.บึงกาฬ ต. บึงกาฬ อ. บึงกาฬ 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 27.1 78.2 993.9 12.5 0 0 0 0 0 482.8 ทำงานปกติ
 ทต.หนองเลิง ต. หนองเลิง อ. บึงกาฬ 2018-11-16 01:00:00 0 25 25 97 989 11.5 0 0 0 0 0 2148 ทำงานปกติ
 อบต.หนองพันทา ต. หนองพันทา อ. โซ่พิสัย 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 25.9 88.5 994.5 12.4 0 0 0 0 0 530.4 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแฝก ต. ป่าแฝก อ. พรเจริญ 2018-11-16 01:00:00 0 23 24 - 990 11.8 0 0 0 0 0 117.4 ทำงานปกติ
บุรีรัมย์
 ทต.ดอนอะราง ต. ดอนอะราง อ. หนองกี่ 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.3 86.5 984.9 12.5 0 0 0 0 0 331.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองกง ต. หนองกง อ. นางรอง 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 26.3 86.3 991 12.4 0 0 0 0 0 281.8 ทำงานปกติ
 อบต.ละหานทราย ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.9 87.9 987.2 12.5 0 0 0 0 0 703.6 ทำงานปกติ
 ทต.ห้วยราช ต. ห้วยราช อ. ห้วยราช 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 - - - 11.6 0 0 0 0 5.4 1063.4 ทำงานปกติ
 อบต.แคนดง ต. แคนดง อ. แคนดง 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.6 84.9 995 12.5 0 0 0 0 0 297.8 ทำงานปกติ
 อบต.ลำนางรอง ต. ลำนางรอง อ. โนนดินแดง 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 24.8 91.2 980.3 12.5 0 0 0 0 0 361.6 ทำงานปกติ
ปทุมธานี
 อบต.บึงชำอ้อ ต. บึงชำอ้อ อ. หนองเสือ 2018-11-16 01:00:00 - 37 29.5 83 1011.2 12.5 0 0 0 0 0 623.4 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดอู่ข้าว ต. คลองเจ็ด อ. คลองหลวง 2018-11-16 01:00:00 - 37.4 29.7 83.7 1010.1 12.5 0 0 0 0 0 649.4 ทำงานปกติ
ประจวบคีรีขันธ์
 ทต.บางสะพานน้อย ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 - - 1010.9 12.7 0 0 0 0 0 772.2 ทำงานปกติ
 ทต.ร่อนทอง ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 26.2 88.1 1010.7 12.1 0 0 0 0 0 1101.2 ทำงานปกติ
 อบต.ทับใต้ ต. ทับใต้ อ. หัวหิน 2018-11-16 01:00:00 0 24.5 24.5 98.8 1005.1 11.6 0 0 0 0 0 878 ทำงานปกติ
 ทต.กุยบุรี ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.2 87.3 1012.2 12.5 0 0 0 0 0 855.2 ทำงานปกติ
 อบต.เขาล้าน ต. เขาล้าน อ. ทับสะแก 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.9 91.9 1009.4 12.7 0 0 0 0 1.6 1220.2 ทำงานปกติ
 ทต.ปราณบุรี ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.9 85 1010.4 12.6 0 0 0 0 0 1006.4 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน 2018-11-16 01:00:00 0 23 22.1 - 999 11.6 0 0 0.2 0.2 0.2 1008.4 ทำงานปกติ
 วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26 86.5 1006.7 12.5 0 0 0 0 0 773.8 ทำงานปกติ
 วัดยางชุม ต. หาดขาม อ. กุยบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.1 87.5 1003.4 12.5 0 0 0 0 0 699 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะหลัก ต. เกาะหลัก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2018-11-16 01:00:00 0 24.5 24.5 99 1010 11.6 0 0 0 0 0 585.2 ทำงานปกติ
ปราจีนบุรี
 รพสต.บ้านโคกอุดม ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี 2018-11-16 01:00:00 0 26.5 27 90 1010 12 0 0 0 3.2 0 1684.6 ทำงานปกติ
 ทต.กรอกสมบูรณ์ ต. กรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ 2018-11-16 01:00:00 0 26 26.5 95 1003 11.6 0 0 0 0 0 1561.8 ทำงานปกติ
 อบต.ดงพระรามณ์ ต. ดงพระราม อ. เมืองปราจีนบุรี 2018-11-16 01:20:00 0 28.9 28.4 87.5 1009.4 11.5 0 0 0 0 0 1657.6 ทำงานปกติ
 อบต.บุพราหมณ์ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 27.4 85.1 1003 12.5 0 0 0 0 0 1697.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังท่าช้าง ต. วังท่าช้าง อ. กบินทร์บุรี 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 26.8 87.8 1008 12.6 0 0 0 0 0 1602 ทำงานปกติ
ปัตตานี
 ทต.โคกโพธิ์ ต. โคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 25.7 92.1 1007.8 11.9 0 0.2 0 4 0.2 53.8 ทำงานปกติ
 อบต.เขาตูม ต. เขาตูม อ. ยะรัง 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25.2 93.9 1009 12.6 0 0.2 0 4.4 0.2 177.4 ทำงานปกติ
 อบต.มะนังดาลำ ต. มะนังดาลำ อ. สายบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.5 90.7 1010.7 12.4 - - - - - - ทำงานปกติ
พระนครศรีอยุธยา
 ทต.บางไทร ต. บางไทร อ. บางไทร 2018-11-16 01:00:00 0 28.4 27.9 89 1009 11.7 0 0 0 0 0 202.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองขนาก ต. หนองขนาก อ. ท่าเรือ 2018-11-16 01:00:00 0 27.9 27 - 1007 11.7 0 0 0 1.4 0.4 241 ทำงานปกติ
 ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด ต. ลาดชิด อ. ผักไห่ 2018-11-16 01:00:00 0 28.9 28.9 81 1009 11.5 0 0 0 0 0 329.6 ทำงานปกติ
พะเยา
 ทต.หย่วน ต. หย่วน อ. เชียงคำ 2018-11-16 01:00:00 0 22.5 22.5 100 969 11.5 0 0 0 0 2.8 695.2 ทำงานปกติ
 ทต.เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน 2018-11-16 01:00:00 0 24 24 - 983 11.7 0 0 0 0 0 1068.8 ทำงานปกติ
 ทต.ห้วยข้าวก่ำ ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 22.1 - 970 11.8 0 0 0 0 0 1310.2 ทำงานปกติ
 อบต.แม่อิง ต. แม่อิง อ. ภูกามยาว 2018-11-16 01:00:00 0 23.5 23 100 970 11.9 0 0 0 0 0 417.8 ทำงานปกติ
 ทต.แม่ใจ ต. แม่ใจ อ. แม่ใจ 2018-11-16 01:00:00 0 22.5 23 99 965 11.9 0 0 0 3.6 8.8 409.2 ทำงานปกติ
 ทต.ปง ต. ปง อ. ปง 2018-11-16 01:00:00 0 23 23.5 98 979 11.7 0 0 0 0.4 0 1102.2 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ใส ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา 2018-11-16 01:00:00 0 23 23 - 966 11.6 0 0 0 0 0 1130.6 ทำงานปกติ
พังงา
 อบต.บางวัน ต. บางวัน อ. คุระบุรี 2018-11-16 01:00:00 0 24.5 25 - 1003 11.7 0 0 0 0 0 3824 ทำงานปกติ
 ทต.ลำแก่น ต. ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง 2018-11-16 01:00:00 0 25 26 99 1005 10.7 0 0 0 5.6 0 565.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทับปุด ต. ทับปุด อ. ทับปุด 2018-11-16 01:00:00 - - 25 91.5 1008.1 12.5 0 0 0 4 0 57.4 ทำงานปกติ
พัทลุง
 อบต.ป่าพะยอม ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม 2018-11-16 01:00:00 0 25 25.5 - 1005 11.7 0 0 4.4 17.4 21.2 891.4 ทำงานปกติ
 อบต.คลองเฉลิม ต. คลองเฉลิม อ. กงหรา 2018-11-16 01:10:00 - 32.5 26.4 93.3 1007.3 11.8 0.6 13.2 0.6 5 22 1382.2 ทำงานปกติ
พิจิตร
 เทศบาลตำบลหอไกร ต. หอไกร อ. บางมูลนาก 2018-11-15 16:00:00 - 54.1 38.2 52 1004.2 12.7 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หนองโสน ต. หนองโสน อ. สามง่าม 2018-11-16 01:00:00 0 27.9 26.5 95.7 1005.1 11.6 0 0 0 0 0 869.2 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง 2018-11-16 01:20:00 - 33.8 27.2 87.7 1006.2 12.3 0 0 0 0 0 178.6 ทำงานปกติ
 ทต.โพทะเล ต. โพทะเล อ. โพทะเล 2018-11-16 01:00:00 - 35.4 27.7 87.3 1006.5 12.4 0 0 0 0 0 143 ทำงานปกติ
 ทต.สามง่าม ต. สามง่าม อ. สามง่าม 2018-11-16 01:00:00 - 35.4 27.1 90.5 1005.9 11.9 0 0 0 0 0 408.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังงิ้ว ต. วังงิ้ว อ. ดงเจริญ 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.6 85.7 1003.2 12.4 0 0 0 0 0 343 ทำงานปกติ
 ทม.ตะพานหิน ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน 2018-11-16 01:00:00 - 37 29.3 79.2 1007.2 12.3 0 0 0 0 0 707 ทำงานปกติ
 ทต.ทับคล้อ ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 28.8 81.1 1006.9 12.3 0 0 0 0.2 0 171.4 ทำงานปกติ
 อบต.วังทรายพูน ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 27.5 93.5 1005.9 12.4 0 0 0 0 0 142.8 ทำงานปกติ
 บ่อบำบัด ทม.พิจิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร 2018-11-16 01:00:00 - 36.1 29.8 80.6 1005.9 12.3 0 0 0 0 0 724.6 ทำงานปกติ
พิษณุโลก
 ทต.บางระกำเมืองใหม่ ต. บางระกำ อ. บางระกำ 2018-11-16 01:00:00 0 26.5 26.5 97 1006 11.9 0 0 0 0 0 803.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บางกระทุ่ม 2018-11-16 01:00:00 0 26.5 26 94 1001 11.5 0 0 0 0 0 818.8 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแดง ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25.3 84 988.1 12.3 0 0 0 0 0 144.6 ทำงานปกติ
 ทต.นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.7 89.1 988.9 11.3 0 0 0 0 0 783.4 ทำงานปกติ
 ทต.เนินมะปราง ต. เนินมะปราง อ. เนินมะปราง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.8 88.7 1004.6 12.4 0 0 0 0 1 854.8 ทำงานปกติ
 อบต.พรหมพิราม ต. พรหมพิราม อ. พรหมพิราม 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 27.9 86.9 1005.5 12.4 0 0 0 0 0 969.4 ทำงานปกติ
 โครงการชลประทานพิษณุโลก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก 2018-11-16 01:00:00 0 30.4 30.9 75 1006 11.5 0 0 0 0 0 402 ทำงานปกติ
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง 2018-11-16 01:00:00 - 35.1 27.7 81.2 1005.5 12.4 0 0 0 0 0 1065.6 ทำงานปกติ
 อบต.วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ 2018-11-16 01:00:00 - 35.4 28.1 82.6 1005.5 12.4 0 0 0 0 0 943.8 ทำงานปกติ
ภูเก็ต
 อบต.ไม้ขาว ต. ไม้ขาว อ. ถลาง 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 28 86.2 1010.6 12.6 0 0 0 3.6 0.2 1500 ทำงานปกติ
 ทต.ราไวย์ ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต 2018-11-16 01:00:00 - 35.8 - - 1010.5 12.6 0 0 0 4.8 0.2 1244.4 ทำงานปกติ
มหาสารคาม
 อบต.ดอนหว่าน ต. ดอนหว่าน อ. เมืองมหาสารคาม 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.3 80.8 990.8 12.5 0 0 0 0 0 115.8 ทำงานปกติ
 ทต.โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 25.5 87.6 993.4 11.7 0 0 0 0 0 217.2 ทำงานปกติ
 อบต.โนนแดง ต. โนนแดง อ. บรบือ 2018-11-16 01:00:00 0 25 26 88 981 11.9 0 0 0 0 0 887.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโพธิ์ ต. หนองโพธิ์ อ. นาเชือก 2018-11-16 01:00:00 0 25 25.5 86 991 11.7 0 0 0 0 0 749 ทำงานปกติ
มุกดาหาร
 ทต.ดอนตาล ต. ดอนตาล อ. ดอนตาล 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.5 82.3 994.8 12.4 0 0 0 0 0 339.8 ทำงานปกติ
 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ต. คำอาฮวน อ. เมืองมุกดาหาร 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 25.3 83.9 993.1 12.4 0 0 0 0 0 1329.8 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำเที่ยง ต. น้ำเที่ยง อ. คำชะอี 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 24 89.9 989.8 12.2 0 0 0 0 0 590.2 ทำงานปกติ
ยะลา
 ทต.เขื่อนบางลาง ต. เขื่อนบางลาง อ. บันนังสตา 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.7 90.7 1005.9 12.5 0 0 0 1 48 673.8 ทำงานปกติ
 อบต.ยะรม ต. ยะรม อ. เบตง 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 24.5 93.7 981.6 11.7 0 0 0 0.2 26.4 1918.8 ทำงานปกติ
 อบต.กาบัง ต. กาบัง อ. กาบัง 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 25.3 93.4 1004.8 12.6 0 0 0.2 3.2 1.6 206.6 ทำงานปกติ
ยโสธร
 อบต.บึงแก ต. บึงแก อ. มหาชนะชัย 2018-11-16 01:00:00 0 25.5 26.5 91 993 11.6 0 0 0.2 0.2 0.2 69.6 ทำงานปกติ
 อบต.สวาท ต. สวาท อ. เลิงนกทา 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.5 79.2 994.8 12.5 0 0 0 0 0 212.6 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งนางโอก ต. ทุ่งนางโอก อ. เมืองยโสธร 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26 83.5 995.5 12.3 0 0 0 0 0 214.4 ทำงานปกติ
ระนอง
 อบต.บางหิน ต. บางหิน อ. กะเปอร์ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 - - - 12.6 0 0 0 0 0 41 ทำงานปกติ
 อบต.บางใหญ่ ต. บางใหญ่ อ. กระบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 24.6 94.6 1010.4 12.7 0 0 0 0 0 2950 ทำงานปกติ
 ทต.ปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. เมืองระนอง 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 28.6 79.4 1012.3 12.6 0 0 0 0 0 97 ทำงานปกติ
 ทม.ระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.4 84.1 1011.4 12.3 0 0 0 0 0 579.2 ทำงานปกติ
ระยอง
 อบต.บ้านแลง ต. บ้านแลง อ. เมืองระยอง 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 27.4 92.1 1009.2 11.9 0 0 0 0 0 613 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไร่ ต. หนองไร่ อ. ปลวกแดง 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.4 91.7 1003.9 12.3 0 0 0 12.2 0 1239.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านนา ต. บ้านนา อ. แกลง 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.3 88.4 1010.7 12.4 0 0 0 0 0 1267.4 ทำงานปกติ
ราชบุรี
 ทต.สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.1 85 997.8 12.5 0 0 0 0 0 1121.8 ทำงานปกติ
 ทต.เขาขวาง ต. เตาปูน อ. โพธาราม 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 29.2 78.3 1011.1 12.4 0 0 0 1.8 0 388.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านบึง ต. บ้านบึง อ. บ้านคา 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 - - - 12.5 0 0 0 0 0 389.8 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าหวาย ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 25.3 88.8 999.2 12.5 0 0 0 0 0 785 ทำงานปกติ
ร้อยเอ็ด
 วัดเวฬุวัน ต. เหนือเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด 2018-11-16 00:00:00 - 34.5 27.2 79 994.8 12.3 0 0 0 0 0 109.6 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. เสลภูมิ 2018-11-16 00:00:00 - 32.9 26.4 78.5 994 12.5 0 0 0 0 0 613 ทำงานปกติ
 ทต.ชุมพร ต. ชุมพร อ. เมยวดี 2018-11-16 00:00:00 - 32.2 25.1 85.8 993.7 11.7 0 0 0 1.2 0 135.4 ทำงานปกติ
 ร.ร.เทศบาล 1 (ทต.เกษตรวิสัย) ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย 2018-11-16 00:00:00 - 34.5 27.5 76.7 996 12.5 0 0 0 0 0 202.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหมื่นถ่าน ต. หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ 2018-11-16 01:00:00 0 25.5 25.5 95 989 11.5 0 0 0 0 0 1212.8 ทำงานปกติ
 ทต.อัคคะคำ ต. อัคคะคำ อ. โพธิ์ชัย 2018-11-16 00:00:00 - 31.6 24.4 87.4 993.4 12.5 0 0 0 0 0 101.8 ทำงานปกติ
ลพบุรี
 อบต.ท่ามะนาว ต. ท่ามะนาว อ. ชัยบาดาล 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.1 86 1004.9 12.4 0 0 0 0 0 137.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองมะค่า ต. หนองมะค่า อ. โคกเจริญ 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.5 82 1001.8 12.4 0 0 0 0 0 46.2 ทำงานปกติ
 อบต.ชอนสารเดช ต. ชอนสารเดช อ. หนองม่วง 2018-11-16 01:00:00 - 42.2 26.9 86 1000.1 12.4 0 0 0 0 11 881.6 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลโคกตูม ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี 2018-11-16 01:20:00 - 34.8 28.8 76.6 1001.1 12.4 0 0 0 0 0 879.6 ทำงานปกติ
ลำปาง
 อบต.แจ้ซ้อน ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 2018-11-16 01:00:00 0 21.6 22.1 - 970 11.6 0 0 0 0 0 989.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกิ่ว ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 2018-11-15 16:00:00 - 42.5 34.5 52.6 980 11.5 0 0 0 0 0 284.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 2018-11-16 01:00:00 0 25 23.5 99 974 11.5 0 0 0 0 0 944 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหล่ม ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25.3 88.1 982.3 11.7 0 0 0 0 0 249.4 ทำงานปกติ
 ทต.ลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 25.8 88.5 986.1 12.3 0 0 0 0 0 138.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแหง ต. บ้านแหง อ. งาว 2018-11-16 01:00:00 - 30.9 24.4 91.2 979.9 11.3 0 0 0 0.2 0 187 ทำงานปกติ
 อบต.แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 24.9 91.9 991.7 12.5 0 0 0 0 0 703.8 ทำงานปกติ
 ทต.แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 24.7 89.6 970.6 12.6 0 0 0 0.2 0 919.2 ทำงานปกติ
 อบต.บ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 2018-11-16 01:00:00 0 25 25 97 982 11.6 0 0 0 0 0 902.4 ทำงานปกติ
 ทต.เสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 26.5 83.4 985.7 11.8 0 0 0 0 0 463 ทำงานปกติ
 อบต.นายาง ต. นายาง อ. สบปราบ 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 24.5 90.4 987.4 12.5 0 0 0 0 0 768.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ปะ ต. แม่ปะ อ. เถิน 2018-11-16 01:00:00 - 30.9 24.4 91 989.3 12.2 0 0 0 0 0 426.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 2018-11-16 01:00:00 - 30.6 23.5 87.7 963.8 12.2 0 0 0 1 1 1036.6 ทำงานปกติ
ลำพูน
 ทต.บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 24.3 91 975.4 12.5 0 0 0 0 0 818.4 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 24.8 89.3 976.8 12.5 0 0 0 0 0 992.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทาสบเส้า ต. ทาสบเส้า อ. แม่ทา 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 24.2 89.7 965.8 12.3 0 0 0 0 0 963 ทำงานปกติ
 ทต.วังดิน ต. ลี้ อ. ลี้ 2018-11-16 01:00:00 - 30.9 23.8 89.3 961 12.5 0 0 0 0 0 708.6 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน ต. ในเมือง อ. เมืองลำพูน 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25 90.2 978.8 12.5 0 0 0 0 0 250 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าซาง ต. ป่าซาง อ. ป่าซาง 2018-11-16 01:20:00 - 32.5 25 91.5 977.8 12.5 0 0 0 0 0 265 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งหัวช้าง ต. ทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง 2018-11-16 01:00:00 - 30.3 23.4 88.3 948.9 11.4 0 0 0 0 0 397 ทำงานปกติ
ศรีสะเกษ
 วัดบ้านน้ำเย็น ต. เมือง อ. กันทรลักษ์ 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 25.9 88.3 993.6 12.4 0 0 0 0 0 315.6 ทำงานปกติ
 อบต.ขะยูง ต. ขะยูง อ. อุทุมพรพิสัย 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.2 88.7 996.6 12.5 0 0 0 0 0 792.6 ทำงานปกติ
 อบต.ตาอุด ต. ตาอุด อ. ขุขันธ์ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.1 88.1 993 7 0 0 0 0 0 1361.6 ทำงานปกติ
 ทต.กันทรารมย์ ต. ดูน อ. กันทรารมย์ 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 27.3 81.4 995.8 12.3 0 0 0 0 0 1186.8 ทำงานปกติ
 อบต.สุขสวัสดิ์ ต. สุขสวัสดิ์ อ. ไพรบึง 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 25.3 90.7 994.8 12.7 - - - - - - ทำงานปกติ
สกลนคร
 ทต.โคกสี ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 24.7 91.1 993.1 12.5 0 0 0 0 0 211 ทำงานปกติ
 ทต.บัวสว่าง ต. สว่าง อ. พรรณานิคม 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.7 82.9 992 12.5 0 0 0 0 0 235.4 ทำงานปกติ
 อบบต.หนองแปน ต. หนองแปน อ. เจริญศิลป์ 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.3 83.1 991 12.4 0 0 0 0 0 1379.8 ทำงานปกติ
 อบต.ด่านม่วงคำ ต. ด่านม่วงคำ อ. โคกศรีสุพรรณ 2018-11-16 00:00:00 - 31.9 25.3 85.6 993.5 12.5 0 0 0 0 0 279.8 ทำงานปกติ
 อบต.คำตากล้า ต. คำตากล้า อ. คำตากล้า 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 25.5 88 992.8 12.5 0 0 0 0 0 604.4 ทำงานปกติ
 อบต.นิคมน้ำอูน ต. นิคมน้ำอูน อ. นิคมน้ำอูน 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 24.4 87.7 988.8 12.5 0 0 0 0 0 309.6 ทำงานปกติ
 ทต.พังโคน ต. พังโคน อ. พังโคน 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 26.3 82 993 12.4 0 0 0 0 0 994.8 ทำงานปกติ
 ทต.โคกภู ต. โคกภู อ. ภูพาน 2018-11-16 01:00:00 - 30.9 24 87.8 986 12.5 0 0 0 0 0 1390 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าแร่ ต. ท่าแร่ อ. เมืองสกลนคร 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 27.5 77.8 992.9 12.4 0 0 0 0 0 1026 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอเต่างอย ต. นาตาล อ. เต่างอย 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 24.7 87.1 991.4 12.5 0 0 0 0 0 473.6 ทำงานปกติ
 อบต.ขัวก่าย ต. ขัวก่าย อ. วานรนิวาส 2018-11-16 01:00:00 - 31.2 - - - 12.5 0 0 0 0 0 220.8 ทำงานปกติ
สงขลา
 อบต.เขาพระ ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ 2018-11-13 04:00:00 0 25 25 100 996 11.1 0.2 0.2 0.2 0 3 351.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วัดเชิงแสใต้ ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.5 96.4 1010.8 12.3 0 0 0 8 22.8 93.3 ทำงานปกติ
 อบต.พิจิตร ต. พิจิตร อ. นาหม่อม 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.8 91.9 1007.4 12.5 0 0 0 2.8 1.4 1223 ทำงานปกติ
 ทม.สะเดา ต. สะเดา อ. สะเดา 2018-11-15 18:00:00 - 37.4 29.2 79.8 1003.1 12.9 0 0 0 0.2 0.2 1324.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
สตูล
 ทต.เจ๊ะบิลัง ต. เจ๊ะบิลัง อ. เมืองสตูล 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.7 89.7 1011.6 12.5 0 0 0 0 0 1742.2 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแก่บ่อหิน ต. ป่าแก่บ่อหิน อ. ทุ่งหว้า 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.9 89.5 1007.9 12.5 0 0 0 0 1.6 2441.9 ทำงานปกติ
สมุทรปราการ
 อบต.ศีรษะจรเข้น้อย ต. ศีรษะจรเข้น้อย อ. บางเสาธง 2018-11-16 01:00:00 - 38.3 30 78.2 1013.1 12.4 0 0 0 0 0 1239.8 ทำงานปกติ
 อบต.แหลมฟ้าผ่า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ 2018-11-16 01:00:00 - 38.3 30.1 81.5 1011 12.5 0 0 0 0 0 670.6 ทำงานปกติ
สมุทรสงคราม
 อบต.ปลายโพงพาง ต. ปลายโพงพาง อ. อัมพวา 2018-11-16 01:00:00 0 26 26.5 99 1013 11.9 0 0 0 1.4 0.2 945.2 ทำงานปกติ
สมุทรสาคร
 อบต.บางกระเจ้า ต. บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร 2018-10-20 18:30:00 0 25 24.5 99 1010 11.7 0.4 1 3.2 13.4 19.4 1037.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สระบุรี
 ทม.ทับกวาง ต. ทับกวาง อ. แก่งคอย 2018-11-16 01:00:00 - 35.1 27.5 83.3 1003.1 12.5 0 0 0 8.4 0 1883.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังม่วง ต. วังม่วง อ. วังม่วง 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 27.7 81.4 1002 12.5 0 0 0 0 0 102 ทำงานปกติ
สระแก้ว
 อบต.โคคลาน ต. โคคลาน อ. ตาพระยา 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.5 87.5 998.1 12.4 0 0 0 0 0 89.6 ทำงานปกติ
 รพสต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. อรัญประเทศ 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.6 88.4 1006.6 12.8 0 0 0 0 0 717.4 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแยก ต. ท่าแยก อ. เมืองสระแก้ว 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.2 88 1007.5 12.4 0 0 0 0 0 1275.8 ทำงานปกติ
 ทม.วังน้ำเย็น ต. วังน้ำเย็น อ. วังน้ำเย็น 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 26.4 87.4 1000.1 12.8 - - - - - - ทำงานปกติ
สิงห์บุรี
 อบต.โพธิ์ชัย ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี 2018-11-16 01:00:00 - 36.7 29.9 79.5 1008.8 12.3 0 0 0 0 0 1245.7 ทำงานปกติ
สุพรรณบุรี
 ทต.เจดีย์ ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง 2018-11-16 01:00:00 0 27.4 28.4 85.5 1008.3 11.6 0 0 0 0 0 69.4 ทำงานปกติ
 อบต.นิคมกระเสียว ต. นิคมกระเสียว อ. ด่านช้าง 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.5 87.5 999.1 12.4 0 0 0 0 0 1140.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองผักนาก ต. หนองผักนาก อ. สามชุก 2018-11-16 01:00:00 - 36.1 28.6 82.5 1009.8 12.5 0 0 0 0 0 139 ทำงานปกติ
สุราษฎร์ธานี
 อบต.ควนสุบรรณ ต. ลำพูน อ. บ้านนาสาร 2018-11-16 01:00:00 0 24 40.7 - 1000 11.8 0 0 0 0.2 0.2 710.6 ทำงานปกติ
 อบต.ชัยบุรี ต. ชัยบุรี อ. ชัยบุรี 2018-11-16 01:00:00 0 24.5 25.5 - 1004 11.8 0 0 0 20.8 0.4 1837.6 ทำงานปกติ
 อบต.ปากฉลุย ต. ปากฉลุย อ. ท่าฉาง 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.9 90.7 1005.3 12.4 0 0 0 0.4 0.2 1251.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านเสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เคียนซา 2018-11-16 01:00:00 0 32.5 26.2 90.6 1005.7 12.5 - - 0 - 2.4 129.8 ทำงานปกติ
 อบต.พะแสง ต. พะแสง อ. บ้านตาขุน 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.7 90 1006.3 12 0 0 0 4 0.2 28.8 ทำงานปกติ
 อบต.คลองศก ต. คลองศก อ. พนม 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.6 90.1 1005.2 12.3 0 0 0 5.4 0 2687.9 ทำงานปกติ
 อบต.คลองพา ต. คลองพา อ. ท่าชนะ 2018-11-16 01:00:00 0 25 25.5 100 1003 11.8 0 0 0 1.4 0.8 2363.4 ทำงานปกติ
 ทม.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน 2018-11-16 01:00:00 0 26 26 98 1009 11.7 0 0 0 0 0 1321.6 ทำงานปกติ
สุรินทร์
 อบต.บ้านจารย์ ต. บ้านจารย์ อ. สังขะ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.5 87.4 991.1 12.6 0 0 0 0 0 257.2 ทำงานปกติ
 อบต.จอมพระ ต. จอมพระ อ. จอมพระ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.8 90.5 995.5 12.5 0 0 0 0 0 861.6 ทำงานปกติ
 อบต.นอกเมือง ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.7 81.1 994.3 12.4 0 0 0 0 0 364.2 ทำงานปกติ
 ทต.นาหนองไผ่ ต. นาหนองไผ่ อ. ชุมพลบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 35.4 26.9 81.1 996.4 12.2 0 0 0 0 0 222.2 ทำงานปกติ
 อบต.กังแอน ต. กังแอน อ. ปราสาท 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.5 85.4 991.9 12.4 0 0 0 0 0 538.8 ทำงานปกติ
 อบต.ธาตุ ต. ธาตุ อ. รัตนบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 26.7 85 996.5 12.4 0 0 0 0 0 308.4 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 ทต.ลานหอย ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.4 89.4 1001.3 12.4 0 0 0 0 0 190.6 ทำงานปกติ
 ทต.กงไกรลาศ ต. บ้านกร่าง อ. กงไกรลาศ 2018-11-16 01:00:00 0 27 27 95 1004 11.6 0 0 0 0 0 678.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโตนด ต. โตนด อ. คีรีมาศ 2018-11-16 01:20:00 - 35.4 28.1 89.4 1004.5 12.3 0 0 0 0 0 1037.2 ทำงานปกติ
 อบต.ปากแคว ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 28.4 83.5 1005.3 12.5 0 0 0 0 0 379.2 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีนคร ต. ศรีนคร อ. ศรีนคร 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 27.4 86.5 1003.5 12.3 0 0 0 0 0 716 ทำงานปกติ
 สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 28.2 82.3 1002.8 12.2 0 0 0 0 0 827.6 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสำโรง ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 27.9 84.8 1005.2 12.2 0 0 0 0 0 101.4 ทำงานปกติ
 โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 27.4 87.5 - 12.5 0 0 0 0 0 708.2 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งเสลี่ยม ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม 2018-11-16 00:00:00 - 29.3 26.3 92 1000.5 12.5 0 0 0 1 0 315.4 ทำงานปกติ
หนองคาย
 โรงเรียนบ้านหนองแอก ต. บ้านผือ อ. โพนพิสัย 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 - - - 12.1 0 0 0 0 0 286.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองนาง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 25.8 89.2 990.8 6.5 0 0 0 0 0 381.4 ทำงานปกติ
 อบต.จุมพล ต. จุมพล อ. โพนพิสัย 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.1 87.9 990.9 12.5 0 0 0 0 0 885.4 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย ต. ในเมือง อ. เมืองหนองคาย 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 27.7 82.9 992.8 12.4 0 0 0 0 0 530 ทำงานปกติ
 ทต.สังคม ต. สังคม อ. สังคม 2018-11-15 11:00:00 - 38 30.1 73.4 992.2 11.1 0 0 0 0 0 384.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
หนองบัวลำภู
 อบต.นาคำไฮ ต. นาคำไฮ อ. เมืองหนองบัวลำภู 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 25.6 87.3 983.4 12.4 0 0 0 0 0 252.2 ทำงานปกติ
 อบต.นากอก ต. นากอก อ. ศรีบุญเรือง 2018-11-16 01:00:00 0 24.5 24 94 987 11.6 0 0 0 0 0 774.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังทอง ต. วังทอง อ. นาวัง 2018-11-16 01:00:00 - - 25.3 84.8 975.1 12.2 0 0 0 0 0 380 ทำงานปกติ
 อบต.ปางกู่ ต. ปางกู่ อ. โนนสัง 2018-11-16 01:00:00 0 24 23.5 95 986 11.7 0 0 0 0 0 86.4 ทำงานปกติ
อำนาจเจริญ
 ทต.ไก่คำ ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 26.3 78.3 993.7 12.3 0 0 0 0.2 0 1 ทำงานปกติ
 อบต.นายม ต. นายม อ. เมืองอำนาจเจริญ 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 26.7 77.5 993.4 12.7 0 0 0 0 0 1204 ทำงานปกติ
อุดรธานี
 อบต.บ้านยา ต. บ้านยา อ. หนองหาน 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 25.5 86.8 992.4 12.3 0 0 0 0 0 420.6 ทำงานปกติ
 ทม.บ้านดุง ต. ศรีสุทโธ อ. บ้านดุง 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.2 84.8 991.7 12.4 0 0 0 0 0 201.8 ทำงานปกติ
 อบต.กุมภวาปี ต. กุมภวาปี อ. กุมภวาปี 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.3 83.4 991.7 12.5 0 0 0 0 0 211 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลบ้านผือ ต. บ้านผือ อ. บ้านผือ 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 25.9 89.9 990.1 12.5 0 0 0 0 0 1016.6 ทำงานปกติ
 เทศบาลนครอุดรธานี ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี 2018-11-16 01:00:00 - 35.8 28.1 77.8 987.7 12.5 0 0 0 0 0 292.8 ทำงานปกติ
 ทต.บะยาว ต. บะยาว อ. วังสามหมอ 2018-11-15 23:00:00 0 25 25.5 81 976 11.6 0 0 0 0 0 974.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
อุตรดิตถ์
 อบต.ห้วยมุ่น ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด 2018-11-16 01:00:00 - 30.3 23.4 91.3 968.7 12.5 0 0 0 0 2 1073 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโคก ต. บ้านโคก อ. บ้านโคก 2018-11-16 01:00:00 - 30.9 24.4 88.7 964.9 12.9 0 0 0 0.2 0 912 ทำงานปกติ
 ทต.คุ้งตะเภา ต. คุ้งตะเภา อ. เมืองอุตรดิตถ์ 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 26.7 88.6 1004.6 12.4 0 0 0 0 0 1088.6 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีพนมมาศ ต. ศรีพนมมาศ อ. ลับแล 2018-11-15 20:00:00 - 37 28.7 79 1001.1 11.1 0 0 0 0 0 898.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.น้ำปาด ต. แสนตอ อ. น้ำปาด 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 26.5 85.3 995.2 12.7 0 0 0 0 0 648.2 ทำงานปกติ
 อบต.ในเมือง ต. ในเมือง อ. พิชัย 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 27.5 85.5 1005 12.5 0 0 0 0 0 612.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแฝก ต. ท่าแฝก อ. ท่าปลา 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.5 88.2 989.4 12.6 0 0 0 0 0 1112.8 ทำงานปกติ
 ทต.ทองแสนขัน ต. ป่าคาย อ. ทองแสนขัน 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 27 84.6 1001.8 12.4 0 0 0 0 0 1147 ทำงานปกติ
 ทต.ตรอน ต. วังแดง อ. ตรอน 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 26.8 90 1004.2 12.5 0 0 0 0 0 914.6 ทำงานปกติ
อุทัยธานี
 ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 25.2 84 993.6 12.4 0 0 0 0 0 799.4 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยคต ต. ห้วยคต อ. ห้วยคต 2018-11-16 00:00:00 - 32.2 25.3 91.8 999.9 12.5 0 0 0 0 0 219.2 ทำงานปกติ
 อบต.ลานสัก ต. ลานสัก อ. ลานสัก 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 - - - 12.7 0 0 0 0 0 315 ทำงานปกติ
 ทต.หนองฉาง ต. หนองฉาง อ. หนองฉาง 2018-11-16 01:20:00 - 35.1 28.4 81.6 1005.2 12.6 0 0 0 0 0 591.2 ทำงานปกติ
 ทต.หนองขาหย่าง ต. หนองขาหย่าง อ. หนองขาหย่าง 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 28.4 87.5 1007 12.6 0 0 0 0 0 809.6 อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสถานี
 อบต.สะแกกรัง ต. สะแกกรัง อ. เมืองอุทัยธานี 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 28.7 84.9 1008.4 11.7 0 0 0 0 0 610.6 ทำงานปกติ
 ทต.สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 28.4 84.4 - 12.6 0 0 0 0 0 708.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทัพทัน ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน 2018-11-16 01:00:00 - 36.1 28.3 85.4 1005.5 12.6 0 0 0 0 0 143.8 ทำงานปกติ
อุบลราชธานี
 อบต.ขี้เหล็ก ต. ขี้เหล็ก อ. เมืองอุบลราชธานี 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 - - - 12.5 0 0 0 0 0 345.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแมด ต. บ้านแมด อ. บุณฑริก 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.6 86.1 993.7 12.3 0 0 0 0 0 384 ทำงานปกติ
 อบต.แก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 - - - 12.1 0 0 0 0 0 220.8 ทำงานปกติ
 อบต.นาโพธิ์กลาง ต. นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม 2018-11-16 01:00:00 4 24.5 25 100 990 11.5 0 0 0 0 0 1059.8 ทำงานปกติ
 ทต.นาส่วง ต. นาส่วง อ. เดชอุดม 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.4 82 995.1 12.3 0 0 0 0 0 227.2 ทำงานปกติ
 ทต.หนองผือ ต. หนองผือ อ. เขมราฐ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 - - - 12.1 - - - - - - ทำงานปกติ
 อบต.นาตาล ต. นาตาล อ. นาตาล 2018-11-16 01:00:00 - 28.7 26.4 78.8 995.4 12.4 0 0 0 0 0 1063.4 ทำงานปกติ
 ทต.น้ำยืน ต. สีวิเชียร อ. น้ำยืน 2018-11-16 01:00:00 - 30.9 25.9 86.2 989.8 12.5 0 0 0 0 0 293.4 ทำงานปกติ
 อบต.ระเว ต. ระเว อ. พิบูลมังสาหาร 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 26.7 86.1 996.9 12.4 0 0 0 0 0 299.2 ทำงานปกติ
 ตระการพืชผล ต. กระเดียน อ. ตระการพืชผล 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.8 80.8 996.7 12.4 0 0 0 0.4 0 729.4 ทำงานปกติ
 อบต.โคกชำแระ ต. โคกชำแระ อ. ทุ่งศรีอุดม 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.4 87 - 12.4 0 0 0 0 0 169.2 ทำงานปกติ
อ่างทอง
 อบต.บ้านพราน ต. บ้านพราน อ. แสวงหา 2018-11-16 01:00:00 0 27.4 27.9 100 1010 11.8 0 0 0.2 0.2 0.2 278 ทำงานปกติ
เชียงราย
 อบต.เทอดไทย ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง 2018-11-16 01:00:00 0 24.5 23.5 99 954 11.6 0 0 0 0 0.2 1283.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียง ต. เวียง อ. เชียงของ 2020-01-01 05:30:00 218.8 26.9 29.4 82.2 963.8 13.6 0.2 0.8 2.2 0 3.2 3.2 อุปกรณ์ขัดข้อง
 ทต.โยนก ต. โยนก อ. เชียงแสน 2018-11-16 01:00:00 0 23.5 23.5 100 970 11.9 0 0 0 0 1.4 1519.8 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงพางคำ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย 2018-11-16 01:00:00 0 23.5 24 97 969 11.9 0 0 0 0 0 1758.2 ทำงานปกติ
 ทต.ดงมะดะ ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว 2018-11-16 01:00:00 0 21.1 20.6 - 962 11.8 0 0 0 0 0 1625 ทำงานปกติ
 ทต.แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน 2018-11-16 01:00:00 0 21.6 22.5 99 967 11.7 0 0 0 2.6 22.8 1662.2 ทำงานปกติ
 ทต.แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย 2018-11-16 01:00:00 0 22.5 22.1 - 962 11.8 0 0 0 0 0 1335.4 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแดด ต. ป่าแดด อ. ป่าแดด 2018-11-16 00:00:00 0 23 23 97 967 11.7 0 0 0 0.2 0 1228.4 ทำงานปกติ
 สุสานคริสเตียน ต. เมืองพาน อ. พาน 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 22.1 - 961 11.6 0 0 0 0 9.4 1310.6 ทำงานปกติ
 ทต.พญาเม็งราย ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 22.1 - 973 11.7 0 0 0 0 5 256.4 ทำงานปกติ
 อบต.รอบเวียง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 22.5 - 967 11.7 0 0 0 0.2 18 396.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงเทิง ต. เวียง อ. เทิง 2018-11-16 01:00:00 0 23 23 96 969 11.7 0 0 0 0 0 897.2 ทำงานปกติ
 ทต.สิริเวียงชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย 2018-11-16 01:00:00 0 21.6 22.1 - 968 11.9 0 0 0 0.2 16.8 652.6 ทำงานปกติ
 ทต.หล่ายงาว ต. หล่ายงาว อ. เวียงแก่น 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 22.5 98 967 11.5 0 0 0 0 0 701.4 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงป่าเป้า ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 22.1 - 952 11.8 0 0 0 0 0.2 857.4 ทำงานปกติ
 ทต.ยางฮอม ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล 2018-11-16 01:00:00 0 - 21.1 99 969 11.6 0 0 0 0 5 1344 ทำงานปกติ
เชียงใหม่
 ทต.จอมแจ้ง ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง 2018-11-16 01:00:00 0 24.5 24 97.5 973.6 11.9 0 0 0 0 0.2 923.2 ทำงานปกติ
 ทต.สันติสุข ต. สันติสุข อ. ดอยหล่อ 2018-11-16 01:00:00 0 23 22.5 97 974 11.7 0 0 0 0 0 594.4 ทำงานปกติ
 ทต.แม่นะ ต. แม่นะ อ. เชียงดาว 2018-11-16 01:00:00 0 23 22.1 - 970 11.6 0 0 0 0.2 0.2 503.4 ทำงานปกติ
 อบต.ช่างเคิ่ง ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม 2018-11-16 01:00:00 1 19.6 20.6 99 957 11.8 0 0 0 2.6 0 738.4 ทำงานปกติ
 ทต.ไชยปราการ ต. ปงตำ อ. ไชยปราการ 2018-11-16 01:00:00 0 45.6 22.1 - 956 11.6 0 0 0 0 6.6 1165.4 ทำงานปกติ
 อบต.ดอยเต่า ต. ดอยเต่า อ. ดอยเต่า 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 22.5 100 979 11.6 0 0 0 0 0 377.8 ทำงานปกติ
 ทต.ดอยสะเก็ด ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด 2018-11-16 01:00:00 0 24 23.5 99 977 11.6 0 0 0 0 0 381.2 ทำงานปกติ
 อบต.เวียง ต. เวียง อ. ฝาง 2018-11-15 11:00:00 127 51.5 28.4 77 956 12.7 0 0 0 0.2 0 403 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หางดง ต. หางดง อ. ฮอด 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 22.5 98 982 11.7 0 0 0 0 0 399.2 ทำงานปกติ
 อบต.สบแม่ข่า ต. สบแม่ข่า อ. หางดง 2018-11-16 01:00:00 0 23.5 23 97 975 11.8 0 0 0 0 0 1085 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกาด ต. บ้านกาด อ. แม่วาง 2018-11-16 01:00:00 0 24 24 87 977 11.9 0 0 0 0 0 922.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง 2018-11-16 01:00:00 0 24 23 91 975 11.3 0 0 0 0 0 719.8 ทำงานปกติ
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต. ช่อแล อ. แม่แตง 2018-09-28 06:00:00 0 23.5 23.5 - 963 11.4 0 0 0 0.6 0 965.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพสต.บ้านหนองไคร้ ต. หนองตอง อ. หางดง 2018-11-16 01:00:00 0 23 24 98 978 11.9 0 0 0 0 0 953.4 ทำงานปกติ
 อบต.อมก๋อย ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย 2018-11-16 01:00:00 0 19.6 19.6 - 915 11.8 0 0 0 0 0 538.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. พร้าว 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 22.5 98 965 11.8 0 0 0 0.2 0 801.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านปง ต. บ้านปง อ. หางดง 2018-11-16 01:00:00 0 23 22.5 - 969 11.6 0 0 0 0 0 470.4 ทำงานปกติ
 ทต.สันกำแพง ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง 2018-11-16 01:00:00 0 24 24.5 95 976 11.5 0 0 0.2 0.8 0.4 678.6 ทำงานปกติ
 ทต.สันนาเม็ง ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย 2018-11-16 01:00:00 0 23.5 23.5 98 971 11.5 0 0 0 0 0 865.4 ทำงานปกติ
 ทต.ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ 2018-11-16 01:00:00 0 23.5 23 95 975 11.7 0 0 0.2 0.2 0.2 612.4 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าตอน ต. ท่าตอน อ. แม่อาย 2018-11-16 01:00:00 0 23.5 23.5 97 955 11.7 0 0 0 0 0 465.8 ทำงานปกติ
 อบต.เปียงหลวง ต. เปียงหลวง อ. เวียงแหง 2018-11-16 01:00:00 0 20.1 19.1 - 929 11.8 0 0 0 5.4 0 934.8 ทำงานปกติ
เพชรบุรี
 อบต.หนองญ้าปล้อง ต. หนองหญ้าปล้อง อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.1 87.7 1003 12.5 0 0 0 0 0 984.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านลาด ต. บ้านลาด อ. บ้านลาด 2018-11-16 01:00:00 - - 27.2 87.6 1010.2 12.5 0 0 0 0 0 420.4 ทำงานปกติ
 อบต.บางครก ต. บางครก อ. บ้านแหลม 2018-11-16 01:00:00 - 35.8 28.7 80.3 1012.9 12.5 0 0 0 0 0 492.4 ทำงานปกติ
 อบต.เขากระปุก ต. เขากระปุก อ. ท่ายาง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.4 88.4 1004.6 12.6 0 0 0 0 0 629.4 ทำงานปกติ
 การประปา ทม.ชะอำ ต. ชะอำ อ. ชะอำ 2018-11-16 01:00:00 - 34.5 - - - 12.6 0 0 0 0 0 917.4 ทำงานปกติ
 อบต.กลัดหลวง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง 2018-11-16 01:00:00 0 24.5 25 - 1007 11.6 0 0 0 0 0 861.2 ทำงานปกติ
 อบต.สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. แก่งกระจาน 2018-11-16 01:00:00 - 31.9 24.6 90 1004.8 12.5 0 0 0 0 0 349.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่ายาง ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง 2018-11-16 01:00:00 - 33.8 27.2 85 1011.9 12.4 0 0 0 0 0 874.8 ทำงานปกติ
 ร่องชะอม ต. ดอนยาง อ. เมืองเพชรบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 27.2 87.4 1011.7 12.4 0 0 0 0 0 447.6 ทำงานปกติ
 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ. ชะอำ 2018-11-16 01:00:00 - 30.9 25 91 1005.3 12 0 0 0 0 0 633.6 ทำงานปกติ
 รพ.สต.ท่าตะคร้อ ต. ท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-11-09 10:40:00 - 33.8 26.3 90 1006.3 12.4 0.6 1.8 3.8 23.4 5.8 722.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
เพชรบูรณ์
 อบต.บึงสามพัน ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 26.9 81.7 1002.1 12.1 0 0 0 0 0 324.6 ทำงานปกติ
 อบต.ชนแดน ต. ชนแดน อ. ชนแดน 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 26.4 85.4 995.8 12.6 0 0 0 13 0 1274.6 ทำงานปกติ
 อบจ.เพชรบูรณ์ ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ 2018-11-16 01:00:00 - 34.8 26.9 79.4 995.4 12.7 0 0 0 0 0 122.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งสมอ ต. ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ 2018-11-16 01:00:00 0 19.6 20.1 - 930 11.5 0 0 0 3 0 1285.2 ทำงานปกติ
 อบต.หล่มเก่า ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 25.5 85.6 992.7 12.4 0 0 0 0 0 833.2 ทำงานปกติ
 ทต.ตาลเดี่ยว ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.2 86.5 995.6 12.3 0 0 0 3.6 0 124.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ 2018-11-16 01:00:00 - 34.1 26.3 84 1000.3 11.7 0 0 0 0 0 158 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว 2018-11-16 01:00:00 - 28 21.7 90.9 919.9 12.6 0 0 0 0.2 0 960.8 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีเทพ ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 27.5 83.1 1003.4 12.4 0 0 0 0 0 781.2 ทำงานปกติ
 อบต.ตาดกลอย ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า 2018-11-16 01:20:00 - 32.2 25.2 85.4 986.6 12.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทม.วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี 2018-11-16 01:00:00 - 33.2 26.7 86.1 1001.8 12.3 0 0 0 0 0 269.6 ทำงานปกติ
 ลานกีฬา อบต.วังโป่ง ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง 2018-11-16 01:00:00 - 33.5 26.9 82.1 997.8 12.3 0 0 0 0 0 681 ทำงานปกติ
เลย
 อบต.ท่าสะอาด ต. ท่าสะอาด อ. นาด้วง 2018-11-16 01:00:00 - 39 24 88.3 974.7 12.5 0 0 0 0.2 0 824.4 ทำงานปกติ
 อบต.เขาหลวง ต. เขาหลวง อ. วังสะพุง 2018-11-16 01:00:00 - 31.6 24.1 90.1 978.7 12.5 0 0 0 0 0 129.4 ทำงานปกติ
 อบต.เหล่ากอหก ต. เหล่ากอหก อ. นาแห้ว 2018-11-16 01:00:00 - 29 21.3 93.2 922.3 12.4 0 0 0 0.4 3 1111.6 ทำงานปกติ
 อบต.นาซ่าว ต. นาซ่าว อ. เชียงคาน 2018-11-16 01:20:00 - 31.6 - - - 12.7 0 0 0 0 0 650.4 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีฐาน ต. ศรีฐาน อ. ภูกระดึง 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 24.6 89.5 983.8 12.4 0 0 0 0 0 290.6 ทำงานปกติ
 อบต.กกสะทอน ต. กกสะทอน อ. ด่านซ้าย 2018-11-16 01:00:00 - 29.3 22.2 86.7 934.7 12.5 0 0 0 1.4 0 940.4 ทำงานปกติ
 ตลาดภูเรือ ต. หนองบัว อ. ภูเรือ 2018-11-16 01:00:00 - 30.6 23 89.9 944.9 12.4 0 0 0 0 0 315.2 ทำงานปกติ
แพร่
 ทต.ช่อแฮ ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ 2018-11-16 01:00:00 - 32.2 25.8 85 989.7 12.4 0 0 0 0.2 0 152.2 ทำงานปกติ
 ทต.เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย 2018-11-16 01:00:00 0 25 24 92 994 11.6 0 0 0 0 0 786.8 ทำงานปกติ
 ทต.หนองม่วงไข่ ต. หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 25.9 89.8 993.5 12.7 0 0 0 0 0 888.8 ทำงานปกติ
 อบต.ร้องกวาง ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง 2018-11-16 01:00:00 - 32.5 24.8 87.3 986.3 12.6 0 0 0 0 0 1129.4 ทำงานปกติ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น 2018-11-15 15:00:00 - 44.5 33.4 66.1 991.3 11.6 0 0 0 0 0 520.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.บ้านกลาง ต. บ้านกลาง อ. สอง 2018-11-16 01:00:00 - 31.2 25.1 88.8 991.1 12.4 0 0 0 0 0 912.6 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งแล้ง ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง 2018-11-16 01:00:00 - 32.9 27 82.1 - 12.5 0 0 0 0 0 1103.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังชิ้น ต. วังชิ้น อ. วังชิ้น 2018-11-16 01:00:00 0 25 25.5 - 994 11.6 0 0 0 0 0 1200.8 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแมต ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ 2018-11-16 00:00:00 - 31.6 25.2 87.6 993.9 11.6 0 0 0 0 0 727.8 ทำงานปกติ
แม่ฮ่องสอน
 อบต.ปางหมู ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 2018-09-25 08:00:00 272 27.9 30.9 73 986 12.6 0 0 0 0 0 168 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ขุนยวม ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม 2018-11-16 01:00:00 0 20.6 21.1 100 939 11.8 0 0 0 0.2 0 629.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่คง ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง 2018-11-16 01:00:00 0 22.1 23.5 100 989 11.9 0 0 0 0.2 0 1328.2 ทำงานปกติ
 บ้านสันติชล ต. เวียงใต้ อ. ปาย 2018-11-16 01:00:00 0 20.1 20.6 100 926 11.9 0 0 0 0 0 360 ทำงานปกติ
 อบต.ปางมะผ้า ต. ปางมะผ้า อ. ปางมะผ้า 2018-11-16 01:00:00 0 19.6 19.1 - 925 11.6 0 0 0 0.2 0 1145.2 ทำงานปกติ
 อบต.แม่สวด ต. แม่สวด อ. สบเมย 2018-11-16 01:00:00 0 23 23.5 - 992 11.9 0 0 0 0 0 635.8 ทำงานปกติ