ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสมรายปี
(มม.)
สถานะ
กระบี่
 อบต.สินปุน ต. สินปุน อ. เขาพนม 2018-07-24 00:00:00 - 31.2 25.5 91.8 1006.2 12.5 0 0 0 0 0 941.8 ทำงานปกติ
 อบต.คลองขนาน ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 26.4 90.1 1007.9 12.6 0 0.4 0.2 0.8 1.8 782.4 ทำงานปกติ
 อบต.คลองหิน ต. คลองหิน อ. อ่าวลึก 2018-07-23 23:00:00 0 25 26.5 88 - 11.7 0 0 0 0 0 1132.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
กรุงเทพมหานคร
 ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย ต. สามวาตะวันตก อ. คลองสามวา 2018-07-23 23:00:00 0 31.85 28.91 74.17 1000.73 5.63 0 0 0 0.2 0.4 274.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ ต. ถนนพญาไท อ. ราชเทวี 2018-07-24 00:00:00 0.4 29.2 29.5 65.4 1004.3 11.8 0 0 0 18 13.2 737.2 ทำงานปกติ
กาญจนบุรี
 บ่อพลอย ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย 2018-05-28 14:00:00 53 30.4 37.2 54 986 5.3 0 0 0 27.4 0 330.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านพุถ่อง ต. ลิ่นถิ่น อ. ทองผาภูมิ 2018-07-23 23:00:00 0 31.9 24.5 - 989 13.5 0 0 0 2.2 1.2 226 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-07-23 23:00:00 0 35.3 27.9 79 1000 3 0 0 0 0 0 339.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ด่านเจดีย์สามองค์ ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2018-07-23 23:40:00 19 27.9 - - 970 0.1 0.2 0.6 0.4 16.8 9 791 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ดงเสลา ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-07-24 00:00:00 7 31.4 27.4 88 977 6.1 0 0 0 0 0.6 117.8 ทำงานปกติ
 ดอนชะเอม ต. สนามแย้ อ. ท่ามะกา 2018-07-23 23:00:00 0 32.8 27.9 83 1000 16.5 0 0 0 0 0 70.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ศรีมงคล ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค 2018-05-07 01:00:00 0 25 25.5 99 - 11.3 0 0 0 0.4 4.8 84.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 น้ำตกเกริงกระเวีย ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี 2018-07-23 23:00:00 0 28.4 24 - 975 5.2 0 0 0 0.6 0.2 115.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.เกาะสำโรง ต. เกาะสำโรง อ. เมืองกาญจนบุรี 2018-07-23 23:00:00 0 28.4 27.9 80 1002 11.7 0 0 0 0 0 452.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หนองอำเภอจีน ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ 2018-07-23 23:00:00 0 34.3 28.9 71 877 4.1 0 0 0 0 0 123 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ท่าเสา ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค 2018-07-23 23:00:00 0 26.5 26.5 97 992 11.8 0 0 0 0 3 621.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 โป่งช้าง ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-07-24 00:00:00 0 31.9 28.4 73 983 10.7 0 0 0 0 0.2 640.2 ทำงานปกติ
 สังขละบุรี ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2018-04-03 19:00:00 0 34.8 29.9 67 983 12 0 0 0 10.8 0.2 66.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ท่าแพ ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ 2017-08-06 13:00:00 330 27.9 - - 1063 2.3 0 0 0.2 3.6 0.2 551.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดไทรทอง ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย 2018-07-24 00:00:00 0 30.9 26.5 88 989 4.5 0 0 0 0 0 715.4 ทำงานปกติ
กาฬสินธุ์
 บ้านดงแหลม ต. หมูม่น อ. สมเด็จ 2018-03-20 14:00:00 15 35.3 32.3 62 984 11.4 0 0 0 0 0 36 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านห้วยยางดง ต. โคกเครือ อ. หนองกุงศรี 2018-07-23 19:00:00 0 30.9 26 90 979 8.7 0 0 0 2 1.2 516.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เทศบาลตำบลเหนือ ต. เหนือ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 2010-10-10 00:00:00 0 32.3 30.9 - 975 6.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 นาคู ต. นาคู อ. นาคู 2018-07-23 23:00:00 0 34.3 28.4 78 979 9.5 0 0 0 0 0 76.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
กำแพงเพชร
 อบต.คลองขลุง ต. คลองขลุง อ. คลองขลุง 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 28 87.4 - 13.1 0 0 0 0 0 410.4 ทำงานปกติ
 ทต.คลองลานพัฒนา ต. คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 27.6 85 991.1 13 0 0 0 0.4 0 590.6 ทำงานปกติ
 ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 28.1 81.8 1000.4 13.2 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
 อบจ.กำแพงเพชร ต. อ่างทอง อ. เมืองกำแพงเพชร 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 27.9 89.3 998 12.6 0 0 0 0 0.8 441.6 ทำงานปกติ
 อบต.ลานกระบือ ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ 2017-12-22 23:00:00 - 24.5 18.9 77.4 1009.1 6.6 0 0 0 0 0 744.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองไม้กอง ต. หนองไม้กอง อ. ไทรงาม 2018-06-26 16:00:00 - 41.9 32.6 71.9 - 6.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.พรานกระต่าย ต. พรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 28.5 73.8 998.1 13 0 0 0 0 0 512.4 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 28.1 88.5 996.5 8.9 0 0 0 0.4 0 1.6 ทำงานปกติ
 อบต.สลกบาตร ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 28.7 77 1001.5 5.7 0 0 0 0 0 364.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งทราย ต. ทุ่งทราย อ. ทรายทองวัฒนา 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 28.3 85.2 1000.4 12.9 0 0 0 0.2 0 190 ทำงานปกติ
ขอนแก่น
 อบต.บ้านไผ่ ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ 2018-07-24 00:00:00 0 28.4 30.9 80 983 11.9 0 0 0 0.4 0 519 ทำงานปกติ
 บ้านทุ่ม ต. บ้านทุ่ม อ. เมืองขอนแก่น 2017-01-18 14:00:00 43 32.8 33.8 48 990 6.8 0 0 0 0 0 0.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ต. พังทุย อ. น้ำพอง 2018-07-23 23:00:00 0 31.4 27.9 84 982 3.1 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 นาหนองทุ่ม ต. หนองเขียด อ. ชุมแพ 2018-07-23 23:00:00 0 31.4 27.4 76 970 1.9 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พล ต. โนนข่า อ. พล 2018-07-23 23:00:00 0 32.8 28.4 82 983 4.5 0 0 0 0.2 0 402.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พัทยาสอง ต. หนองกุงธนสาร อ. ภูเวียง 2018-07-24 00:00:00 0 30.9 27 85 976 7.4 0 0 0 0.2 0 71.4 ทำงานปกติ
จันทบุรี
 ทต.พลิ้ว ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ 2018-07-24 00:00:00 - 36.7 29.9 82.9 1007.8 12.6 0 0 0 1.4 0 1198.8 ทำงานปกติ
 ทต.ทับช้าง ต. ทับช้าง อ. สอยดาว 2018-07-23 13:00:00 0 35.8 30.4 74 989 12.2 0 0 0 0 0 776.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.เทพนิมิต ต. เทพนิมิต อ. โป่งน้ำร้อน 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 28.6 83.4 995.3 12.6 0 0 0 2.2 0.2 575.8 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนซ่อง ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 27.2 91.8 1003.6 12.8 0 0 0 6.2 3.6 1173 ทำงานปกติ
 อบต.นายายอาม ต. นายายอาม อ. นายายอาม 2018-07-24 00:00:00 - 35.8 30 83.2 1007.1 12.7 0 0 0 0.8 7.8 446.6 ทำงานปกติ
 ทต.โป่งน้ำร้อน ต. โป่งน้ำร้อน อ. โป่งน้ำร้อน 2018-07-24 00:00:00 0 26 26.5 100 979 11.7 0 0 0 0.6 0.4 151.6 ทำงานปกติ
 ทต.ปัถวี ต. ปัถวี อ. มะขาม 2018-05-01 16:10:00 - 33.5 26.7 90.4 1007.5 7.2 0.4 3.2 0.4 1.2 11.6 440.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ตะเคียนทอง ต. ตะเคียนทอง อ. เขาคิชฌกูฏ 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 29.2 85.5 1004.2 12.4 0 0 0 8.8 3.8 352 ทำงานปกติ
ฉะเชิงเทรา
 อบต.บางขวัญ ต. บางขวัญ อ. เมืองฉะเชิงเทรา 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 28.5 91.7 1007.5 12.3 0 0 0 4.4 13.2 591.6 ทำงานปกติ
 อบต.ดอนฉิมพลี ต. ดอนฉิมพลี อ. บางน้ำเปรี้ยว 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 28.2 89.4 - 13 0 0 0 12 0 350.6 ทำงานปกติ
 อบต.ท่ากระดาน ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 27.3 91.3 1003.8 12.8 0 0 0 1.2 0.2 813.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองแหน ต. หนองแหน อ. พนมสารคาม 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 28.4 89.5 - 4.1 0 0 0 1.6 1 688.8 ทำงานปกติ
 อบต.คลองตะเกรา ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ 2018-07-24 00:00:00 - 35.8 28.8 85 999.7 12.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. บางปะกง 2018-07-24 00:00:00 - 36.7 30 77.8 1007.2 13 0 0 0 0.8 0.6 695.6 ทำงานปกติ
ชลบุรี
 อบต.บ่อทอง ต. บ่อทอง อ. บ่อทอง 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 29.2 83.3 - 12.5 0 0 0 0 0 898 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบอนแดง ต. หนองบอนแดง อ. บ้านบึง 2018-07-24 00:00:00 - 36.7 29.9 79.9 1003.7 7.1 0 0 0 0 0 69.4 ทำงานปกติ
 อบต.พลูตาหลวง ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ 2018-07-24 00:00:00 - 36.4 30 72.8 1002.8 12.6 0 0 0 0 0 462.6 ทำงานปกติ
 รพสต.บ่อวิน ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา 2018-07-24 00:00:00 - 37.7 29.8 78.7 - 12.6 0 0 0 0 0 174.8 ทำงานปกติ
ชัยนาท
 เขื่อนเจ้าพระยา ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท 2018-01-08 12:00:00 56 39.2 36.3 56 1004 12 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หันคา ต. หันคา อ. หันคา 2017-12-27 15:10:00 153 23.5 25 92 999 2.9 0.2 0 0.2 21.2 3.8 1216.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ห้วยกรด ต. สรรพยา อ. สรรพยา 2018-01-10 11:00:00 50 29.9 27.4 76 1009 11.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 มโนรมย์ ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ 2018-01-08 15:00:00 44 39.2 35.8 49 1005 2.6 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สรรคบุรี ต. แพรกศรีราชา อ. สรรคบุรี 2018-07-24 00:00:00 0 32.8 27.4 80 996 14.8 0 0 0 0 0 300.8 ทำงานปกติ
 วัดสิงห์ ต. หนองบัว อ. วัดสิงห์ 2018-07-24 00:00:00 0 30.4 27.9 83 999 4.9 0 0 0 0 0 214.6 ทำงานปกติ
ชัยภูมิ
 บ้านเจียง ต. แหลมทอง อ. ภักดีชุมพล 2018-07-24 00:00:00 0 30.4 - 96 973 15.5 0 0 0 0 0 55.6 ทำงานปกติ
 บ้านค่าย ต. ลุ่มลำชี อ. บ้านเขว้า 2018-07-24 00:00:00 0 28.9 27 89 981 14.2 0 0 0 0 0 355.6 ทำงานปกติ
 เจาทอง ต. โป่งนก อ. เทพสถิต 2018-03-19 12:00:00 163 34.3 40.2 42 974 5 0 0 0 0 0 17.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ช่องสามหมอ ต. นาหนองทุ่ม อ. แก้งคร้อ 2018-07-24 00:00:00 0 29.9 26 85 980 7.9 0 0 0 0 0 161.8 ทำงานปกติ
 ห้วยยาง ต. หนองโพนงาม อ. เกษตรสมบูรณ์ 2018-07-24 00:00:00 0 30.4 27.9 69 969 3.5 0 0 0 0 0 252.6 ทำงานปกติ
 โนนกอก ต. หนองบัวแดง อ. หนองบัวแดง 2018-07-24 00:00:00 0 27.9 27 89 976 9 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 สามสวน ต. บ้านแท่น อ. บ้านแท่น 2018-07-23 19:00:00 0 33.8 28.9 70 978 6.3 0 0 0 0 0 283.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เทพสถิต ต. โคกเพชรพัฒนา อ. บำเหน็จณรงค์ 2018-07-23 23:00:00 0 31.4 26 97 973 3.7 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
ชุมพร
 อบต.เขาไชยราช ต. เขาไชยราช อ. ปะทิว 2018-07-24 00:00:00 - 32.5 26.6 87 1001.4 12.8 0 0 0 1.6 0.4 939.6 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. ท่าแซะ 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 27.6 87.8 1007.8 12.5 0 0 0 0 0.6 624.6 ทำงานปกติ
 อบต.หงษ์เจริญ ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 27.2 85.5 1007.3 12.9 0 0 0 0.6 2.2 981 ทำงานปกติ
 อบต.เขาค่าย ต. เขาค่าย อ. สวี 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 26.8 91.1 1001 12.9 0 0 0.2 0.2 2.4 1241.4 ทำงานปกติ
 อบต.พระรักษ์ ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ะ 2018-06-13 14:00:00 - 49 36.7 54.3 1004.8 14.8 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ปากตะโก ต. ปากตะโก อ. ทุ่งตะโก 2017-12-23 08:00:00 - 29.6 24 89.2 - 12 0 0 0 0 0 1004 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.วังใหม่ ต. วังใหม่ อ. เมืองชุมพร 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 27.7 88.4 1004.8 13.2 0 0 0 1.2 2.4 1214.2 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งคาวัด ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม 2018-07-24 00:00:00 - 32.5 26.2 87.1 - 12.9 0 0 0 0.4 0 898.2 ทำงานปกติ
ตรัง
 ทต.ห้วยยอด ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด 2018-07-24 00:00:00 - 32.5 26.6 88.6 1006.7 12.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.กะลาเส ต. กะลาเส อ. สิเกา 2018-07-24 00:00:00 - 31.6 25.6 93.5 1008.3 12.6 0 0 0 0 0 976.8 ทำงานปกติ
 ทต.ควนโพธิ์ ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว 2018-07-24 00:00:00 - 31.9 24.9 91.6 1007.9 12.5 0 0 0 0.2 0 850.2 ทำงานปกติ
ตราด
 อบต.ด่านชุมพล ต. ด่านชุมพล อ. บ่อไร่ 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 27.9 91.1 1005.3 12.6 0 0 0 10.2 1.4 1767.6 ทำงานปกติ
 ทต.เกาะช้าง ต. เกาะช้าง อ. เกาะช้าง 2018-07-24 00:00:00 - 35.8 29.7 78.7 1007.9 12.5 0 0 0 0.2 0.2 1115 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าพริกเนินทราย ต. เนินทราย อ. เมืองตราด 2018-06-05 14:20:00 - 35.1 27.5 89.7 1008.9 13.6 0.2 1.2 0.2 5.8 14.6 20.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ไม้รูด ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่ 2018-07-24 00:00:00 - 36.1 29.8 84 1007.9 12.7 0 0 0 7 2 2771 ทำงานปกติ
 อบต.บางปิด ต. บางปิด อ. แหลมงอบ 2018-07-24 00:00:00 - 36.7 30 82.4 1008 12.6 0 0 0 0.4 0 1252 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบอน ต. หนองบอน อ. บ่อไร่ 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 27.5 90.6 - 12.4 0 0 0 5.8 14.6 1634.8 ทำงานปกติ
 อบต.สะตอ ต. สะตอ อ. เขาสมิง 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 28.1 91.1 1006.6 12.5 0 0 0 11.4 7.4 1236.8 ทำงานปกติ
ตาก
 อบต.ตากออก ต. ตากออก อ. บ้านตาก 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 - - - 12.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต. ระแหง อ. เมืองตาก 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 29.3 68.5 992 12.1 0 0 0 0 0 165 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ระมาด ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด 2017-12-22 17:00:00 - 43.5 30.7 35.2 990.4 8.5 0 0 0 0 0 958.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา ต. สามเงา อ. สามเงา 2018-07-24 00:00:00 - 120 28.7 71.9 988.7 12.7 0 0 0 3.4 0 295.2 ทำงานปกติ
 อบต.พบพระ ต. พบพระ อ. พบพระ 2018-07-24 00:00:00 - 30.6 24.3 92.5 964.7 12.7 0 0.9 1.2 1.8 11.6 491.6 ทำงานปกติ
 วัดวังตะเคียน ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด 2017-10-06 20:00:00 - 35.1 27.5 80.7 987.6 12.8 0 0 0 0.4 0.2 384 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงเรียนแม่อมกิ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง 2018-01-09 20:00:00 - 30 23.3 84.5 941 6.4 0 0 0 0 0 0.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.อุ้มผาง ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง 2018-07-24 00:00:00 1 23.5 24 - 949 11.8 0.4 2.4 4.4 2.8 15.6 606.4 ทำงานปกติ
นครนายก
 อบต.นาหินลาด ต. นาหินลาด อ. ปากพลี 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 28.2 83 1005.1 12.3 0 0 0 9.4 0 1031.6 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีจุฬา ต. ศรีจุฬา อ. เมืองนครนายก 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 27.6 90.9 - 13.3 0 0 0 0.8 0.8 590.6 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีกะอาง ต. ศรีกะอาง อ. บ้านนา 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 31 76.4 1007.4 12.3 0 0 0 0.2 0 903 ทำงานปกติ
นครปฐม
 เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ต. ดอนข่อย อ. กำแพงแสน 2017-02-18 10:00:00 11 27.9 34.8 44 1009 1.5 0 0 0 0 0 16.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ท่านา ต. ท่าพระยา อ. นครชัยศรี 2018-01-25 11:00:00 51 35.3 32.8 63 1002 4.1 0 0 0 0 0 37.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
นครพนม
 บ้านพุ่มแก ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม 2017-10-06 14:00:00 62 34.8 38.2 49 987 3.8 0 0 0 0 0 536.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านผึ้ง ต. บ้านผึ้ง อ. เมืองนครพนม 2018-06-22 23:00:00 0 31.4 27.9 92 987 13.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านปากอูน ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม 2018-03-12 14:00:00 59 35.8 40.7 28 991 0.1 0 0 0 0 0 19.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
นครราชสีมา
 บ้านกงรถ ต. กงรถ อ. ห้วยแถลง 2018-07-23 23:00:00 0 28.4 27.4 - 981 11.3 0 0 0 1.2 0 406.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านสุขัง ต. ตะคุ อ. ปักธงชัย 2018-03-15 15:00:00 57 35.8 36.3 40 980 7.3 0 0 0 0 0 63.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านเสาเดี่ยว ต. ท่าอ่าง อ. โชคชัย 2018-03-20 13:00:00 38 44.1 42.6 31 982 1.5 0 0 0 0 0 19.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านซึม ต. สัมฤทธิ์ อ. พิมาย 2018-07-23 23:00:00 0 27.93 26.95 95.33 985.54 5.96 0 0 0 0.4 0 153.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านอังโกน ต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี 2018-03-21 12:00:00 15 25.5 26 88 981 4.7 0 0 0 2.6 0 58 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 คง ต. เมืองคง อ. คง 2018-03-20 13:00:00 23 44.6 38.2 36 986 5.9 0 0 0 0 0 10.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองบัวละคร ต. หนองบัวละคร อ. ด่านขุนทด 2010-10-10 00:00:00 0 35.3 33.8 78 978 6.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านหนองจิก ต. โบสถ์ อ. พิมาย 2018-07-23 23:00:00 0 29.9 26.5 92 982 13.8 0 0 0 0.6 0 405.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หนองกระสังข์ ต. ด่านจาก อ. โนนไทย 2018-07-23 23:00:00 0 30.9 27.4 90 986 13.7 0 0 0 0 0 3.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สีสุก ต. ศรีละกอ อ. จักราช 2018-03-10 16:00:00 0 32.8 32.3 33 986 3.3 0 0 0 0 0 9.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ตลาดปากช่อง ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง 2018-07-24 00:00:00 0 32.8 27 78 969 8.6 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 อุดมทรัพย์ ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว 2018-07-23 23:00:00 0 30.4 27 87 976 8.5 0 0 0 1.6 0 378.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วังโรงใหญ่ ต. วังโรงใหญ่ อ. สีคิ้ว 2018-05-28 17:00:00 1 34.8 - - - 1.3 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพ.วังน้ำเขียว ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว 2018-03-16 12:00:00 200 34.3 34.3 52 962 8 0 0 0 0 0 76 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วังหมี ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว 2018-07-23 23:00:00 0 29.9 25.5 88 954 3.1 0 0 0 0 0 185.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
นครศรีธรรมราช
 อบต.บ้านลำนาว ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน 2018-07-23 23:00:00 53 27 27.4 90 1000 11.8 0 0 0 0 0 817.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.นากะซะ ต. นากะชะ อ. ฉวาง 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 25.4 91.5 1007.8 12.7 0 0 0 0 0 876.2 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดทายิการาม ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ 2017-12-03 16:00:00 - 34.1 27.4 92.8 1006.9 8.3 0 2.2 1.2 2.4 4.4 1006.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เทพราช ต. เทพราช อ. สิชล 2018-01-24 23:50:00 - 31.9 25.2 93.3 - 12.1 0.2 1.6 3 0 38.2 137.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ขุนทะเล ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 27.6 78.9 - 12.6 0 0 0 0 0 842.8 ทำงานปกติ
 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 27.6 82.2 1009.3 12.8 - - - - - - ทำงานปกติ
นครสวรรค์
 อบต.เขาทอง ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 28.1 77.6 - 12.3 0 0 0 0 0.4 317 ทำงานปกติ
 อบต.บางตาหงาย ต. บางตาหงาย อ. บรรพตพิสัย 2018-07-24 00:00:00 0 27.93 26.95 78.83 997.48 11.88 0 0 0 0.4 0 372.4 ทำงานปกติ
 อบต.พิกุล ต. พิกุล อ. ชุมแสง 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 29.3 79.8 1002.8 12.7 0 0 0 0.2 0.6 325 ทำงานปกติ
 ทต.โกรกพระ ต. โกรกพระ อ. โกรกพระ 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 28.7 75.9 - 12.8 0 0 0 0.2 0 349.8 ทำงานปกติ
 ทต.เก้าเลี้ยว ต. เก้าเลี้ยว อ. เก้าเลี้ยว 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 29.7 76.9 1003.5 12.6 0 0 0 0.2 0 359.6 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว ต. ลาดยาว อ. ลาดยาว 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 - - - 13 0 0 0 0 0 21.4 ทำงานปกติ
 อบต.แม่วงก์ ต. แม่วงก์ อ. แม่วงก์ 2018-07-24 00:00:00 0 27.44 27.44 71.83 987.71 11.75 0 0 0 0 0 3 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบัว ต. หนองบัว อ. หนองบัว 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 28.7 82.3 - 12.7 0 0 0 0.2 0.4 486.8 ทำงานปกติ
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 29.9 71 1004.1 12.9 0 0 0 0 0.2 344.4 ทำงานปกติ
 ทต.ไพศาลี ต. ไพศาลี อ. ไพศาลี 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 28.8 77.7 999.4 12.9 0 0 0 0 0 530.6 ทำงานปกติ
 อบต.ตาคลี ต. ตาคลี อ. ตาคลี 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 28.3 80.4 - 12.5 0 0 0 0.2 0 393.2 ทำงานปกติ
 อบต.ตากฟ้า ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 29.8 70.5 999.4 13 0 0 0 0.8 0.4 351 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าตะโก ต. ท่าตะโก อ. ท่าตะโก 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 29.1 81.7 1002.7 12.5 0 0 0 0 0.6 558.8 ทำงานปกติ
นนทบุรี
 บ้านลากฆ้อน ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย 2018-01-21 16:00:00 36 35.8 37.7 41 1001 1.4 0 0 0 0 0 11 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หมู่บ้านนันทวรรณ ต. บางขุนกอง อ. บางกรวย 2018-05-23 15:10:00 0 39.2 27.9 92 1002 2.8 13.4 3.2 13.4 0.8 16.6 580.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
นราธิวาส
 ทต.บูเก๊ะตา ต. โละจูด อ. แว้ง 2018-06-28 10:00:00 - 50.6 35.4 58.1 1008.9 14.5 0 0 0 0 0 808.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บูกิต ต. บูกิต อ. เจาะไอร้อง 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 27 89.5 1008.6 12.6 0 0 0 0 0 1215.4 ทำงานปกติ
น่าน
 อบต.อ่ายนาไลย ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 26.4 87.9 979.5 12.7 0 0 0 0 0.2 575.4 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง ต. ป่าคาหลวง อ. บ้านหลวง 2018-07-24 00:00:00 - 32.5 26.1 89.9 964.1 12.5 0 0 0.4 0.2 5.2 649.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ่อเกลือใต้ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ 2018-07-24 00:00:00 - 31.9 25.5 88 943.7 12.9 0 0.2 0 2.4 1 1498.6 ทำงานปกติ
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง ต. เชียงกลาง อ. เชียงกลาง 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 27.4 86.2 975.7 12.1 0 0 0 0 0 378 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ 2018-07-24 00:00:00 - 30 24.3 91.7 944.6 12.7 0 0 0 4 5.6 324.2 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าคา ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 30.3 70.5 979.2 1.3 0 0 0 0 0 830.8 ทำงานปกติ
 รพสต.หมอเมือง ต. หมอเมือง อ. แม่จริม 2018-07-24 00:00:00 - 32.5 26.5 89.1 975 13 0 0.2 0 14.6 1.4 776.8 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว ต. บ่อแก้ว อ. นาหมื่น 2018-07-24 00:00:00 - 32.9 26.7 86.2 966.6 12.9 0 0 0 1.8 10.2 446 ทำงานปกติ
 อบต.นาน้อย ต. นาน้อย อ. นาน้อย 2018-07-24 00:00:00 - 32.2 26.2 91.5 973.1 12.8 0 0.2 0 0.4 7.8 564.4 ทำงานปกติ
 น่าน ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน 2018-07-24 00:00:00 - 32.9 26.5 89 - 12.7 0 0 0 0.2 14.2 534.4 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำมวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา 2018-07-24 00:00:00 - 32.2 25.6 91.9 - 13.1 0 0.2 0 3.2 3.8 265.4 ทำงานปกติ
 อบต.ไชยวัฒนา ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว 2018-07-24 00:00:00 - 32.5 27.3 85.5 969.3 12.3 0 0 0 0 0 437.6 ทำงานปกติ
 อบต.นาไร่หลวง ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 27.5 83.9 - 12.9 0 0 0 0.2 0.4 884.6 ทำงานปกติ
 อบต.ดู่พงษ์ ต. ดู่พงษ์ อ. สันติสุข 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 26.5 91 972.1 12.9 0 0 0 0 0 21 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง ต. ทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 25.8 87.8 969.3 12.5 0 0 0 0 0 462.8 ทำงานปกติ
 ทต.กลางเวียง ต. กลางเวียง อ. เวียงสา 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 27.1 86.1 - 12 0 0 0.2 1.2 0.8 345.6 ทำงานปกติ
บึงกาฬ
 บึงโขงหลง ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง 2000-10-01 17:00:00 42 33.8 36.3 52 986 9.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บึงสวรรค์ ต. โคกก่อง อ. บึงกาฬ 2018-05-09 19:00:00 0 34.3 29.9 78 986 8.6 0 0 0 13 0 248 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.หนองเลิง ต. หนองเลิง อ. บึงกาฬ 2018-07-23 23:30:00 0 26.5 25.5 - 984 11.7 0.2 0.4 0.4 0.2 13.2 1261.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 โนนแก้ว ต. เหล่าทอง อ. โซ่พิสัย 2018-05-13 11:00:00 47 30.4 31.9 71 988 3.9 0 0 0 0.8 0.2 47.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ป่าแฝก ต. ป่าแฝก อ. พรเจริญ 2018-07-10 02:00:00 0 24.5 23.5 92 983 6.9 0 0 0 0 0 98 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
บุรีรัมย์
 บ้านดอนอะราง ต. ดอนอะราง อ. หนองกี่ 2018-03-20 15:00:00 48 37.2 37.2 41 976 6.7 0 0 0 0.4 0 9.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านโคกพลวง ต. โคกสนวน อ. ชำนิ 2018-03-29 13:00:00 67 36.8 37.2 45 986 2.1 0 0 0 0 0 34.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านใหม่สำเร็จกิจ ต. สำโรงใหม่ อ. ละหานทราย 2018-07-23 23:00:00 0 31.4 28.4 79 979 7.5 0 0 0 0 0 287.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ห้วยราช ต. ห้วยราช อ. ห้วยราช 2018-05-10 14:00:00 0 37.7 28.4 79 984 5.7 0 0 0 7.2 0.2 49.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 แคนดง ต. แคนดง อ. แคนดง 2017-03-01 15:00:00 51 29.9 33.3 30 988 10.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ลำนางรอง ต. ลำนางรอง อ. โนนดินแดง 2018-01-16 11:00:00 51 28.9 30.4 46 979 11.9 0 0 0 0 0 0.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ปทุมธานี
 เลียบคลอง13 ต. หนองสามวัง อ. หนองเสือ 2018-07-23 02:00:00 0 31.9 27.4 98 1005 2.3 0 0 0 0 0 15 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 รังสิตคลอง7 ต. คลองเจ็ด อ. คลองหลวง 2018-07-24 00:00:00 0 31.85 27.93 88.67 1001.82 3.75 0 0 0 0.6 0.6 42.6 ทำงานปกติ
ประจวบคีรีขันธ์
 บางสะพานน้อย ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย 2018-07-23 20:00:00 0 29.4 25.5 98 1002 7.5 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ต. ทองมงคล อ. บางสะพาน 2018-07-24 00:00:00 0 29.9 27 89 1000 9.5 0 0 0 0.8 0 434.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทับใต้ ต. ทับใต้ อ. หัวหิน 2018-07-23 23:00:00 0.05 27.93 28.42 75.33 1003.99 11.73 0 0 0 0.2 0 259.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 กุยบุรี ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี 2018-05-08 20:30:00 0 35.3 29.4 88 1005 11.7 0.6 0 0.6 0 0.6 289.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านมะเดื่อทอง ต. เขาล้าน อ. ทับสะแก 2018-07-23 23:00:00 0 29.9 26 87 999 13.9 0 0 0 0.8 0 558.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมนรูทปราณบุรี ต. เขาน้อย อ. ปราณบุรี 2018-07-24 00:00:00 0 25.5 28.4 77 1004 6.4 0 0 0 4.2 0 493.6 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน 2018-07-23 23:00:00 0 27 26 81 992 11.7 0 0 0 11 0 650 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วังวนสามัคคีธรรม ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2018-07-24 00:00:00 0 32.3 28.9 72 1000 2.2 0 0 0 0.6 0 255 ทำงานปกติ
 แยกยางชุม ต. หาดขาม อ. กุยบุรี 2018-05-11 13:00:00 0 32.3 24 - 997 3.6 5 0 36.2 0 36.2 310.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เกาะหลัก ต. เกาะหลัก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2018-07-23 23:00:00 0 27.9 28.4 81 1001 11.7 0 0 0 0 0 186.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
ปราจีนบุรี
 รพสต.บ้านโคกอุดม ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี 2018-07-24 00:00:00 0 26 26.5 96 1003 11.8 0 0 0 4 0.8 781.8 ทำงานปกติ
 ทต.กรอกสมบูรณ์ ต. กรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ 2018-07-24 00:00:00 0 26.5 26.5 100 1000 11.7 0 0 0 2.4 14.6 795.6 ทำงานปกติ
 อบต.ดงพระรามณ์ ต. ดงพระราม อ. เมืองปราจีนบุรี 2018-02-07 11:00:00 32 28.4 27.9 46 1009 12.2 0 0 0 0 0 56.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บุพราหมณ์ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 27.7 86.8 999.5 12.7 0 0 0 1.8 0 691.4 ทำงานปกติ
 อบต.วังท่าช้าง ต. วังท่าช้าง อ. กบินทร์บุรี 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 27.4 91.3 1004.1 13.1 0 0 0 0.4 18.8 788.6 ทำงานปกติ
ปัตตานี
 ทต.โคกโพธิ์ ต. โคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ 2018-04-04 11:00:00 - 47.7 34 55.9 1008.1 8.9 0 0 0 79.2 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เขาตูม ต. เขาตูม อ. ยะรัง 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 26.1 92.7 1008.6 12.8 0 0 0 0 0 547.6 ทำงานปกติ
 อบต.มะนังดาลำ ต. มะนังดาลำ อ. สายบุรี 2018-07-24 00:00:00 - 31.9 25.4 89.5 1010.6 12.6 0 0 0 0 0 530.4 ทำงานปกติ
พระนครศรีอยุธยา
 ทต.บางไทร ต. บางไทร อ. บางไทร 2018-07-23 23:00:00 0 28.9 28.9 79 1005 11.8 0 0 0 0 0 96.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หนองขนาก ต. หนองขนาก อ. ท่าเรือ 2018-07-24 00:00:00 0 28.9 28.9 - 1002 12 0 0 0 0 0 38 ทำงานปกติ
 ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด ต. ลาดชิด อ. ผักไห่ 2018-07-23 17:00:00 21 37.7 36.3 65 999 14.6 0 0 0 0 0 109.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
พะเยา
 ทต.หย่วน ต. หย่วน อ. เชียงคำ 2018-07-23 23:00:00 0 26 26 100 959 11.7 0 0 0 0 0 131.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน 2018-04-28 10:00:00 44 27.9 25.5 85 - 12.7 0 2 0.2 0 2.6 220.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ห้วยข้าวก่ำ ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน 2018-07-24 00:00:00 0 25.5 25 99 959 11.9 0 0 0 0.2 0.4 790.2 ทำงานปกติ
 อบต.แม่อิง ต. แม่อิง อ. ภูกามยาว 2018-07-23 23:00:00 0 27 25.5 99 962 11.9 0 0 0 0.2 0 109.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.แม่ใจ ต. แม่ใจ อ. แม่ใจ 2018-07-23 23:00:00 0 26 24.5 100 961 11.8 0 0 0 0 0 34.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ปง ต. ปง อ. ปง 2018-07-23 23:30:00 9 25 26 95 967 11.9 0.2 0 0.2 0 9.2 550.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.แม่ใส ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา 2018-07-24 00:00:00 13 26 26 98 958 11.7 0 0 1.8 2.2 1.8 557.4 ทำงานปกติ
พังงา
 อบต.บางวัน ต. บางวัน อ. คุระบุรี 2018-07-24 00:00:00 0 24.5 25 - 1003 11.7 0 0 0 18 0 2078.2 ทำงานปกติ
 ทต.ลำแก่น ต. ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง 2018-07-24 00:00:00 0 27 26 - 1007 11.8 0 0 0 0.8 0 385 ทำงานปกติ
 อบต.ทับปุด ต. ทับปุด อ. ทับปุด 2017-12-17 16:00:00 - 40.6 - - - 10 0 0 0 0 0 411 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
พัทลุง
 อบต.ป่าพะยอม ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม 2018-07-23 08:00:00 1 31.4 27.4 - 1003 12.2 0 0 0 0 0 307.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.คลองเฉลิม ต. คลองเฉลิม อ. กงหรา 2018-07-24 00:00:00 - 30.3 25.3 87.4 1006.2 12.7 0 0 0 1.2 0.6 707.8 ทำงานปกติ
พิจิตร
 เทศบาลตำบลหอไกร ต. หอไกร อ. บางมูลนาก 2018-01-27 19:00:00 - 34.5 27.6 81.1 1004.8 5.7 0 0 0.2 0 0.6 1 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองโสน ต. หนองโสน อ. สามง่าม 2018-07-23 23:00:00 0 26.95 26.95 98.83 998.56 11.75 0 0 0 1 9.8 439.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 28.2 88.8 1001.6 12.8 0 0 0 0.6 1.6 478.2 ทำงานปกติ
 ทต.โพทะเล ต. โพทะเล อ. โพทะเล 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 27.7 88.3 1001.8 12.7 0 0 0 0 0 115.2 ทำงานปกติ
 ทต.สามง่าม ต. สามง่าม อ. สามง่าม 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 26.7 94.9 1001.7 12.8 0 0 0 0.2 0.2 223.6 ทำงานปกติ
 อบต.วังงิ้ว ต. วังงิ้ว อ. ดงเจริญ 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 27.7 88.1 - 12.9 0 0 0.2 14.4 5 121 ทำงานปกติ
 ทม.ตะพานหิน ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 28.4 88.3 1002.8 12.9 0 0 0 1 3 355 ทำงานปกติ
 ทต.ทับคล้อ ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 28.4 90.5 1002.8 12.7 0 0 0 5 0 90.6 ทำงานปกติ
 อบต.วังทรายพูน ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 28.5 95.9 1001.6 12.3 0 0 0 0.8 0 252.4 ทำงานปกติ
 บ่อบำบัด ทม.พิจิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 28.3 87.7 1002 12.6 0 0 0 1 0.4 344.8 ทำงานปกติ
พิษณุโลก
 ทต.บางระกำเมืองใหม่ ต. บางระกำ อ. บางระกำ 2018-07-23 23:00:00 0 26.5 26.5 95 1003 11.8 0 0 0 0.6 0.4 335.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บางกระทุ่ม 2018-07-23 23:00:00 0 26.5 26 - 997 11.7 0 0 0 1 0 410.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ป่าแดง ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ 2018-07-24 00:00:00 - 32.9 26.9 87.4 983.3 12.6 0.2 0 0.2 15.8 1.6 78.6 ทำงานปกติ
 ทต.นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย 2018-07-24 00:00:00 - 32.9 27.2 90.1 - 12.1 0 0 0 11 13.4 449 ทำงานปกติ
 ทต.เนินมะปราง ต. เนินมะปราง อ. เนินมะปราง 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 28.3 90.9 1000.1 11.7 0 0 0 4.4 0.8 464.6 ทำงานปกติ
 อบต.พรหมพิราม ต. พรหมพิราม อ. พรหมพิราม 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 28.3 85.4 1001.4 12.9 0 0 0 7 1.4 427.6 ทำงานปกติ
 โครงการชลประทานพิษณุโลก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก 2018-03-15 03:00:00 0 31.9 31.9 75 996 6.5 0 0 0 0 0 44 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 27.2 95 1001.3 12.9 0 0 0 7 4.8 466.8 ทำงานปกติ
 อบต.วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 28.3 84.5 1000.6 12.9 0 0 0 10.4 5.6 469.6 ทำงานปกติ
ภูเก็ต
 อบต.ไม้ขาว ต. ไม้ขาว อ. ถลาง 2018-07-24 00:00:00 - 35.8 29.8 77.8 1010.3 12.9 0 0 0 0 0 900 ทำงานปกติ
 ทต.ราไวย์ ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 - - 1010.6 12.6 0 0 0 0 0 685.2 ทำงานปกติ
มหาสารคาม
 บ้านดอนหว่าน ต. ดอนหว่าน อ. เมืองมหาสารคาม 2018-03-17 11:00:00 58 34.8 39.2 38 986 8 0 0 0 0 0 12.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โกสุมพิสัย ต. แห่ใต้ อ. โกสุมพิสัย 2018-07-23 23:00:00 0 30.4 27.9 78 981 9.3 0 0 0 0 0 102.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.โนนแดง ต. โนนแดง อ. บรบือ 2018-07-23 23:00:00 0 27.4 27.4 85 979 11.7 0 0 0 2.4 0 499.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หนองโพธิ์ ต. หนองโพธิ์ อ. นาเชือก 2018-07-23 23:00:00 0 27 27.9 86 983 11.7 0 0 0 0.4 0 432.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
มุกดาหาร
 ดอนตาล ต. ป่าไร่ อ. ดอนตาล 2018-07-23 23:00:00 0 29.9 27 84 983 2.3 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คำอาฮวน ต. ศรีบุญเรือง อ. เมืองมุกดาหาร 2018-07-23 23:00:00 0 30.9 26.5 94 982 5 0 0 0 9.8 6.2 801.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คำชะอี ต. น้ำเที่ยง อ. คำชะอี 2018-07-11 18:00:00 0 28.9 24 - 980 2.6 0 0.2 0.4 48.8 16 360.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ยะลา
 ทต.เขื่อนบางลาง ต. เขื่อนบางลาง อ. บันนังสตา 2018-06-26 19:00:00 - 33.8 28.1 83.8 1004.1 5.8 0 0 0 3.2 0 565.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ยะรม ต. ยะรม อ. เบตง 2017-12-01 20:00:00 - 31.2 25 91.8 979.8 7.4 0 0 0 26.6 0 1836.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.กาบัง ต. กาบัง อ. กาบัง 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 25.3 89.9 1004.9 12.7 0 0 0 0 0 156.4 ทำงานปกติ
ยโสธร
 อบต.บึงแก ต. บึงแก อ. มหาชนะชัย 2018-07-23 23:00:00 0 27.9 27.9 81 989 11.8 0 0 0 0.2 0 46 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านหนองเม็ก ต. สามัคคี อ. เลิงนกทา 2017-11-17 18:00:00 0 33.3 29.9 74 990 4.9 - - - - - - อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทุ่งนางโอก ต. นาสะไมย์ อ. เมืองยโสธร 2018-03-13 16:00:00 4 36.8 36.3 37 988 13.1 0 0 0 0 0 112.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ระนอง
 อบต.บางหิน ต. บางหิน อ. กะเปอร์ 2017-12-28 23:00:00 - 33.5 27.7 77.7 1011.4 8.2 0 0 0 0.4 0 1204.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บางใหญ่ ต. บางใหญ่ อ. กระบุรี 2018-07-24 00:00:00 - 32.9 25.6 95.2 - 12.8 0 0 0 3.2 6.4 1623.6 ทำงานปกติ
 ทต.ปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. เมืองระนอง 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 29.6 80.8 1011.1 12.9 - - - - - - ทำงานปกติ
 ทม.ระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง 2018-06-05 23:30:00 - 30.3 25.3 87.3 1010.6 5.6 0.2 1 0.6 1.2 10.4 435 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ระยอง
 อบต.บ้านแลง ต. บ้านแลง อ. เมืองระยอง 2017-11-30 09:00:00 - 37 29.8 70 1010.7 12.9 0 0 0 0 0 1380.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองไร่ ต. หนองไร่ อ. ปลวกแดง 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 28.7 88.7 1000.1 12.6 0 0 0 0 0 730.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านนา ต. บ้านนา อ. แกลง 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 29.2 83.8 1007.2 12.9 0 0 0 0 0 565.2 ทำงานปกติ
ราชบุรี
 น้ำตกเก้าชั้น ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง 2018-07-21 11:00:00 71 31.4 37.2 56 986 9.2 0 0 0 2.6 0 653.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เขาช่องพราน ต. เตาปูน อ. โพธาราม 2018-07-24 00:00:00 0 32.8 - 82 1002 5.8 0 0 0 0 0 27.8 ทำงานปกติ
 โป่งกระทิง ต. บ้านบึง อ. บ้านคา 2018-03-17 12:00:00 73 31.4 41.2 32 983 4.6 0 0 0 0 0 27.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทุ่งแหลม ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง 2018-07-23 23:00:00 0 29.9 27 92 994 9.3 0 0 0 0 0 309.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
ร้อยเอ็ด
 อนุบาลร้อยเอ็ด ต. รอบเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-18 14:00:00 19 29.4 39.2 41 984 7.6 0 0 0 0 0 17.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านนาโพธิ์ ต. เหล่าน้อย อ. เสลภูมิ 2018-07-24 00:00:00 0 30.9 27.9 90 983 5.9 0 0 0 0.6 0.4 366 ทำงานปกติ
 ชุมพร ต. ชุมพร อ. เมยวดี 2018-03-19 14:00:00 55 38.2 37.7 36 984 8.2 0 0 0 0.4 0 39 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เกษตรวิสัย ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย 2018-03-16 15:00:00 48 36.8 38.2 38 - 0.6 0 0 0 0.4 0 27.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองหมื่นถ่าน ต. หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ 2018-07-23 23:00:00 0 - 27.9 87 986 11.7 0 0 0 0.4 0 785.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะอาดไชยศรี ต. อัคคะคำ อ. โพธิ์ชัย 2018-07-24 00:00:00 0 28.9 26.5 88 984 15.8 - - - - - - ทำงานปกติ
ลพบุรี
 ลำนารายณ์ ต. ท่ามะนาว อ. ชัยบาดาล 2018-01-19 14:00:00 51 23.5 36.8 35 994 5.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หนองมะค่า ต. หนองมะค่า อ. โคกเจริญ 2018-07-24 00:00:00 0 29.4 26.5 - 993 8.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 สระโบสถ์ ต. ชอนสารเดช อ. หนองม่วง 2018-01-11 11:00:00 49 28.9 27.4 53 1003 4.2 0 0 0 0.2 0 42.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เทศบาลตำบลโคกตูม ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 28.6 77.7 997.6 12.4 0 0 0 0 0 345.6 ทำงานปกติ
ลำปาง
 อบต.แจ้ซ้อน ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 2018-07-23 23:00:00 4 25.5 26 98 958 11.8 0 0 0 8.6 1.4 434.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.บ้านกิ่ว ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 2018-07-24 00:00:00 - 35.8 28.7 77.6 976.2 12.4 0 0 0 6.2 1 401.2 ทำงานปกติ
 อบต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 2018-07-23 23:00:00 0 27 26 - - 11.7 0 0 0 3.4 3.2 546.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หนองหล่ม ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 28.4 79.6 975.8 12.7 0 0 0 22.2 0 464.8 ทำงานปกติ
 ทต.ลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 2018-07-24 00:00:00 - 35.8 29.1 72 979.9 12.4 0 0 0 0 0 384.2 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแหง ต. บ้านแหง อ. งาว 2018-02-01 10:00:00 - 35.4 26.4 64.4 983.2 11 0 0 0 0.2 0 15.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 2018-07-24 00:00:00 - 32.5 26.3 89.6 986.2 12.9 0 0 0 0 0 457.6 ทำงานปกติ
 ทต.แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 2018-07-24 00:00:00 - 32.5 - - - 12.8 0 0 0 11.6 1.8 522.2 ทำงานปกติ
 อบต.บ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 2018-07-23 23:00:00 1 27.4 26 96 976 11.8 0 0 0 20.6 0 508.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.เสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 2018-07-23 10:00:00 - 37.4 34.9 62 980.4 13.2 0 0 0 0 0 110 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.นายาง ต. นายาง อ. สบปราบ 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 28.5 75.9 982.1 12.9 0 0 0 4.2 0 476.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ปะ ต. แม่ปะ อ. เถิน 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 27.3 84.8 983.9 12.8 0 0 0 0 0 122.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 26.5 90.2 957.6 12.5 0 0.2 0 5.4 0.8 503 ทำงานปกติ
ลำพูน
 ทต.บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 28.8 68.6 969.1 13 0 0 0 0.8 0 384.8 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 27 81.6 971 12.9 0 0 0 8 2 499 ทำงานปกติ
 ทต.ทาสบเส้า ต. ทาสบเส้า อ. แม่ทา 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 27.4 74.1 - 12.8 0 0 0 9.8 0 483 ทำงานปกติ
 ทต.วังดิน ต. ลี้ อ. ลี้ 2018-07-24 00:00:00 - 32.9 26.2 82.8 955.4 13 0 0 0 4 0.2 420.6 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน ต. ในเมือง อ. เมืองลำพูน 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 28.4 74.8 - 12.8 0 0 0 0 0 117 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าซาง ต. ป่าซาง อ. ป่าซาง 2018-04-13 22:00:00 - 38 30.2 49.4 975.3 9.1 0 0 0 0 0 38.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ทุ่งหัวช้าง ต. ทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 27.1 70.9 - 12.2 0 0 0 6.2 0.2 136.6 ทำงานปกติ
ศรีสะเกษ
 บ้านห้วยผอก ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ 2018-03-16 14:00:00 39 36.3 37.7 42 990 8.7 0 0 0 5.6 0 7.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านหนองลุง ต. กำแพง อ. อุทุมพรพิสัย 2018-07-24 00:00:00 0 30.4 27 97 957 3.3 0 0 0 0 0 456.4 ทำงานปกติ
 บ้านท่าอุด ต. นิคมพัฒนา อ. ขุขันธ์ 2018-07-23 23:00:00 0 29.9 26.5 92 983 5.5 0 0 0 0 0 961.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมนรูทกันทรารมย์ ต. ยาง อ. กันทรารมย์ 2018-07-23 23:00:00 0 30.9 26.5 90 988 2.9 0 0 0 0 1 503.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 โนนปูน ต. สุขสวัสดิ์ อ. ไพรบึง 2018-07-23 23:00:00 0 29.4 26.5 90 987 10.7 0 0 0 0 0 123.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
สกลนคร
 บ้านโคกสี่ ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน 2018-07-23 23:00:00 38 31.4 30.4 76 979 4.5 0 0 0 0 0 13.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านบัว ต. สว่าง อ. พรรณานิคม 2018-07-23 23:00:00 2 30.9 27 97 978 3.9 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านทรายทอง ต. หนองกวั่ง อ. บ้านม่วง 2018-07-23 23:00:00 0 31.9 28.9 76 978 10 0 0 0 6.8 0 787.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ด่านม่วงคำ ต. เชียงสือ อ. โพนนาแก้ว 2018-07-23 23:00:00 0 30.4 28.4 84 983 17.7 0 0 0 0.8 0 72.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คำตากล้า ต. คำตากล้า อ. คำตากล้า 2018-02-27 14:00:00 20 39.7 32.3 49 989 14.4 0 0 0 0 0 0.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 นิคมน้ำอูน ต. นิคมน้ำอูน อ. นิคมน้ำอูน 2018-07-23 23:00:00 0 31.9 28.4 78 980 12.8 0 0 0 0 0 117.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พังโคน ต. ม่วงไข่ อ. พังโคน 2018-07-23 23:20:00 0 30.4 28.4 76 982 10.1 0.2 0 0.2 3.4 0.8 568.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ภูพาน ต. กกปลาซิว อ. ภูพาน 2018-07-23 23:00:00 0 30.4 29.4 77 - 0.3 0 0 0 9.4 0 778.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่าแร่ ต. นาเพียง อ. กุสุมาลย์ 2018-07-21 00:30:00 0 28.9 26.5 96 984 2.3 0.6 0 1.8 1.8 3.6 413.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เต่างอย ต. นาตาล อ. เต่างอย 2018-07-24 00:00:00 0 31.4 27.9 77 977 8.1 0 0 0.2 12.8 2.6 269.6 ทำงานปกติ
 แยกบ้านขาม ต. ขัวก่าย อ. วานรนิวาส 2017-10-10 05:00:00 0 27.4 24.5 - 980 5.3 0 0 0 0 0 384.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สงขลา
 อบต.เขาพระ ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ 2018-07-24 00:00:00 0 24.5 24.5 94 1001 11.7 0 0 0 0 0 239.4 ทำงานปกติ
 วัดเชิงแสใต้ ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ 2018-01-12 19:00:00 - 31.9 24.8 92.2 1013.2 6.7 0 0 0 0 18.2 18.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พิจิตร ต. พิจิตร อ. นาหม่อม 2018-07-24 00:00:00 - 30.9 24.6 90.1 1007.3 12.6 0 0 0 0 0 592.8 ทำงานปกติ
 ทม.สะเดา ต. สะเดา อ. สะเดา 2018-02-15 12:00:00 - 48 34.2 49.4 - 14.6 0 0 0 0 0 174.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สตูล
 ทต.เจ๊ะบิลัง ต. เจ๊ะบิลัง อ. เมืองสตูล 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 27 84.5 1010.5 12.7 0 0 0 22.2 0 918.8 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแก่บ่อหิน ต. ป่าแก่บ่อหิน อ. ทุ่งหว้า 2018-07-24 00:00:00 - 31.9 25.9 90.2 1008.4 11.8 0 0 0 0 0 1236.8 ทำงานปกติ
สมุทรปราการ
 บางเสาธง ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง 2018-07-23 23:00:00 0 30.9 26.5 - 1003 13.8 0 0 0 4.4 6 713 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 รพ.ป้อมพระจุล ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ 2018-07-23 23:00:00 0 39.7 30.4 70 - 5.9 0 0 0 0.2 0 58.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
สมุทรสงคราม
 อบต.ปลายโพงพาง ต. ปลายโพงพาง อ. อัมพวา 2018-07-23 23:00:00 0 27.4 26.5 91 1003 11.7 0 0 0 0.2 0 407.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
สมุทรสาคร
 อบต.บางกระเจ้า ต. บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร 2018-07-23 17:00:00 0 32.8 32.3 63 983 12.4 0 0 0 0.2 0 478.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
สระบุรี
 โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย ต. ทับกวาง อ. แก่งคอย 2018-07-23 23:00:00 0 32.3 27.9 86 1002 15 - - - - - - ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านวังยาง ต. ซับสนุ่น อ. มวกเหล็ก 2018-07-24 00:00:00 0 31.9 27.4 84 984 5.3 0 0 0 0 0 23.4 ทำงานปกติ
สระแก้ว
 อบต.โคคลาน ต. โคคลาน อ. ตาพระยา 2018-01-18 21:00:00 - 32.5 25.1 66.7 997.5 6 0 0 0 0 0 39.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รพสต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. อรัญประเทศ 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 27.4 89.4 - 13 0 0.2 0 0.6 0.6 399.8 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแยก ต. ท่าแยก อ. เมืองสระแก้ว 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 27.4 90.8 1003.5 12.5 0 0 0 3.6 3.2 695.2 ทำงานปกติ
 ทม.วังน้ำเย็น ต. วังน้ำเย็น อ. วังน้ำเย็น 2018-07-24 00:00:00 - 32.2 - - - 12.6 - - - - - - ทำงานปกติ
สิงห์บุรี
 โพธิ์ชัย ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี 2018-07-23 23:00:00 0 32.8 27.9 84 1003 8.3 0 0 0 0 0 1036.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
สุพรรณบุรี
 ทต.เจดีย์ ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง 2018-07-23 23:00:00 0 27.93 28.42 84.17 1001.82 11.73 0 0 0 0 0 2.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 นิคมกระเสียว ต. นิคมกระเสียว อ. ด่านช้าง 2018-07-23 23:00:00 0 32.8 28.4 69 991 4.9 0 0 0 0 0 661.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หนองผักนาก ต. หนองผักนาก อ. สามชุก 2018-05-04 14:00:00 52 36.3 38.7 49 1002 9.1 0 0 0 0 0 41.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สุราษฎร์ธานี
 อบต.ควนสุบรรณ ต. ลำพูน อ. บ้านนาสาร 2018-07-23 20:00:00 0 27.9 27.4 81 997 11.8 0 0 0 0 0 670.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ชัยบุรี ต. ชัยบุรี อ. ชัยบุรี 2018-07-23 23:00:00 9 25.5 26 96 1003 11.7 0 0 0 0 0 1156.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ปากฉลุย ต. ปากฉลุย อ. ท่าฉาง 2018-07-24 00:00:00 - 190.3 26.5 84.3 1004.2 12.8 0 0 0 0 0 723.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านเสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เคียนซา 2018-07-24 00:00:00 0 31.9 25.7 88.9 1005.1 12.6 - - 0 - 0 547.4 ทำงานปกติ
 อบต.พะแสง ต. พะแสง อ. บ้านตาขุน 2018-01-09 17:00:00 - 38.3 29.9 79.1 1004.5 11.2 0.2 0 0.2 5.2 2.4 44.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.คลองศก ต. คลองศก อ. พนม 2018-07-24 00:00:00 - 32.2 26.4 90.4 1004.7 12.5 0 0 0 9.8 0.2 1308.2 ทำงานปกติ
 อบต.คลองพา ต. คลองพา อ. ท่าชนะ 2018-07-23 23:00:00 0 26 25 98 1004 11.9 0 0 0 0.2 0 2232 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทม.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน 2018-07-23 23:00:00 0 28.4 27.4 80 1010 11.7 0 0 0 0.2 0 826 ระบบสื่อสารขัดข้อง
สุรินทร์
 บ้านจารย์ ต. บ้านชบ อ. สังขะ 2018-03-09 16:00:00 21 27.9 28.9 53 988 7.5 0 0 0 0 0 23 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 จอมพระ ต. บ้านผือ อ. จอมพระ 2018-07-23 23:00:00 0 30.4 25.5 98 987 11.2 0 0.2 0 0.2 0.2 445.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองที ต. ราม อ. เมืองสุรินทร์ 2018-07-24 00:00:00 0 27.4 26.5 89 986 0.6 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 นาหนองไผ่ ต. นาหนองไผ่ อ. ชุมพลบุรี 2018-03-03 23:00:00 0 29.9 27 93 989 14.9 0 0 0 0 0 0.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ปราสาท ต. กังแอน อ. ปราสาท 2018-02-07 12:00:00 19 27 27 44 991 1.2 0 0 0 0 0 31.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ธาตุ ต. ธาตุ อ. รัตนบุรี 2018-03-15 13:00:00 54 35.3 37.7 48 992 8.4 0 0 0.2 29 0.4 33.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สุโขทัย
 ทต.ลานหอย ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 29 67.9 996 12.8 0 0 0 0 0 6.4 ทำงานปกติ
 ทต.กงไกรลาศ ต. บ้านกร่าง อ. กงไกรลาศ 2018-07-24 00:00:00 0 27 26.5 93 997 11.8 0 0 0 3.2 0.6 319.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโตนด ต. โตนด อ. คีรีมาศ 2018-07-24 00:00:00 - 38.3 31.2 61.3 999.6 11.9 0 0 0 2 0.8 594.8 ทำงานปกติ
 อบต.ปากแคว ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย 2018-07-24 00:00:00 - 36.4 29.7 68.5 1000.2 13 0 0 0 0 0 161.2 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีนคร ต. ศรีนคร อ. ศรีนคร 2018-07-24 00:00:00 - 36.1 29.4 76 998.5 12.2 0 0 0 5.8 1.2 416.4 ทำงานปกติ
 สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย 2018-07-24 00:00:00 - 35.4 29.9 76 997 12.4 0 0 0 7.4 2.8 393.2 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสำโรง ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 32 62.1 1000.5 11.8 0 0 0 0 0 258.2 ทำงานปกติ
 โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 29.4 73.8 - 13 0 0 0 6.6 2.6 410.8 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งเสลี่ยม ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม 2018-07-24 00:00:00 - 36.4 29 74.3 994.6 12.8 0 0 0 0 0 217.6 ทำงานปกติ
หนองคาย
 หนองแอก ต. บ้านโพธิ์ อ. โพนพิสัย 2018-03-22 15:00:00 45 31.9 31.9 43 - 5.9 0 0 0 0 0 37.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หนองนาง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ 2017-12-07 00:00:00 0 21.6 20.1 - 988 11.8 0 0 0 0 0 862.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โพนพิสัย ต. จุมพล อ. โพนพิสัย 2018-07-09 02:50:00 0 27.9 26 - 981 2.3 0.2 0 0.2 7.8 4 502.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ต. ในเมือง อ. เมืองหนองคาย 2018-07-23 23:00:00 0 32.3 28.9 74 983 0.6 0 0 0.2 1.4 1.2 186.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สังคม ต. สังคม อ. สังคม 2018-07-23 23:00:00 0 31.4 - 79 982 6.1 0 0 0 0 0 37.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
หนองบัวลำภู
 บ้านนาคำไฮ ต. นาคำไฮ อ. เมืองหนองบัวลำภู 2017-12-13 23:00:00 0 26.5 24 88 977 1.9 0 0 0 0 0 432 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นากอก ต. นากอก อ. ศรีบุญเรือง 2018-07-24 00:00:00 1 27.9 27.9 80 979 11.6 0 0 0 0 0 507.4 ทำงานปกติ
 โนนภูทอง ต. วังทอง อ. นาวัง 2018-07-23 23:00:00 0 26.5 26 85 966 14.3 0 0 0 0 0 140.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ปางกู่ ต. ปางกู่ อ. โนนสัง 2018-07-24 00:00:00 0 26.5 27 88 974 11.7 0 0 0 0 0 35.4 ทำงานปกติ
อำนาจเจริญ
 ม.ราม อำนาจเจริญ ต. แมด อ. ลืออำนาจ 2018-03-08 14:00:00 41 36.8 36.8 54 - 0.6 0 0 0 0 0 63.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านนายม ต. นาหมอม้า อ. เมืองอำนาจเจริญ 2018-07-23 23:00:00 0 24.5 27.9 81 983 12.7 0 0 0 2 0 559.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
อุดรธานี
 บ้านเชียง ต. บ้านเชียง อ. หนองหาน 2018-07-24 00:00:00 0 32.3 28.9 80 981 3.5 0 0 0 0 0 180 ทำงานปกติ
 บ้านดุงเหนือ ต. บ้านเหล่า อ. เพ็ญ 2018-03-19 12:00:00 58 35.8 40.7 37 - 13.6 0 0 0 0 0 3.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านดงเมือง ต. กุมภวาปี อ. กุมภวาปี 2018-05-27 21:00:00 0 30.9 26.5 99 986 3.2 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านผือ ต. บ้านผือ อ. บ้านผือ 2018-07-24 00:00:00 0 27.9 27 85 980 0.8 0 0 0 0.4 0.2 360.6 ทำงานปกติ
 กลางเมืองอุดร ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี 2018-07-24 00:00:00 0 40.7 28.9 71 980 13.5 0 0 0 0 0 31.4 ทำงานปกติ
 ทต.บะยาว ต. บะยาว อ. วังสามหมอ 2018-07-24 00:00:00 0 26 25.5 97 971 11.6 0 0 0 2.4 0.4 568.4 ทำงานปกติ
อุตรดิตถ์
 อบต.ห้วยมุ่น ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด 2018-07-24 00:00:00 - 32.2 25.6 90.3 962.9 13 0 1 0.6 3.2 5.6 691.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโคก ต. บ้านโคก อ. บ้านโคก 2018-07-24 00:00:00 - 31.9 26.1 88 958.7 13.1 0 2.2 0 1.2 8.6 593.2 ทำงานปกติ
 ทต.คุ้งตะเภา ต. คุ้งตะเภา อ. เมืองอุตรดิตถ์ 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 28.2 90.6 999.3 12.7 0 0 0 14.4 6.4 575.4 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีพนมมาศ ต. ศรีพนมมาศ อ. ลับแล 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 27.7 91.5 996.7 12.1 0 0.4 0.2 16 0.6 579 ทำงานปกติ
 ทต.น้ำปาด ต. แสนตอ อ. น้ำปาด 2018-07-24 00:00:00 - 32.2 26.7 91.6 989.4 12.9 0 0 0 0.6 0.4 396.6 ทำงานปกติ
 อบต.ในเมือง ต. ในเมือง อ. พิชัย 2018-07-24 00:00:00 - 35.8 29.7 75 - 13.1 0 0 0 5.6 1.6 388.4 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแฝก ต. ท่าแฝก อ. ท่าปลา 2018-07-23 22:20:00 - 32.5 26.1 91.2 984.2 12.8 0.2 2 0.4 10.4 15 759.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ทองแสนขัน ต. ป่าคาย อ. ทองแสนขัน 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 28.1 87.7 996.2 12.9 0 0 0 14.2 0.6 705 ทำงานปกติ
 ทต.ตรอน ต. วังแดง อ. ตรอน 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 27.7 90.1 998.9 12.9 0 0 0 12.2 33.2 515.4 ทำงานปกติ
อุทัยธานี
 ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 27.3 78.6 - 11.9 0 0 0 0 0 448.6 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยคต ต. ห้วยคต อ. ห้วยคต 2018-05-21 07:00:00 - 32.9 29 92.6 996.2 11.5 0 0 0 0.8 0 128.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ลานสัก ต. ลานสัก อ. ลานสัก 2018-07-23 15:00:00 - 37 33.4 65.4 990.1 11.4 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.หนองฉาง ต. หนองฉาง อ. หนองฉาง 2018-07-24 00:00:00 - 35.1 28.7 75.2 1001.2 12.9 0 0 0 0 0 352.6 ทำงานปกติ
 ทต.หนองขาหย่าง ต. หนองขาหย่าง อ. หนองขาหย่าง 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 28.8 77.6 1002.9 13 0 0 0 0 0 469.4 อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสถานี
 อบต.สะแกกรัง ต. สะแกกรัง อ. เมืองอุทัยธานี 2017-11-29 21:00:00 - 32.2 27.3 77.1 1011.1 7.9 0 0 0 0 0 589.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ 2018-07-24 00:00:00 - 36.4 29.9 66.4 - 12.9 0 0 0 0 0 409.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทัพทัน ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน 2018-07-24 00:00:00 - 36.4 29.1 74.1 1001.2 13.1 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
อุบลราชธานี
 บ้านหัวเรือ ต. หนองเหล่า อ. ม่วงสามสิบ 2018-02-22 15:00:00 98 36.3 38.2 40 987 7 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านนาแคน ต. บ้านแมด อ. บุณฑริก 2018-02-26 15:00:00 44 34.8 37.7 37 986 8 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม 2018-03-11 12:00:00 83 36.8 35.3 39 990 3.4 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นาโพธิ์กลาง ต. นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม 2018-07-24 00:00:00 0 25 26 93 986 11.6 0 0 0 0.2 0.2 317.4 ทำงานปกติ
 นาสวง ต. นาส่วง อ. เดชอุดม 2018-03-10 10:00:00 57 24 28.9 48 996 4.4 0 0 0 0 0 0.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หนองผือ ต. หนองผือ อ. เขมราฐ 2018-03-11 16:00:00 35 33.8 33.8 42 987 15 0 0 0 0 0 74.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 นาตาล ต. พะลาน อ. นาตาล 2018-07-23 23:00:00 0 31.4 27.4 91 981 5.9 0 0 0 0.8 0.4 623.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 น้ำยืน ต. สีวิเชียร อ. น้ำยืน 2018-07-23 23:00:00 0 29.4 25 95 984 3.7 0 0 0 0 0 75.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ระเว ต. ระเว อ. พิบูลมังสาหาร 2018-03-13 11:00:00 52 32.8 32.8 50 996 1.6 0 0 0 0 0 17.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ตระการพืชผล ต. กระเดียน อ. ตระการพืชผล 2018-07-23 23:00:00 0 29.9 26 94 987 15.4 0 0.2 0 0.4 0.4 228 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทุ่งศรีอุดม ต. โคกชำแระ อ. ทุ่งศรีอุดม 2018-03-17 18:00:00 0 42.1 31.9 52 987 8.7 0 0 0 0 0 0.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
อ่างทอง
 อบต.บ้านพราน ต. บ้านพราน อ. แสวงหา 2018-07-23 23:00:00 0 27.9 28.4 82 1003 11.4 0 0 0 0.2 0 60.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
เชียงราย
 อบต.เทอดไทย ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง 2018-07-23 23:20:00 0 40.7 23.5 100 946 11.7 0.2 0 0.2 1.6 2.2 725.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.เวียง ต. เวียง อ. เชียงของ 2018-01-25 08:00:00 2 13.2 14.2 - 1196 11.7 0 0 0 0.4 0 0.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.โยนก ต. โยนก อ. เชียงแสน 2018-07-24 00:00:00 0 32.8 23.5 - 958 11.9 0 0 0 17.6 3.2 866.8 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงพางคำ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย 2018-07-24 00:00:00 0 25.5 25 98 957 11.8 0 1.4 0 3.6 7.6 787.8 ทำงานปกติ
 ทต.ดงมะดะ ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว 2018-07-24 00:00:00 0 23.5 23.5 99 951 11.8 0.2 0 0.8 0 1 820.8 ทำงานปกติ
 ทต.แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน 2018-07-23 23:10:00 2 22.5 23.5 - 950 11.7 0.4 0.8 0.4 0 58 776.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย 2018-07-23 23:40:00 0 24.5 26 - 953 11.8 0.2 0.2 0.4 0 10.8 774.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ป่าแดด ต. ป่าแดด อ. ป่าแดด 2018-07-23 23:00:00 0 27 26 94 963 11.8 0 0.2 0 0.2 1.2 639.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สุสานคริสเตียน ต. เมืองพาน อ. พาน 2018-07-23 23:00:00 0 25.5 24.5 99 955 11.8 0 0.6 0.4 0 1 770.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.พญาเม็งราย ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย 2018-07-24 00:00:00 0 24 23.5 - 962 11.8 0 0 0 0.2 0.2 24 ทำงานปกติ
 อบต.รอบเวียง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย 2018-07-24 00:00:00 0 25 25.5 99 962 11.8 0 0 0 0 0 107.4 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงเทิง ต. เวียง อ. เทิง 2018-07-24 00:10:00 0 25.5 31.4 43 961 11.7 0.2 0 0.2 0 35.8 351.6 ทำงานปกติ
 ทต.สิริเวียงชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย 2018-07-23 23:00:00 0 - 25.5 99 958 11.8 0 0.2 0.2 9.4 1.4 458 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.หล่ายงาว ต. หล่ายงาว อ. เวียงแก่น 2018-07-24 00:10:00 4 24 25.5 91 959 11.6 0.2 0 0.2 0.2 0.2 232.8 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงป่าเป้า ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า 2018-07-23 23:00:00 0 24.5 24 100 945 11.7 0 0.4 0.8 0.8 1.2 309.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ยางฮอม ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล 2018-07-23 23:50:00 0 23 23.5 - 958 11.8 1 30.8 4 0 40.6 574.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
เชียงใหม่
 ทต.จอมแจ้ง ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง 2018-03-07 19:00:00 0 30.9 27.4 43 964 11.9 0 0 0 0 0 0.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.สันติสุข ต. สันติสุข อ. ดอยหล่อ 2018-07-23 23:00:00 0 27.4 27 77 966 11.9 0 0 0 0 0 246.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.แม่นะ ต. แม่นะ อ. เชียงดาว 2018-07-24 00:00:00 0 - 25.5 100 963 11.8 0 0 0 0 0 12 ทำงานปกติ
 อบต.ช่างเคิ่ง ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม 2018-07-23 23:40:00 0 23.5 24.5 100 951 11.8 0.2 2 1.6 11.2 5.6 385.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ไชยปราการ ต. ปงตำ อ. ไชยปราการ 2018-07-24 00:00:00 16 29.4 26 97 946 11.8 0.2 0.6 1 0.4 3 583.2 ทำงานปกติ
 อบต.ดอยเต่า ต. ดอยเต่า อ. ดอยเต่า 2018-07-23 23:00:00 0 26 26.5 79 973 11.7 0 0 0 0 0 70.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ดอยสะเก็ด ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด 2018-07-23 23:00:00 0 27 26 96 968 11.8 0 0 0 0.2 0.4 103.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.เวียง ต. เวียง อ. ฝาง 2018-07-24 00:00:00 0 23.5 23.5 - 949 11.9 0 0 0 0.2 0.4 32.8 ทำงานปกติ
 อบต.หางดง ต. หางดง อ. ฮอด 2018-05-16 06:00:00 0 23 24 91 973 11.7 0 0 0 0 0 144 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.สบแม่ข่า ต. สบแม่ข่า อ. หางดง 2018-07-23 23:00:00 0 26.5 27 95 969 11.7 0 0 0 7 11 624.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.บ้านกาด ต. บ้านกาด อ. แม่วาง 2018-07-24 00:20:00 0 26 25 93 970 11.9 0.2 0 0.2 0.4 0.2 444 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง 2018-07-23 23:20:00 0 26.5 26 96 968 11.7 0.2 0 0.4 2.8 0.4 364.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต. ช่อแล อ. แม่แตง 2018-07-23 23:00:00 0 26 25.5 100 961 11.8 0 0.8 0 9.2 0.8 605.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 รพสต.บ้านหนองไคร้ ต. หนองตอง อ. หางดง 2018-07-23 23:00:00 0 27 27 81 969 11.7 0 0 0 1.8 0.2 494.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.อมก๋อย ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย 2017-12-14 11:00:00 64 37.7 32.3 41 915 13.3 0 0 0 0 0 924.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.บ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. พร้าว 2018-07-24 00:00:00 0 24 25 98 957 11.7 0 7.8 0.2 11.8 8.2 172 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านปง ต. บ้านปง อ. หางดง 2018-07-23 23:00:00 0 26 25.5 98 971 11.8 0 0 0 0 0 105.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.สันกำแพง ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง 2018-07-23 23:10:00 0 27 27 89 967 11.8 0.2 0 0.2 3 2.6 297.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.สันนาเม็ง ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย 2018-07-23 23:40:00 0 26 26 98 967 11.8 0.2 0 0.6 12.2 0.8 501.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ 2018-07-23 23:50:00 0 - 26 - 967 11.7 0.2 0 0.2 7.6 10 327.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ท่าตอน ต. ท่าตอน อ. แม่อาย 2018-07-24 00:00:00 0 24 23.5 - 950 11.7 0 0.6 0.2 3.6 10 121.8 ทำงานปกติ
 อบต.เปียงหลวง ต. เปียงหลวง อ. เวียงแหง 2018-03-19 10:00:00 54 37.2 30.9 46 923 13.2 0 0 0 0 0 27.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
เพชรบุรี
 บ้านจะโปร่ง ต. หนองหญ้าปล้อง อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-05-02 20:00:00 228 32.3 36.8 54 994 5 0 0 0 5.6 0 185.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านลาด ต. บ้านลาด อ. บ้านลาด 2018-01-19 10:00:00 52 29.4 38.7 62 1003 7.5 0 0 0 0 0 7.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านปากคลอง ต. บ้านกุ่ม อ. เมืองเพชรบุรี 2018-07-23 23:00:00 0 33.3 28.9 - 1005 5.1 0 0 0 0 0 140.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านโป่งเกตุ ต. เขากระปุก อ. ท่ายาง 2018-05-03 16:00:00 0 36.3 26 99 994 2.4 0 0 0 0 0 2.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 แยกชะอำ ต. ชะอำ อ. ชะอำ 2018-07-24 00:00:00 0 35.3 29.9 73 - 13.4 0 0 0 0.4 0 347.4 ทำงานปกติ
 อบต.กลัดหลวง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง 2018-07-23 23:00:00 0 27.4 27 93 1003 11.7 0 0 0 0 0 404.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แก่งกระจาน ต. สองพี่น้อง อ. แก่งกระจาน 2018-01-13 14:00:00 13 31.9 27.9 47 982 0.1 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เขื่อนเพชร ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง 2018-07-23 18:00:00 0 31.4 27.9 83 1000 4.1 0 0 0 0 0 398.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ร่องชะอม ต. ดอนยาง อ. เมืองเพชรบุรี 2018-06-18 11:00:00 53 33.8 33.3 64 993 2.5 0 0 0 0 0 5.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ไร่ใหม่พัฒนา ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ. ชะอำ 2018-07-23 23:00:00 0 29.4 27 86 993 5.2 0 0 0 0 0 215.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่าตะคร้อ ต. ท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง 2018-07-24 00:00:00 0 30.4 27.4 79 999 11.3 0 0 0 0 0 301.8 ทำงานปกติ
เพชรบูรณ์
 อบต.บึงสามพัน ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 29 74.8 997.6 12.7 0 0 0 0 0 484.2 ทำงานปกติ
 อบต.ชนแดน ต. ชนแดน อ. ชนแดน 2018-07-24 00:00:00 - 31.6 26.6 88.4 991.6 13 0 0 0 2.4 0 752.4 ทำงานปกติ
 อบจ.เพชรบูรณ์ ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ 2018-07-24 00:00:00 - 34.8 27.5 84.4 990.6 13.4 0 0 0 10 4.4 490.8 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งสมอ ต. ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ 2018-07-23 23:00:00 0 23.5 23 94 922 11.7 0 0 0 12.8 0.8 826.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หล่มเก่า ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 27.5 88.8 987.5 12.6 0 0.2 0 0.8 0.6 519.4 ทำงานปกติ
 ทต.ตาลเดี่ยว ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก 2018-07-10 21:00:00 - - 28.9 73.3 988.9 12.8 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 26.6 96.1 995.3 12.8 0 0 0 0 0 59.2 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว 2018-07-24 00:00:00 - 30.6 24.3 84.2 913.8 12.8 0 0 0 0 0 725 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีเทพ ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 27.5 89.3 998.9 12.9 0 0 0.2 4.2 1.8 206.8 ทำงานปกติ
 อบต.ตาดกลอย ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า 2018-07-24 00:00:00 - 33.8 27.3 87.8 981.3 9 0 0.2 0.6 0 0.8 300.6 ทำงานปกติ
 ทม.วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 - - - 12.6 0 0 0 0.2 0.2 665.6 ทำงานปกติ
 ลานกีฬา อบต.วังโป่ง ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง 2018-07-24 00:00:00 - 33.5 27.4 89 993.3 12.9 0 0 0 0.8 0 465.6 ทำงานปกติ
เลย
 บ้านเพีย ต. ท่าสะอาด อ. นาด้วง 2018-07-23 23:00:00 0 31.9 27.4 79 969 4.3 0 0 0 0.2 0 457.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านทรายขาว ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง 2017-09-08 09:00:00 39 29.4 30.4 83 978 0.6 0 0 0 0 0 963.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เหล่ากอหก ต. เหล่ากอหก อ. นาแห้ว 2018-07-23 23:20:00 1 24 23.5 - 923 11.7 0.2 0.8 0.2 22.4 2.4 674.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 นาซ่าว ต. นาซ่าว อ. เชียงคาน 2018-07-23 23:00:00 0 31.9 27.4 83 980 12.2 0 0 0 0 0 395.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ภูกระดึง ต. ศรีฐาน อ. ภูกระดึง 2018-07-23 23:00:00 0 31.4 27.9 73 975 7.7 0 0 0 0.4 0.4 69 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 โป่งชี ต. โป่ง อ. ด่านซ้าย 2018-07-23 23:00:00 13 27 25.5 94 932 3.5 0 0 0 0 0.6 559.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ตลาดภูเรือ ต. หนองบัว อ. ภูเรือ 2018-07-23 23:00:00 0 27.4 24.5 100 933 3.5 0 0 0 0.4 0.2 103.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
แพร่
 ทต.ช่อแฮ ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ 2018-07-24 00:00:00 - 32.9 27.1 90.9 984.5 12.9 0 0 0 0 0 24.2 ทำงานปกติ
 ทต.เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย 2018-07-23 23:00:00 0 27 26.5 94 983 11.8 0 0.2 0 6.6 10.2 445.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.หนองม่วงไข่ ต. หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ 2018-07-24 00:00:00 - 32.9 26.5 91.8 987.2 13.2 0 0 0 32.8 28 618 ทำงานปกติ
 อบต.ร้องกวาง ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง 2018-07-24 00:00:00 - 33.2 25.9 90.4 - 13.1 0 0 0.2 11.4 18.8 677.8 ทำงานปกติ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น 2018-07-24 00:00:00 - 34.1 28.1 87.7 988.5 12.1 0 0 0 8.4 5.8 401.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกลาง ต. บ้านกลาง อ. สอง 2018-07-24 00:00:00 - 32.5 26.2 89.9 984.6 12.9 0 0 0 1.6 12 594.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งแล้ง ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง 2018-07-23 23:00:00 - 35.1 29.6 84.3 - 12.9 0 0 0 23.8 0 598.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.วังชิ้น ต. วังชิ้น อ. วังชิ้น 2018-07-23 23:00:00 0 27.4 27 98 989 11.8 0 0 0 26 0 635.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ป่าแมต ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ 2018-07-24 00:00:00 - 34.5 27.9 90.9 988.4 11.7 0 0 0 11.7 18 462 ทำงานปกติ
แม่ฮ่องสอน
 อบต.ปางหมู ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 2017-12-21 03:00:00 0 8.8 9.8 - 987 11.6 0 0 0 0 0.2 988.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ขุนยวม ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม 2018-07-21 18:00:00 0 27.4 26.5 85 936 12.4 0 0 0 0 0 153.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.แม่คง ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง 2018-07-23 23:50:00 2 24 25.5 - 979 11.7 0.2 0 0.8 27.6 9.6 736.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านสันติชล ต. เวียงใต้ อ. ปาย 2018-07-23 23:00:00 1 23 23.5 - 914 11.8 0 0.2 0 0 0.2 77 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ปางมะผ้า ต. ปางมะผ้า อ. ปางมะผ้า 2018-07-24 00:00:00 0 23.5 23.5 - 920 11.7 0.2 1.2 0.8 5.2 4.2 504.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่สวด ต. แม่สวด อ. สบเมย 2018-07-23 23:00:00 1 24.5 25.5 - 984 11.4 0 0 0 10 4.6 305.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง