ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสมรายปี
(มม.)
สถานะ
กระบี่
 อบต.สินปุน ต. สินปุน อ. เขาพนม 2018-01-23 12:00:00 - 46.7 33.7 62.3 1004.3 14.5 0 0 0 0 0 92 ทำงานปกติ
 อบต.คลองขนาน ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง 2018-01-23 12:00:00 - 46.1 33.4 65.9 1007.4 14.8 0 0 0 1 0 105 ทำงานปกติ
 อบต.คลองหิน ต. คลองหิน อ. อ่าวลึก 2018-01-23 12:00:00 1 33.3 29.9 72 1004 12.5 0 0.2 0 0.8 0.2 88.8 ทำงานปกติ
กรุงเทพมหานคร
 ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย ต. สามวาตะวันตก อ. คลองสามวา 2018-01-23 11:00:00 61.31 30.38 34.3 61.83 1002.9 5.88 0 0 0 0 0 26.2 ทำงานปกติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ ต. ถนนพญาไท อ. ราชเทวี 2018-01-23 12:20:00 206.1 43.2 32.4 53.1 1006.7 10.3 0 0 0 0 0 53.1 ทำงานปกติ
กาญจนบุรี
 บ่อพลอย ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย 2018-01-23 12:00:00 39 28.9 36.8 38 988 2.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านพุถ่อง ต. ลิ่นถิ่น อ. ทองผาภูมิ 2018-01-23 12:00:00 58 36.8 37.7 41 988 7.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-01-23 12:00:00 50 33.8 36.3 45 1000 11.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ด่านเจดีย์สามองค์ ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2018-01-23 12:00:00 58 31.4 36.8 42 970 0.1 0 0 0 0 0 30.6 ทำงานปกติ
 ดงเสลา ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-01-23 12:00:00 63 34.3 38.2 39 977 7.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ดอนชะเอม ต. สนามแย้ อ. ท่ามะกา 2018-01-23 12:00:00 60 31.9 37.2 51 1000 12.4 0 0 0 0.2 0 4.8 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีมงคล ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค 2018-01-23 12:00:00 56 43.1 37.2 40 - 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 น้ำตกเกริงกระเวีย ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี 2018-01-23 12:00:00 6 31.4 30.9 64 975 5.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะสำโรง ต. เกาะสำโรง อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-01-23 12:00:00 62 41.7 37.7 40 1004 12.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 หนองอำเภอจีน ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ 2018-01-23 12:00:00 59 35.8 37.2 41 997 4.5 0 0 0 0 0 9 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าเสา ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค 2018-01-23 12:00:00 70 39.2 38.7 41 994 12.5 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 โป่งช้าง ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-01-23 12:00:00 53 33.8 37.7 39 984 10.6 0 0 0 0 0 2 ทำงานปกติ
 สังขละบุรี ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2018-01-23 12:00:00 55 28.9 36.8 42 984 12.5 0 0 0 0 0 4.2 ทำงานปกติ
 ท่าแพ ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ 2017-08-06 13:00:00 330 27.9 - - 1063 2.3 0 0 0.2 3.6 0.2 551.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดไทรทอง ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย 2018-01-23 12:00:00 56 32.3 35.8 46 990 4.6 0 0 0 0 0 6.6 ทำงานปกติ
กาฬสินธุ์
 บ้านดงแหลม ต. หมูม่น อ. สมเด็จ 2018-01-23 12:00:00 58 32.8 32.8 42 986 11.9 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 บ้านห้วยยางดง ต. โคกเครือ อ. หนองกุงศรี 2018-01-23 08:00:00 70 32.3 34.8 37 982 4.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลเหนือ ต. เหนือ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 2017-12-22 21:00:00 0 23.5 21.1 71 992 6.6 0 0 0 0 0 334.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 นาคู ต. นาคู อ. นาคู 2018-01-23 12:00:00 64 33.8 36.3 30 982 7.8 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
กำแพงเพชร
 อบต.คลองขลุง ต. คลองขลุง อ. คลองขลุง 2018-01-23 12:00:00 - 44.5 32.6 57.6 - 14.9 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.คลองลานพัฒนา ต. คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน 2018-01-23 12:00:00 - 49.6 35.2 39 995.4 13.2 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-01-23 12:00:00 - 40.9 32.7 46.9 1005.1 12 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบจ.กำแพงเพชร ต. อ่างทอง อ. เมืองกำแพงเพชร 2018-01-23 12:00:00 - 45.8 33.1 42.5 1002.2 14.8 0 0 0 0 0 9 ทำงานปกติ
 อบต.ลานกระบือ ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ 2017-12-22 23:00:00 - 24.5 18.9 77.4 1009.1 6.6 0 0 0 0 0 744.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองไม้กอง ต. หนองไม้กอง อ. ไทรงาม 2017-12-05 12:00:00 - 39.6 34.4 46.9 1008 8.9 0 0 0 0 0 3.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.พรานกระต่าย ต. พรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย 2018-01-23 12:00:00 - 48 35.2 44.8 1002 14.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง 2018-01-23 12:00:00 - 49.6 35.2 44.6 1001.6 6.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.สลกบาตร ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-01-23 12:00:00 - 49.3 34.2 45.3 1005.9 8.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งทราย ต. ทุ่งทราย อ. ทรายทองวัฒนา 2018-01-23 12:00:00 - 48.3 33.5 47.5 1004.7 14.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ขอนแก่น
 อบต.บ้านไผ่ ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ 2018-01-23 12:00:00 72 44.1 40.7 31 990 12.1 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 บ้านทุ่ม ต. บ้านทุ่ม อ. เมืองขอนแก่น 2017-01-18 14:00:00 43 32.8 33.8 48 990 6.8 0 0 0 0 0 0.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ต. พังทุย อ. น้ำพอง 2018-01-23 12:00:00 56 38.2 36.8 37 986 3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 นาหนองทุ่ม ต. หนองเขียด อ. ชุมแพ 2018-01-23 12:00:00 62 31.9 36.3 38 974 1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 พล ต. โนนข่า อ. พล 2018-01-23 12:00:00 58 36.8 36.8 36 987 2.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 พัทยาสอง ต. หนองกุงธนสาร อ. ภูเวียง 2018-01-23 12:00:00 55 31.9 34.3 45 980 8.5 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
จันทบุรี
 ทต.พลิ้ว ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ 2018-01-23 12:00:00 - 43.2 32.2 67.5 1008.9 13.3 0 0 0 0 0 38.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทับช้าง ต. ทับช้าง อ. สอยดาว 2018-01-23 09:00:00 25 30.9 27.4 84 992 12.3 0 0 0 0 0 34.6 ทำงานปกติ
 อบต.เทพนิมิต ต. เทพนิมิต อ. โป่งน้ำร้อน 2018-01-23 12:00:00 - 47.4 34.9 49.3 998 12.9 0 0 0 0 0 11 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนซ่อง ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว 2018-01-23 12:00:00 - 44.5 33.1 59.1 1004 14.8 0 0 0 0 0 80.2 ทำงานปกติ
 อบต.นายายอาม ต. นายายอาม อ. นายายอาม 2018-01-23 12:00:00 - 45.8 - - - 14.8 0 0 0 0 0 97.6 ทำงานปกติ
 ทต.โป่งน้ำร้อน ต. โป่งน้ำร้อน อ. โป่งน้ำร้อน 2018-01-23 12:00:00 60 35.8 32.8 57 980 14.8 0 0 0 0 0 10 ทำงานปกติ
 ทต.ปัถวี ต. ปัถวี อ. มะขาม 2018-01-23 12:00:00 - 50.3 37.2 48.9 1007.8 13.3 0 0 0 0 0 10.6 ทำงานปกติ
 ทต.ตะเคียนทอง ต. ตะเคียนทอง อ. เขาคิชฌกูฏ 2018-01-23 12:00:00 - 47 36.5 57.7 1005 14 0 0 0 0 0 66.6 ทำงานปกติ
ฉะเชิงเทรา
 อบต.บางขวัญ ต. บางขวัญ อ. เมืองฉะเชิงเทรา 2018-01-23 12:00:00 - 45.1 35.8 53 1008.9 14.3 0 0 0 0 0 66.8 ทำงานปกติ
 อบต.ดอนฉิมพลี ต. ดอนฉิมพลี อ. บางน้ำเปรี้ยว 2018-01-23 12:00:00 - 50 34.6 61.8 - 12.5 0 0 0 0 0 41 ทำงานปกติ
 อบต.ท่ากระดาน ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต 2018-01-23 12:00:00 - 52.2 38.1 42.5 1005.2 14.9 0 0 0 0 0 95.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองแหน ต. หนองแหน อ. พนมสารคาม 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 35.2 55.2 - 1.9 0 0 0 0 0 72.8 ทำงานปกติ
 อบต.คลองตะเกรา ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ 2018-01-23 12:00:00 - 49.6 35.6 52.6 1001.7 14.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. บางปะกง 2018-01-23 12:00:00 - 46.1 35.1 54.5 1008.6 14.3 0 0 0 0 0 53 ทำงานปกติ
ชลบุรี
 อบต.บ่อทอง ต. บ่อทอง อ. บ่อทอง 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 36.7 47.4 - 13.3 0 0 0 0 0 37.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบอนแดง ต. หนองบอนแดง อ. บ้านบึง 2018-01-23 10:00:00 - 46.4 36.2 59.1 1007.1 13.3 0 0 0 0 0 7.2 ทำงานปกติ
 อบต.พลูตาหลวง ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ 2018-01-23 12:00:00 - 43.5 31 69.5 1005 14.7 0 0 0 0 0 4.2 ทำงานปกติ
 รพสต.บ่อวิน ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา 2018-01-23 12:00:00 - 51.9 36.4 48.3 - 13.6 0 0 0 0 0 10.8 ทำงานปกติ
ชัยนาท
 เขื่อนเจ้าพระยา ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท 2018-01-08 12:00:00 56 39.2 36.3 56 1004 12 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หันคา ต. หันคา อ. หันคา 2017-12-27 15:10:00 153 23.5 25 92 999 2.9 0.2 0 0.2 21.2 3.8 1216.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ห้วยกรด ต. สรรพยา อ. สรรพยา 2018-01-10 11:00:00 50 29.9 27.4 76 1009 11.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 มโนรมย์ ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ 2018-01-08 15:00:00 44 39.2 35.8 49 1005 2.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สรรคบุรี ต. แพรกศรีราชา อ. สรรคบุรี 2018-01-23 12:00:00 58 31.9 36.8 45 1001 15 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 วัดสิงห์ ต. หนองบัว อ. วัดสิงห์ 2018-01-23 12:00:00 14 39.2 33.8 54 1001 4.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ชัยภูมิ
 บ้านเจียง ต. แหลมทอง อ. ภักดีชุมพล 2018-01-23 12:00:00 68 34.3 - 38 976 5 0 0 0 0 0 15.4 ทำงานปกติ
 บ้านค่าย ต. ลุ่มลำชี อ. บ้านเขว้า 2018-01-23 12:00:00 58 32.8 36.3 39 984 5.4 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 เจาทอง ต. โป่งนก อ. เทพสถิต 2018-01-23 12:00:00 58 31.9 38.7 35 974 5.2 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 ช่องสามหมอ ต. นาหนองทุ่ม อ. แก้งคร้อ 2018-01-23 12:00:00 52 31.9 35.3 37 983 6 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 ห้วยยาง ต. หนองโพนงาม อ. เกษตรสมบูรณ์ 2018-01-23 12:00:00 3 29.4 30.9 48 975 3.5 0 0 0 0 0 6.8 ทำงานปกติ
 โนนกอก ต. หนองบัวแดง อ. หนองบัวแดง 2018-01-23 12:00:00 57 30.9 36.3 38 979 4.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 สามสวน ต. บ้านแท่น อ. บ้านแท่น 2018-01-23 12:00:00 58 36.8 34.3 43 982 6.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 เทพสถิต ต. โคกเพชรพัฒนา อ. บำเหน็จณรงค์ 2018-01-23 12:00:00 66 34.3 35.8 39 974 9.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ชุมพร
 อบต.เขาไชยราช ต. เขาไชยราช อ. ปะทิว 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 35.1 53 1001.1 14.1 0 0 0 0 0 19.4 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. ท่าแซะ 2018-01-23 12:00:00 - 40.9 32.2 62.6 1007.7 12.8 0 0 0 0 0 4 ทำงานปกติ
 อบต.หงษ์เจริญ ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ 2018-01-23 12:00:00 - 47.4 34.5 54.1 1006.7 14.9 0 0 0 0.2 0 11 ทำงานปกติ
 อบต.เขาค่าย ต. เขาค่าย อ. สวี 2018-01-23 12:00:00 - 48 33.3 60.3 1000.9 14.7 0 0 0 0 0 4.4 ทำงานปกติ
 อบต.พระรักษ์ ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ะ 2017-12-01 00:00:00 - 31.9 24.9 94.9 1007 12.5 0 0 0 0.2 1.2 1.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ปากตะโก ต. ปากตะโก อ. ทุ่งตะโก 2017-12-23 08:00:00 - 29.6 24 89.2 - 12 0 0 0 0 0 1004 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.วังใหม่ ต. วังใหม่ อ. เมืองชุมพร 2018-01-23 12:00:00 - 48 33.6 61.7 1004.8 14.9 0 0 0 0 0 9.6 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งคาวัด ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม 2018-01-23 12:00:00 - 45.8 33.3 62.1 - 14.6 0 0 0 0 0 31.8 ทำงานปกติ
ตรัง
 ทต.ห้วยยอด ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด 2018-01-23 12:00:00 - 47 34.3 59.4 1005.1 14.5 0 0 0 0 0 3 ทำงานปกติ
 อบต.กะลาเส ต. กะลาเส อ. สิเกา 2018-01-23 12:00:00 - 44.5 32.8 65 1007.7 13.7 0 0 0 0 0 43.8 ทำงานปกติ
 ทต.ควนโพธิ์ ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว 2018-01-23 11:00:00 - 45.8 33 67.8 1007.1 14.6 0 0 0 0 0.2 47 ทำงานปกติ
ตราด
 อบต.ด่านชุมพล ต. ด่านชุมพล อ. บ่อไร่ 2018-01-23 12:00:00 - 48.7 34.3 57.3 1005.9 14.7 0 0 0 0.2 0 69.2 ทำงานปกติ
 ทต.เกาะช้าง ต. เกาะช้าง อ. เกาะช้าง 2018-01-23 12:00:00 - 46.4 34.7 59.5 1008.4 13 0 0 0 0.2 0 15.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าพริกเนินทราย ต. เนินทราย อ. เมืองตราด 2018-01-23 10:00:00 - 41.9 31.2 73.7 1010.5 13.3 0 0 0 0.2 0 24.4 ทำงานปกติ
 อบต.ไม้รูด ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่ 2018-01-23 12:00:00 - 45.1 32.1 72.1 1008.5 13.3 0 0 0 0 0 66.4 ทำงานปกติ
 อบต.บางปิด ต. บางปิด อ. แหลมงอบ 2018-01-23 12:00:00 - 44.8 31 75 1009 13.5 0 0 0 0.4 0 6.8 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบอน ต. หนองบอน อ. บ่อไร่ 2018-01-23 12:00:00 - 44.1 32.6 62.5 - 14.5 0 0 0 0 0 27.4 ทำงานปกติ
 อบต.สะตอ ต. สะตอ อ. เขาสมิง 2018-01-23 12:00:00 - 47.4 35.5 52.2 1007.5 14.8 0 0 0 0 0 55.8 ทำงานปกติ
ตาก
 อบต.ตากออก ต. ตากออก อ. บ้านตาก 2017-09-22 18:00:00 - 37.4 29.6 80.4 992.7 12.7 0 0 0 0.6 0 373.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต. ระแหง อ. เมืองตาก 2018-01-20 13:00:00 - 47.7 34 40.8 996.8 14.8 0 0 0 0.2 0 10.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.แม่ระมาด ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด 2017-12-22 17:00:00 - 43.5 30.7 35.2 990.4 8.5 0 0 0 0 0 958.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา ต. สามเงา อ. สามเงา 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 33.4 45.9 993.5 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.พบพระ ต. พบพระ อ. พบพระ 2018-01-23 12:00:00 - 45.4 32.7 47.2 966.4 14.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 วัดวังตะเคียน ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด 2017-10-06 20:00:00 - 35.1 27.5 80.7 987.6 12.8 0 0 0 0.4 0.2 384 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงเรียนแม่อมกิ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง 2018-01-09 20:00:00 - 30 23.3 84.5 941 6.4 0 0 0 0 0 0.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.อุ้มผาง ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง 2018-01-23 12:00:00 55 43.1 36.3 37 950 14.9 0 0 0 0 0 40.6 ทำงานปกติ
นครนายก
 อบต.นาหินลาด ต. นาหินลาด อ. ปากพลี 2018-01-23 12:00:00 - 49 40.1 39.1 1006.5 14.8 0 0 0 13.4 0 130.6 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีจุฬา ต. ศรีจุฬา อ. เมืองนครนายก 2018-01-23 12:00:00 - 49 34.2 58.5 - 15.1 0 0 0 0 0 55.2 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีกะอาง ต. ศรีกะอาง อ. บ้านนา 2018-01-23 12:00:00 - 50.6 40.8 42.1 1009.1 14.7 0 0 0 44.2 0 120.2 ทำงานปกติ
นครปฐม
 เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ต. ดอนข่อย อ. กำแพงแสน 2017-02-18 10:00:00 11 27.9 34.8 44 1009 1.5 0 0 0 0 0 16.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ท่านา ต. ท่าพระยา อ. นครชัยศรี 2018-01-23 12:00:00 59 33.8 29.9 74 1002 4.2 0 0 0.2 0 20 37.4 ทำงานปกติ
นครพนม
 บ้านพุ่มแก ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม 2017-10-06 14:00:00 62 34.8 38.2 49 987 3.8 0 0 0 0 0 536.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านผึ้ง ต. บ้านผึ้ง อ. เมืองนครพนม 2018-01-23 12:00:00 59 31.4 32.8 42 988 2.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านปากอูน ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม 2018-01-23 12:00:00 61 32.8 41.7 29 990 0.1 0 0 0 0 0 6.2 ทำงานปกติ
นครราชสีมา
 บ้านกงรถ ต. กงรถ อ. ห้วยแถลง 2018-01-23 12:00:00 52 32.8 35.8 - 983 4.7 0 0 0 0 0 3.4 ทำงานปกติ
 บ้านสุขัง ต. ตะคุ อ. ปักธงชัย 2018-01-23 12:00:00 63 30.9 35.8 41 982 2.6 0 0 0 0 0 3.4 ทำงานปกติ
 บ้านเสาเดี่ยว ต. ท่าอ่าง อ. โชคชัย 2018-01-23 12:00:00 58 37.7 37.7 41 983 1.8 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
 บ้านซึม ต. สัมฤทธิ์ อ. พิมาย 2018-01-23 12:00:00 61.79 33.81 36.26 41.67 986.63 7.14 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
 บ้านอังโกน ต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี 2018-01-23 12:00:00 59 30.9 34.3 45 980 4 0 0 0 0 0 23.4 ทำงานปกติ
 คง ต. เมืองคง อ. คง 2018-01-23 12:00:00 42 39.7 33.3 41 987 6.2 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบัวละคร ต. หนองบัวละคร อ. ด่านขุนทด 2018-01-23 12:00:00 55 37.7 35.3 39 986 15 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 บ้านหนองจิก ต. โบสถ์ อ. พิมาย 2018-01-23 12:00:00 51 32.8 35.8 41 981 4.6 0 0 0 0.2 0 5.6 ทำงานปกติ
 หนองกระสังข์ ต. ด่านจาก อ. โนนไทย 2018-01-23 12:00:00 53 29.4 36.8 36 987 6.3 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 สีสุก ต. ศรีละกอ อ. จักราช 2018-01-23 12:00:00 0 33.3 35.8 37 984 6.5 0 0 0 0 0 1.4 ทำงานปกติ
 ตลาดปากช่อง ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง 2018-01-23 12:00:00 75 32.3 34.8 45 970 8.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อุดมทรัพย์ ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว 2018-01-23 12:00:00 74 41.7 34.8 45 978 10 0 0 0 0 0 8.6 ทำงานปกติ
 วังโรงใหญ่ ต. วังโรงใหญ่ อ. สีคิ้ว 2018-01-23 12:00:00 0 38.2 36.8 - - 1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 รพ.วังน้ำเขียว ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว 2018-01-23 12:00:00 77 32.3 33.3 47 962 4.2 0 0 0 0 0 35.6 ทำงานปกติ
 วังหมี ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว 2018-01-23 12:00:00 70 31.9 33.8 44 956 3.2 0 0 0 0 0 107.2 ทำงานปกติ
นครศรีธรรมราช
 อบต.บ้านลำนาว ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน 2018-01-23 12:00:00 67 40.7 40.2 44 1000 12.2 0 0 0 0.2 0 94.4 ทำงานปกติ
 อบต.นากะซะ ต. นากะชะ อ. ฉวาง 2018-01-23 12:00:00 - 46.1 33.1 64.1 1006 13.7 0 0 0 0 0 153 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดทายิการาม ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ 2017-12-03 16:00:00 - 34.1 27.4 92.8 1006.9 8.3 0 2.2 1.2 2.4 4.4 1006.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เทพราช ต. เทพราช อ. สิชล 2018-01-23 12:00:00 - 42.9 30.5 74.2 - 12.4 0 0 0 0 0 99.6 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนทะเล ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา 2018-01-23 12:00:00 - 43.2 31.6 74.2 - 14.5 0 0 0 4.2 0 244.4 ทำงานปกติ
 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง 2018-01-23 12:00:00 - 40 - - - 14.9 - - - - - - ทำงานปกติ
นครสวรรค์
 อบต.เขาทอง ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี 2018-01-23 12:00:00 - 46.4 34.4 43.6 1003.3 13.3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.บางตาหงาย ต. บางตาหงาย อ. บรรพตพิสัย 2018-01-23 11:00:00 57.57 35.77 32.34 52.83 1002.9 12.43 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.พิกุล ต. พิกุล อ. ชุมแสง 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 34.3 53.1 1007.7 14.7 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.โกรกพระ ต. โกรกพระ อ. โกรกพระ 2018-01-23 12:00:00 - 44.1 34.8 53.6 - 14.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.เก้าเลี้ยว ต. เก้าเลี้ยว อ. เก้าเลี้ยว 2018-01-23 12:00:00 - 48.7 33.3 53.6 1007.9 13 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว ต. ลาดยาว อ. ลาดยาว 2018-01-23 12:00:00 - 45.4 - - - 14.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.แม่วงก์ ต. แม่วงก์ อ. แม่วงก์ 2018-01-23 12:00:00 53.99 39.69 35.28 36.83 992.05 12.24 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบัว ต. หนองบัว อ. หนองบัว 2018-01-23 12:00:00 - 49 35.8 39.1 1005.1 11.9 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ 2018-01-23 12:00:00 - 46.4 34.6 49.7 1007.9 14.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ไพศาลี ต. ไพศาลี อ. ไพศาลี 2017-11-30 08:00:00 - 33.8 27.6 74.8 1007.4 7.2 0 0 0 0 0 529 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ตาคลี ต. ตาคลี อ. ตาคลี 2018-01-23 12:00:00 - 49.3 35.6 44.7 - 14.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ตากฟ้า ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า 2018-01-23 12:00:00 - 43.8 33.9 45.5 1002.9 14.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าตะโก ต. ท่าตะโก อ. ท่าตะโก 2018-01-23 12:00:00 - 51.6 36.7 73.3 1007.3 13.6 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
นนทบุรี
 บ้านลากฆ้อน ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย 2018-01-21 16:00:00 36 35.8 37.7 41 1001 1.4 0 0 0 0 0 11 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หมู่บ้านนันทวรรณ ต. บางขุนกอง อ. บางกรวย 2018-01-23 12:00:00 31 37.2 37.7 46 1004 3.1 0 0 0 0.2 0 10.4 ทำงานปกติ
นราธิวาส
 ทต.บูเก๊ะตา ต. โละจูด อ. แว้ง 2018-01-23 12:00:00 - 43.5 31.6 71.1 1007 13.8 0 0 0 1.6 2.2 355.6 ทำงานปกติ
 อบต.บูกิต ต. บูกิต อ. เจาะไอร้อง 2018-01-23 12:00:00 - 40 29.8 82 1007.8 12.2 0 0 0.2 25 0.2 379.6 ทำงานปกติ
น่าน
 อบต.อ่ายนาไลย ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา 2018-01-23 12:00:00 - 42.9 29.9 44 984.9 14.8 0 0 0 0 0 3.4 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง ต. ป่าคาหลวง อ. บ้านหลวง 2018-01-23 11:00:00 - 42.2 29.8 48.5 970.9 12.5 0 0 0 0 0 12.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ่อเกลือใต้ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ 2018-01-23 12:00:00 - 40.9 30 41.6 948.7 14.7 0 0 0 0 0.2 5.8 ทำงานปกติ
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง ต. เชียงกลาง อ. เชียงกลาง 2017-12-07 01:00:00 - 29.3 22.3 85.1 984.7 8.3 0 0 0 0 0 524.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ 2018-01-23 12:00:00 - 38 29.9 45.3 950.1 14.4 0 0 0 0 0 5.2 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าคา ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา 2018-01-23 12:00:00 - 38.7 30.7 39.3 985.2 1.5 0 0 0 0.2 0 19.6 ทำงานปกติ
 รพสต.หมอเมือง ต. หมอเมือง อ. แม่จริม 2018-01-23 12:00:00 - 45.4 30.1 42.9 980.3 14.3 0 0 0 0 0 2 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว ต. บ่อแก้ว อ. นาหมื่น 2018-01-23 12:00:00 - 44.5 31.6 44.8 971.1 11.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นาน้อย ต. นาน้อย อ. นาน้อย 2018-01-23 12:00:00 - 46.1 30.1 49 979.3 14.7 0 0 0 0.2 0 0.6 ทำงานปกติ
 น่าน ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน 2018-01-23 12:00:00 - 41.6 31.1 41.1 - 14.6 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำมวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา 2018-01-23 12:00:00 - 42.9 30.1 49.2 - 13.8 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 อบต.ไชยวัฒนา ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว 2098-06-09 12:00:00 - 36.4 - - - 11.8 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์ขัดข้อง
 อบต.นาไร่หลวง ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว 2018-01-23 12:00:00 - 43.2 34.5 38.5 977.5 14.6 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
 อบต.ดู่พงษ์ ต. ดู่พงษ์ อ. สันติสุข 2018-01-23 12:00:00 - 46.1 30.6 42.1 978.2 14.6 0 0 0 0.2 0 2.6 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้า ต. ทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง 2018-01-23 12:00:00 - 45.4 30 42.2 974.3 14.6 0 0 0 0 0 11 ทำงานปกติ
 ทต.กลางเวียง ต. กลางเวียง อ. เวียงสา 2017-12-25 20:00:00 - 28 20.8 75.6 992.7 10.5 0 0 0 0 0 1144.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
บึงกาฬ
 บึงโขงหลง ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง 2000-10-01 17:00:00 42 33.8 36.3 52 986 9.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บึงสวรรค์ ต. โคกก่อง อ. บึงกาฬ 2018-01-23 12:00:00 2 24.5 28.4 52 988 8.1 0 0 0 0 0 1.6 ทำงานปกติ
 ทต.หนองเลิง ต. หนองเลิง อ. บึงกาฬ 2018-01-23 12:00:00 56 33.3 36.3 35 992 12.1 0 0 0 0 0 7.6 ทำงานปกติ
 โนนแก้ว ต. เหล่าทอง อ. โซ่พิสัย 2017-11-01 04:00:00 0 21.6 21.1 77 991 11.1 0 0 0 0.8 0.2 95 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ป่าแฝก ต. ป่าแฝก อ. พรเจริญ 2018-01-23 12:00:00 55 40.7 31.4 42 990 12.3 0 0 0 0 0 25.8 ทำงานปกติ
บุรีรัมย์
 บ้านดอนอะราง ต. ดอนอะราง อ. หนองกี่ 2018-01-23 12:00:00 63 33.3 33.8 50 978 7.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านโคกพลวง ต. โคกสนวน อ. ชำนิ 2018-01-23 12:00:00 58 32.8 34.3 42 987 1.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านใหม่สำเร็จกิจ ต. สำโรงใหม่ อ. ละหานทราย 2018-01-23 12:00:00 59 32.3 38.2 40 981 8 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 ห้วยราช ต. ห้วยราช อ. ห้วยราช 2018-01-23 12:00:00 67 29.9 34.3 46 983 2.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 แคนดง ต. แคนดง อ. แคนดง 2017-02-14 12:00:00 55 31.9 35.3 43 986 10.1 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ลำนางรอง ต. ลำนางรอง อ. โนนดินแดง 2018-01-16 11:00:00 51 28.9 30.4 46 979 11.9 0 0 0 0 0 0.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ปทุมธานี
 เลียบคลอง13 ต. หนองสามวัง อ. หนองเสือ 2018-01-22 15:00:00 54 34.3 38.7 49 1005 9 0 0 0 0.2 0 5.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 รังสิตคลอง7 ต. คลองเจ็ด อ. คลองหลวง 2018-01-23 11:00:00 25.44 31.85 35.28 61.5 1003.99 3.94 0 0 0 0 0 31.8 ทำงานปกติ
ประจวบคีรีขันธ์
 บางสะพานน้อย ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย 2018-01-23 10:00:00 0 29.4 34.8 60 1000 8.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ต. ทองมงคล อ. บางสะพาน 2018-01-23 12:00:00 46 32.3 37.2 47 1003 10 0 0 0 0 0 9.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทับใต้ ต. ทับใต้ อ. หัวหิน 2018-01-23 12:00:00 37.94 38.22 33.81 50.33 1005.07 12.49 0 0 0 0 0 20.2 ทำงานปกติ
 กุยบุรี ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี 2018-01-23 12:00:00 49 28.9 35.3 54 1004 16 0 0 0 0 0 43 ทำงานปกติ
 บ้านมะเดื่อทอง ต. เขาล้าน อ. ทับสะแก 2018-01-23 12:00:00 55 32.3 36.3 48 996 10 0 0 0 0 0 17.6 ทำงานปกติ
 เมนรูทปราณบุรี ต. เขาน้อย อ. ปราณบุรี 2018-01-23 12:00:00 53 32.8 36.8 51 1004 6 0 0 0 0 0 27 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน 2018-01-23 12:00:00 50 39.2 36.3 36 992 12.4 0 0 0 0 0 10.6 ทำงานปกติ
 วังวนสามัคคีธรรม ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2018-01-23 12:00:00 57 34.8 38.2 45 1001 2.4 0 0 0 0 0 18 ทำงานปกติ
 แยกยางชุม ต. หาดขาม อ. กุยบุรี 2018-01-19 13:00:00 59 35.3 37.2 36 997 8.3 0 0 0 0 0 1.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เกาะหลัก ต. เกาะหลัก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2018-01-23 12:00:00 51 36.8 35.3 52 1002 12.3 0 0 0 0 0 31 ทำงานปกติ
ปราจีนบุรี
 รพสต.บ้านโคกอุดม ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี 2018-01-23 12:00:00 51 39.7 39.2 37 1004 12.3 0 0 0 0 0 93.4 ทำงานปกติ
 ทต.กรอกสมบูรณ์ ต. กรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ 2018-01-23 12:00:00 49 38.7 34.3 48 1002 12.6 0 0 0 0 0 127 ทำงานปกติ
 อบต.ดงพระรามณ์ ต. ดงพระราม อ. เมืองปราจีนบุรี 2018-01-23 12:00:00 54 38.7 38.2 35 1005 12.1 0 0 0 0 0 56 ทำงานปกติ
 อบต.บุพราหมณ์ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี 2018-01-23 12:00:00 - 49.3 36.6 40.6 1001.2 14.8 0 0 0 0 0 58.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังท่าช้าง ต. วังท่าช้าง อ. กบินทร์บุรี 2018-01-23 12:00:00 - 50.9 35.4 45 1005.7 14.1 0 0 0 0 0 86.8 ทำงานปกติ
ปัตตานี
 ทต.โคกโพธิ์ ต. โคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ 2017-11-26 09:40:00 - 32.9 25.4 91.4 1012.2 6.2 9.2 26.4 15 82.4 66.8 1502.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เขาตูม ต. เขาตูม อ. ยะรัง 2018-01-23 12:00:00 - 47.4 33.9 65.3 1008.5 13.7 0 0 0 0 0 90.8 ทำงานปกติ
 อบต.มะนังดาลำ ต. มะนังดาลำ อ. สายบุรี 2018-01-23 12:00:00 - 43.5 31.8 71.8 1009.9 14.5 0 0 0 0 0 174.4 ทำงานปกติ
พระนครศรีอยุธยา
 ทต.บางไทร ต. บางไทร อ. บางไทร 2018-01-23 12:00:00 64 41.2 37.2 53 1007 12.5 0 0 0 0 0 40.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองขนาก ต. หนองขนาก อ. ท่าเรือ 2018-01-23 12:00:00 58 40.7 38.7 - 1005 14.8 0 0 0 0 0 8 ทำงานปกติ
 ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด ต. ลาดชิด อ. ผักไห่ 2018-01-23 12:00:00 67 43.1 36.3 60 1005 14.9 0 0 0 0 0 13.2 ทำงานปกติ
พะเยา
 ทต.หย่วน ต. หย่วน อ. เชียงคำ 2018-01-23 12:00:00 2 33.8 27.9 50 965 12.3 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
 ทต.เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน 2018-01-22 19:00:00 0 25 21.6 79 976 12 0 0 0 0 0.2 13.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ห้วยข้าวก่ำ ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน 2017-12-20 18:00:00 0 17.2 16.2 50 970 11.8 0 0 0 0 0 1157.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.แม่อิง ต. แม่อิง อ. ภูกามยาว 2018-01-23 12:00:00 57 38.7 29.9 51 965 12.3 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 ทต.แม่ใจ ต. แม่ใจ อ. แม่ใจ 2018-01-23 12:00:00 59 32.3 30.4 42 965 12.9 0 0 0 0 0 30 ทำงานปกติ
 ทต.ปง ต. ปง อ. ปง 2018-01-23 10:00:00 54 34.8 25.5 59 974 12.1 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ใส ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา 2018-01-23 12:00:00 62 33.8 30.4 48 966 12.2 0 0 0 0.2 0 7.4 ทำงานปกติ
พังงา
 อบต.บางวัน ต. บางวัน อ. คุระบุรี 2018-01-23 12:00:00 38 35.8 33.8 65 1002 12.2 0 0 0 0 0 94.8 ทำงานปกติ
 ทต.ลำแก่น ต. ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง 2018-01-23 12:00:00 0 37.2 33.3 67 1007 12.2 0 0 0 19.4 0 143.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทับปุด ต. ทับปุด อ. ทับปุด 2017-12-17 16:00:00 - 40.6 - - - 10 0 0 0 0 0 411 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
พัทลุง
 อบต.ป่าพะยอม ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม 2018-01-23 12:00:00 45 35.8 33.8 69 1003 12.4 0 0 0 0 0 168.8 ทำงานปกติ
 อบต.คลองเฉลิม ต. คลองเฉลิม อ. กงหรา 2018-01-23 12:00:00 - 37.7 31.5 67.2 1005.3 12.4 0 0 0 14 0.6 228.2 ทำงานปกติ
พิจิตร
 เทศบาลตำบลหอไกร ต. หอไกร อ. บางมูลนาก 2018-01-23 12:00:00 - 50.3 35.3 52.6 1007.4 11.6 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโสน ต. หนองโสน อ. สามง่าม 2018-01-23 12:00:00 59.42 41.16 35.77 44.5 1001.82 12.41 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง 2018-01-23 12:00:00 - 42.9 32.6 54.4 1006.5 13.4 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.โพทะเล ต. โพทะเล อ. โพทะเล 2018-01-23 12:00:00 - 46.7 34 52.5 1005.4 14.7 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.สามง่าม ต. สามง่าม อ. สามง่าม 2018-01-23 12:00:00 - 38.7 30.3 60.6 1005.8 12.9 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังงิ้ว ต. วังงิ้ว อ. ดงเจริญ 2018-01-23 12:00:00 - 48.7 35.8 42.5 - 14.7 0 0 0 0 0 4 ทำงานปกติ
 ทม.ตะพานหิน ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 35.3 44.2 1006.7 14.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ทับคล้อ ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 35.9 39.1 1006.3 14.6 0 0 0 0 0 31.8 ทำงานปกติ
 อบต.วังทรายพูน ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน 2017-12-28 23:00:00 - 29 22.8 95 1011.6 8.8 0 0 0 7.2 0.4 993.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ่อบำบัด ทม.พิจิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร 2018-01-23 12:00:00 - 46.7 32.1 55 1005.9 13.1 0 0 0 0 0 2.4 ทำงานปกติ
พิษณุโลก
 ทต.บางระกำเมืองใหม่ ต. บางระกำ อ. บางระกำ 2018-01-23 12:00:00 58 40.7 32.3 59 1005 12.2 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บางกระทุ่ม 2018-01-23 12:00:00 59 38.7 34.3 52 1000 12.5 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแดง ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ 2018-01-23 12:00:00 - 45.8 35 39.6 987.4 14.6 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย 2017-10-31 05:00:00 - 27.4 21.6 73.7 - 12.6 0 0 0 0 0 985.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.เนินมะปราง ต. เนินมะปราง อ. เนินมะปราง 2017-12-30 12:00:00 - 44.1 33.4 51 1008.1 14.5 0 0 0 0 0 934 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พรหมพิราม ต. พรหมพิราม อ. พรหมพิราม 2018-01-23 12:00:00 - 46.1 32.2 52.8 1005.1 14.6 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 โครงการชลประทานพิษณุโลก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก 2018-01-23 12:00:00 46 40.7 37.2 39 1000 13.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง 2018-01-23 12:00:00 - 48.3 31.5 59.6 1005.3 14.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ 2018-01-23 12:00:00 - 45.1 34.8 48.8 1004.5 14.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ภูเก็ต
 อบต.ไม้ขาว ต. ไม้ขาว อ. ถลาง 2018-01-23 12:00:00 - 44.5 30.5 75.6 1009.4 13.9 0 0 0 55.4 0 126.6 ทำงานปกติ
 ทต.ราไวย์ ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต 2018-01-23 12:00:00 - 42.9 32.7 66.7 1009.7 14.9 0 0 0 71.6 0 156.8 ทำงานปกติ
มหาสารคาม
 บ้านดอนหว่าน ต. ดอนหว่าน อ. เมืองมหาสารคาม 2018-01-23 12:00:00 57 32.8 34.3 41 982 8.3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 โกสุมพิสัย ต. แห่ใต้ อ. โกสุมพิสัย 2018-01-23 12:00:00 63 36.3 35.8 43 987 3.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.โนนแดง ต. โนนแดง อ. บรบือ 2018-01-23 12:00:00 64 38.7 35.3 36 984 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโพธิ์ ต. หนองโพธิ์ อ. นาเชือก 2018-01-23 12:00:00 59 39.7 38.2 35 988 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
มุกดาหาร
 ดอนตาล ต. ป่าไร่ อ. ดอนตาล 2018-01-23 12:00:00 61 32.8 34.3 42 988 5.2 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 คำอาฮวน ต. ศรีบุญเรือง อ. เมืองมุกดาหาร 2018-01-23 12:00:00 2 34.8 31.4 44 988 4.9 0 0 0 0 0 3.8 ทำงานปกติ
 คำชะอี ต. น้ำเที่ยง อ. คำชะอี 2018-01-23 12:00:00 42 33.3 34.3 42 987 2.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ยะลา
 ทต.เขื่อนบางลาง ต. เขื่อนบางลาง อ. บันนังสตา 2018-01-23 12:00:00 - 46.4 32.8 64.2 1004.2 13.4 0 0 0 10.8 0 89 ทำงานปกติ
 อบต.ยะรม ต. ยะรม อ. เบตง 2017-12-01 20:00:00 - 31.2 25 91.8 979.8 7.4 0 0 0 26.6 0 1836.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.กาบัง ต. กาบัง อ. กาบัง 2018-01-23 12:00:00 - 47.4 31.7 64.7 1004.6 13.8 0 0 0 0.8 0 102 ทำงานปกติ
ยโสธร
 อบต.บึงแก ต. บึงแก อ. มหาชนะชัย 2018-01-23 12:00:00 68 37.2 34.3 39 993 12.5 0 0 0 0.2 0 6.4 ทำงานปกติ
 บ้านหนองเม็ก ต. สามัคคี อ. เลิงนกทา 2017-11-17 18:00:00 0 33.3 29.9 74 990 4.9 - - - - - - อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทุ่งนางโอก ต. นาสะไมย์ อ. เมืองยโสธร 2018-01-23 12:00:00 61 33.8 35.8 39 988 4.2 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
ระนอง
 อบต.บางหิน ต. บางหิน อ. กะเปอร์ 2017-12-28 23:00:00 - 33.5 27.7 77.7 1011.4 8.2 0 0 0 0.4 0 1204.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บางใหญ่ ต. บางใหญ่ อ. กระบุรี 2018-01-23 12:00:00 - 44.8 33.1 62.6 - 14.1 0 0 0 0 0 25.4 ทำงานปกติ
 ทต.ปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. เมืองระนอง 2018-01-23 12:00:00 - 44.8 32 67.6 1010.4 14.6 0 0 0 0 0 31 ทำงานปกติ
 ทม.ระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง 2018-01-23 12:00:00 - 43.2 32.8 62.5 1009.4 14.6 0 0 0 0 0 14.4 ทำงานปกติ
ระยอง
 อบต.บ้านแลง ต. บ้านแลง อ. เมืองระยอง 2017-11-30 09:00:00 - 37 29.8 70 1010.7 12.9 0 0 0 0 0 1380.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองไร่ ต. หนองไร่ อ. ปลวกแดง 2018-01-23 12:00:00 - 47.4 35.2 54.8 1001.8 13.2 0 0 0 38 0 51.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านนา ต. บ้านนา อ. แกลง 2018-01-23 12:00:00 - 50 37.6 50.2 1008 14.6 0 0 0 1 0 5.4 ทำงานปกติ
ราชบุรี
 น้ำตกเก้าชั้น ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง 2018-01-17 15:00:00 56 37.7 37.2 38 987 8.8 0 0 0 0 0 1.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เขาช่องพราน ต. เตาปูน อ. โพธาราม 2018-01-06 18:00:00 0 38.7 - 64 1003 0.8 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โป่งกระทิง ต. บ้านบึง อ. บ้านคา 2018-01-18 12:00:00 67 32.3 34.8 48 984 4.3 0 0 0 0 0 10.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทุ่งแหลม ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง 2018-01-18 14:00:00 55 33.3 39.2 35 993 5.8 0 0 0 0 0 0.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ร้อยเอ็ด
 อนุบาลร้อยเอ็ด ต. รอบเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-23 12:00:00 58 27.9 35.8 40 984 4.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านนาโพธิ์ ต. เหล่าน้อย อ. เสลภูมิ 2018-01-23 12:00:00 62 32.3 36.8 38 987 6.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ชุมพร ต. ชุมพร อ. เมยวดี 2018-01-23 12:00:00 54 32.8 33.8 36 988 3.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 เกษตรวิสัย ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย 2018-01-23 12:00:00 60 31.9 37.2 37 - 0.2 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหมื่นถ่าน ต. หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ 2018-01-23 12:00:00 0 44.6 34.8 39 992 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 สะอาดไชยศรี ต. อัคคะคำ อ. โพธิ์ชัย 2018-01-23 12:00:00 0 35.3 31.9 37 990 6.3 - - - - - - ทำงานปกติ
ลพบุรี
 ลำนารายณ์ ต. ท่ามะนาว อ. ชัยบาดาล 2018-01-19 14:00:00 51 23.5 36.8 35 994 5.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หนองมะค่า ต. หนองมะค่า อ. โคกเจริญ 2018-01-19 15:00:00 45 36.3 37.7 - 993 8.3 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สระโบสถ์ ต. ชอนสารเดช อ. หนองม่วง 2018-01-11 11:00:00 49 28.9 27.4 53 1003 4.2 0 0 0 0.2 0 42.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดสามัคคีพัฒนาราม ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี 2018-01-17 11:00:00 65 29.9 35.8 40 997 8.5 0 0 0 0 0 34.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ลำปาง
 อบต.แจ้ซ้อน ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 2018-01-23 08:00:00 10 14.7 15.2 97 963 11.9 0 0 0 0 0 2.2 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกิ่ว ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 2017-10-19 23:00:00 - 34.1 26.8 88.4 984.4 12.5 0 0 0 8 0 747 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 2018-01-23 12:00:00 74 42.6 34.3 37 958 12.4 0 0 0 0 0 16 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหล่ม ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร 2018-01-23 12:00:00 - 43.2 30.4 44.9 981.7 14.4 0 0 0 0.2 0 1.2 ทำงานปกติ
 ทต.ลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 2018-01-23 12:00:00 - 43.8 31.6 45.6 986.1 12.8 0 0 0 0 0 3.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแหง ต. บ้านแหง อ. งาว 2018-01-23 12:00:00 - 43.5 29.9 49 979 10.8 0 0 0 0 0.8 14.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 32 48.5 991.6 14.6 0 0 0 0 0 1.4 ทำงานปกติ
 ทต.แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 2018-01-23 12:00:00 - 40.9 - - - 14.8 0 0 0 0 0 18.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 2018-01-23 07:00:00 0 14.7 13.7 - 979 11.5 0 0 0 0 0 3 ทำงานปกติ
 ทต.เสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 2018-01-23 12:00:00 - 43.5 30.6 43.7 984.7 13 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
 อบต.นายาง ต. นายาง อ. สบปราบ 2018-01-23 12:00:00 - 41.2 30 50.1 986.5 14.7 0 0 0 0 0 34.2 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ปะ ต. แม่ปะ อ. เถิน 2018-01-08 01:00:00 - 31.9 25.5 89.7 988.6 11.4 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 30.2 38.2 962.7 14 0 0 0 0 0 2.4 ทำงานปกติ
ลำพูน
 ทต.บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง 2017-12-16 12:00:00 - 40 29.4 51.4 980.2 14.7 0 0 0 0 0 228.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ 2018-01-23 12:00:00 - 45.4 30.5 44.5 976.3 14.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ทาสบเส้า ต. ทาสบเส้า อ. แม่ทา 2018-01-23 12:00:00 - 41.9 29.6 45.2 - 14.6 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.วังดิน ต. ลี้ อ. ลี้ 2018-01-23 12:00:00 - 45.4 32.5 43 958.8 13.3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน ต. ในเมือง อ. เมืองลำพูน 2018-01-23 12:00:00 - 40.3 29.9 45.2 - 14.7 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าซาง ต. ป่าซาง อ. ป่าซาง 2018-01-23 12:00:00 - 45.1 29.8 47.3 978.5 14.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งหัวช้าง ต. ทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง 2017-10-20 08:00:00 - 30.9 23.9 87.6 951.3 12.7 0 0 0 0 0 462.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ศรีสะเกษ
 บ้านห้วยผอก ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ 2018-01-23 12:00:00 21 35.8 36.8 41 990 9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านหนองลุง ต. กำแพง อ. อุทุมพรพิสัย 2018-01-23 12:00:00 4 32.3 32.3 48 958 4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านท่าอุด ต. นิคมพัฒนา อ. ขุขันธ์ 2018-01-13 04:00:00 0 24.5 13.7 91 992 0.6 0 0 0 0 0 726.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เมนรูทกันทรารมย์ ต. ยาง อ. กันทรารมย์ 2018-01-23 12:00:00 16 28.9 34.8 40 990 3.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 โนนปูน ต. สุขสวัสดิ์ อ. ไพรบึง 2018-01-23 12:00:00 54 32.8 34.8 44 989 4.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
สกลนคร
 บ้านโคกสี่ ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน 2018-01-23 11:00:00 57 33.3 33.3 45 986 5.2 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านบัว ต. สว่าง อ. พรรณานิคม 2018-01-23 12:00:00 68 33.3 33.8 40 983 4.3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านทรายทอง ต. หนองกวั่ง อ. บ้านม่วง 2018-01-23 12:00:00 72 30.9 34.3 36 982 5.9 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ด่านม่วงคำ ต. เชียงสือ อ. โพนนาแก้ว 2018-01-23 12:00:00 53 30.9 36.8 37 990 17.1 0 0 0 0.4 0 4.6 ทำงานปกติ
 คำตากล้า ต. คำตากล้า อ. คำตากล้า 2018-01-23 12:00:00 57 34.8 32.8 44 989 14.5 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 นิคมน้ำอูน ต. นิคมน้ำอูน อ. นิคมน้ำอูน 2018-01-23 12:00:00 53 32.8 34.3 39 984 7.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 พังโคน ต. ม่วงไข่ อ. พังโคน 2018-01-23 12:00:00 65 30.9 35.8 39 988 6.1 0 0 0 0.2 0 3 ทำงานปกติ
 ภูพาน ต. กกปลาซิว อ. ภูพาน 2018-01-23 12:00:00 71 31.4 35.8 38 - 0.3 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 ท่าแร่ ต. นาเพียง อ. กุสุมาลย์ 2018-01-23 12:00:00 58 30.4 42.6 25 989 2.6 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 เต่างอย ต. นาตาล อ. เต่างอย 2018-01-23 12:00:00 59 31.4 32.3 44 981 9.2 0 0 0 0 0 2.4 ทำงานปกติ
 แยกบ้านขาม ต. ขัวก่าย อ. วานรนิวาส 2017-10-10 05:00:00 0 27.4 24.5 - 980 5.3 0 0 0 0 0 384.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สงขลา
 อบต.เขาพระ ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ 2018-01-23 12:00:00 70 35.8 32.3 68 1000 12.2 0 0 0 0 0 6 ทำงานปกติ
 วัดเชิงแสใต้ ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ 2018-01-12 19:00:00 - 31.9 24.8 92.2 1013.2 6.7 0 0 0 0 18.2 18.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พิจิตร ต. พิจิตร อ. นาหม่อม 2018-01-23 12:00:00 - 48.3 34.2 69.1 1006.2 13.1 0 0 0 1.6 0 152.8 ทำงานปกติ
 ทม.สะเดา ต. สะเดา อ. สะเดา 2018-01-23 06:00:00 - 31.6 24.8 92.1 - 12.5 0 0 0 2.2 0 155.4 ทำงานปกติ
สตูล
 ทต.เจ๊ะบิลัง ต. เจ๊ะบิลัง อ. เมืองสตูล 2018-01-23 12:00:00 - 48.3 32.9 63.5 1009.1 14.6 0 0 0 0 0 70 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแก่บ่อหิน ต. ป่าแก่บ่อหิน อ. ทุ่งหว้า 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 35.8 59.2 1006.4 14.5 0 0 0 0 0 91.4 ทำงานปกติ
สมุทรปราการ
 บางเสาธง ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง 2018-01-23 12:00:00 60 34.8 37.2 53 1002 13.9 0 0 0 0 0 53.8 ทำงานปกติ
 รพ.ป้อมพระจุล ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ 2018-01-23 12:00:00 62 25.5 39.7 51 - 12.7 0 0 0 0.2 0 11.6 ทำงานปกติ
สมุทรสงคราม
 อบต.ปลายโพงพาง ต. ปลายโพงพาง อ. อัมพวา 2018-01-23 12:00:00 68 40.7 38.2 45 1005 12.2 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
สมุทรสาคร
 อบต.บางกระเจ้า ต. บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร 2018-01-23 12:00:00 48 41.7 39.7 43 1004 12.1 0 0 0 0 0 9.4 ทำงานปกติ
สระบุรี
 โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย ต. ทับกวาง อ. แก่งคอย 2018-01-23 12:00:00 19 34.3 35.3 40 1003 8.1 0 0 0 0 0 28.4 ทำงานปกติ
 บ้านวังยาง ต. ซับสนุ่น อ. มวกเหล็ก 2018-01-23 12:00:00 59 34.8 36.3 40 984 3.8 0 0 0 0 0 22.4 ทำงานปกติ
สระแก้ว
 อบต.โคคลาน ต. โคคลาน อ. ตาพระยา 2018-01-18 21:00:00 - 32.5 25.1 66.7 997.5 6 0 0 0 0 0 39.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพสต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. อรัญประเทศ 2018-01-23 12:00:00 - 48.3 36 44.8 - 14.7 0 0 0 0 0 33.6 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแยก ต. ท่าแยก อ. เมืองสระแก้ว 2018-01-23 12:00:00 - 47.4 33.5 54.5 1005.8 14.5 0 0 0 0 0 14.2 ทำงานปกติ
 ทม.วังน้ำเย็น ต. วังน้ำเย็น อ. วังน้ำเย็น 2018-01-23 12:00:00 - 49.6 35.7 43.4 997.2 14.7 0 0 0 0 0 20.4 ทำงานปกติ
สิงห์บุรี
 โพธิ์ชัย ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี 2018-01-23 12:00:00 60 33.8 37.2 47 1004 14.4 0 0 0 0 0 911 ทำงานปกติ
สุพรรณบุรี
 ทต.เจดีย์ ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง 2018-01-23 12:00:00 53.55 39.2 34.3 56.83 1003.99 15.04 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 นิคมกระเสียว ต. นิคมกระเสียว อ. ด่านช้าง 2018-01-23 12:00:00 43 33.8 36.8 39 992 4.7 0 0 0 0 0 2 ทำงานปกติ
 หนองผักนาก ต. หนองผักนาก อ. สามชุก 2018-01-23 12:00:00 60 33.8 34.8 59 1003 3.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
สุราษฎร์ธานี
 อบต.ควนสุบรรณ ต. ลำพูน อ. บ้านนาสาร 2018-01-23 12:00:00 55 40.2 37.7 49 999 12.3 0 0 0 3.6 0.2 42.6 ทำงานปกติ
 อบต.ชัยบุรี ต. ชัยบุรี อ. ชัยบุรี 2018-01-23 12:00:00 74 40.7 37.2 53 1004 12.2 0 0 0 0 0 47 ทำงานปกติ
 อบต.ปากฉลุย ต. ปากฉลุย อ. ท่าฉาง 2018-01-23 12:00:00 - 194.8 34.3 61.1 1003.7 14.6 0 0 0 0 0 66 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านเสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เคียนซา 2018-01-23 12:00:00 0 48.7 34.5 62.9 1004.3 14.7 - - 0 - 0 51.2 ทำงานปกติ
 อบต.พะแสง ต. พะแสง อ. บ้านตาขุน 2018-01-09 17:00:00 - 38.3 29.9 79.1 1004.5 11.2 0.2 0 0.2 5.2 2.4 44.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.คลองศก ต. คลองศก อ. พนม 2018-01-23 12:00:00 - 50 38 49.5 1003.4 12.8 0 0 0 0 0 54 ทำงานปกติ
 อบต.คลองพา ต. คลองพา อ. ท่าชนะ 2018-01-23 12:00:00 13 34.8 31.9 69 1004 12.3 0 0 0 0 0 1904.4 ทำงานปกติ
 ทม.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน 2018-01-23 12:00:00 69 42.6 36.3 54 1008 12.2 0 0 0 0 0 74 ทำงานปกติ
สุรินทร์
 บ้านจารย์ ต. บ้านชบ อ. สังขะ 2018-01-23 12:00:00 71 35.8 42.1 28 986 7.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 จอมพระ ต. บ้านผือ อ. จอมพระ 2018-01-23 12:00:00 61 32.8 35.8 40 989 11.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 เมืองที ต. ราม อ. เมืองสุรินทร์ 2018-01-23 12:00:00 67 31.9 34.8 41 989 0.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 นาหนองไผ่ ต. นาหนองไผ่ อ. ชุมพลบุรี 2018-01-23 12:00:00 68 33.3 33.8 45 991 5.5 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
 ปราสาท ต. กังแอน อ. ปราสาท 2018-01-23 12:00:00 62 33.8 35.8 42 986 1 0 0 0 0 0 9.4 ทำงานปกติ
 ธาตุ ต. ธาตุ อ. รัตนบุรี 2018-01-23 12:00:00 61 34.3 36.3 41 992 2.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 ทต.ลานหอย ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย 2018-01-23 12:00:00 - 45.8 32.1 44.3 1001 14.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.กงไกรลาศ ต. บ้านกร่าง อ. กงไกรลาศ 2018-01-23 12:00:00 52 38.2 34.3 55 1002 12.2 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโตนด ต. โตนด อ. คีรีมาศ 2017-12-22 02:00:00 - 26.1 20.2 53.2 1012.1 6.8 0 0 0 0 0 997.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ปากแคว ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย 2018-01-23 12:00:00 - 45.8 31.9 52.1 1004.9 13.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีนคร ต. ศรีนคร อ. ศรีนคร 2017-12-21 21:00:00 - 25.8 19.6 62.3 1012.3 6.7 0 0 0 0 0 857.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย 2018-01-23 12:00:00 - 49.3 34 41.5 1001.7 13.9 0 0 0 0 0 6.6 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสำโรง ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง 2018-01-23 12:00:00 - 45.4 38.9 35.5 1005 9.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 2018-01-23 12:00:00 - 48.7 33.6 45.2 - 13.1 0 0 0 0 0 3.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งเสลี่ยม ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 32.3 46 1000.5 13.7 0 0 0 0 0 20.6 ทำงานปกติ
หนองคาย
 หนองแอก ต. บ้านโพธิ์ อ. โพนพิสัย 2018-01-23 12:00:00 49 32.8 35.8 39 - 5 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
 หนองนาง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ 2017-12-07 00:00:00 0 21.6 20.1 - 988 11.8 0 0 0 0 0 862.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โพนพิสัย ต. จุมพล อ. โพนพิสัย 2018-01-23 12:00:00 55 33.8 35.3 42 989 2 0 0 0 0 0 6.4 ทำงานปกติ
 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ต. ในเมือง อ. เมืองหนองคาย 2018-01-23 12:00:00 55 31.9 32.8 47 988 1 0 0 0 0 0 14.8 ทำงานปกติ
 สังคม ต. สังคม อ. สังคม 2018-01-23 12:00:00 67 30.4 31.4 47 988 3.8 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
หนองบัวลำภู
 บ้านนาคำไฮ ต. นาคำไฮ อ. เมืองหนองบัวลำภู 2017-12-13 23:00:00 0 26.5 24 88 977 1.9 0 0 0 0 0 432 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นากอก ต. นากอก อ. ศรีบุญเรือง 2018-01-23 12:00:00 73 38.2 35.3 40 984 12.2 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 โนนภูทอง ต. วังทอง อ. นาวัง 2018-01-23 12:00:00 6 33.8 31.4 41 971 9.8 0 0 0 0 0 2 ทำงานปกติ
 อบต.ปางกู่ ต. ปางกู่ อ. โนนสัง 2018-01-23 12:00:00 53 36.8 36.8 36 980 12.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
อำนาจเจริญ
 ม.ราม อำนาจเจริญ ต. แมด อ. ลืออำนาจ 2018-01-23 12:00:00 41 21.1 38.2 32 - 0.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านนายม ต. นาหมอม้า อ. เมืองอำนาจเจริญ 2018-01-23 12:00:00 6 25.5 32.8 41 989 4.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
อุดรธานี
 บ้านเชียง ต. บ้านเชียง อ. หนองหาน 2018-01-23 12:00:00 56 31.9 34.8 42 986 3.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านดุงเหนือ ต. บ้านเหล่า อ. เพ็ญ 2018-01-23 12:00:00 39 30.9 34.3 44 - 6.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านดงเมือง ต. กุมภวาปี อ. กุมภวาปี 2018-01-23 12:00:00 56 32.8 40.2 31 984 2.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านผือ ต. บ้านผือ อ. บ้านผือ 2018-01-23 12:00:00 6 29.9 31.9 43 986 1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 กลางเมืองอุดร ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี 2018-01-23 12:00:00 58 25 36.8 36 986 6.2 0 0 0 0 0 1 ทำงานปกติ
 ทต.บะยาว ต. บะยาว อ. วังสามหมอ 2018-01-23 12:00:00 30 37.2 33.3 39 977 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
อุตรดิตถ์
 อบต.ห้วยมุ่น ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด 2018-01-23 12:00:00 - 48.3 34.3 37.8 967.3 14.8 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโคก ต. บ้านโคก อ. บ้านโคก 2018-01-23 12:00:00 - 44.1 33.1 38.8 963.6 14.9 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 ทต.คุ้งตะเภา ต. คุ้งตะเภา อ. เมืองอุตรดิตถ์ 2018-01-23 12:00:00 - 47 33.5 44.1 1004 14 0 0 0 0 0 1.4 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีพนมมาศ ต. ศรีพนมมาศ อ. ลับแล 2017-12-19 23:00:00 - 24.5 16.6 79.2 1012.3 12.6 0 0 0 0 0 764 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.น้ำปาด ต. แสนตอ อ. น้ำปาด 2018-01-23 12:00:00 - 49 33.6 40.1 993.7 14.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ในเมือง ต. ในเมือง อ. พิชัย 2018-01-23 12:00:00 - 48.3 33.6 46.4 - 12.9 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแฝก ต. ท่าแฝก อ. ท่าปลา 2018-01-23 12:00:00 - 48.7 34.1 37.1 988.6 13.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ทองแสนขัน ต. ป่าคาย อ. ทองแสนขัน 2018-01-23 12:00:00 - 47 33.3 41.2 1001.1 14.6 0 0 0 0 0 1 ทำงานปกติ
 ทต.ตรอน ต. วังแดง อ. ตรอน 2018-01-23 12:00:00 - 48 34.2 40.3 1004 14.6 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
อุทัยธานี
 ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ 2018-01-13 18:00:00 - 32.5 23.4 58.7 - 12 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ห้วยคต ต. ห้วยคต อ. ห้วยคต 2018-01-23 12:00:00 - 50.6 36.4 41.9 999.3 14.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ลานสัก ต. ลานสัก อ. ลานสัก 2017-12-28 00:10:00 - 26.1 21.3 89.9 1002.5 5.6 0.4 2.4 0.4 12.8 14 740 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.หนองฉาง ต. หนองฉาง อ. หนองฉาง 2018-01-23 12:00:00 - 47.4 33.8 49.3 1004.6 14.7 0 0 0 0 0 3.6 ทำงานปกติ
 ทต.หนองขาหย่าง ต. หนองขาหย่าง อ. หนองขาหย่าง 2018-01-23 12:00:00 - 45.8 33.8 47.7 1006.7 14.7 0 0 0 0 0 5.6 อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสถานี
 อบต.สะแกกรัง ต. สะแกกรัง อ. เมืองอุทัยธานี 2017-11-29 21:00:00 - 32.2 27.3 77.1 1011.1 7.9 0 0 0 0 0 589.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ 2018-01-23 12:00:00 - 50.9 37.9 39.6 - 14.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ทัพทัน ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน 2018-01-23 12:00:00 - 47.4 33.1 49.8 1005.1 14.9 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
อุบลราชธานี
 บ้านหัวเรือ ต. หนองเหล่า อ. ม่วงสามสิบ 2018-01-23 12:00:00 69 32.3 34.3 39 989 4.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านนาแคน ต. บ้านแมด อ. บุณฑริก 2018-01-23 12:00:00 45 32.8 35.8 39 987 10.3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม 2018-01-23 12:00:00 67 39.2 37.2 39 987 3.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นาโพธิ์กลาง ต. นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม 2018-01-23 12:00:00 59 39.7 38.7 36 989 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 นาสวง ต. นาส่วง อ. เดชอุดม 2018-01-23 12:00:00 34 33.8 34.3 40 991 3.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 หนองผือ ต. หนองผือ อ. เขมราฐ 2018-01-23 12:00:00 48 31.9 38.2 33 986 14.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 นาตาล ต. พะลาน อ. นาตาล 2018-01-23 12:00:00 65 35.8 39.7 33 989 3.3 0 0 0 0 0 8.6 ทำงานปกติ
 น้ำยืน ต. สีวิเชียร อ. น้ำยืน 2018-01-23 12:00:00 23 34.8 33.3 46 986 3.7 0 0 0 0 0 2.6 ทำงานปกติ
 ระเว ต. ระเว อ. พิบูลมังสาหาร 2018-01-23 12:00:00 73 34.3 34.8 40 992 1.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ตระการพืชผล ต. กระเดียน อ. ตระการพืชผล 2018-01-23 12:00:00 60 35.8 34.3 37 988 15.4 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทุ่งศรีอุดม ต. โคกชำแระ อ. ทุ่งศรีอุดม 2018-01-23 12:00:00 68 38.7 36.8 39 984 8.2 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
อ่างทอง
 อบต.บ้านพราน ต. บ้านพราน อ. แสวงหา 2018-01-23 12:00:00 38 41.7 35.3 59 1006 12.2 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
เชียงราย
 อบต.เทอดไทย ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง 2018-01-23 12:00:00 57 36.3 34.3 42 951 15 0 0 0 0 0 29.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียง ต. เวียง อ. เชียงของ 2017-10-16 08:30:00 0 23 24.5 - 965 11.5 5.4 49.8 17.8 21.6 67.6 94.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.โยนก ต. โยนก อ. เชียงแสน 2017-11-27 17:00:00 0 30.9 24 75 964 12.5 0 0 0 0 0 1980.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.เวียงพางคำ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย 2018-01-23 12:00:00 48 37.7 29.4 49 963 12.2 0 0 0 0 0 34.4 ทำงานปกติ
 ทต.ดงมะดะ ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว 2017-11-19 19:00:00 0 26.5 24.5 90 955 11 0 0 0 0 0 1453.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน 2018-01-23 12:00:00 65 33.3 30.9 44 963 12.3 0 0 0 0 0 28.4 ทำงานปกติ
 ทต.แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย 2018-01-23 12:00:00 57 31.9 36.8 42 958 12.2 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแดด ต. ป่าแดด อ. ป่าแดด 2018-01-23 12:00:00 54 39.2 30.9 43 968 12.2 0 0 0 0 0.2 8 ทำงานปกติ
 สุสานคริสเตียน ต. เมืองพาน อ. พาน 2018-01-23 12:00:00 61 38.7 29.4 49 959 12.2 0 0 0 0 0 5.2 ทำงานปกติ
 ทต.พญาเม็งราย ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย 2018-01-23 12:00:00 15 28.9 28.4 49 967 12.6 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.รอบเวียง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย 2018-01-23 12:00:00 55 37.2 33.3 41 967 14.3 0 0.4 0 0 0.4 0.4 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงเทิง ต. เวียง อ. เทิง 2018-01-23 12:00:00 61 30.9 30.4 48 967 14.9 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
 ทต.สิริเวียงชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย 2018-01-23 12:00:00 53 - 33.8 41 964 12.2 0 0 0 0.4 0 4.6 ทำงานปกติ
 ทต.หล่ายงาว ต. หล่ายงาว อ. เวียงแก่น 2018-01-23 12:00:00 120 27.9 31.9 46 965 12.5 0 0 0 0.2 0 22.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงป่าเป้า ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า 2018-01-23 12:00:00 38 26 26 50 949 12.7 0 0 0 0 0 1.6 ทำงานปกติ
 ทต.ยางฮอม ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล 2018-01-23 12:00:00 56 - 30.9 43 964 12.1 0 0 0 0 0 7.2 ทำงานปกติ
เชียงใหม่
 ทต.จอมแจ้ง ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง 2018-01-23 12:00:00 61 39.2 33.8 34 968 12.3 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 ทต.สันติสุข ต. สันติสุข อ. ดอยหล่อ 2018-01-23 12:00:00 7 27.4 27.9 48 970 11.7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.แม่นะ ต. แม่นะ อ. เชียงดาว 2018-01-23 12:00:00 80 69.1 28.9 48 967 12.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ช่างเคิ่ง ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม 2018-01-23 12:00:00 57 32.3 32.3 34 955 12.3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ไชยปราการ ต. ปงตำ อ. ไชยปราการ 2018-01-23 12:00:00 68 - 29.9 48 951 12.4 0 0 0 0 0 20.4 ทำงานปกติ
 อบต.ดอยเต่า ต. ดอยเต่า อ. ดอยเต่า 2018-01-23 08:00:00 8 17.6 16.2 98 976 12.6 0 0 0 0.2 0 0.4 ทำงานปกติ
 ทต.ดอยสะเก็ด ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด 2018-01-23 12:00:00 62 35.3 32.3 37 973 12.1 0 0 0 0 0 2 ทำงานปกติ
 อบต.เวียง ต. เวียง อ. ฝาง 2018-01-22 21:00:00 0 19.6 19.1 85 952 11.7 0 0 0 0 0 14.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หางดง ต. หางดง อ. ฮอด 2018-01-23 12:00:00 60 33.3 35.8 36 975 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.สบแม่ข่า ต. สบแม่ข่า อ. หางดง 2018-01-23 12:00:00 61 35.3 34.8 33 974 12.2 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกาด ต. บ้านกาด อ. แม่วาง 2018-01-11 19:00:00 0 26 24.5 73 976 11.8 0 0 0 0 0 0.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง 2018-01-23 12:00:00 12 33.3 31.9 43 973 12.2 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต. ช่อแล อ. แม่แตง 2018-01-18 02:00:00 0 17.2 17.2 - 964 11.6 0 0 0 0.2 0 1.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพสต.บ้านหนองไคร้ ต. หนองตอง อ. หางดง 2018-01-23 12:00:00 54 39.7 32.3 42 975 12.3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.อมก๋อย ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย 2017-12-14 11:00:00 64 37.7 32.3 41 915 13.3 0 0 0 0 0 924.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.บ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. พร้าว 2018-01-23 12:00:00 4 25.5 27 43 962 12.1 0 0 0 0 0 3.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านปง ต. บ้านปง อ. หางดง 2018-01-23 12:00:00 56 36.3 31.9 43 975 12.5 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 ทต.สันกำแพง ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง 2018-01-23 12:00:00 55 38.7 33.3 34 971 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.สันนาเม็ง ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย 2018-01-23 12:00:00 54 31.9 28.9 44 971 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ 2018-01-23 12:00:00 64 47 35.8 31 973 12.1 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าตอน ต. ท่าตอน อ. แม่อาย 2018-01-22 13:00:00 62 34.8 33.3 41 955 12.5 0 0 0 0 0 20.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.เปียงหลวง ต. เปียงหลวง อ. เวียงแหง 2018-01-23 09:00:00 34 22.5 12.3 96 920 12.5 0 0 0 0.2 0 19.2 ทำงานปกติ
เพชรบุรี
 บ้านจะโปร่ง ต. หนองหญ้าปล้อง อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-01-19 13:00:00 61 34.8 37.2 39 993 5.6 0 0 0 0 0 5.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านลาด ต. บ้านลาด อ. บ้านลาด 2018-01-19 10:00:00 52 29.4 38.7 62 1003 7.5 0 0 0 0 0 7.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านปากคลอง ต. บ้านกุ่ม อ. เมืองเพชรบุรี 2018-01-18 12:00:00 58 35.3 34.8 - 1007 3.3 0 0 0 0 0 6.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านโป่งเกตุ ต. เขากระปุก อ. ท่ายาง 2018-01-21 10:00:00 45 29.4 33.3 54 994 2.8 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แยกชะอำ ต. ชะอำ อ. ชะอำ 2018-01-23 12:00:00 57 33.8 36.8 52 1004 1.8 0 0 0 0 0 16.2 ทำงานปกติ
 อบต.กลัดหลวง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง 2018-01-23 12:00:00 45 39.7 36.3 47 1004 12.4 0 0 0 0 0 6 ทำงานปกติ
 แก่งกระจาน ต. สองพี่น้อง อ. แก่งกระจาน 2018-01-13 14:00:00 13 31.9 27.9 47 982 0.1 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เขื่อนเพชร ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง 2018-01-23 12:00:00 54 32.3 36.8 49 1001 2.3 0 0 0 0 0 10.4 ทำงานปกติ
 ร่องชะอม ต. ดอนยาง อ. เมืองเพชรบุรี 2018-01-16 01:00:00 0 26 21.1 83 1003 2.8 0 0 0 0 0 1 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ไร่ใหม่พัฒนา ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ. ชะอำ 2018-01-21 10:00:00 63 30.4 35.3 50 995 5.6 0 0 0 0 0 10 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่าตะคร้อ ต. ท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-01-23 12:00:00 7 29.9 34.8 49 999 7.3 0 0 0 0 0 35.4 ทำงานปกติ
เพชรบูรณ์
 อบต.บึงสามพัน ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน 2018-01-10 02:00:00 - 32.5 26.8 79.2 1004.6 5.8 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ชนแดน ต. ชนแดน อ. ชนแดน 2018-01-23 12:00:00 - 49.6 35.8 40.5 995 15 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 อบจ.เพชรบูรณ์ ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ 2018-01-23 12:00:00 - 48 34.1 44.5 994.7 15.1 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งสมอ ต. ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ 2018-01-23 12:00:00 44 34.8 29.4 51 924 12.1 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
 อบต.หล่มเก่า ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า 2018-01-23 12:00:00 - 47.7 33.4 45.8 991.1 14.6 0 0 0 0 0 1.4 ทำงานปกติ
 ทต.ตาลเดี่ยว ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก 2018-01-20 23:00:00 - 32.2 24.7 70.8 995.2 12.1 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ 2018-01-23 12:00:00 - 45.1 33.8 46.2 998.9 14.6 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว 2018-01-23 12:00:00 - 43.2 29.7 47.4 918.4 14.6 0 0 0 0 0 5.4 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีเทพ ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ 2018-01-23 12:00:00 - 44.8 34.1 43.6 1002.8 14.5 0 0 0 0 0 28 ทำงานปกติ
 อบต.ตาดกลอย ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า 2017-12-22 01:00:00 - 21.6 14.5 77.4 992.4 8.7 0 0 0 0 0 757.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทม.วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี 2018-01-23 12:00:00 - 44.1 - - - 14.7 0 0 0 0.4 0 2.8 ทำงานปกติ
 ลานกีฬา อบต.วังโป่ง ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง 2018-01-23 12:00:00 - 48.7 35.7 41 996.6 14.2 0 0 0 0 0 12.2 ทำงานปกติ
เลย
 บ้านเพีย ต. ท่าสะอาด อ. นาด้วง 2018-01-23 12:00:00 62 33.3 35.3 39 973 4.5 0 0 0 0 0 4 ทำงานปกติ
 บ้านทรายขาว ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง 2017-09-08 09:00:00 39 29.4 30.4 83 978 0.6 0 0 0 0 0 963.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เหล่ากอหก ต. เหล่ากอหก อ. นาแห้ว 2018-01-23 12:00:00 5 32.3 31.9 37 926 12 0 0 0 0.2 0 2.8 ทำงานปกติ
 นาซ่าว ต. นาซ่าว อ. เชียงคาน 2018-01-23 12:00:00 57 30.9 34.8 46 984 7.4 0 0 0 0.2 0 1 ทำงานปกติ
 ภูกระดึง ต. ศรีฐาน อ. ภูกระดึง 2018-01-23 12:00:00 49 31.9 36.8 38 979 8.1 0 0 0 0 0 0.8 ทำงานปกติ
 โป่งชี ต. โป่ง อ. ด่านซ้าย 2018-01-23 12:00:00 51 36.8 31.9 46 936 2.9 0 0 0 0 0 1 ทำงานปกติ
 ตลาดภูเรือ ต. หนองบัว อ. ภูเรือ 2018-01-23 12:00:00 57 30.9 34.8 40 937 3.9 0 0 0 0.2 0 1.8 ทำงานปกติ
แพร่
 ทต.ช่อแฮ ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ 2018-01-23 12:00:00 - 46.1 31 44.7 989.7 12.1 0 0 0 0 0 2.4 ทำงานปกติ
 ทต.เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย 2018-01-23 12:00:00 54 36.3 31.9 44 988 12.1 0 0 0 0 0 7.8 ทำงานปกติ
 ทต.หนองม่วงไข่ ต. หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ 2018-01-23 12:00:00 - 43.2 30.8 50.1 992.5 14.8 0 0 0 0 0 5.4 ทำงานปกติ
 อบต.ร้องกวาง ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง 2018-01-23 12:00:00 - 43.5 31.7 41.9 - 14.7 0 0 0 0 0 2.2 ทำงานปกติ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น 2017-12-04 18:00:00 - 36.4 28.3 65 993.4 11.5 0 0 0 0 0 692.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บ้านกลาง ต. บ้านกลาง อ. สอง 2018-01-23 12:00:00 - 42.2 32.2 41.9 989.7 14.7 0 0 0 0.2 0 2 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งแล้ง ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง 2018-01-23 12:00:00 - 46.4 34 41.9 996.2 14.7 0 0 0 0 0.2 1.4 ทำงานปกติ
 อบต.วังชิ้น ต. วังชิ้น อ. วังชิ้น 2018-01-23 12:00:00 53 35.3 35.8 37 992 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแมต ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ 2017-12-22 19:00:00 - 28.3 20.2 73.4 996.2 8.8 0 0 0 0 0 868.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
แม่ฮ่องสอน
 อบต.ปางหมู ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 2017-12-21 03:00:00 0 8.8 9.8 - 987 11.6 0 0 0 0 0.2 988.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ขุนยวม ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม 2018-01-22 23:00:00 0 13.2 13.7 92 941 11.6 0 0 0 0 0 1.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.แม่คง ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง 2018-01-23 12:00:00 63 33.8 33.3 40 982 14.9 0 0 0 0 0 1.6 ทำงานปกติ
 บ้านสันติชล ต. เวียงใต้ อ. ปาย 2018-01-23 12:00:00 51 29.4 29.9 35 919 12.1 0 0 0 0 0 8.2 ทำงานปกติ
 อบต.ปางมะผ้า ต. ปางมะผ้า อ. ปางมะผ้า 2018-01-23 12:00:00 55 34.8 31.9 32 924 12.3 0 0 0 0 0 12.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่สวด ต. แม่สวด อ. สบเมย 2018-01-23 12:00:00 43 27.4 31.4 47 988 12.2 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ