ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสมรายปี
(มม.)
สถานะ
กระบี่
 อบต.สินปุน ต. สินปุน อ. เขาพนม 2018-04-24 11:00:00 - 49 35.8 51.4 1006.1 14.5 0 0 0 0 0 237.4 ทำงานปกติ
 อบต.คลองขนาน ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง 2018-04-24 11:00:00 - 46.7 35.7 51.1 1008.5 14.8 0 0 0 0 0 315 ทำงานปกติ
 อบต.คลองหิน ต. คลองหิน อ. อ่าวลึก 2018-04-24 11:00:00 48 40.2 36.8 56 1004 13.8 0 0 0 0 0 399.6 ทำงานปกติ
กรุงเทพมหานคร
 ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย ต. สามวาตะวันตก อ. คลองสามวา 2018-04-24 11:00:00 90.29 33.81 39.2 51.17 1001.82 5.63 0 0 0 0 0 87.2 ทำงานปกติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ ต. ถนนพญาไท อ. ราชเทวี 2018-04-24 07:00:00 0 31.36 28.91 79.83 - 10.5 - - 0 - 0 234.6 ทำงานปกติ
กาญจนบุรี
 บ่อพลอย ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย 2018-04-24 11:00:00 29 32.8 40.2 36 988 4.7 0 0 0 0.2 0 94 ทำงานปกติ
 บ้านพุถ่อง ต. ลิ่นถิ่น อ. ทองผาภูมิ 2018-04-24 11:00:00 80 38.7 38.2 50 988 12.3 0 0 0 0 0 66.4 ทำงานปกติ
 วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-04-24 11:00:00 127 38.2 43.6 32 1000 4.9 0 0 0 0 0 97.2 ทำงานปกติ
 ด่านเจดีย์สามองค์ ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2018-04-24 11:00:00 80 33.8 39.7 36 970 0.1 0 0 0 0 0 41 ทำงานปกติ
 ดงเสลา ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-04-24 11:00:00 110 36.8 40.7 40 976 8.2 0 0 0 0 0 49.8 ทำงานปกติ
 ดอนชะเอม ต. สนามแย้ อ. ท่ามะกา 2018-04-24 11:00:00 66 36.8 39.7 44 1000 16.7 0 0 0 0 0 25.8 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีมงคล ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค 2018-03-10 05:00:00 0 23 24 87 - 11.5 0 0 0 0 0 52 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 น้ำตกเกริงกระเวีย ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี 2018-04-24 11:00:00 64 34.3 36.3 50 974 5.1 0 0 0 0.4 0 68 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะสำโรง ต. เกาะสำโรง อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-04-24 11:00:00 82 42.1 38.7 40 1003 12.1 0 0 0 0 0 135.4 ทำงานปกติ
 หนองอำเภอจีน ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ 2018-04-24 11:00:00 70 38.7 41.2 35 879 4.1 0 0 0 0 0 60.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าเสา ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค 2018-04-24 11:00:00 126 42.6 39.2 44 994 12.3 0 0 0 0 0 131.2 ทำงานปกติ
 โป่งช้าง ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-04-24 11:00:00 0 37.7 40.7 37 986 12.4 0 0 0 0 0 191.2 ทำงานปกติ
 สังขละบุรี ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2018-04-03 19:00:00 0 34.8 29.9 67 983 12 0 0 0 10.8 0.2 66.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ท่าแพ ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ 2017-08-06 13:00:00 330 27.9 - - 1063 2.3 0 0 0.2 3.6 0.2 551.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดไทรทอง ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย 2018-04-24 11:00:00 62 37.2 38.2 41 989 4.2 0 0 0 0 0 198.8 ทำงานปกติ
กาฬสินธุ์
 บ้านดงแหลม ต. หมูม่น อ. สมเด็จ 2018-03-20 14:00:00 15 35.3 32.3 62 984 11.4 0 0 0 0 0 36 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านห้วยยางดง ต. โคกเครือ อ. หนองกุงศรี 2018-04-24 07:00:00 103 36.8 42.6 36 981 7.4 0 0 0 0 0 107.6 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลเหนือ ต. เหนือ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 2000-01-01 00:00:00 0 32.8 31.9 84 987 6.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 นาคู ต. นาคู อ. นาคู 2018-04-24 11:00:00 101 38.7 40.2 41 981 9.3 0 0 0 0 0 44.4 ทำงานปกติ
กำแพงเพชร
 อบต.คลองขลุง ต. คลองขลุง อ. คลองขลุง 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 37.6 54.9 - 6.8 0 0 0 0 0 103.8 ทำงานปกติ
 ทต.คลองลานพัฒนา ต. คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน 2018-04-24 11:00:00 - 51.6 38 48.9 993.5 14.7 0 0 0 0 0 249.4 ทำงานปกติ
 ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-04-24 11:00:00 - 52.5 39.3 52.8 1002.9 14.9 0 0 0 0.2 0.2 6.5 ทำงานปกติ
 อบจ.กำแพงเพชร ต. อ่างทอง อ. เมืองกำแพงเพชร 2018-04-24 11:00:00 - 48.7 35.9 53.3 1000.4 14.7 0 0 0 0 0 146.6 ทำงานปกติ
 อบต.ลานกระบือ ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ 2017-12-22 23:00:00 - 24.5 18.9 77.4 1009.1 6.6 0 0 0 0 0 744.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองไม้กอง ต. หนองไม้กอง อ. ไทรงาม 2017-12-05 12:00:00 - 39.6 34.4 46.9 1008 8.9 0 0 0 0 0 3.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.พรานกระต่าย ต. พรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย 2018-04-24 08:00:00 - 36.7 29.9 72.4 1000.7 13.1 0 0 0 0 0 206.2 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง 2018-04-24 06:00:00 - 32.9 26.2 83.8 997.6 7.4 0 0 0 0 0 113.4 ทำงานปกติ
 อบต.สลกบาตร ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-04-24 11:00:00 - 49.6 38.3 50.3 1004.3 9.3 0 0 0 0 0 116.2 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งทราย ต. ทุ่งทราย อ. ทรายทองวัฒนา 2018-04-24 11:00:00 - 51.2 36.8 56.5 1003 14.8 0 0 0 0 0 77.8 ทำงานปกติ
ขอนแก่น
 อบต.บ้านไผ่ ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ 2018-04-24 11:00:00 0 42.6 40.7 40 989 12.5 0 0 0 0 0 67.2 ทำงานปกติ
 บ้านทุ่ม ต. บ้านทุ่ม อ. เมืองขอนแก่น 2017-01-18 14:00:00 43 32.8 33.8 48 990 6.8 0 0 0 0 0 0.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ต. พังทุย อ. น้ำพอง 2018-04-24 11:00:00 185 36.8 44.6 37 982 3.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 นาหนองทุ่ม ต. หนองเขียด อ. ชุมแพ 2018-04-24 11:00:00 200 35.8 42.1 38 971 17.3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 พล ต. โนนข่า อ. พล 2018-04-24 11:00:00 65 35.8 41.2 36 986 4.2 0 0 0 0 0 80.4 ทำงานปกติ
 พัทยาสอง ต. หนองกุงธนสาร อ. ภูเวียง 2018-04-24 11:00:00 55 35.8 41.7 37 979 7.9 0 0 0 0 0 50.8 ทำงานปกติ
จันทบุรี
 ทต.พลิ้ว ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ 2018-04-24 11:00:00 - 51.9 35.8 59.8 1010.3 13.9 0 0 0 0 0 403 ทำงานปกติ
 ทต.ทับช้าง ต. ทับช้าง อ. สอยดาว 2018-04-23 16:00:00 0 39.7 36.8 46 988 12.1 0 0 0 0 0 350.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.เทพนิมิต ต. เทพนิมิต อ. โป่งน้ำร้อน 2018-04-24 11:00:00 - 47.7 35.3 59.4 998.2 14.3 0 0 0 0 0 115.2 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนซ่อง ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 37.2 62.7 1004.8 14.8 0 0 0 0 0 549 ทำงานปกติ
 อบต.นายายอาม ต. นายายอาม อ. นายายอาม 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 35.4 60.7 1009 14.8 0 0 0 0 0 404.2 ทำงานปกติ
 ทต.โป่งน้ำร้อน ต. โป่งน้ำร้อน อ. โป่งน้ำร้อน 2018-04-24 11:00:00 80 36.3 33.8 66 981 12.2 0 0 0 0 0 103.2 ทำงานปกติ
 ทต.ปัถวี ต. ปัถวี อ. มะขาม 2018-04-24 11:00:00 - 44.1 35 61.6 1008 12.2 0 0 0 0 0 283.2 ทำงานปกติ
 ทต.ตะเคียนทอง ต. ตะเคียนทอง อ. เขาคิชฌกูฏ 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 35.1 64.8 1006.1 14.7 0 0 0 1.4 0 319.2 ทำงานปกติ
ฉะเชิงเทรา
 อบต.บางขวัญ ต. บางขวัญ อ. เมืองฉะเชิงเทรา 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 37.4 59.3 1009.4 14.3 0 0 0 0 0 155.8 ทำงานปกติ
 อบต.ดอนฉิมพลี ต. ดอนฉิมพลี อ. บางน้ำเปรี้ยว 2018-04-24 11:00:00 - 49 37.6 57.8 - 14.6 0 0 0 0 0 53.4 ทำงานปกติ
 อบต.ท่ากระดาน ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต 2018-04-24 11:00:00 - 49 36.5 56.6 1005.8 14.8 0 0 0 0 0 284.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองแหน ต. หนองแหน อ. พนมสารคาม 2018-04-24 11:00:00 - 50 36.4 55.7 - 2 0 0 0 0 0 239.2 ทำงานปกติ
 อบต.คลองตะเกรา ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 35.1 59.8 1002.5 14.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. บางปะกง 2018-04-24 11:00:00 - 49 36.6 63.5 1009.3 14.7 0 0 0 0 0 241.4 ทำงานปกติ
ชลบุรี
 อบต.บ่อทอง ต. บ่อทอง อ. บ่อทอง 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 38.6 53.3 - 14.6 0 0 0 0 0 409.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบอนแดง ต. หนองบอนแดง อ. บ้านบึง 2018-04-24 09:40:00 - 45.4 35.9 63.4 1006.1 13.6 0.2 0 0.2 0.4 0.2 47.6 ทำงานปกติ
 อบต.พลูตาหลวง ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ 2018-04-24 11:00:00 - 44.8 34.3 65 1005.1 14.7 0 0 0 0 0 165.2 ทำงานปกติ
 รพสต.บ่อวิน ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา 2018-04-24 11:20:00 - 51.6 36.7 56.5 - 14.8 0.2 0.2 0.2 1.6 1 122.8 ทำงานปกติ
ชัยนาท
 เขื่อนเจ้าพระยา ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท 2018-01-08 12:00:00 56 39.2 36.3 56 1004 12 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หันคา ต. หันคา อ. หันคา 2017-12-27 15:10:00 153 23.5 25 92 999 2.9 0.2 0 0.2 21.2 3.8 1216.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ห้วยกรด ต. สรรพยา อ. สรรพยา 2018-01-10 11:00:00 50 29.9 27.4 76 1009 11.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 มโนรมย์ ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ 2018-01-08 15:00:00 44 39.2 35.8 49 1005 2.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สรรคบุรี ต. แพรกศรีราชา อ. สรรคบุรี 2018-04-24 11:00:00 0 33.8 34.8 57 1002 14.9 0 0 0 0 0 83.2 ทำงานปกติ
 วัดสิงห์ ต. หนองบัว อ. วัดสิงห์ 2018-04-24 11:00:00 83 44.1 41.7 50 999 4.3 0 0 0 0 0 71.4 ทำงานปกติ
ชัยภูมิ
 บ้านเจียง ต. แหลมทอง อ. ภักดีชุมพล 2018-04-24 11:00:00 120 35.3 - 46 974 13 0 0 0 0 0 20.6 ทำงานปกติ
 บ้านค่าย ต. ลุ่มลำชี อ. บ้านเขว้า 2018-04-24 11:00:00 120 36.3 41.7 38 983 14.1 0 0 0 0 0 120.8 ทำงานปกติ
 เจาทอง ต. โป่งนก อ. เทพสถิต 2018-03-19 12:00:00 163 34.3 40.2 42 974 5 0 0 0 0 0 17.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ช่องสามหมอ ต. นาหนองทุ่ม อ. แก้งคร้อ 2018-04-24 11:00:00 59 38.2 41.7 30 982 6.9 0 0 0 0 0 95.2 ทำงานปกติ
 ห้วยยาง ต. หนองโพนงาม อ. เกษตรสมบูรณ์ 2018-04-24 11:00:00 31 33.8 36.8 44 973 3.7 0 0 0 0 0 26.4 ทำงานปกติ
 โนนกอก ต. หนองบัวแดง อ. หนองบัวแดง 2018-03-29 13:00:00 79 35.3 39.2 36 978 8.7 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สามสวน ต. บ้านแท่น อ. บ้านแท่น 2018-04-24 11:00:00 165 36.8 42.6 36 980 6.5 0 0 0 0 0 59.2 ทำงานปกติ
 เทพสถิต ต. โคกเพชรพัฒนา อ. บำเหน็จณรงค์ 2018-04-24 11:00:00 162 35.3 39.7 47 973 5.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ชุมพร
 อบต.เขาไชยราช ต. เขาไชยราช อ. ปะทิว 2018-04-24 11:00:00 - 49.3 35.4 62.9 1001.7 14.6 0 0 0 2.8 0 240.6 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. ท่าแซะ 2018-04-24 11:00:00 - 50.6 35.6 59.7 1008.5 14.5 0 0 0 0 0 179.8 ทำงานปกติ
 อบต.หงษ์เจริญ ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ 2018-04-24 11:00:00 - 51.9 37.1 55 1007.6 13.8 0 0 0 0.4 0 151.4 ทำงานปกติ
 อบต.เขาค่าย ต. เขาค่าย อ. สวี 2018-04-24 11:00:00 - 45.8 34.7 66.5 1001.8 14.7 0 0.2 0 30.8 0.2 279 ทำงานปกติ
 อบต.พระรักษ์ ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ะ 2017-12-01 00:00:00 - 31.9 24.9 94.9 1007 12.5 0 0 0 0.2 1.2 1.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ปากตะโก ต. ปากตะโก อ. ทุ่งตะโก 2017-12-23 08:00:00 - 29.6 24 89.2 - 12 0 0 0 0 0 1004 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.วังใหม่ ต. วังใหม่ อ. เมืองชุมพร 2018-04-24 11:00:00 - 47 35.4 65 1005.7 14.9 0 0 0 11.2 0 160.2 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งคาวัด ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 35.6 59.9 - 14.6 0 0 0 0 0 224.6 ทำงานปกติ
ตรัง
 ทต.ห้วยยอด ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด 2018-04-24 11:00:00 - 47 35.5 54.9 1006.4 14.7 0 0 0 0 0 4.6 ทำงานปกติ
 อบต.กะลาเส ต. กะลาเส อ. สิเกา 2018-04-24 11:00:00 - 51.9 38.8 51.1 1008.2 13.9 0 0 0 0 0 206.2 ทำงานปกติ
 ทต.ควนโพธิ์ ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 35.6 64.5 1007.8 14.6 0 0 0 0 0 209.2 ทำงานปกติ
ตราด
 อบต.ด่านชุมพล ต. ด่านชุมพล อ. บ่อไร่ 2018-04-24 11:00:00 - 48 35 64.8 1007.1 13.5 0 0 0 3.4 0 384.6 ทำงานปกติ
 ทต.เกาะช้าง ต. เกาะช้าง อ. เกาะช้าง 2018-04-24 11:00:00 - 47 37.3 62.1 1009.8 14.4 0 0 0 0 0 250.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าพริกเนินทราย ต. เนินทราย อ. เมืองตราด 2018-04-24 11:00:00 - 49 34.2 69.1 1009.9 14.6 0 0 0 12.2 0 549.6 ทำงานปกติ
 อบต.ไม้รูด ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่ 2018-04-24 11:00:00 - 51.2 36.8 60.5 1009.5 14.7 0 0 0 0 0 690.6 ทำงานปกติ
 อบต.บางปิด ต. บางปิด อ. แหลมงอบ 2018-04-24 11:00:00 - 48.7 36.2 61.4 1010 14.7 0 0 0 0 0 289.2 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบอน ต. หนองบอน อ. บ่อไร่ 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 34.6 63.3 - 14.5 0 0 0 0 0 521.2 ทำงานปกติ
 อบต.สะตอ ต. สะตอ อ. เขาสมิง 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 37.5 55.1 1008.6 14.8 0 0 0 0 0 236.6 ทำงานปกติ
ตาก
 อบต.ตากออก ต. ตากออก อ. บ้านตาก 2018-04-22 23:00:00 - 36.7 - - - 11.1 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต. ระแหง อ. เมืองตาก 2018-04-24 11:00:00 - 47 38.1 42.9 993.9 12.2 0 0 0 0 0 83.4 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ระมาด ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด 2017-12-22 17:00:00 - 43.5 30.7 35.2 990.4 8.5 0 0 0 0 0 958.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา ต. สามเงา อ. สามเงา 2018-04-24 11:00:00 - - 38 45.3 990.6 13.8 0 0 0 0 0 32.2 ทำงานปกติ
 อบต.พบพระ ต. พบพระ อ. พบพระ 2018-04-24 11:00:00 - - 35.1 53 965.8 14.9 0 0 0 0 0 40.6 ทำงานปกติ
 วัดวังตะเคียน ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด 2017-10-06 20:00:00 - 35.1 27.5 80.7 987.6 12.8 0 0 0 0.4 0.2 384 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงเรียนแม่อมกิ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง 2018-01-09 20:00:00 - 30 23.3 84.5 941 6.4 0 0 0 0 0 0.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.อุ้มผาง ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง 2018-04-24 11:00:00 37 38.7 36.3 46 950 13.6 0 0 0 0 0 149.6 ทำงานปกติ
นครนายก
 อบต.นาหินลาด ต. นาหินลาด อ. ปากพลี 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 41.5 46.3 1007.3 14.7 0 0 0 0 0 325 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีจุฬา ต. ศรีจุฬา อ. เมืองนครนายก 2018-04-24 11:00:00 - 49 36.3 60.3 - 15.1 0 0 0 0 0 155.4 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีกะอาง ต. ศรีกะอาง อ. บ้านนา 2018-04-24 11:00:00 - 49.3 40.6 50 1009.4 13.3 0 0 0 0.4 0 352.8 ทำงานปกติ
นครปฐม
 เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ต. ดอนข่อย อ. กำแพงแสน 2017-02-18 10:00:00 11 27.9 34.8 44 1009 1.5 0 0 0 0 0 16.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ท่านา ต. ท่าพระยา อ. นครชัยศรี 2018-01-25 11:00:00 51 35.3 32.8 63 1002 4.1 0 0 0 0 0 37.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
นครพนม
 บ้านพุ่มแก ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม 2017-10-06 14:00:00 62 34.8 38.2 49 987 3.8 0 0 0 0 0 536.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านผึ้ง ต. บ้านผึ้ง อ. เมืองนครพนม 2018-04-24 11:00:00 123 35.3 38.7 50 987 2.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านปากอูน ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม 2018-03-12 14:00:00 59 35.8 40.7 28 991 0.1 0 0 0 0 0 19.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
นครราชสีมา
 บ้านกงรถ ต. กงรถ อ. ห้วยแถลง 2018-04-24 11:00:00 58 35.3 40.2 - 983 10.1 0 0 0 0 0 110.6 ทำงานปกติ
 บ้านสุขัง ต. ตะคุ อ. ปักธงชัย 2018-03-15 15:00:00 57 35.8 36.3 40 980 7.3 0 0 0 0 0 63.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านเสาเดี่ยว ต. ท่าอ่าง อ. โชคชัย 2018-03-20 13:00:00 38 44.1 42.6 31 982 1.5 0 0 0 0 0 19.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านซึม ต. สัมฤทธิ์ อ. พิมาย 2018-04-24 11:00:00 90.29 39.69 43.12 38 985.54 6.27 0 0 0 0 0 53.2 ทำงานปกติ
 บ้านอังโกน ต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี 2018-03-21 12:00:00 15 25.5 26 88 981 4.7 0 0 0 2.6 0 58 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 คง ต. เมืองคง อ. คง 2018-03-20 13:00:00 23 44.6 38.2 36 986 5.9 0 0 0 0 0 10.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองบัวละคร ต. หนองบัวละคร อ. ด่านขุนทด 2018-04-24 11:00:00 156 42.6 40.2 34 984 10.9 0 0 0 0 0 84 ทำงานปกติ
 บ้านหนองจิก ต. โบสถ์ อ. พิมาย 2018-04-24 11:00:00 59 36.3 41.2 43 982 11.7 0 0 0 0 0 103.2 ทำงานปกติ
 หนองกระสังข์ ต. ด่านจาก อ. โนนไทย 2018-04-24 11:00:00 180 37.2 43.6 35 986 12.5 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
 สีสุก ต. ศรีละกอ อ. จักราช 2018-03-10 16:00:00 0 32.8 32.3 33 986 3.3 0 0 0 0 0 9.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ตลาดปากช่อง ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง 2018-04-24 11:00:00 25 32.3 35.8 47 971 8.8 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อุดมทรัพย์ ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว 2018-04-24 11:00:00 131 34.8 40.2 52 977 9.2 0 0 0 0.6 0 151.4 ทำงานปกติ
 วังโรงใหญ่ ต. วังโรงใหญ่ อ. สีคิ้ว 2018-04-24 11:00:00 0 35.3 - - - 1.2 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 รพ.วังน้ำเขียว ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว 2018-03-16 12:00:00 200 34.3 34.3 52 962 8 0 0 0 0 0 76 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วังหมี ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว 2018-03-28 14:00:00 77 33.3 36.3 51 955 3 0 0 0 0 0 121.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
นครศรีธรรมราช
 อบต.บ้านลำนาว ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน 2018-04-24 11:00:00 76 43.1 41.2 38 1002 12.3 0 0 0 0 0 308.6 ทำงานปกติ
 อบต.นากะซะ ต. นากะชะ อ. ฉวาง 2018-04-24 11:00:00 - 50.6 35.3 58.3 1007.2 13.7 0 0 0 0 0 300.8 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดทายิการาม ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ 2017-12-03 16:00:00 - 34.1 27.4 92.8 1006.9 8.3 0 2.2 1.2 2.4 4.4 1006.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เทพราช ต. เทพราช อ. สิชล 2018-01-24 23:50:00 - 31.9 25.2 93.3 - 12.1 0.2 1.6 3 0 38.2 137.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ขุนทะเล ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา 2018-04-24 11:00:00 - 47.7 34.7 56.3 - 14.5 0 0 0 0 0 460.6 ทำงานปกติ
 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง 2018-04-24 11:00:00 - 46.1 - - - 14.8 - - - - - - ทำงานปกติ
นครสวรรค์
 อบต.เขาทอง ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี 2018-04-24 11:00:00 - 45.4 36.8 56.3 - 12.9 0 0 0 0 0 94.8 ทำงานปกติ
 อบต.บางตาหงาย ต. บางตาหงาย อ. บรรพตพิสัย 2018-04-24 11:00:00 64.72 43.61 39.69 44.17 1000.73 12.43 0 0 0 0 0 61.8 ทำงานปกติ
 อบต.พิกุล ต. พิกุล อ. ชุมแสง 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 37 57 1005.3 14.6 0 0 0 0 0 95.6 ทำงานปกติ
 ทต.โกรกพระ ต. โกรกพระ อ. โกรกพระ 2018-04-24 11:00:00 - 49.6 37.8 58.9 - 14.8 0 0 0 0 0 93.6 ทำงานปกติ
 ทต.เก้าเลี้ยว ต. เก้าเลี้ยว อ. เก้าเลี้ยว 2018-04-24 11:00:00 - 51.2 37.3 59.9 1005.6 14.5 0 0 0 0 0 21.2 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว ต. ลาดยาว อ. ลาดยาว 2018-04-24 11:00:00 - 49.3 - - - 14.6 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
 อบต.แม่วงก์ ต. แม่วงก์ อ. แม่วงก์ 2018-04-24 11:00:00 66.21 43.61 40.18 38.5 990.97 12.1 0 0 0 0 0 3 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบัว ต. หนองบัว อ. หนองบัว 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 37.7 51.6 1003 14.6 0 0 0 0 0 66.8 ทำงานปกติ
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 38.3 50.6 1006.2 14.6 0 0 0 0 0 59.4 ทำงานปกติ
 ทต.ไพศาลี ต. ไพศาลี อ. ไพศาลี 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 37.7 53.9 1001.9 14.8 0 0 0 0 0 146 ทำงานปกติ
 อบต.ตาคลี ต. ตาคลี อ. ตาคลี 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 36.5 62.9 - 14.5 0 0 0 0 0 123 ทำงานปกติ
 อบต.ตากฟ้า ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า 2018-04-24 11:00:00 - 48 37.5 57.6 1001.3 14.9 0 0 0 0 0 159.2 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าตะโก ต. ท่าตะโก อ. ท่าตะโก 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 37.7 63.7 1005.6 13.7 0 0 0 0 0 41.8 ทำงานปกติ
นนทบุรี
 บ้านลากฆ้อน ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย 2018-01-21 16:00:00 36 35.8 37.7 41 1001 1.4 0 0 0 0 0 11 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หมู่บ้านนันทวรรณ ต. บางขุนกอง อ. บางกรวย 2018-04-24 11:00:00 64 37.7 40.7 47 1004 2.9 0 0 0 0 0 274.4 ทำงานปกติ
นราธิวาส
 ทต.บูเก๊ะตา ต. โละจูด อ. แว้ง 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 36.8 53.8 1008.2 14.6 0 0 0 0 0 548.4 ทำงานปกติ
 อบต.บูกิต ต. บูกิต อ. เจาะไอร้อง 2018-04-24 11:00:00 - 50 36.3 64.5 1008.8 13.9 0 0 0 0 0 645.4 ทำงานปกติ
น่าน
 อบต.อ่ายนาไลย ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา 2018-04-24 11:00:00 - 48 37.1 53.9 982.1 14.7 0 0 0 0 0 100.4 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง ต. ป่าคาหลวง อ. บ้านหลวง 2018-04-24 11:00:00 - 50 36.8 51.2 966.6 14.7 0 0 0 0 0 238.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ่อเกลือใต้ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 34.3 58 947.5 14.6 0 0 0 0 0 192.2 ทำงานปกติ
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง ต. เชียงกลาง อ. เชียงกลาง 2018-04-24 11:00:00 - 47.7 35.3 56.7 979.2 12 0 0 0 0 0 202.8 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ 2018-04-24 11:00:00 - 46.1 36.4 51.3 948.2 14.5 0 0 0 0.2 0 118.2 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าคา ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา 2018-04-24 11:00:00 - 46.4 40 42 982.3 14.6 0 0 0 0 0 170.6 ทำงานปกติ
 รพสต.หมอเมือง ต. หมอเมือง อ. แม่จริม 2018-04-24 11:00:00 - 49.3 37.4 46.8 977.9 14.2 0 0 0 0 0 126.2 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว ต. บ่อแก้ว อ. นาหมื่น 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 35.4 52.9 969.4 14.7 0 0 0 0.2 0 21 ทำงานปกติ
 อบต.นาน้อย ต. นาน้อย อ. นาน้อย 2018-04-24 11:00:00 - 48 36 53.2 976.2 14.3 0 0 0 0 0 104 ทำงานปกติ
 น่าน ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน 2018-04-24 11:00:00 - 46.7 35.3 55.4 - 14.6 0 0 0 0 0 131.8 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำมวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 37.4 48.1 - 14.9 0 0 0 0 0 168.4 ทำงานปกติ
 อบต.ไชยวัฒนา ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว 2018-04-24 11:00:00 - 45.4 37.3 50 973 12.3 0 0 0 0 0 177 ทำงานปกติ
 อบต.นาไร่หลวง ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว 2018-04-24 11:00:00 - 46.1 36.1 52.4 - 14.6 0 0 0 0 0 177.6 ทำงานปกติ
 อบต.ดู่พงษ์ ต. ดู่พงษ์ อ. สันติสุข 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 36.6 49.4 976 13.9 0 0 0 0 0 21 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง ต. ทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง 2018-04-24 11:00:00 - 42.9 33.2 61.7 972.1 12.3 0 0 0 0 0 163.6 ทำงานปกติ
 ทต.กลางเวียง ต. กลางเวียง อ. เวียงสา 2018-04-24 01:00:00 - 35.1 28.4 79.6 984.1 11.2 0 0 0 0 0 98.4 ทำงานปกติ
บึงกาฬ
 บึงโขงหลง ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง 2000-10-01 17:00:00 42 33.8 36.3 52 986 9.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บึงสวรรค์ ต. โคกก่อง อ. บึงกาฬ 2018-04-24 11:00:00 63 36.8 40.7 40 984 7.6 0 0 0 0 0 112 ทำงานปกติ
 ทต.หนองเลิง ต. หนองเลิง อ. บึงกาฬ 2018-04-24 11:00:00 93 42.1 42.6 37 989 14.9 0 0 0 0 0 88.6 ทำงานปกติ
 โนนแก้ว ต. เหล่าทอง อ. โซ่พิสัย 2018-04-19 10:00:00 46 31.4 33.3 58 988 9.7 0 0 0 0.4 0 35.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ป่าแฝก ต. ป่าแฝก อ. พรเจริญ 2018-04-24 11:00:00 69 41.7 37.7 43 987 12.6 0 0 0 0.2 0 97.6 ทำงานปกติ
บุรีรัมย์
 บ้านดอนอะราง ต. ดอนอะราง อ. หนองกี่ 2018-03-20 15:00:00 48 37.2 37.2 41 976 6.7 0 0 0 0.4 0 9.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านโคกพลวง ต. โคกสนวน อ. ชำนิ 2018-03-29 13:00:00 67 36.8 37.2 45 986 2.1 0 0 0 0 0 34.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านใหม่สำเร็จกิจ ต. สำโรงใหม่ อ. ละหานทราย 2018-04-24 11:00:00 74 34.3 38.7 46 980 6.6 0 0 0 0.2 0 26 ทำงานปกติ
 ห้วยราช ต. ห้วยราช อ. ห้วยราช 2018-04-24 11:00:00 74 34.8 39.7 43 983 10.5 0 0 0 0 0 31.2 ทำงานปกติ
 แคนดง ต. แคนดง อ. แคนดง 2017-03-01 15:00:00 51 29.9 33.3 30 988 10.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ลำนางรอง ต. ลำนางรอง อ. โนนดินแดง 2018-01-16 11:00:00 51 28.9 30.4 46 979 11.9 0 0 0 0 0 0.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ปทุมธานี
 เลียบคลอง13 ต. หนองสามวัง อ. หนองเสือ 2018-04-23 14:00:00 144 37.2 40.2 57 1004 9.3 0 0 0 0 0 10.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 รังสิตคลอง7 ต. คลองเจ็ด อ. คลองหลวง 2018-04-24 11:00:00 67.73 35.77 37.73 62 1002.9 3.8 0 0 0 0 0 38.2 ทำงานปกติ
ประจวบคีรีขันธ์
 บางสะพานน้อย ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย 2018-04-24 09:00:00 1 32.3 36.8 66 1001 7 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ต. ทองมงคล อ. บางสะพาน 2018-04-24 11:00:00 53 33.8 40.2 48 1003 9.8 0 0 0 0 0 96.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทับใต้ ต. ทับใต้ อ. หัวหิน 2018-04-24 11:00:00 55.76 44.59 38.71 45.5 1006.16 12.22 0 0 0 0 0 128.4 ทำงานปกติ
 กุยบุรี ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี 2018-04-24 11:00:00 60 31.4 38.7 52 1004 12.8 0 0 0 0 0 193 ทำงานปกติ
 บ้านมะเดื่อทอง ต. เขาล้าน อ. ทับสะแก 2018-04-24 11:00:00 63 35.3 38.2 47 997 13.7 0 0 0 0.6 0 103.8 ทำงานปกติ
 เมนรูทปราณบุรี ต. เขาน้อย อ. ปราณบุรี 2018-04-24 11:00:00 103 28.9 37.2 62 1003 6.5 0 0 0 0 0 220.6 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน 2018-04-24 11:00:00 71 41.2 39.7 34 993 12.3 0 0 0 0 0 292.8 ทำงานปกติ
 วังวนสามัคคีธรรม ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2018-04-24 11:00:00 62 36.3 39.7 45 1001 2.3 0 0 0 0.2 0 120.6 ทำงานปกติ
 แยกยางชุม ต. หาดขาม อ. กุยบุรี 2018-04-24 11:00:00 67 31.4 40.7 43 996 8.5 0 0 0 0 0 96.6 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะหลัก ต. เกาะหลัก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2018-04-24 11:00:00 85 43.6 40.2 46 1002 14.7 0 0 0 0 0 125.6 ทำงานปกติ
ปราจีนบุรี
 รพสต.บ้านโคกอุดม ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี 2018-04-24 11:00:00 70 44.6 39.2 51 1005 12.2 0 0 0 0 0 332.2 ทำงานปกติ
 ทต.กรอกสมบูรณ์ ต. กรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ 2018-04-24 11:00:00 67 43.6 39.2 52 1003 12.1 0 0 0 0 0 331 ทำงานปกติ
 อบต.ดงพระรามณ์ ต. ดงพระราม อ. เมืองปราจีนบุรี 2018-02-07 11:00:00 32 28.4 27.9 46 1009 12.2 0 0 0 0 0 56.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บุพราหมณ์ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี 2018-04-24 11:00:00 - 49.3 37.3 52.5 1001.8 13.9 0 0 0 0 0 162.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังท่าช้าง ต. วังท่าช้าง อ. กบินทร์บุรี 2018-04-24 11:00:00 - 53.8 38.8 49.9 1006.5 14.7 0 0 0 0 0 211.2 ทำงานปกติ
ปัตตานี
 ทต.โคกโพธิ์ ต. โคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ 2018-04-04 11:00:00 - 47.7 34 55.9 1008.1 8.9 0 0 0 79.2 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เขาตูม ต. เขาตูม อ. ยะรัง 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 37.6 52.9 1009.5 14.6 0 0 0 0 0 201.2 ทำงานปกติ
 อบต.มะนังดาลำ ต. มะนังดาลำ อ. สายบุรี 2018-04-24 08:00:00 - 37.7 31.4 71.5 1010.3 12.5 0 0 0 0 0 310 ทำงานปกติ
พระนครศรีอยุธยา
 ทต.บางไทร ต. บางไทร อ. บางไทร 2018-04-24 10:00:00 65 42.1 39.2 53 1008 12.7 0 0 0 0 0 88 ทำงานปกติ
 อบต.หนองขนาก ต. หนองขนาก อ. ท่าเรือ 2018-04-24 11:00:00 33 36.3 36.3 - 1005 12.3 0 0 0 0 0 22 ทำงานปกติ
 ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด ต. ลาดชิด อ. ผักไห่ 2018-04-24 11:00:00 82 41.7 36.3 70 1005 12.2 0 0 0 0 0 48.2 ทำงานปกติ
พะเยา
 ทต.หย่วน ต. หย่วน อ. เชียงคำ 2018-04-24 11:00:00 59 40.7 37.7 45 963 14.8 0 0 0 0 0 108 ทำงานปกติ
 ทต.เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน 2018-04-18 07:00:00 3 23 21.1 92 - 12.2 0 1.2 0 9.4 2.8 160.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ห้วยข้าวก่ำ ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน 2018-04-24 11:00:00 67 40.2 35.3 56 962 12.2 0 0 0 0 0 213 ทำงานปกติ
 อบต.แม่อิง ต. แม่อิง อ. ภูกามยาว 2018-04-24 11:00:00 63 43.1 40.7 39 963 15 0 0 0 0 0 29.4 ทำงานปกติ
 ทต.แม่ใจ ต. แม่ใจ อ. แม่ใจ 2018-04-24 11:00:00 69 40.7 38.2 47 964 12.1 0 0 0 0 0 32.4 ทำงานปกติ
 ทต.ปง ต. ปง อ. ปง 2018-04-24 11:00:00 67 41.2 37.2 50 969 14 0 0 0 0 0 45.4 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ใส ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา 2018-04-24 11:00:00 70 40.2 35.3 53 962 14.9 0 0 0 0 0 142.8 ทำงานปกติ
พังงา
 อบต.บางวัน ต. บางวัน อ. คุระบุรี 2018-04-24 11:00:00 60 37.2 34.8 66 1003 14.4 0 0 0 5 0 395 ทำงานปกติ
 ทต.ลำแก่น ต. ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง 2018-04-24 11:00:00 0 40.7 34.8 68 1008 12.5 0 0 0 0 0 344 ทำงานปกติ
 อบต.ทับปุด ต. ทับปุด อ. ทับปุด 2017-12-17 16:00:00 - 40.6 - - - 10 0 0 0 0 0 411 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
พัทลุง
 อบต.ป่าพะยอม ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม 2018-04-24 11:00:00 37 43.6 40.7 47 1004 12.4 0 0 0 0 0 184.6 ทำงานปกติ
 อบต.คลองเฉลิม ต. คลองเฉลิม อ. กงหรา 2018-04-24 11:00:00 - 48 37.4 49.7 1006.3 14.7 0 0 0 0 0 369.6 ทำงานปกติ
พิจิตร
 เทศบาลตำบลหอไกร ต. หอไกร อ. บางมูลนาก 2018-01-27 19:00:00 - 34.5 27.6 81.1 1004.8 5.7 0 0 0.2 0 0.6 1 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองโสน ต. หนองโสน อ. สามง่าม 2018-04-24 11:00:00 75.69 43.61 41.65 46.83 1001.82 12.49 0 0 0 0 0 179.6 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง 2018-04-24 11:00:00 - 49 37.2 58.3 1004.3 14.8 0 0 0 0 0 128.6 ทำงานปกติ
 ทต.โพทะเล ต. โพทะเล อ. โพทะเล 2018-04-24 11:00:00 - 46.7 36.4 61.6 1004.2 14.1 0 0 0 0 0 54.4 ทำงานปกติ
 ทต.สามง่าม ต. สามง่าม อ. สามง่าม 2018-04-24 11:00:00 - 46.7 33.4 69.7 1004 14.1 0 0 0 0 0 13 ทำงานปกติ
 อบต.วังงิ้ว ต. วังงิ้ว อ. ดงเจริญ 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 37.9 53.9 - 14.6 0 0 0 0.4 0 89 ทำงานปกติ
 ทม.ตะพานหิน ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน 2018-04-24 11:00:00 - 45.1 36.1 60 1005.3 7.5 0 0 0 0 0 122.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทับคล้อ ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ 2018-04-24 11:00:00 - 49 37.3 56.2 1004.9 14.6 0 0 0 0 0 158.8 ทำงานปกติ
 อบต.วังทรายพูน ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 36.8 56.2 1003.8 13.2 0 0 0 0 0 63.4 ทำงานปกติ
 บ่อบำบัด ทม.พิจิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 33.9 68.4 1004.5 14.5 0 0 0 0 0 60.8 ทำงานปกติ
พิษณุโลก
 ทต.บางระกำเมืองใหม่ ต. บางระกำ อ. บางระกำ 2018-04-24 11:00:00 112 41.2 37.7 59 1004 12.6 0 0 0 0 0 156.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บางกระทุ่ม 2018-04-24 11:00:00 72 39.7 35.8 66 999 12.1 0 0 0 0 0 142.2 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแดง ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ 2018-04-24 11:00:00 - 48 36.9 48.5 986 14.7 0 0 0 0 0 131.4 ทำงานปกติ
 ทต.นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย 2018-04-24 11:00:00 - 49.6 38.1 44.6 - 13.1 0 0 0 0 0 87.4 ทำงานปกติ
 ทต.เนินมะปราง ต. เนินมะปราง อ. เนินมะปราง 2018-04-24 11:00:00 - 48.7 37.9 49.5 1002.7 12.8 0 0 0 0 0 101 ทำงานปกติ
 อบต.พรหมพิราม ต. พรหมพิราม อ. พรหมพิราม 2018-04-24 11:00:00 - 47 37.6 55.7 1003.2 14.6 0 0 0 0 0 133.4 ทำงานปกติ
 โครงการชลประทานพิษณุโลก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก 2018-03-15 03:00:00 0 31.9 31.9 75 996 6.5 0 0 0 0 0 44 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง 2018-04-24 11:00:00 - 50 35.3 60.3 1003.7 14.3 0 0 0 0 0 71.2 ทำงานปกติ
 อบต.วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ 2018-04-24 11:00:00 - 50.6 38.4 52.2 1002.7 14.6 0 0 0 0 0 114 ทำงานปกติ
ภูเก็ต
 อบต.ไม้ขาว ต. ไม้ขาว อ. ถลาง 2018-04-24 11:00:00 - 40.3 30.7 77.5 1010.8 13.4 0 0 0 0.6 0 290 ทำงานปกติ
 ทต.ราไวย์ ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต 2018-04-24 11:00:00 - 42.2 - - 1010.7 14.9 0 0 0.4 0 0.4 206.8 ทำงานปกติ
มหาสารคาม
 บ้านดอนหว่าน ต. ดอนหว่าน อ. เมืองมหาสารคาม 2018-03-17 11:00:00 58 34.8 39.2 38 986 8 0 0 0 0 0 12.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โกสุมพิสัย ต. แห่ใต้ อ. โกสุมพิสัย 2018-04-24 11:00:00 43 35.3 39.7 40 984 11.6 0 0 0 0 0 81.4 ทำงานปกติ
 อบต.โนนแดง ต. โนนแดง อ. บรบือ 2018-04-24 11:00:00 143 42.1 40.7 36 982 13.4 0 0 0 0 0 48.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโพธิ์ ต. หนองโพธิ์ อ. นาเชือก 2018-04-24 11:00:00 63 44.1 40.7 39 987 12.3 0 0 0 0 0 80.4 ทำงานปกติ
มุกดาหาร
 ดอนตาล ต. ป่าไร่ อ. ดอนตาล 2018-04-24 11:00:00 77 36.3 41.7 44 987 3.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 คำอาฮวน ต. ศรีบุญเรือง อ. เมืองมุกดาหาร 2018-04-24 11:00:00 44 35.8 38.2 45 986 4.7 0 0 0 1.4 0 94 ทำงานปกติ
 คำชะอี ต. น้ำเที่ยง อ. คำชะอี 2018-04-24 11:00:00 61 35.3 39.2 44 984 2.4 0 0 0 0 0 62.8 ทำงานปกติ
ยะลา
 ทต.เขื่อนบางลาง ต. เขื่อนบางลาง อ. บันนังสตา 2018-04-24 11:00:00 - 52.2 36.5 51.5 1005.2 13.3 0 0 0 0 0 234.2 ทำงานปกติ
 อบต.ยะรม ต. ยะรม อ. เบตง 2017-12-01 20:00:00 - 31.2 25 91.8 979.8 7.4 0 0 0 26.6 0 1836.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.กาบัง ต. กาบัง อ. กาบัง 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 33 55 1006.1 13.7 0 0 0 0 0 132.4 ทำงานปกติ
ยโสธร
 อบต.บึงแก ต. บึงแก อ. มหาชนะชัย 2018-04-24 11:00:00 194 37.2 35.8 54 991 12.7 0 0 0 0.2 0 27.8 ทำงานปกติ
 บ้านหนองเม็ก ต. สามัคคี อ. เลิงนกทา 2017-11-17 18:00:00 0 33.3 29.9 74 990 4.9 - - - - - - อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทุ่งนางโอก ต. นาสะไมย์ อ. เมืองยโสธร 2018-03-13 16:00:00 4 36.8 36.3 37 988 13.1 0 0 0 0 0 112.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ระนอง
 อบต.บางหิน ต. บางหิน อ. กะเปอร์ 2017-12-28 23:00:00 - 33.5 27.7 77.7 1011.4 8.2 0 0 0 0.4 0 1204.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บางใหญ่ ต. บางใหญ่ อ. กระบุรี 2018-04-24 11:00:00 - 47 33.8 69.2 - 13.7 0 0 0 15.8 0 350.2 ทำงานปกติ
 ทต.ปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. เมืองระนอง 2018-04-24 11:00:00 - 47.7 35.7 60.2 1011.4 13.9 0 0 0 0.2 0 7 ทำงานปกติ
 ทม.ระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง 2018-04-24 11:00:00 - 44.5 33.9 63.8 1010.3 13.3 0 0 0 11.4 0 247.4 ทำงานปกติ
ระยอง
 อบต.บ้านแลง ต. บ้านแลง อ. เมืองระยอง 2017-11-30 09:00:00 - 37 29.8 70 1010.7 12.9 0 0 0 0 0 1380.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองไร่ ต. หนองไร่ อ. ปลวกแดง 2018-04-24 11:00:00 - 47.7 37.1 57.3 1002.2 13.7 0 0 0 0 0 420.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านนา ต. บ้านนา อ. แกลง 2018-04-24 11:00:00 - 50 37.8 57.8 1009.3 14.6 0 0 0 0 0 227 ทำงานปกติ
ราชบุรี
 น้ำตกเก้าชั้น ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง 2018-04-23 11:00:00 60 32.8 40.2 37 988 8.7 0 0 0 0 0 170 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เขาช่องพราน ต. เตาปูน อ. โพธาราม 2018-04-24 11:00:00 81 36.3 - 50 1001 5.2 0 0 0 0 0 15.4 ทำงานปกติ
 โป่งกระทิง ต. บ้านบึง อ. บ้านคา 2018-03-17 12:00:00 73 31.4 41.2 32 983 4.6 0 0 0 0 0 27.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทุ่งแหลม ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง 2018-04-24 11:00:00 20 34.8 38.7 42 994 5.2 0 0 0 0 0 121.6 ทำงานปกติ
ร้อยเอ็ด
 อนุบาลร้อยเอ็ด ต. รอบเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-18 14:00:00 19 29.4 39.2 41 984 7.6 0 0 0 0 0 17.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านนาโพธิ์ ต. เหล่าน้อย อ. เสลภูมิ 2018-04-24 11:00:00 100 38.2 38.7 52 986 4.4 0 0 0 0 0 69.4 ทำงานปกติ
 ชุมพร ต. ชุมพร อ. เมยวดี 2018-03-19 14:00:00 55 38.2 37.7 36 984 8.2 0 0 0 0.4 0 39 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เกษตรวิสัย ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย 2018-03-16 15:00:00 48 36.8 38.2 38 - 0.6 0 0 0 0.4 0 27.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองหมื่นถ่าน ต. หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ 2018-04-24 11:00:00 0 - 39.2 47 992 12.4 0 0 0 0 0 196 ทำงานปกติ
 สะอาดไชยศรี ต. อัคคะคำ อ. โพธิ์ชัย 2018-04-24 11:00:00 0 39.2 36.3 45 989 13.6 - - - - - - ทำงานปกติ
ลพบุรี
 ลำนารายณ์ ต. ท่ามะนาว อ. ชัยบาดาล 2018-01-19 14:00:00 51 23.5 36.8 35 994 5.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หนองมะค่า ต. หนองมะค่า อ. โคกเจริญ 2018-04-24 11:00:00 55 37.2 42.1 - 993 8.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 สระโบสถ์ ต. ชอนสารเดช อ. หนองม่วง 2018-01-11 11:00:00 49 28.9 27.4 53 1003 4.2 0 0 0 0.2 0 42.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดสามัคคีพัฒนาราม ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี 2018-04-24 11:00:00 80 36.8 42.6 44 993 7.9 0 0 0 0 0 172.6 ทำงานปกติ
ลำปาง
 อบต.แจ้ซ้อน ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 2018-04-24 11:00:00 85 43.1 41.7 37 962 12.1 0 0 0 0 0 120.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกิ่ว ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 2018-04-24 11:00:00 - 51.2 38.3 44.4 979 11.7 0 0 0 0 0 58.4 ทำงานปกติ
 อบต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 2018-04-24 11:00:00 52 48 36.3 59 - 12.6 0 0 0 0 0 84.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหล่ม ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 37.9 52.1 978.7 14.5 0 0 0 0 0 40 ทำงานปกติ
 ทต.ลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 37.4 52.1 982.2 14.7 0 0 0 0 0 119.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแหง ต. บ้านแหง อ. งาว 2018-02-01 10:00:00 - 35.4 26.4 64.4 983.2 11 0 0 0 0.2 0 15.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 2018-04-24 11:00:00 - 51.2 37.6 48.3 989.2 14 0 0 0 0 0 107 ทำงานปกติ
 ทต.แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 2018-04-24 11:00:00 - 47 - - - 14.8 0 0 0 0 0 119.2 ทำงานปกติ
 อบต.บ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 2018-04-24 11:00:00 111 41.7 40.2 41 979 12.1 0 0 0 0 0 102 ทำงานปกติ
 ทต.เสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 2018-04-20 13:00:00 - 51.2 38.3 43.2 982.1 14.6 0 0 0 0.2 0 66 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นายาง ต. นายาง อ. สบปราบ 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 38.9 45.5 983.7 14.7 0 0 0 0 0 171.4 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ปะ ต. แม่ปะ อ. เถิน 2018-04-24 07:00:00 - 32.2 26.4 90.9 985.8 12.8 0 0 0 0 1.8 75.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 2018-04-24 11:00:00 - 49.6 36.6 48 960.5 14 0 0 0 0 0 110.2 ทำงานปกติ
ลำพูน
 ทต.บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง 2018-04-24 11:00:00 - 51.6 37.9 45.8 971.7 14.7 0 0 0 0 0 29.2 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 37.8 45.5 973.4 14.7 0 0 0 0 0 48.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทาสบเส้า ต. ทาสบเส้า อ. แม่ทา 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 36.5 48.9 - 14.6 0 0 0 0 0 111.6 ทำงานปกติ
 ทต.วังดิน ต. ลี้ อ. ลี้ 2018-04-24 11:00:00 - 50.6 36.6 45.6 957.1 14.8 0 0 0 0 0 77.2 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน ต. ในเมือง อ. เมืองลำพูน 2018-04-24 11:00:00 - 49 36.7 47.1 - 14.7 0 0 0 0 0 56.8 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าซาง ต. ป่าซาง อ. ป่าซาง 2018-04-13 22:00:00 - 38 30.2 49.4 975.3 9.1 0 0 0 0 0 38.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ทุ่งหัวช้าง ต. ทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง 2018-04-24 05:00:00 - 31.9 24.8 81.9 - 11.1 0 0 0 0 0 41.2 ทำงานปกติ
ศรีสะเกษ
 บ้านห้วยผอก ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ 2018-03-16 14:00:00 39 36.3 37.7 42 990 8.7 0 0 0 5.6 0 7.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านหนองลุง ต. กำแพง อ. อุทุมพรพิสัย 2018-04-24 11:00:00 66 34.3 37.7 49 956 12.5 0 0 0 0 0 58 ทำงานปกติ
 บ้านท่าอุด ต. นิคมพัฒนา อ. ขุขันธ์ 2018-04-24 11:00:00 165 37.7 39.7 47 984 5.2 0 0 0 0 0 741.6 ทำงานปกติ
 เมนรูทกันทรารมย์ ต. ยาง อ. กันทรารมย์ 2018-04-24 11:00:00 64 32.8 39.2 47 989 2.8 0 0 0 0 0 74.2 ทำงานปกติ
 โนนปูน ต. สุขสวัสดิ์ อ. ไพรบึง 2018-04-24 11:00:00 39 35.8 39.2 43 990 9.6 0 0 0 0 0 52.4 ทำงานปกติ
สกลนคร
 บ้านโคกสี่ ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน 2018-04-24 10:00:00 87 35.3 40.7 40 983 4.8 0 0.6 0 5.4 1.4 6.8 ทำงานปกติ
 บ้านบัว ต. สว่าง อ. พรรณานิคม 2018-04-24 11:00:00 101 36.8 42.1 33 982 3.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านทรายทอง ต. หนองกวั่ง อ. บ้านม่วง 2018-04-24 11:00:00 148 34.8 41.7 38 980 9.2 0 0 0 0.2 0 49.2 ทำงานปกติ
 ด่านม่วงคำ ต. เชียงสือ อ. โพนนาแก้ว 2018-04-24 11:00:00 95 34.8 43.6 40 987 17.7 0 0 0 0.2 0 30.6 ทำงานปกติ
 คำตากล้า ต. คำตากล้า อ. คำตากล้า 2018-02-27 14:00:00 20 39.7 32.3 49 989 14.4 0 0 0 0 0 0.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 นิคมน้ำอูน ต. นิคมน้ำอูน อ. นิคมน้ำอูน 2018-04-24 11:00:00 149 34.8 44.6 32 982 10.6 0 0 0 0 0 99.6 ทำงานปกติ
 พังโคน ต. ม่วงไข่ อ. พังโคน 2018-04-24 11:00:00 132 34.8 - 31 986 7.5 0 0 0 0 0 135 ทำงานปกติ
 ภูพาน ต. กกปลาซิว อ. ภูพาน 2018-04-24 11:00:00 182 35.3 - 34 - 0.3 0 0 0 0 0 146 ทำงานปกติ
 ท่าแร่ ต. นาเพียง อ. กุสุมาลย์ 2018-04-24 11:00:00 147 34.8 - 33 987 2.1 0 0 0 0.2 0 16.2 ทำงานปกติ
 เต่างอย ต. นาตาล อ. เต่างอย 2018-04-24 11:00:00 55 35.8 39.2 40 979 8.5 0 0 0 0 0 54.2 ทำงานปกติ
 แยกบ้านขาม ต. ขัวก่าย อ. วานรนิวาส 2017-10-10 05:00:00 0 27.4 24.5 - 980 5.3 0 0 0 0 0 384.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สงขลา
 อบต.เขาพระ ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ 2018-04-24 11:00:00 32 38.7 37.2 48 1001 14.5 0 0 0 0 0 76.8 ทำงานปกติ
 วัดเชิงแสใต้ ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ 2018-01-12 19:00:00 - 31.9 24.8 92.2 1013.2 6.7 0 0 0 0 18.2 18.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พิจิตร ต. พิจิตร อ. นาหม่อม 2018-04-24 11:00:00 - 42.5 33.9 64.1 1007.5 13.4 0 0 0 0 0 263.6 ทำงานปกติ
 ทม.สะเดา ต. สะเดา อ. สะเดา 2018-02-15 12:00:00 - 48 34.2 49.4 - 14.6 0 0 0 0 0 174.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สตูล
 ทต.เจ๊ะบิลัง ต. เจ๊ะบิลัง อ. เมืองสตูล 2018-04-24 11:00:00 - 46.1 30.1 77.5 1011.4 13.7 0 0 0 2 0 194.2 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแก่บ่อหิน ต. ป่าแก่บ่อหิน อ. ทุ่งหว้า 2018-04-24 11:00:00 - 43.8 34.9 63.6 1008.8 13.6 0 0 0 0 0 236.2 ทำงานปกติ
สมุทรปราการ
 บางเสาธง ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง 2018-04-24 11:00:00 82 36.8 38.2 58 1003 13.8 0 0 0 0 0 201 ทำงานปกติ
 รพ.ป้อมพระจุล ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ 2018-04-24 11:00:00 71 26 41.2 54 - 13.9 0 0 0 0.2 0 37.2 ทำงานปกติ
สมุทรสงคราม
 อบต.ปลายโพงพาง ต. ปลายโพงพาง อ. อัมพวา 2018-04-24 11:00:00 76 42.1 37.2 56 1005 12.2 0 0 0 0 0 94.6 ทำงานปกติ
สมุทรสาคร
 อบต.บางกระเจ้า ต. บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร 2018-04-24 11:00:00 63 42.6 38.2 57 994 12.2 0 0 0 0 0 122.4 ทำงานปกติ
สระบุรี
 โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย ต. ทับกวาง อ. แก่งคอย 2018-04-24 11:00:00 20 34.8 37.7 53 1003 15.8 0 0 0 0 0 67.8 ทำงานปกติ
 บ้านวังยาง ต. ซับสนุ่น อ. มวกเหล็ก 2018-04-24 11:00:00 55 33.8 39.2 49 984 5.3 0 0 0 0 0 22.6 ทำงานปกติ
สระแก้ว
 อบต.โคคลาน ต. โคคลาน อ. ตาพระยา 2018-01-18 21:00:00 - 32.5 25.1 66.7 997.5 6 0 0 0 0 0 39.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพสต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. อรัญประเทศ 2018-04-24 11:00:00 - 50 37.5 54.7 - 14.7 0 0 0 0 0 177.8 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแยก ต. ท่าแยก อ. เมืองสระแก้ว 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 35.7 61.1 1006.6 13.4 0 0 0 0 0 152.6 ทำงานปกติ
 ทม.วังน้ำเย็น ต. วังน้ำเย็น อ. วังน้ำเย็น 2018-04-24 11:00:00 - 50.6 36.2 54 997.5 14.9 0 0 0 0 0 131.2 ทำงานปกติ
สิงห์บุรี
 โพธิ์ชัย ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี 2018-04-24 11:00:00 130 35.3 41.2 52 1003 14.1 0 0 0 0 0 949.6 ทำงานปกติ
สุพรรณบุรี
 ทต.เจดีย์ ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง 2018-04-24 11:00:00 59.42 43.61 40.18 49.67 1003.99 12.25 0 0 0 0 0 2 ทำงานปกติ
 นิคมกระเสียว ต. นิคมกระเสียว อ. ด่านช้าง 2018-04-24 11:00:00 53 37.7 40.7 41 990 5.5 0 0 0 0 0 273.8 ทำงานปกติ
 หนองผักนาก ต. หนองผักนาก อ. สามชุก 2018-04-24 11:00:00 84 36.3 40.2 47 1002 8.2 0 0 0 0 0 35.4 ทำงานปกติ
สุราษฎร์ธานี
 อบต.ควนสุบรรณ ต. ลำพูน อ. บ้านนาสาร 2018-04-24 11:00:00 60 40.7 39.7 45 1001 12.5 0 0 0 0 0 162.4 ทำงานปกติ
 อบต.ชัยบุรี ต. ชัยบุรี อ. ชัยบุรี 2018-04-24 11:00:00 76 39.7 37.2 53 1005 12.3 0 0 0 0 0 407.8 ทำงานปกติ
 อบต.ปากฉลุย ต. ปากฉลุย อ. ท่าฉาง 2018-04-24 11:00:00 - 49.6 35.7 59.5 1004.9 13.8 0 0 0 0 0 186 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านเสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เคียนซา 2018-04-24 11:00:00 0 50 35.6 59.1 1006 14.7 - - 0 - 0 224.8 ทำงานปกติ
 อบต.พะแสง ต. พะแสง อ. บ้านตาขุน 2018-01-09 17:00:00 - 38.3 29.9 79.1 1004.5 11.2 0.2 0 0.2 5.2 2.4 44.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.คลองศก ต. คลองศก อ. พนม 2018-04-24 11:00:00 - 46.7 37.2 56.2 1005 14.6 0 0 0 0 0 317.2 ทำงานปกติ
 อบต.คลองพา ต. คลองพา อ. ท่าชนะ 2018-04-24 11:00:00 0 43.6 35.8 55 1006 12.2 0 0 0 0 0 2056 ทำงานปกติ
 ทม.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน 2018-04-24 11:00:00 79 41.7 37.7 51 1009 12.2 0 0 0 0 0 184.6 ทำงานปกติ
สุรินทร์
 บ้านจารย์ ต. บ้านชบ อ. สังขะ 2018-03-09 16:00:00 21 27.9 28.9 53 988 7.5 0 0 0 0 0 23 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 จอมพระ ต. บ้านผือ อ. จอมพระ 2018-04-24 11:00:00 68 34.8 40.7 44 989 11.3 0 0 0 0 0 47.4 ทำงานปกติ
 เมืองที ต. ราม อ. เมืองสุรินทร์ 2018-04-24 11:00:00 68 36.3 37.7 43 988 0.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 นาหนองไผ่ ต. นาหนองไผ่ อ. ชุมพลบุรี 2018-04-24 11:00:00 69 37.7 39.2 43 990 13.7 0 0 0 0 0 38.4 ทำงานปกติ
 ปราสาท ต. กังแอน อ. ปราสาท 2018-02-07 12:00:00 19 27 27 44 991 1.2 0 0 0 0 0 31.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ธาตุ ต. ธาตุ อ. รัตนบุรี 2018-03-15 13:00:00 54 35.3 37.7 48 992 8.4 0 0 0.2 29 0.4 33.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สุโขทัย
 ทต.ลานหอย ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย 2018-04-24 11:00:00 - 49.6 38 41.8 998.7 14.7 0 0 0 0 0 9.7 ทำงานปกติ
 ทต.กงไกรลาศ ต. บ้านกร่าง อ. กงไกรลาศ 2018-04-24 11:00:00 67 42.6 38.2 56 1001 12.3 0 0 0 0 0 67.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโตนด ต. โตนด อ. คีรีมาศ 2018-04-24 11:00:00 - 49 36.9 58.3 1002.5 11.7 0 0 0 0 0 233.6 ทำงานปกติ
 อบต.ปากแคว ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 37.5 55 1002.6 14 0 0 0 0 0 33.6 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีนคร ต. ศรีนคร อ. ศรีนคร 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 36.4 62 1001.4 11.8 0 0 0 0 0 142 ทำงานปกติ
 สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 35.7 54.6 999.2 13.9 0 0 0 0 0 62.8 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสำโรง ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง 2018-04-24 11:00:00 - 47.7 41.1 41.7 1002.8 13.2 0 0 0 0 0 60.8 ทำงานปกติ
 โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 2018-04-24 11:00:00 - 49 36.3 54.4 - 14.7 0 0 0 0 0 55 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งเสลี่ยม ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม 2018-04-24 10:00:00 - 48 35.8 56.9 998.4 13.6 0 0 0 0 0 37 ทำงานปกติ
หนองคาย
 หนองแอก ต. บ้านโพธิ์ อ. โพนพิสัย 2018-03-22 15:00:00 45 31.9 31.9 43 - 5.9 0 0 0 0 0 37.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หนองนาง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ 2017-12-07 00:00:00 0 21.6 20.1 - 988 11.8 0 0 0 0 0 862.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โพนพิสัย ต. จุมพล อ. โพนพิสัย 2018-04-24 11:00:00 64 34.8 40.7 43 986 1.9 0 0 0 0 0 69.8 ทำงานปกติ
 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ต. ในเมือง อ. เมืองหนองคาย 2018-04-24 11:00:00 57 36.8 38.2 45 986 13.1 0 0 0 0 0 44.8 ทำงานปกติ
 สังคม ต. สังคม อ. สังคม 2018-04-24 11:00:00 106 34.3 39.7 41 984 3.7 0 0 0.2 0.2 0.2 36.2 ทำงานปกติ
หนองบัวลำภู
 บ้านนาคำไฮ ต. นาคำไฮ อ. เมืองหนองบัวลำภู 2017-12-13 23:00:00 0 26.5 24 88 977 1.9 0 0 0 0 0 432 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นากอก ต. นากอก อ. ศรีบุญเรือง 2018-02-17 10:00:00 63 34.8 34.8 37 986 12.1 0 0 0 0 0 1.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โนนภูทอง ต. วังทอง อ. นาวัง 2018-04-24 11:00:00 68 36.8 42.6 36 968 15.4 0 0 0 0 0 139.6 ทำงานปกติ
 อบต.ปางกู่ ต. ปางกู่ อ. โนนสัง 2018-04-24 11:00:00 58 45.1 40.2 37 978 12.1 0 0 0 0 0 23.6 ทำงานปกติ
อำนาจเจริญ
 ม.ราม อำนาจเจริญ ต. แมด อ. ลืออำนาจ 2018-03-08 14:00:00 41 36.8 36.8 54 - 0.6 0 0 0 0 0 63.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านนายม ต. นาหมอม้า อ. เมืองอำนาจเจริญ 2018-04-24 11:00:00 71 26 39.7 47 987 11.5 0 0 0 0 0 88 ทำงานปกติ
อุดรธานี
 บ้านเชียง ต. บ้านเชียง อ. หนองหาน 2018-04-24 11:00:00 72 36.3 44.6 35 983 3.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านดุงเหนือ ต. บ้านเหล่า อ. เพ็ญ 2018-03-19 12:00:00 58 35.8 40.7 37 - 13.6 0 0 0 0 0 3.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านดงเมือง ต. กุมภวาปี อ. กุมภวาปี 2018-04-24 11:00:00 198 36.3 - 32 981 3.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 บ้านผือ ต. บ้านผือ อ. บ้านผือ 2018-04-24 11:00:00 68 34.8 42.1 34 983 0.8 0 0 0 0 0 52.4 ทำงานปกติ
 กลางเมืองอุดร ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี 2018-04-24 11:00:00 68 43.6 - 29 983 11.7 0 0 0 0 0 10.2 ทำงานปกติ
 ทต.บะยาว ต. บะยาว อ. วังสามหมอ 2018-04-24 11:00:00 80 44.1 42.6 34 975 12.3 0 0 0 0 0 75 ทำงานปกติ
อุตรดิตถ์
 อบต.ห้วยมุ่น ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 36 46.7 965.8 14.8 0 0 0 0 0 130.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโคก ต. บ้านโคก อ. บ้านโคก 2018-04-24 11:00:00 - 49 37.5 46.6 962.3 14.9 0 0 0 0 0 162.6 ทำงานปกติ
 ทต.คุ้งตะเภา ต. คุ้งตะเภา อ. เมืองอุตรดิตถ์ 2018-04-24 11:00:00 - 49.3 36.2 53.1 1001.7 13.6 0 0 0 0 0 87 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีพนมมาศ ต. ศรีพนมมาศ อ. ลับแล 2018-04-23 19:00:00 - 42.9 32.5 68.6 995 11.1 0 0 0 0 0 59.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.น้ำปาด ต. แสนตอ อ. น้ำปาด 2018-04-24 11:00:00 - 49.6 36.4 49.6 991.6 14.5 0 0 0 0 0 104.6 ทำงานปกติ
 อบต.ในเมือง ต. ในเมือง อ. พิชัย 2018-04-24 11:00:00 - 48.3 35.8 58.5 - 14.8 0 0 0 0 0 53.4 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแฝก ต. ท่าแฝก อ. ท่าปลา 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 36.1 46.2 987 14.6 0 0 0 0 0 193.2 ทำงานปกติ
 ทต.ทองแสนขัน ต. ป่าคาย อ. ทองแสนขัน 2018-04-24 11:00:00 - 48 36.3 53.3 999.2 14.6 0 0 0 0 0 195.2 ทำงานปกติ
 ทต.ตรอน ต. วังแดง อ. ตรอน 2018-04-24 11:00:00 - 50 36 56.3 1001.2 14.6 0 0 0 0 0 92.8 ทำงานปกติ
อุทัยธานี
 ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ 2018-01-13 18:00:00 - 32.5 23.4 58.7 - 12 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ห้วยคต ต. ห้วยคต อ. ห้วยคต 2018-04-18 09:00:00 - 39 31.3 68.7 1003.5 13.1 0 0 0 0.2 0 68.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ลานสัก ต. ลานสัก อ. ลานสัก 2017-12-28 00:10:00 - 26.1 21.3 89.9 1002.5 5.6 0.4 2.4 0.4 12.8 14 740 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.หนองฉาง ต. หนองฉาง อ. หนองฉาง 2018-04-24 11:00:00 - 52.5 38.5 51.5 1002.7 14.6 0 0 0 0 0 74.4 ทำงานปกติ
 ทต.หนองขาหย่าง ต. หนองขาหย่าง อ. หนองขาหย่าง 2018-04-24 11:00:00 - 50.9 37.6 56 1004.6 14.7 0 0 0 0 0 81.8 อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสถานี
 อบต.สะแกกรัง ต. สะแกกรัง อ. เมืองอุทัยธานี 2017-11-29 21:00:00 - 32.2 27.3 77.1 1011.1 7.9 0 0 0 0 0 589.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ 2018-04-24 11:00:00 - 52.2 39.6 46.4 1003.7 14.9 0 0 0 0 0 112 ทำงานปกติ
 ทต.ทัพทัน ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 37.3 53.9 1002.9 14.9 0 0 0 0 0 0.7 ทำงานปกติ
อุบลราชธานี
 บ้านหัวเรือ ต. หนองเหล่า อ. ม่วงสามสิบ 2018-02-22 15:00:00 98 36.3 38.2 40 987 7 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านนาแคน ต. บ้านแมด อ. บุณฑริก 2018-02-26 15:00:00 44 34.8 37.7 37 986 8 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม 2018-03-11 12:00:00 83 36.8 35.3 39 990 3.4 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นาโพธิ์กลาง ต. นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม 2018-04-24 11:00:00 159 41.7 42.6 41 988 12.5 0 0 0 0 0 38.2 ทำงานปกติ
 นาสวง ต. นาส่วง อ. เดชอุดม 2018-03-10 10:00:00 57 24 28.9 48 996 4.4 0 0 0 0 0 0.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หนองผือ ต. หนองผือ อ. เขมราฐ 2018-03-11 16:00:00 35 33.8 33.8 42 987 15 0 0 0 0 0 74.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 นาตาล ต. พะลาน อ. นาตาล 2018-04-24 11:00:00 152 37.2 - 35 987 6 0 0 0 0 0 62.4 ทำงานปกติ
 น้ำยืน ต. สีวิเชียร อ. น้ำยืน 2018-04-24 11:00:00 145 37.2 42.6 43 984 3.3 0 0 0 0.2 0 69.8 ทำงานปกติ
 ระเว ต. ระเว อ. พิบูลมังสาหาร 2018-03-13 11:00:00 52 32.8 32.8 50 996 1.6 0 0 0 0 0 17.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ตระการพืชผล ต. กระเดียน อ. ตระการพืชผล 2018-04-24 11:00:00 69 36.8 38.7 50 989 15.4 0 0 0 0 0 6.8 ทำงานปกติ
 ทุ่งศรีอุดม ต. โคกชำแระ อ. ทุ่งศรีอุดม 2018-03-17 18:00:00 0 42.1 31.9 52 987 8.7 0 0 0 0 0 0.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
อ่างทอง
 อบต.บ้านพราน ต. บ้านพราน อ. แสวงหา 2018-04-24 11:00:00 67 41.2 37.2 61 1005 12.4 0 0 0 0.2 0 18 ทำงานปกติ
เชียงราย
 อบต.เทอดไทย ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง 2018-04-24 11:00:00 76 38.2 38.2 46 949 12.5 0 0 0 0 0 146.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียง ต. เวียง อ. เชียงของ 2018-01-25 08:00:00 2 13.2 14.2 - 1196 11.7 0 0 0 0.4 0 0.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.โยนก ต. โยนก อ. เชียงแสน 2018-04-24 11:00:00 97 39.2 36.8 52 962 12.5 0 0 0 0 0 201.4 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงพางคำ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย 2018-03-17 08:00:00 3 23.5 23 88 963 12.2 0 0 0 0 0 51 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ดงมะดะ ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว 2018-04-24 11:00:00 73 37.7 36.8 46 955 12.2 0 0 0 0 0 171.6 ทำงานปกติ
 ทต.แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน 2018-04-24 11:00:00 76 39.2 36.8 56 959 12.6 0 0 0 0 0 175.2 ทำงานปกติ
 ทต.แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย 2018-04-24 11:00:00 68 36.8 41.2 51 957 12.2 0 0 0 0 0 100 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแดด ต. ป่าแดด อ. ป่าแดด 2018-04-24 11:00:00 62 40.7 36.3 49 965 12.4 0 0 0 0 0 130 ทำงานปกติ
 สุสานคริสเตียน ต. เมืองพาน อ. พาน 2018-04-24 09:00:00 51 34.3 32.8 61 958 14.5 0 0 0 0 0 84.6 ทำงานปกติ
 ทต.พญาเม็งราย ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย 2018-04-24 11:00:00 161 39.2 38.2 47 965 12.1 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
 อบต.รอบเวียง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย 2018-04-24 11:00:00 67 39.7 38.7 49 965 12.3 0 0 0 0 0 102.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงเทิง ต. เวียง อ. เทิง 2018-04-24 11:00:00 63 39.7 39.2 48 964 12.3 0 0 0 0 0 94.2 ทำงานปกติ
 ทต.สิริเวียงชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย 2018-04-24 11:00:00 0 - 36.8 53 963 12.3 0 0 0 0 0 90.2 ทำงานปกติ
 ทต.หล่ายงาว ต. หล่ายงาว อ. เวียงแก่น 2018-04-24 11:00:00 290 38.7 39.2 46 963 12.5 0 0 0 0 0 218.8 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงป่าเป้า ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า 2018-04-24 11:00:00 58 38.7 33.3 54 948 12.5 0 0 0 0 0 120.4 ทำงานปกติ
 ทต.ยางฮอม ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล 2018-04-24 11:00:00 38 38.2 35.3 55 962 15 0 0 0 0 0 178 ทำงานปกติ
เชียงใหม่
 ทต.จอมแจ้ง ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง 2018-03-07 19:00:00 0 30.9 27.4 43 964 11.9 0 0 0 0 0 0.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.สันติสุข ต. สันติสุข อ. ดอยหล่อ 2018-04-24 11:00:00 34 39.7 36.8 40 969 15 0 0 0 0 0 34.2 ทำงานปกติ
 ทต.แม่นะ ต. แม่นะ อ. เชียงดาว 2018-04-24 11:00:00 69 - 39.7 42 964 12.3 0 0 0 0 0 3.6 ทำงานปกติ
 อบต.ช่างเคิ่ง ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม 2018-04-24 11:00:00 39 36.8 37.2 41 953 12.2 0 0 0 0 0 2.6 ทำงานปกติ
 ทต.ไชยปราการ ต. ปงตำ อ. ไชยปราการ 2018-04-24 11:00:00 69 43.1 38.7 46 950 12.1 0 0 0 0 0 92 ทำงานปกติ
 อบต.ดอยเต่า ต. ดอยเต่า อ. ดอยเต่า 2018-04-24 11:00:00 54 44.1 40.7 37 975 12.1 0 0 0 0 0 9.4 ทำงานปกติ
 ทต.ดอยสะเก็ด ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด 2018-04-24 11:00:00 70 41.7 37.7 44 970 12.1 0 0 0 0 0 71.6 ทำงานปกติ
 อบต.เวียง ต. เวียง อ. ฝาง 2018-04-24 11:00:00 60 38.2 35.3 50 951 12.1 0 0 0 0 0 28 ทำงานปกติ
 อบต.หางดง ต. หางดง อ. ฮอด 2018-04-24 11:00:00 67 42.6 42.1 63 974 12.1 0 0 0 0 0 26.2 ทำงานปกติ
 อบต.สบแม่ข่า ต. สบแม่ข่า อ. หางดง 2018-04-24 11:00:00 77 40.7 42.6 33 971 12.2 0 0 0 0 0 98.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกาด ต. บ้านกาด อ. แม่วาง 2018-04-24 11:00:00 60 42.6 41.2 37 973 12.6 0 0 0 0 0 87.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง 2018-04-24 11:00:00 73 39.7 40.2 35 970 15 0 0 0 0 0 19 ทำงานปกติ
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต. ช่อแล อ. แม่แตง 2018-01-18 02:00:00 0 17.2 17.2 - 964 11.6 0 0 0 0.2 0 1.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพสต.บ้านหนองไคร้ ต. หนองตอง อ. หางดง 2018-04-24 11:00:00 56 42.1 39.2 40 973 12.2 0 0 0 0 0 60.4 ทำงานปกติ
 อบต.อมก๋อย ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย 2017-12-14 11:00:00 64 37.7 32.3 41 915 13.3 0 0 0 0 0 924.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.บ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. พร้าว 2018-04-05 21:00:00 0 26 26.5 63 958 11.7 0 0 0 0 0 17 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.บ้านปง ต. บ้านปง อ. หางดง 2018-04-24 11:00:00 76 42.1 39.2 40 973 12.1 0 0 0 0 0 38.8 ทำงานปกติ
 ทต.สันกำแพง ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง 2018-04-24 11:00:00 59 41.7 41.7 33 970 12.6 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 ทต.สันนาเม็ง ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย 2018-04-24 11:00:00 58 44.1 38.7 40 969 12.2 0 0 0 0 0 35.6 ทำงานปกติ
 ทต.ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ 2018-04-24 11:00:00 61 44.6 40.7 37 969 12.1 0 0 0 0 0 18.4 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าตอน ต. ท่าตอน อ. แม่อาย 2018-04-19 15:00:00 44 39.2 40.7 35 952 12.3 0 0 0 0.8 0.2 49.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เปียงหลวง ต. เปียงหลวง อ. เวียงแหง 2018-03-19 10:00:00 54 37.2 30.9 46 923 13.2 0 0 0 0 0 27.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
เพชรบุรี
 บ้านจะโปร่ง ต. หนองหญ้าปล้อง อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-04-21 17:00:00 55 28.9 33.3 67 994 5.2 0 0 0 0 0 114 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านลาด ต. บ้านลาด อ. บ้านลาด 2018-01-19 10:00:00 52 29.4 38.7 62 1003 7.5 0 0 0 0 0 7.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านปากคลอง ต. บ้านกุ่ม อ. เมืองเพชรบุรี 2018-04-24 11:00:00 79 36.8 38.2 - 1005 3.1 0 0 0 0 0 119.2 ทำงานปกติ
 บ้านโป่งเกตุ ต. เขากระปุก อ. ท่ายาง 2018-04-24 11:00:00 63 35.8 41.7 44 993 2.5 0 0 0 0 0 2.6 ทำงานปกติ
 แยกชะอำ ต. ชะอำ อ. ชะอำ 2018-04-24 11:00:00 69 35.3 - 50 962 5.6 0 0 0 0 0 134.8 ทำงานปกติ
 อบต.กลัดหลวง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง 2018-04-24 11:00:00 80 42.1 39.7 41 1004 15 0 0 0 0 0 188 ทำงานปกติ
 แก่งกระจาน ต. สองพี่น้อง อ. แก่งกระจาน 2018-01-13 14:00:00 13 31.9 27.9 47 982 0.1 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เขื่อนเพชร ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง 2018-04-24 08:00:00 78 33.3 41.2 48 1000 2.8 0 0 0 0 0 126.2 ทำงานปกติ
 ร่องชะอม ต. ดอนยาง อ. เมืองเพชรบุรี 2018-04-24 11:00:00 74 36.3 36.8 55 999 1.7 0 0 0 0 0 1.8 ทำงานปกติ
 ไร่ใหม่พัฒนา ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ. ชะอำ 2018-04-24 11:00:00 77 37.2 37.2 48 992 5.3 0 0 0 0 0 135.8 ทำงานปกติ
 ท่าตะคร้อ ต. ท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-04-24 11:00:00 53 33.8 40.7 47 999 6.1 0 0 0 0 0 206.2 ทำงานปกติ
เพชรบูรณ์
 อบต.บึงสามพัน ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน 2018-01-10 02:00:00 - 32.5 26.8 79.2 1004.6 5.8 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ชนแดน ต. ชนแดน อ. ชนแดน 2018-04-24 11:00:00 - 50 37 52.9 994 14.4 0 0 0 0 0 130.6 ทำงานปกติ
 อบจ.เพชรบูรณ์ ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ 2018-04-24 11:00:00 - 49.6 36.6 50.4 993.3 15.1 0 0 0 0 0 170 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งสมอ ต. ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ 2018-04-24 11:00:00 86 38.2 36.8 44 925 12.1 0 0 0 6 0 170.6 ทำงานปกติ
 อบต.หล่มเก่า ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า 2018-04-24 11:00:00 - 48.7 35.8 50.7 989.9 14.6 0 0 0 0 0 121.2 ทำงานปกติ
 ทต.ตาลเดี่ยว ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก 2018-04-22 08:00:00 - 37.7 29.5 73.1 995.9 13.2 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ 2018-04-24 11:00:00 - 48.7 37.1 52 997.9 14.6 0 0 0 0 0 55.6 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว 2018-04-24 11:00:00 - 45.1 33.8 49.7 917.5 14.7 0 0 0 0 0 160.6 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีเทพ ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ 2018-04-24 11:00:00 - 50 38.4 50.2 995.5 14.3 0 0 0 0 0 90 ทำงานปกติ
 อบต.ตาดกลอย ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า 2017-12-22 01:00:00 - 21.6 14.5 77.4 992.4 8.7 0 0 0 0 0 757.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทม.วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี 2018-04-24 11:00:00 - 47.7 - - - 14.7 0 0 0 0 0 197.4 ทำงานปกติ
 ลานกีฬา อบต.วังโป่ง ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง 2018-04-24 11:00:00 - 48.7 37.2 48.5 995.6 14.6 0 0 0 0 0 89.8 ทำงานปกติ
เลย
 บ้านเพีย ต. ท่าสะอาด อ. นาด้วง 2018-04-24 11:00:00 58 36.8 39.7 41 970 4.1 0 0 0 0 0 89.4 ทำงานปกติ
 บ้านทรายขาว ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง 2017-09-08 09:00:00 39 29.4 30.4 83 978 0.6 0 0 0 0 0 963.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เหล่ากอหก ต. เหล่ากอหก อ. นาแห้ว 2018-04-24 10:00:00 53 31.9 33.3 54 924 12.3 0 0 0 0 0 180.4 ทำงานปกติ
 นาซ่าว ต. นาซ่าว อ. เชียงคาน 2018-04-24 11:00:00 100 36.8 40.7 40 981 6.5 0 0 0 0 0 58.6 ทำงานปกติ
 ภูกระดึง ต. ศรีฐาน อ. ภูกระดึง 2018-04-24 11:00:00 56 33.8 39.7 41 977 7.9 0 0 0 0 0 58.6 ทำงานปกติ
 โป่งชี ต. โป่ง อ. ด่านซ้าย 2018-04-24 11:00:00 81 32.3 36.8 49 936 2.9 0 0 0 0 0 134.6 ทำงานปกติ
 ตลาดภูเรือ ต. หนองบัว อ. ภูเรือ 2018-04-24 11:00:00 63 32.8 36.3 51 936 3.5 0 0 0 0 0 66 ทำงานปกติ
แพร่
 ทต.ช่อแฮ ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ 2018-04-24 11:00:00 - 49.3 36.6 49 986.9 14.6 0 0 0 0 0 22 ทำงานปกติ
 ทต.เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย 2018-04-24 11:00:00 84 42.1 40.2 37 987 14.9 0 0 0 0 0 49 ทำงานปกติ
 ทต.หนองม่วงไข่ ต. หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 38.1 53.5 989.6 14.8 0 0 0 0 0 187.2 ทำงานปกติ
 อบต.ร้องกวาง ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง 2018-04-24 11:00:00 - 50 37.2 51.8 - 14.7 0 0 0 0 0 189.8 ทำงานปกติ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น 2018-02-11 09:00:00 - 30.9 23.3 78.1 1000.8 12.2 0 0 0 0 0 3 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บ้านกลาง ต. บ้านกลาง อ. สอง 2018-04-24 11:00:00 - 47.7 35.3 60.6 987.1 14.6 0 0 0 0 0 228.2 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งแล้ง ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง 2018-04-24 11:00:00 - 50.3 38.2 47.5 994.1 14.6 0 0 0 0 0 87.6 ทำงานปกติ
 อบต.วังชิ้น ต. วังชิ้น อ. วังชิ้น 2018-04-24 11:00:00 68 42.6 37.2 50 990 12.1 0 0 0 0 0 69.8 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแมต ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ 2018-04-24 11:00:00 - 47.4 36.1 51.7 990.4 11.7 0 0 0 0 0 89.4 ทำงานปกติ
แม่ฮ่องสอน
 อบต.ปางหมู ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 2017-12-21 03:00:00 0 8.8 9.8 - 987 11.6 0 0 0 0 0.2 988.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ขุนยวม ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม 2018-04-24 11:00:00 68 37.2 35.8 46 941 12.1 0 0 0 0 0 28.4 ทำงานปกติ
 อบต.แม่คง ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง 2018-04-24 11:00:00 66 39.2 40.7 38 980 12.2 0 0 0 0 0 6.2 ทำงานปกติ
 บ้านสันติชล ต. เวียงใต้ อ. ปาย 2018-04-24 11:00:00 60 42.6 37.2 38 918 12.1 0 0 0 0 0 17.8 ทำงานปกติ
 อบต.ปางมะผ้า ต. ปางมะผ้า อ. ปางมะผ้า 2018-04-24 11:00:00 103 38.7 38.2 39 923 14.8 0 0 0 0 0 50 ทำงานปกติ
 อบต.แม่สวด ต. แม่สวด อ. สบเมย 2018-04-24 11:00:00 40 37.2 40.2 41 986 12.4 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ