ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสมรายปี
(มม.)
สถานะ
กระบี่
 อบต.สินปุน ต. สินปุน อ. เขาพนม 2019-03-25 16:00:00 - 37.4 29.6 80.2 1003.7 11.2 0 0 0 14.4 0 102.4 ทำงานปกติ
 อบต.คลองขนาน ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง 2019-03-25 16:00:00 - 37.4 29.9 83 1005.7 13.5 0 0 0 1.8 0.4 74.8 ทำงานปกติ
 อบต.คลองหิน ต. คลองหิน อ. อ่าวลึก 2019-03-25 16:00:00 17 31.4 30.4 82 996 14.7 0 0.2 0 3.8 4.4 110 ทำงานปกติ
กรุงเทพมหานคร
 ร.ร.นวมิทรราชูทิศ เบญจมราชาลัย ต. สามวาตะวันตก อ. คลองสามวา 2019-03-25 16:00:00 - 39 30.1 71.5 1009.1 13.1 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) ต. ถนนพญาไท อ. ราชเทวี 2019-03-15 12:50:00 148.5 - 32.9 46.6 - 12.9 0 0 0 0 0 1.9 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
กาญจนบุรี
 อบต.บ่อพลอย ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย 2019-03-25 16:00:00 - 40.9 30.7 68.8 999.9 13.3 0 0 0 0 26.8 41.8 ทำงานปกติ
 อบต.หินดาด ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ 2019-03-25 16:00:00 - 30 33.1 52 997.8 12.9 0 0 0 0 0 10 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหญ้า ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 43.2 32.2 61.1 1004.4 13.9 0 0.4 0.4 0 1.8 13.8 ทำงานปกติ
 อบต.ไล่โว่ ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 36.2 31 983.3 13.1 0 0 0 0 0 46.6 ทำงานปกติ
 อบต.นาสวน ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์ 2018-09-04 12:00:00 101 33.3 38.2 52 976 6.8 0 0 0 1.6 0 223.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ดอนชะเอม ต. ดอนชะเอม อ. ท่ามะกา 2019-03-25 15:00:00 - 39.6 30.8 71.6 1008.6 13.2 0 0 0 0 0 16.6 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีมงคล ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค 2019-03-25 16:00:00 198 34.3 34.8 53 996 12.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ปังเผล ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 48 37.9 26.8 985.9 13.1 0 0 0 0 0 59.6 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะสำโรง ต. เกาะสำโรง อ. เมืองกาญจนบุรี 2019-03-25 16:00:00 221 36.8 34.8 56 1002 14.5 0 0 0 0 0 17.6 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งกระบ่ำ ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ 2019-03-25 16:00:00 - 38.3 29 76.4 999.7 13.4 0 0 0 0 15.2 24.8 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าเสา ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค 2019-03-25 16:00:00 12 35.8 35.8 56 993 13.1 0 0 0 0.2 1.2 32 ทำงานปกติ
 ทต.เขาโจด ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ 2019-03-06 07:00:00 - 24.1 18 72.2 985.4 12.3 0 0 0 0 0 1 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองลู ต. หนองลู อ. สังขละบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 53.5 40.9 25 985.4 13 0 0 0 0 0 63 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าขนุน ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ 2019-03-25 16:00:00 - 42.5 33.1 48.2 993.2 13.3 0 0 0 0 0 7.4 ทำงานปกติ
 โรงเรียนบ้านไทรทอง ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย 2019-03-25 16:00:00 - 44.8 33.2 55.5 996.6 13.2 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
กาฬสินธุ์
 อบต.เนินยาง ต. เนินยาง อ. คำม่วง 2019-03-25 16:00:00 - 49 36.4 48.5 989.3 13.1 0 0 0 0 0 48.2 ทำงานปกติ
 อบต.โคกเครือ ต. โคกเครือ อ. หนองกุงศรี 2019-03-25 16:00:00 - 53.2 39.3 41.8 - 13.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลเหนือ ต. เหนือ อ. เมืองกาฬสินธุ์ 2019-03-25 16:00:00 4 37.7 35.3 45 988 11.2 0 0 0 0 0 9 ทำงานปกติ
 อบต.นาคู ต. นาคู อ. นาคู 2019-03-25 16:00:00 - 50.6 37.2 41.7 985.8 13.1 0 0 0 0 0 35 ทำงานปกติ
กำแพงเพชร
 อบต.คลองขลุง ต. คลองขลุง อ. คลองขลุง 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 37 51.5 999.2 13.4 0 0 0 0 0 78.4 ทำงานปกติ
 ทต.คลองลานพัฒนา ต. คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน 2019-03-25 16:00:00 - 49.6 36.6 49.7 991.8 13.2 0 0 0 0 0 32.8 ทำงานปกติ
 ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 50.9 39.1 43.3 1000.4 13.5 0 0 0 0 0 28 ทำงานปกติ
 อบจ.กำแพงเพชร ต. อ่างทอง อ. เมืองกำแพงเพชร 2019-03-25 16:00:00 - 47.4 - - 998.4 13.1 0 0 0 0 0 85.2 ทำงานปกติ
 อบต.ลานกระบือ ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ 2019-03-22 09:00:00 - 41.6 31.5 51.3 - 12.4 0 0 0 0 0 11 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.หนองไม้กอง ต. หนองไม้กอง อ. ไทรงาม 2018-10-11 09:00:00 - 39.6 - - - 11.6 0 0 0 0 0 20.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.พรานกระต่าย ต. พรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 37.3 49.3 998.2 13.3 0 0 0 0 0 50.4 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. ปางศิลาทอง 2019-03-25 16:00:00 - 50.3 - 31.6 997.8 13.1 0 0 0 0 0 76.6 ทำงานปกติ
 อบต.สลกบาตร ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี 2019-03-25 15:00:00 - 51.6 39.3 44.2 1003.1 13.2 0 0 0 0 0 70.2 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งทราย ต. ทุ่งทราย อ. ทรายทองวัฒนา 2019-03-25 16:00:00 - 49 37 52.7 1000.7 13.3 0 0 0 0 0 47.6 ทำงานปกติ
ขอนแก่น
 อบต.บ้านไผ่ ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ 2019-03-25 16:00:00 43 43.1 44.1 36 988 15 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
 ทม.บ้านทุ่ม ต. บ้านทุ่ม อ. เมืองขอนแก่น 2019-03-25 16:00:00 - 45.8 35.9 45.6 988.8 8.3 0 0 0 0.2 0 26 ทำงานปกติ
 อบต.พังทุย ต. พังทุย อ. น้ำพอง 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 37 42.2 988.1 13.2 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นาหนองทุ่ม ต. นาหนองทุ่ม อ. ชุมแพ 2019-03-25 16:00:00 - 46.1 34.4 51 979.6 13.2 0 0 0 0 0 27.8 ทำงานปกติ
 อบต.โนนข่า ต. โนนข่า อ. พล 2019-03-25 16:00:00 - 48 36.2 46.3 988.1 13.1 0 0 0 0 0 28.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองกุงธนสาร ต. หนองกุงธนสาร อ. ภูเวียง 2019-03-25 16:00:00 - 47 - - - 13.1 0 0 0 2 0 29 ทำงานปกติ
จันทบุรี
 ทต.พลิ้ว ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ 2019-03-25 16:10:00 - 33.5 27.1 86.8 1011 12.6 0.2 1.2 0.2 3.2 40 108.6 ทำงานปกติ
 ทต.ทับช้าง ต. ทับช้าง อ. สอยดาว 2019-03-25 16:00:00 1 26.5 25 89 992 12.2 0 0 0 36 0.4 51.2 ทำงานปกติ
 อบต.เทพนิมิต ต. เทพนิมิต อ. โป่งน้ำร้อน 2019-03-25 16:00:00 - 34.1 26.3 86.9 998.9 12.6 0 1.2 0 52 1.2 63.2 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนซ่อง ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว 2019-03-25 16:10:00 - 32.5 25.1 91.5 - 12.9 0.6 3.2 0.6 49.8 27.2 101.2 ทำงานปกติ
 อบต.นายายอาม ต. นายายอาม อ. นายายอาม 2019-03-25 16:10:00 - 32.9 25.5 91 1010.9 12.7 0.4 0.6 0.4 8.2 33.8 49 ทำงานปกติ
 ทต.โป่งน้ำร้อน ต. โป่งน้ำร้อน อ. โป่งน้ำร้อน 2019-03-25 16:00:00 0 24 24.5 - 983 11.8 0 29.8 15 7.8 44.8 53.6 ทำงานปกติ
 ทต.ปัถวี ต. ปัถวี อ. มะขาม 2019-03-25 16:10:00 - 32.9 25.7 92.9 1009.4 12.1 0.4 21.6 0.4 18.4 36.4 87.8 ทำงานปกติ
 ทต.ตะเคียนทอง ต. ตะเคียนทอง อ. เขาคิชฌกูฏ 2019-03-25 16:10:00 - 32.9 25.1 90.6 1007.6 12.4 4.2 21.6 4.2 40.6 56.2 137 ทำงานปกติ
ฉะเชิงเทรา
 อบต.บางขวัญ ต. บางขวัญ อ. เมืองฉะเชิงเทรา 2019-03-25 16:00:00 - 33.8 28.5 86.5 1010.1 14.2 0 0 0 0 11 13.4 ทำงานปกติ
 อบต.ดอนฉิมพลี ต. ดอนฉิมพลี อ. บางน้ำเปรี้ยว 2019-03-25 16:00:00 - 37 29.9 74.9 - 13.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ท่ากระดาน ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต 2019-03-25 16:00:00 - 40.9 31 73.1 1006.2 13.2 0 0 0 0 0 65.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองแหน ต. หนองแหน อ. พนมสารคาม 2019-03-25 16:00:00 - 40.6 30.6 75.5 1008.8 13.3 0 0 0 0 4.4 15 ทำงานปกติ
 อบต.คลองตะเกรา ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ 2019-03-25 16:00:00 - 40 29.8 76 1002.8 13.3 0 0 0 0 0 41.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. บางปะกง 2019-03-25 16:00:00 - 39 30 76.1 1009.9 13.1 0 0 0 0 1 22.2 ทำงานปกติ
ชลบุรี
 อบต.บ่อทอง ต. บ่อทอง อ. บ่อทอง 2019-03-25 16:00:00 - 39 29.9 78.5 1001 12.6 0 0 0 0 9.8 127 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบอนแดง ต. หนองบอนแดง อ. บ้านบึง 2019-03-25 16:00:00 - 36.7 29.7 77.4 1006.8 13.1 0 0.2 0 0.6 0.4 51.4 ทำงานปกติ
 อบต.พลูตาหลวง ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ 2019-03-25 16:00:00 - 36.4 28.9 80.4 1005.7 13 0 0.2 0 1.2 7.6 41.6 ทำงานปกติ
 รพสต.บ่อวิน ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา 2019-03-25 16:00:00 - 37 28.7 83 995 12.8 0 0 0 11.2 0.2 126 ทำงานปกติ
ชัยนาท
 ทต.บ้านกล้วย ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท 2019-03-25 16:00:00 - 42.5 31.3 65.1 1006.9 12.9 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.หันคา ต. หันคา อ. หันคา 2019-03-25 16:00:00 - 40 30.3 74.4 1006.8 13.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.สรรพยา ต. สรรพยา อ. สรรพยา 2019-03-15 15:00:00 - 52.5 39.8 40.3 1008.9 13 0 0 0 0 0 5.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.คุ้งสำเภา ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ 2019-03-25 16:00:00 - 43.2 32.5 66.5 1006.4 12.9 0 0 0 0 0 26.4 ทำงานปกติ
 ทต.แพรกศรีราชา ต. แพรกศรีราชา อ. สรรคบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 41.6 31.1 70.3 1008.3 12.8 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.วัดสิงห์ ต. วัดสิงห์ อ. วัดสิงห์ 2019-03-25 16:00:00 - 43.5 31.7 70.1 - 13 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
ชัยภูมิ
 อบต.บ้านเจียง ต. บ้านเจียง อ. ภักดีชุมพล 2019-03-25 16:00:00 - 43.8 33.7 56.4 - 13.3 0 0.2 0 2 1 26.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ 2019-03-25 16:00:00 - 47.4 35.5 50.1 986.1 13.2 0 0 0 0 0 18.6 ทำงานปกติ
 อบต.เจาทอง ต. เจาทอง อ. ภักดีชุมพล 2019-03-25 16:00:00 - 44.1 32.7 55.7 977.1 13.4 0 0 0 3.2 0.2 21.8 ทำงานปกติ
 อบต.ช่องสามหมอ ต. ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 - - - 13.1 0 0 0 0.4 0 40 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโพนงาม ต. หนองโพนงาม อ. เกษตรสมบูรณ์ 2019-03-25 16:00:00 - 43.8 - - - 13.4 0 0 0 1 0 41.4 ทำงานปกติ
 อบต.โนนกอก ต. โนนกอก อ. เกษตรสมบูรณ์ 2019-03-25 16:00:00 - 42.9 33.1 53.8 980 12.9 0 0 0 1.4 0.2 26.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านเต่า ต. บ้านเต่า อ. บ้านแท่น 2019-03-25 16:00:00 - 47 36.3 43.7 - 13.2 0 0 0 0 0 23.8 ทำงานปกติ
 อบต.โคกเริงรมย์ ต. โคกเริงรมย์ อ. บำเหน็จณรงค์ 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 32.3 55.5 983.8 13 0 0 0 0 0 6.4 ทำงานปกติ
ชุมพร
 อบต.เขาไชยราช ต. เขาไชยราช อ. ปะทิว 2019-03-25 16:10:00 - 34.5 27.1 88.9 1001.4 13.1 0.2 2 0.2 0 27.6 185.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. ท่าแซะ 2019-03-25 16:00:00 - 41.9 31.3 75.3 1007.5 13.7 0 0 0 0 1.2 196.2 ทำงานปกติ
 อบต.หงษ์เจริญ ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ 2019-03-25 16:00:00 - 41.6 30.2 77.4 1006.5 14.9 0 0.2 0.4 0 2.2 150.6 ทำงานปกติ
 อบต.เขาค่าย ต. เขาค่าย อ. สวี 2019-03-25 16:00:00 - 42.5 34.3 60 1000.4 14.2 0 0 0 13.4 0 192 ทำงานปกติ
 อบต.พระรักษ์ ต. พระรักษ์ อ. พะโต๊ะ 2019-03-25 16:00:00 - 42.9 32.1 68.1 1006.3 13.7 0 0 0 11.6 0 233.6 ทำงานปกติ
 ทต.ปากตะโก ต. ปากตะโก อ. ทุ่งตะโก 2019-03-25 16:00:00 - 39 - - - 13.6 0 0 0 1.4 0 161.8 ทำงานปกติ
 ทต.วังใหม่ ต. วังใหม่ อ. เมืองชุมพร 2019-03-25 16:00:00 - 39.3 29.4 99.5 1004.4 14.6 0 1.6 0 0 17 243.6 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งคาวัด ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 31.8 69 1003.1 13.7 0 0 0 10.2 0 237.4 ทำงานปกติ
ตรัง
 ทต.ห้วยยอด ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด 2019-03-25 16:00:00 - 41.6 31 75.7 1004 13.3 - - - - - - ทำงานปกติ
 อบต.กะลาเส ต. กะลาเส อ. สิเกา 2019-03-25 16:00:00 - 38.3 29.8 82 1006.1 14.4 0 0.2 0 0.4 0.2 43.2 ทำงานปกติ
 ทต.ควนโพธิ์ ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 37.5 58.5 1004.8 14.7 0 0 0 0.8 0 14 ทำงานปกติ
ตราด
 อบต.ด่านชุมพล ต. ด่านชุมพล อ. บ่อไร่ 2019-03-25 16:00:00 - 34.1 26.1 89.2 1006.9 12.5 0 2.6 0.6 1.4 3.2 33.4 ทำงานปกติ
 ทต.เกาะช้าง ต. เกาะช้าง อ. เกาะช้าง 2019-03-25 16:00:00 - 38 28.8 83.5 1009.8 12.5 0 0 0 31.6 0.2 103.8 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าพริกเนินทราย ต. เนินทราย อ. เมืองตราด 2018-12-30 08:00:00 - 35.8 28.9 66.5 1013.7 12.5 0 0 0 0 0 514.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ไม้รูด ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่ 2019-03-25 16:10:00 - 41.6 29.7 84.2 1009 12.8 2.2 0 2.2 83.4 2.8 245.2 ทำงานปกติ
 อบต.บางปิด ต. บางปิด อ. แหลมงอบ 2019-03-25 16:00:00 - 39.3 29.8 75.1 1010.3 13.4 0 0 0 34.8 0 69 ทำงานปกติ
 ทต.หนองบอน ต. หนองบอน อ. บ่อไร่ 2019-03-25 16:00:00 - 36.7 24.7 88.1 998.6 12.5 0 2 15.2 26.2 27.6 164.2 ทำงานปกติ
 อบต.สะตอ ต. สะตอ อ. เขาสมิง 2019-03-25 16:10:00 - 33.2 26 91.4 1009 12.7 0.4 3.6 0.4 37.4 38 91.8 ทำงานปกติ
ตาก
 อบต.ตากออก ต. ตากออก อ. บ้านตาก 2019-03-24 18:00:00 - 45.4 36.6 27.3 - 11.9 0 0 0 0 0 1.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต. ระแหง อ. เมืองตาก 2019-02-09 08:00:00 - 25.4 20.1 71.1 998.4 11.7 0 0 0 0 0 16.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.แม่ระมาด ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด 2019-03-25 16:00:00 - 51.6 38.7 23.2 984.7 13.2 0 0 0 0 0 15.4 ทำงานปกติ
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา ต. สามเงา อ. สามเงา 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 37.3 42 988.6 13 0 0 0 0 0 105.4 ทำงานปกติ
 อบต.พบพระ ต. พบพระ อ. พบพระ 2019-03-25 16:00:00 - 49.6 37.2 30.5 962.9 13.4 0 0 0 0 0 32.4 ทำงานปกติ
 วัดวังตะเคียน ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด 2019-03-25 16:00:00 - 50.6 38.8 27 984.8 12.8 0 0 0 0 0 15.6 ทำงานปกติ
 โรงเรียนแม่อมกิ ต. แม่วะหลวง อ. ท่าสองยาง 2019-03-23 08:00:00 - 28.7 24.3 75.6 940 12.8 0 0 0 0 0 0.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.อุ้มผาง ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง 2019-03-25 16:00:00 162 40.7 41.7 - 951 12.8 0 0 0 0 0 64.4 ทำงานปกติ
นครนายก
 อบต.นาหินลาด ต. นาหินลาด อ. ปากพลี 2019-03-25 16:00:00 - 40.9 35.6 58.2 1007.2 12.8 0 0 0 21 0 40.8 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีจุฬา ต. ศรีจุฬา อ. เมืองนครนายก 2019-03-25 16:00:00 - 40.6 30.2 71.8 - 13.7 0 0 0 0 0 7.4 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีกะอาง ต. ศรีกะอาง อ. บ้านนา 2019-03-25 16:00:00 - 40.9 36.1 54.1 1009.4 12.7 0 0 0 2 0 24.2 ทำงานปกติ
นครปฐม
 อบต.กำแพงแสน ต. กำแพงแสน อ. กำแพงแสน 2017-02-18 10:00:00 11 27.9 34.8 44 1009 1.5 0 0 0 0 0 16.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.นครชัยศรี ต. นครชัยศรี อ. นครชัยศรี 2019-03-25 16:00:00 - 40.6 32.1 69.6 1010.1 13.4 0 0 0 0 0 5.8 ทำงานปกติ
นครพนม
 อบต.พุ่มแก ต. พุ่มแก อ. นาแก 2019-03-25 16:00:00 - 48 37.8 40.5 991.7 13.1 0 0 0 0 0 35.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านผึ้ง ต. บ้านผึ้ง อ. เมืองนครพนม 2019-03-25 16:00:00 - 47 36.6 43.3 990.4 13.2 0 0 0 0 0 45.4 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม 2019-03-25 15:00:00 - 50 35.7 43.2 991.5 13.1 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
นครราชสีมา
 ทต.กงรถ ต. กงรถ อ. ห้วยแถลง 2019-03-25 16:00:00 - 41.9 31.6 60.9 991.4 13.2 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
 อบต.ตะคุ ต. ตะคุ อ. ปักธงชัย 2019-03-25 07:00:00 - 33.8 27 85.9 988.4 11.2 0 0 0 0 0.2 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.ไชยมงคล ต. ไชยมงคล อ. เมืองนครราชสีมา 2019-03-25 16:00:00 - 44.1 31.8 57.4 981.9 13.3 0 0 0 2.4 0.2 13 ทำงานปกติ
 อบต.สัมฤทธิ์ ต. สัมฤทธิ์ อ. พิมาย 2019-03-25 16:00:00 - 42.5 32.9 56.6 991 13 0 0 0 0 0 13.8 ทำงานปกติ
 ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย ต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี 2019-02-25 17:00:00 - 42.2 34.3 48 983 11.5 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เทศบาลตำบลเมืองคง ต. เมืองคง อ. คง 2019-03-25 16:00:00 - 47.7 35.4 49.1 987.4 13.2 0 0 0 0 0 37.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองบัวละคร ต. หนองบัวละคร อ. ด่านขุนทด 2019-03-25 16:00:00 31 38.2 35.8 45 982 14.4 0 0 0 0.2 0.2 40.8 ทำงานปกติ
 อบต.โบสถ์ ต. โบสถ์ อ. พิมาย 2019-03-25 16:00:00 - 43.8 33.6 55.9 991.8 13.2 0 0 0 0 0 2.8 ทำงานปกติ
 อบต.ด่านจาก ต. ด่านจาก อ. โนนไทย 2019-03-25 16:00:00 - 44.5 33.9 53.1 989.3 13.9 0 0 0 5.8 0 20.8 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีละกอ ต. ศรีละกอ อ. จักราช 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 31.9 64.7 989 13.3 0 0 0 30.2 0 52.4 ทำงานปกติ
 อบต.ขนงพระ ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง 2019-03-25 16:00:00 - 40.6 30.7 65.7 972.8 13 0 0 0 0 0 76.6 ทำงานปกติ
 อบต.อุดมทรัพย์ ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว 2019-03-25 16:00:00 - 40.9 32.1 64 983.5 13.2 0 0 0 1.2 0 55.8 ทำงานปกติ
 อบต.วังโรงใหญ่ ต. วังโรงใหญ่ อ. สีคิ้ว 2019-03-25 16:10:00 - 43.8 32.8 58 979.3 13.2 0 0 0 6.8 0 11.4 ทำงานปกติ
 อบต.วังน้ำเขียว ต. วังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว 2019-03-25 16:00:00 - 38.3 29 71 956.7 13.5 0 0 0 0 0 24.4 ทำงานปกติ
 อบต.วังหมี ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว 2019-03-25 16:00:00 - 39.6 29.9 68 961.6 13.7 0 0 0 17 0 79 ทำงานปกติ
นครศรีธรรมราช
 อบต.บ้านลำนาว ต. บ้านลำนาว อ. บางขัน 2019-03-25 16:00:00 24 30.9 30.9 86 1001 14.8 0 0 0 77.8 0.4 280.6 ทำงานปกติ
 อบต.นากะซะ ต. นากะชะ อ. ฉวาง 2019-03-25 16:00:00 - 40 30.3 74.6 1005.5 13 0 0 0 1.8 0 152.2 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดทายิการาม ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ 2019-03-25 16:00:00 - 37.7 - - - 13.4 0 0.2 0 0 14.4 224.4 ทำงานปกติ
 อบต.เทพราช ต. เทพราช อ. สิชล 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 31 77.4 - 13.5 0 0 0 6 8 293 ทำงานปกติ
 อบต.ขุนทะเล ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา 2019-03-25 16:00:00 - 38.3 29.5 80.8 1004.8 14.5 0 0.4 0 0 1.8 284.4 ทำงานปกติ
 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 33.8 67.8 1007.4 14.7 0 0.2 0 12.8 5 177.2 ทำงานปกติ
นครสวรรค์
 อบต.เขาทอง ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี 2019-03-25 16:00:00 - 43.5 33.2 54.7 - 12.7 0 0 0 0 0 28.4 ทำงานปกติ
 อบต.บางตาหงาย ต. บางตาหงาย อ. บรรพตพิสัย 2019-03-25 16:00:00 131.2 39.7 36.3 46.5 1001.8 15.1 0 0 0 0 0 78.6 ทำงานปกติ
 อบต.พิกุล ต. พิกุล อ. ชุมแสง 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 34.8 51.4 1003.8 13.2 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
 ทต.โกรกพระ ต. โกรกพระ อ. โกรกพระ 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 35.5 58.4 - 13.4 0 0 0 0 0 18.2 ทำงานปกติ
 ทต.เก้าเลี้ยว ต. เก้าเลี้ยว อ. เก้าเลี้ยว 2019-03-25 16:00:00 - 44.8 35.8 55.3 1004 13.2 0 0 0 0 0 33.2 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว ต. ลาดยาว อ. ลาดยาว 2019-03-25 16:00:00 - 48.3 37.2 46.2 1000.7 13.2 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่วงก์ ต. แม่วงก์ อ. แม่วงก์ 2020-02-19 19:00:00 273.2 44.1 40.2 35.8 992.1 13 0 0 0 0 0 60.6 อุปกรณ์ขัดข้อง
 ทต.หนองบัว ต. หนองบัว อ. หนองบัว 2019-03-25 16:00:00 - 44.8 32.3 62.3 1001.4 12.9 0 0 0 0 0 3.8 ทำงานปกติ
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ 2019-03-25 16:00:00 - 42.5 34 56.2 1004.9 13.4 0 0 0 0 0 81.2 ทำงานปกติ
 ทต.ไพศาลี ต. ไพศาลี อ. ไพศาลี 2019-03-25 16:10:00 - 35.1 27.5 79.8 1001.5 12.9 0.2 4.2 0.2 0 11.4 39.8 ทำงานปกติ
 อบต.ตาคลี ต. ตาคลี อ. ตาคลี 2019-03-25 16:00:00 - 41.2 29.9 69 1002.6 13.4 0 0 0 0 0 13.6 ทำงานปกติ
 อบต.ตากฟ้า ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า 2019-03-25 16:00:00 - 40.6 - - - 13.7 0 0 0 0 0 29.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าตะโก ต. ท่าตะโก อ. ท่าตะโก 2019-03-25 16:00:00 - 40.9 29.6 59.6 1004.9 12.7 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
นนทบุรี
 อบต.ราษฎร์นิยม ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย 2019-03-25 16:00:00 - 40 - - - 13.3 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
นราธิวาส
 ทต.บูเก๊ะตา ต. โละจูด อ. แว้ง 2019-03-25 16:00:00 - 40 - 77.8 1006 12.9 0 0 0 0 0 286.6 ทำงานปกติ
 อบต.บูกิต ต. บูกิต อ. เจาะไอร้อง 2019-03-25 16:00:00 - 40 29.9 80.1 1006.3 12.8 0 0 0 0 30.6 339.4 ทำงานปกติ
น่าน
 อบต.อ่ายนาไลย ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา 2019-03-25 16:00:00 - 50.9 40.4 31.6 979.7 12.1 0 0 0 0 0 32.4 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง ต. ป่าคาหลวง อ. บ้านหลวง 2019-03-25 16:00:00 - 49.6 38.3 37.1 964.7 13 0 0 0 0 0 21.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ่อเกลือใต้ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ 2019-03-25 16:00:00 - 44.8 - - - 13.3 0 0 0 0 0 55.4 ทำงานปกติ
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง ต. เชียงกลาง อ. เชียงกลาง 2019-03-25 16:10:00 - 51.6 39.6 38.3 976.3 12.2 0 0 0 0 0 29.8 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยโก๋น ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 36.9 34.6 946 13 0 0 0 0 0 32.4 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าคา ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา 2019-03-25 16:00:00 - 50 44.8 27.4 980.6 13 0 0 0 0 0 16.8 ทำงานปกติ
 รพสต.หมอเมือง ต. หมอเมือง อ. แม่จริม 2019-03-25 16:00:00 - 49 39.5 34.7 975.9 13.1 0 0 0 0 0 74.4 ทำงานปกติ
 สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว ต. บ่อแก้ว อ. นาหมื่น 2019-03-25 16:00:00 - 50.9 38.1 38.1 966.2 13.1 0 0 0 0 0 7.4 ทำงานปกติ
 อบต.นาน้อย ต. นาน้อย อ. นาน้อย 2019-03-25 16:00:00 - 50 38.9 36 974.1 13.1 0 0 0 0 0 23 ทำงานปกติ
 น่าน ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน 2019-03-25 16:00:00 - 51.6 38.9 36 976.1 13.1 0 0 0 0 0 34 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำมวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา 2019-03-25 16:00:00 - 44.1 35.7 43.6 968.2 13.4 0 0 0 0 0 51.8 ทำงานปกติ
 อบต.ไชยวัฒนา ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว 2019-03-25 16:00:00 - 52.5 39.5 35 970 13.4 0 0 0 0 0 18 ทำงานปกติ
 อบต.นาไร่หลวง ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 35.9 46.5 - 13.2 0 0 0 0 0 69.6 ทำงานปกติ
 อบต.ดู่พงษ์ ต. ดู่พงษ์ อ. สันติสุข 2019-03-25 16:00:00 - 50.3 38.8 30.9 973.3 13.1 0 0 0 0 0 1 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง ต. ทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง 2018-11-06 09:40:00 - 34.1 25.8 67.3 979.3 11.9 0 0 0 0 0 195.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.กลางเวียง ต. กลางเวียง อ. เวียงสา 2019-03-25 13:00:00 - 49.6 39.2 37.6 986.8 12.3 0 0 0 0 0.6 20.6 ทำงานปกติ
บึงกาฬ
 ทต.บึงโขงหลง ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 36.5 43.5 988.2 13.1 0 0 0 0 0 28 ทำงานปกติ
 อบต.บึงกาฬ ต. บึงกาฬ อ. บึงกาฬ 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 35.9 46.4 990.5 13.3 0 0 0 0 0 29.8 ทำงานปกติ
 ทต.หนองเลิง ต. หนองเลิง อ. บึงกาฬ 2019-03-25 16:00:00 13 36.3 38.2 43 986 14.2 0 0 0 0 0 62 ทำงานปกติ
 อบต.หนองพันทา ต. หนองพันทา อ. โซ่พิสัย 2019-03-25 15:00:00 - 50.3 38.3 44.3 991.6 13 0 0 0 1.6 0 50.4 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแฝก ต. ป่าแฝก อ. พรเจริญ 2019-03-25 16:00:00 12 37.2 36.3 44 986 14.2 0 0 0 0 0 43.4 ทำงานปกติ
บุรีรัมย์
 ทต.ดอนอะราง ต. ดอนอะราง อ. หนองกี่ 2019-03-25 16:00:00 - 43.2 33 60 983.1 13.4 0 0 0 0 0 38.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองกง ต. หนองกง อ. นางรอง 2019-03-25 16:10:00 - 40.6 28.8 82.4 989.5 13 0.8 1.4 0.8 0 2.6 3 ทำงานปกติ
 อบต.ละหานทราย ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย 2019-03-25 16:00:00 - 39.3 29.8 70.4 985.9 14.2 0 0 0 0 12.6 14.2 ทำงานปกติ
 ทต.ห้วยราช ต. ห้วยราช อ. ห้วยราช 2019-03-25 16:00:00 - 32.9 26.1 88 992.2 12.2 0 12 1.2 0 13.2 16.8 ทำงานปกติ
 อบต.แคนดง ต. แคนดง อ. แคนดง 2019-03-25 16:00:00 - 40.6 30.5 68 992.8 13.4 0 0 0 0 0 13.2 ทำงานปกติ
 อบต.ลำนางรอง ต. ลำนางรอง อ. โนนดินแดง 2019-03-25 16:00:00 - 40.3 29.9 71.8 978.9 13.4 0 0 0 0.2 3.4 9.6 ทำงานปกติ
ปทุมธานี
 อบต.บึงชำอ้อ ต. บึงชำอ้อ อ. หนองเสือ 2019-03-25 16:00:00 - 41.2 30.7 69.2 1009.3 13.4 0 0 0 1 1.2 11.8 ทำงานปกติ
 โรงเรียนวัดอู่ข้าว ต. คลองเจ็ด อ. คลองหลวง 2019-03-25 16:00:00 - 43.2 32.3 65.5 1007.8 13.3 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
ประจวบคีรีขันธ์
 ทต.บางสะพานน้อย ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย 2019-03-25 16:00:00 - 32.2 - - - 12.9 0 0.2 0.2 0 54.6 256.2 ทำงานปกติ
 ทต.ร่อนทอง ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน 2019-03-25 16:00:00 - 32.5 - - - 12.8 0.2 0 1.2 0 12 130.2 ทำงานปกติ
 อบต.ทับใต้ ต. ทับใต้ อ. หัวหิน 2019-03-25 16:00:00 22.9 27.4 26.9 88.8 1004 13.2 0 0 0 0 20.4 51.4 ทำงานปกติ
 ทต.กุยบุรี ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 34.8 26.7 91.9 1011.5 12.4 0.2 0.4 0.2 0 29 66 ทำงานปกติ
 อบต.เขาล้าน ต. เขาล้าน อ. ทับสะแก 2019-03-25 16:10:00 - 36.1 26.6 87.6 1008.7 12.8 0.2 1.4 0.2 0 2.4 308.2 ทำงานปกติ
 ทต.ปราณบุรี ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 34.8 27.5 86.6 1009.6 12.7 0 0.2 0 0 9.8 26 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน 2019-03-25 16:00:00 167 29.9 29.9 76 995 15 - - - - - - ทำงานปกติ
 วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม ต. หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 36.4 27.5 89.3 1005.9 12.8 0 0.2 0 0 11.6 32.8 ทำงานปกติ
 วัดยางชุม ต. หาดขาม อ. กุยบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 36.7 27.9 84.8 1002.1 12.9 0 0 0.2 0 3.4 42.2 ทำงานปกติ
 อบต.เกาะหลัก ต. เกาะหลัก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2019-03-25 16:00:00 0 27.9 26.5 85 1009 11.9 0.2 0 0.2 0 7.2 91.8 ทำงานปกติ
ปราจีนบุรี
 รพสต.บ้านโคกอุดม ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี 2010-01-01 00:00:00 13 30.4 30.4 88 1010 6.5 0 0 0 0 0 2.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.กรอกสมบูรณ์ ต. กรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ 2019-03-25 16:00:00 67 33.3 33.8 66 1001 14.4 0 0 0 0 0 29 ทำงานปกติ
 อบต.ดงพระรามณ์ ต. ดงพระราม อ. เมืองปราจีนบุรี 2019-03-25 16:10:00 18.3 33.8 33.8 56.3 1007.2 13.1 0 0 0 0 0 3 ทำงานปกติ
 อบต.บุพราหมณ์ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี 2019-03-25 16:00:00 - 40.3 33.8 58.7 1001.6 13 0 0 0 0 0.4 38.8 ทำงานปกติ
 อบต.วังท่าช้าง ต. วังท่าช้าง อ. กบินทร์บุรี 2019-03-25 16:00:00 - 44.1 33.7 59.6 1006.5 13.4 0 0 0 0 0 28.2 ทำงานปกติ
ปัตตานี
 ทต.โคกโพธิ์ ต. โคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ 2019-03-25 16:00:00 - 41.6 30.8 70.5 1005.5 12.4 0 0 0 0 0 43.6 ทำงานปกติ
 อบต.เขาตูม ต. เขาตูม อ. ยะรัง 2019-03-25 16:00:00 - 41.9 37.6 50.6 1006.9 12.6 0 0 0 0 0.6 260.4 ทำงานปกติ
 อบต.มะนังดาลำ ต. มะนังดาลำ อ. สายบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 41.2 32 71.4 1009.2 13.2 - - - - - - ทำงานปกติ
พระนครศรีอยุธยา
 ทต.บางไทร ต. บางไทร อ. บางไทร 2019-03-25 16:00:00 22 36.3 33.8 58 1005 13.7 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองขนาก ต. หนองขนาก อ. ท่าเรือ 2019-03-25 11:00:00 46 37.2 36.8 - 1008 14.5 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด ต. ลาดชิด อ. ผักไห่ 2019-03-25 16:00:00 171 33.3 32.8 64 1005 14.8 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
พะเยา
 ทต.หย่วน ต. หย่วน อ. เชียงคำ 2019-03-25 16:00:00 18 37.2 37.2 31 963 12.9 0 0 0 0 0 45.6 ทำงานปกติ
 ทต.เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน 2019-03-25 16:00:00 181 46.1 - 27 979 14.9 0 0 0 0 0 22.4 ทำงานปกติ
 ทต.ห้วยข้าวก่ำ ต. ห้วยข้าวก่ำ อ. จุน 2019-03-25 16:00:00 244 43.1 42.1 23 964 14.8 0 0 0 0 0 44.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่อิง ต. แม่อิง อ. ภูกามยาว 2019-03-25 16:00:00 206 43.1 40.7 30 963 14.8 0 0 0 0 0 37.6 ทำงานปกติ
 ทต.แม่ใจ ต. แม่ใจ อ. แม่ใจ 2019-03-25 16:00:00 172 44.1 42.6 - 958 14.7 0 0 0 0 0 70.8 ทำงานปกติ
 ทต.ปง ต. ปง อ. ปง 2019-03-25 16:00:00 183 39.7 41.2 29 973 14.8 0 0 0 0 0 24 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ใส ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา 2019-03-25 16:00:00 218 44.6 41.7 22 962 12.1 0 0 0 0 0 37 ทำงานปกติ
พังงา
 อบต.บางวัน ต. บางวัน อ. คุระบุรี 2019-03-25 16:00:00 38 34.8 34.8 62 1000 14.9 0 0 0 20 0 61.4 ทำงานปกติ
 ทต.ลำแก่น ต. ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง 2019-02-09 03:00:00 0 26 26.5 97 1005 6.4 0 0 0 0.2 0.2 140.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ทับปุด ต. ทับปุด อ. ทับปุด 2019-03-25 16:00:00 - - 30 74.5 1005.6 13 0 0 0 0.2 0 146.4 ทำงานปกติ
พัทลุง
 อบต.ป่าพะยอม ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม 2019-03-25 16:00:00 11 32.3 31.4 81 1002 12.5 0 0 0 0 11.4 141.6 ทำงานปกติ
 อบต.คลองเฉลิม ต. คลองเฉลิม อ. กงหรา 2019-03-25 16:00:00 - 38.7 - - - 5.8 0 0 0 0 0.2 148.4 ทำงานปกติ
พิจิตร
 เทศบาลตำบลหอไกร ต. หอไกร อ. บางมูลนาก 2019-03-25 16:00:00 - 50.9 37.3 50.3 1003 13 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโสน ต. หนองโสน อ. สามง่าม 2019-03-25 16:00:00 238.4 42.6 40.2 37 1001.8 14.9 0 0 0 0 0 47.6 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง 2019-03-25 16:10:00 - 50.6 38.1 51.3 1001.6 13.1 0 0 0 0 0 29.4 ทำงานปกติ
 ทต.โพทะเล ต. โพทะเล อ. โพทะเล 2019-03-25 16:00:00 - 49 37.5 49.6 1002 13 0 0 0 0 0 12.8 ทำงานปกติ
 ทต.สามง่าม ต. สามง่าม อ. สามง่าม 2019-03-25 16:00:00 - 49.3 38 48.9 1001.4 13.3 0 0 0 0 0 29.2 ทำงานปกติ
 อบต.วังงิ้ว ต. วังงิ้ว อ. ดงเจริญ 2019-03-25 16:00:00 - 42.9 32 55 998.9 12.8 0 0 0 0 0 4.2 ทำงานปกติ
 ทม.ตะพานหิน ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน 2019-03-25 16:00:00 - 50.6 37.7 48 1002.8 13.5 0 0 0 0 0 10.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทับคล้อ ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 40 39 1002.3 12.8 0 0 0 0 0 20 ทำงานปกติ
 อบต.วังทรายพูน ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน 2019-03-25 16:00:00 - 49.3 35 53.7 1002 12.9 0 0 0 0 0 12.6 ทำงานปกติ
 บ่อบำบัด ทม.พิจิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร 2019-03-25 16:00:00 - 49 37.3 51.5 1001.2 13.1 0 0 0 0 0 49 ทำงานปกติ
พิษณุโลก
 ทต.บางระกำเมืองใหม่ ต. บางระกำ อ. บางระกำ 2019-03-25 16:00:00 233 40.2 40.7 35 1001 14.7 0 0 0 0 0 70 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บางกระทุ่ม 2019-03-25 16:00:00 234 42.1 40.2 41 995 14.5 0 0 0 0 0 34.4 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแดง ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ 2019-03-25 16:00:00 - 42.5 35.4 50.6 983 13.2 0 0 0 0 0 17.4 ทำงานปกติ
 ทต.นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย 2019-03-25 16:00:00 - 45.4 35.8 47.7 983.3 12 0 0 0 0 0 20.4 ทำงานปกติ
 ทต.เนินมะปราง ต. เนินมะปราง อ. เนินมะปราง 2019-03-25 16:10:00 - 34.1 27 84.6 1001.1 12.9 0.4 3.8 0.4 0 4.8 48.4 ทำงานปกติ
 อบต.พรหมพิราม ต. พรหมพิราม อ. พรหมพิราม 2019-03-25 16:00:00 - 51.9 38.9 48.7 1000.4 13.2 0 0 0 0 0 24.4 ทำงานปกติ
 โครงการชลประทานพิษณุโลก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก 2010-10-01 00:00:00 0 40.7 41.7 49 1003 6.5 0 0 0 0 0 402.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง 2019-03-25 16:00:00 - 49.6 37.6 49.3 1001 13.2 0 0 0 0 0 68.4 ทำงานปกติ
 อบต.วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ 2019-03-25 16:00:00 - 50.3 39.1 46.9 1000.7 13 0 0 0 0 0 103.4 ทำงานปกติ
ภูเก็ต
 อบต.ไม้ขาว ต. ไม้ขาว อ. ถลาง 2019-03-25 16:00:00 - 36.1 28.2 86.4 1008.3 13.7 0 13 0 0.4 35.6 171.2 ทำงานปกติ
 ทต.ราไวย์ ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต 2019-03-25 16:00:00 - 40.9 - - 1008.1 14.9 0 0 0 0.4 0 26 ทำงานปกติ
มหาสารคาม
 อบต.ดอนหว่าน ต. ดอนหว่าน อ. เมืองมหาสารคาม 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 35.1 46.8 987.7 13.2 0 0 0 0 0 2.4 ทำงานปกติ
 ทต.โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย 2019-03-25 16:00:00 - 45.4 36.1 42.8 990 12.9 0 0 0 0 0 32.4 ทำงานปกติ
 อบต.โนนแดง ต. โนนแดง อ. บรบือ 2019-03-25 16:00:00 3 36.3 34.3 55 981 13 0 0 0 0 0 6.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองโพธิ์ ต. หนองโพธิ์ อ. นาเชือก 2019-03-25 16:00:00 240 38.7 38.7 42 989 12.2 0 0 0 0 0 16.2 ทำงานปกติ
มุกดาหาร
 ทต.ดอนตาล ต. ดอนตาล อ. ดอนตาล 2019-03-25 16:00:00 - 52.2 38.5 44.5 991.4 12.9 0 0 0 0 0 18 ทำงานปกติ
 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ต. คำอาฮวน อ. เมืองมุกดาหาร 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 36.2 45.9 989.5 13.1 0 0 0 0 0 66.6 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำเที่ยง ต. น้ำเที่ยง อ. คำชะอี 2019-03-25 16:00:00 - 47 35.9 46.8 986.2 13.2 0 0 0 0 0 3.8 ทำงานปกติ
ยะลา
 ทต.เขื่อนบางลาง ต. เขื่อนบางลาง อ. บันนังสตา 2019-03-24 11:00:00 - 50.3 38.4 41.2 1005.3 13.4 0 0 0 0 0 91.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.ยะรม ต. ยะรม อ. เบตง 2019-03-25 16:00:00 - 32.2 31 65.9 978.2 12.8 0 0 0 0 0 43.4 ทำงานปกติ
 อบต.กาบัง ต. กาบัง อ. กาบัง 2019-03-25 16:00:00 - 42.9 32.2 64.7 1002.6 13.2 0 0 0 0 0 73.8 ทำงานปกติ
ยโสธร
 อบต.บึงแก ต. บึงแก อ. มหาชนะชัย 2019-03-25 16:00:00 21 36.8 33.8 60 990 14.8 - - - - - - ทำงานปกติ
 อบต.สวาท ต. สวาท อ. เลิงนกทา 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 36.1 47.4 991.7 13.2 0 0 0 0 0 56.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งนางโอก ต. ทุ่งนางโอก อ. เมืองยโสธร 2019-03-25 16:00:00 - 50.9 37.9 47.4 992.7 13 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
ระนอง
 อบต.บางหิน ต. บางหิน อ. กะเปอร์ 2019-03-25 16:00:00 - 43.5 - - - 14.8 0 0 0 0 0 47.8 ทำงานปกติ
 อบต.บางใหญ่ ต. บางใหญ่ อ. กระบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 32.9 32.1 66.8 1008.1 14.6 0 0 0 0 0 6.2 ทำงานปกติ
 ทต.ปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. เมืองระนอง 2019-02-11 11:00:00 - 43.5 37 46 1016.6 13 0 0 0 0 0 78.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทม.ระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง 2019-03-25 16:00:00 - 45.4 33.5 57.6 1008.7 13.3 0 0 0 0 0 89 ทำงานปกติ
ระยอง
 อบต.บ้านแลง ต. บ้านแลง อ. เมืองระยอง 2019-03-25 16:00:00 - 41.2 29.7 85 1008.2 12 0 0 0 1.6 7.6 51.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไร่ ต. หนองไร่ อ. ปลวกแดง 2019-03-25 16:00:00 - 38.3 29.9 77.8 1003.1 12.6 0 0 0 4 26.6 85.4 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านนา ต. บ้านนา อ. แกลง 2019-03-25 16:00:00 - 35.1 27.8 87.8 1010.6 12.6 0 0 0.6 19.4 1 74.4 ทำงานปกติ
ราชบุรี
 ทต.สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง 2019-03-25 16:00:00 - 48 35.7 52.6 994.6 13.1 0 0 0 0 0 45.2 ทำงานปกติ
 ทต.เขาขวาง ต. เตาปูน อ. โพธาราม 2019-03-25 15:00:00 - 40.3 36.5 52.3 1009.1 12.9 0 0 0 0 0 9.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านบึง ต. บ้านบึง อ. บ้านคา 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 - - - 13.3 0 0 0 16.2 0 29.8 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าหวาย ต. ป่าหวาย อ. สวนผึ้ง 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 34.7 53.5 995.9 13.1 0 0 0 0 0 3.8 ทำงานปกติ
ร้อยเอ็ด
 วัดเวฬุวัน ต. เหนือเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด 2019-03-25 16:00:00 - 46.1 35.2 48 991.8 13.2 0 0 0 0 0 19.2 ทำงานปกติ
 อบต.โพธิ์ทอง ต. โพธิ์ทอง อ. เสลภูมิ 2019-03-25 16:00:00 - 45.4 35.8 47 991 13.2 0 0 0 0 0 21.8 ทำงานปกติ
 ทต.ชุมพร ต. ชุมพร อ. เมยวดี 2019-03-25 16:00:00 - 44.8 35.1 50.9 990 12.8 0 0 0 0 0 43.4 ทำงานปกติ
 ร.ร.เทศบาล 1 (ทต.เกษตรวิสัย) ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย 2019-03-25 16:00:00 - 44.1 34.1 53.5 993.3 12.9 0 0 0 0 0 12.8 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหมื่นถ่าน ต. หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ 2019-03-10 09:00:00 46 38.2 36.3 47 989 11.8 0 0 0 0 0 12.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.อัคคะคำ ต. อัคคะคำ อ. โพธิ์ชัย 2019-03-25 16:00:00 - 49 37.1 43.7 990.2 13.2 0 0 0 0 0 21 ทำงานปกติ
ลพบุรี
 อบต.ท่ามะนาว ต. ท่ามะนาว อ. ชัยบาดาล 2019-03-25 16:00:00 - 35.4 28.4 74.2 1002.8 12.8 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
 อบต.หนองมะค่า ต. หนองมะค่า อ. โคกเจริญ 2019-03-25 16:00:00 - 37.7 28.5 73.3 999.2 13 0 0 0 0 0 23.2 ทำงานปกติ
 อบต.ชอนสารเดช ต. ชอนสารเดช อ. หนองม่วง 2019-03-25 16:00:00 - 50 30.7 63.9 996.9 13.3 0 0 0 0 0 8.4 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลโคกตูม ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี 2019-03-07 02:20:00 - 34.5 27.6 83 998.2 11.6 0 0 0 0 0 4.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ลำปาง
 อบต.แจ้ซ้อน ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 2019-03-24 07:00:00 1 17.2 18.1 82 967 11.7 0 0 0 0 0 27.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อบต.บ้านกิ่ว ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 2019-03-25 16:00:00 - 50.6 37.6 42 978.6 13.1 0 0 0 0 0 39.4 ทำงานปกติ
 อบต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 2019-03-25 16:00:00 222 49.5 40.7 28 967 14.9 0 0 0 0 0 23.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองหล่ม ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร 2019-03-24 19:00:00 - 33.2 30.2 53.9 975.6 10.6 0 0 0 0 0 41.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทต.ลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 2019-03-25 10:00:00 - 44.1 32.8 56.1 986.8 12.6 0 0 0 0 0 26.6 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแหง ต. บ้านแหง อ. งาว 2019-03-25 16:00:00 - 49.6 38.7 39.6 974 11.9 0 0 0 0 0 19.6 ทำงานปกติ
 อบต.แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 2019-03-25 16:00:00 - 50.9 39 38.4 987 13 0 0 0 0 0 24.4 ทำงานปกติ
 ทต.แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 2019-03-25 16:00:00 - 49.3 36.6 43.2 966.2 13.1 0 0 0 0 0 24 ทำงานปกติ
 อบต.บ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 2019-03-25 16:00:00 185 46.6 43.1 29 976 15 0 0 0 0 0 24.4 ทำงานปกติ
 ทต.เสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 2019-03-25 16:00:00 - 53.2 38.9 40.7 980.5 13.3 0 0 0 0 0 2.2 ทำงานปกติ
 อบต.นายาง ต. นายาง อ. สบปราบ 2019-03-25 16:00:00 - 48 36.9 44.5 982.3 13.1 0 0 0 0 0 30.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่ปะ ต. แม่ปะ อ. เถิน 2019-03-25 16:00:00 - 50.9 39.3 43.2 984.8 12.9 0 0 0 0 0 19 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 37.1 34.5 958 12.9 0 0 0 0 0 65.6 ทำงานปกติ
ลำพูน
 ทต.บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง 2019-03-25 16:00:00 - 52.5 39.6 27.2 969.1 12.9 0 0 0 0 0 52 ทำงานปกติ
 ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 36.5 35.7 970.9 13.2 0 0 0 0 0 37 ทำงานปกติ
 ทต.ทาสบเส้า ต. ทาสบเส้า อ. แม่ทา 2019-03-25 16:00:00 - 43.5 32.3 56.4 960.2 13.3 0 0 0 0 0 43.6 ทำงานปกติ
 ทต.วังดิน ต. ลี้ อ. ลี้ 2019-03-25 16:00:00 - 48 36.1 42.1 956 13.3 0 0 0 0 0 51.6 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน ต. ในเมือง อ. เมืองลำพูน 2019-03-25 16:00:00 - 52.2 39.7 36.5 973.7 13.1 0 0 0 0 0 27.6 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าซาง ต. ป่าซาง อ. ป่าซาง 2019-03-25 16:10:00 - 50.6 37.8 38.7 972.5 13.2 0 0 0 0 0 58.2 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งหัวช้าง ต. ทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง 2019-03-25 09:00:00 - 34.8 28.9 53.7 949.2 11.3 0 0 0 0 0 11 ทำงานปกติ
ศรีสะเกษ
 วัดบ้านน้ำเย็น ต. เมือง อ. กันทรลักษ์ 2019-03-25 16:00:00 - 41.6 29.9 65.7 992.3 12.8 0 0 0 2.6 0 2.8 ทำงานปกติ
 อบต.ขะยูง ต. ขะยูง อ. อุทุมพรพิสัย 2019-03-25 16:00:00 - 43.8 32.2 56.6 994.8 13.2 0 0 0 0.8 0 1.8 ทำงานปกติ
 อบต.ตาอุด ต. ตาอุด อ. ขุขันธ์ 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 30.9 54.9 991.7 12.8 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
 ทต.กันทรารมย์ ต. ดูน อ. กันทรารมย์ 2019-03-25 16:00:00 - 40.6 31.1 58.9 994.4 13 0 0 0 28 0 28.2 ทำงานปกติ
 อบต.สุขสวัสดิ์ ต. สุขสวัสดิ์ อ. ไพรบึง 2019-03-25 16:00:00 - 41.2 30.5 61.9 993.5 13 - - - - - - ทำงานปกติ
สกลนคร
 ทต.โคกสี ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน 2019-03-25 16:00:00 - 49.6 36.8 41.8 989.9 13.1 0 0 0 0 0 51.8 ทำงานปกติ
 ทต.บัวสว่าง ต. สว่าง อ. พรรณานิคม 2019-03-25 16:00:00 - 50.9 37.4 41 988.8 13 0 0 0 0 0 7.6 ทำงานปกติ
 อบบต.หนองแปน ต. หนองแปน อ. เจริญศิลป์ 2019-03-25 16:00:00 - 51.2 37.5 43.2 988 13.1 0 0 0 0 0 55.8 ทำงานปกติ
 อบต.ด่านม่วงคำ ต. ด่านม่วงคำ อ. โคกศรีสุพรรณ 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 36.7 44.4 990 13.1 0 0 0 0 0 31.4 ทำงานปกติ
 อบต.คำตากล้า ต. คำตากล้า อ. คำตากล้า 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 36.6 43.8 989.5 13.1 0 0 0 0 0 79.4 ทำงานปกติ
 อบต.นิคมน้ำอูน ต. นิคมน้ำอูน อ. นิคมน้ำอูน 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 35 52.3 985.4 13.2 0 0 0 1.4 0.2 33.8 ทำงานปกติ
 ทต.พังโคน ต. พังโคน อ. พังโคน 2019-03-25 16:00:00 - 49.3 36.8 42.6 989.8 13.1 0 0 0 0 0 30 ทำงานปกติ
 ทต.โคกภู ต. โคกภู อ. ภูพาน 2019-03-25 16:00:00 - 46.1 34.9 47 982.7 12.9 0 0 0 0 0 14.4 ทำงานปกติ
 ทต.ท่าแร่ ต. ท่าแร่ อ. เมืองสกลนคร 2019-03-25 16:00:00 - 45.4 35.5 51.3 989.7 13.2 0 0 0 0 0 14 ทำงานปกติ
 ที่ว่าการอำเภอเต่างอย ต. นาตาล อ. เต่างอย 2019-03-25 16:00:00 - 50.6 37.4 44.4 988 13.2 0 0 0 0 0 20.8 ทำงานปกติ
 อบต.ขัวก่าย ต. ขัวก่าย อ. วานรนิวาส 2019-03-25 16:00:00 - 45.1 - - - 13.2 0 0 0 0 0 28 ทำงานปกติ
สงขลา
 อบต.เขาพระ ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ 2019-02-27 17:00:00 22 41.7 33.8 51 995 7.1 0 0 0 0 0 121.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดเชิงแสใต้ ต. เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ 2019-01-09 20:00:00 - 35.4 28.4 80.7 1013.5 6.2 0 0 0 0 0 102.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.พิจิตร ต. พิจิตร อ. นาหม่อม 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 31.9 73.3 1004.9 12.8 0 0 0 0 0.6 183.4 ทำงานปกติ
 ทม.สะเดา ต. สะเดา อ. สะเดา 2019-03-25 16:00:00 - 38.3 29.9 78.1 1002.1 13.5 0 0 0 0 0 85.6 ทำงานปกติ
สตูล
 ทต.เจ๊ะบิลัง ต. เจ๊ะบิลัง อ. เมืองสตูล 2019-03-25 16:00:00 - 41.6 31.8 72.8 1008.9 13.3 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.ป่าแก่บ่อหิน ต. ป่าแก่บ่อหิน อ. ทุ่งหว้า 2019-03-25 16:00:00 - 41.9 33.5 64.1 1005.1 13.9 0 0 0 1.6 0 77.2 ทำงานปกติ
สมุทรปราการ
 อบต.ศีรษะจรเข้น้อย ต. ศีรษะจรเข้น้อย อ. บางเสาธง 2019-03-25 16:00:00 - 40.6 30.2 72.8 1011.6 12.9 0 0 0 0 0 23.6 ทำงานปกติ
 อบต.แหลมฟ้าผ่า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ 2019-03-25 16:00:00 - 37.4 28.6 75.9 1009.2 12.9 0 0 0 0 6.6 78 ทำงานปกติ
สมุทรสงคราม
 อบต.ปลายโพงพาง ต. ปลายโพงพาง อ. อัมพวา 2019-03-25 16:00:00 196 31.9 31.9 76 1009 12.1 0 0 0 0 0 17.6 ทำงานปกติ
สมุทรสาคร
 อบต.บางกระเจ้า ต. บางกระเจ้า อ. เมืองสมุทรสาคร 2019-03-25 16:00:00 183 31.9 31.4 75 1009 12.6 0 0 0 0 2.4 189.4 ทำงานปกติ
สระบุรี
 ทม.ทับกวาง ต. ทับกวาง อ. แก่งคอย 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 31.6 66.1 - 13.4 0 0 0 0 0 41 ทำงานปกติ
 อบต.วังม่วง ต. วังม่วง อ. วังม่วง 2019-03-25 16:00:00 - 34.5 27 85 999.8 13 0 0 0 0 34.2 55.6 ทำงานปกติ
สระแก้ว
 อบต.โคคลาน ต. โคคลาน อ. ตาพระยา 2019-03-25 16:00:00 - 39.6 29.6 73.7 996.9 13.1 0 0 0 0.6 2.6 9.8 ทำงานปกติ
 รพสต.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. อรัญประเทศ 2019-03-25 16:00:00 - 37.4 29.8 76.1 1005.5 12.9 0 0.2 0.2 7 1.2 38 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแยก ต. ท่าแยก อ. เมืองสระแก้ว 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 - - - 13.2 0 0 0 0 0.2 53.8 ทำงานปกติ
 ทม.วังน้ำเย็น ต. วังน้ำเย็น อ. วังน้ำเย็น 2019-03-25 16:00:00 - 40.6 30.8 70.2 998.8 13.2 - - - - - - ทำงานปกติ
สิงห์บุรี
 อบต.โพธิ์ชัย ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี 2019-03-25 16:00:00 - 37.7 29.9 73.3 1005.8 13.3 0 0 0.4 0 0.4 0.4 ทำงานปกติ
สุพรรณบุรี
 ทต.เจดีย์ ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง 2019-03-25 16:00:00 22.9 34.3 32.3 70 1002.9 15.9 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 อบต.นิคมกระเสียว ต. นิคมกระเสียว อ. ด่านช้าง 2019-03-25 16:00:00 - 38.3 30.1 67.5 996.2 13.4 0 0.2 0.2 0 0.4 2.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองผักนาก ต. หนองผักนาก อ. สามชุก 2019-03-25 16:00:00 - 41.2 30.5 73 1007.5 13.3 0 0 0 0 0 0.2 ทำงานปกติ
สุราษฎร์ธานี
 อบต.ควนสุบรรณ ต. ลำพูน อ. บ้านนาสาร 2019-03-25 16:00:00 10 33.3 - 61 995 14.7 0 0 0 0 0 132 ทำงานปกติ
 อบต.ชัยบุรี ต. ชัยบุรี อ. ชัยบุรี 2019-03-25 16:00:00 0 32.3 31.4 67 1002 14.5 0 0 0 0 0 87.6 ทำงานปกติ
 อบต.ปากฉลุย ต. ปากฉลุย อ. ท่าฉาง 2019-03-25 16:00:00 - 44.8 36.6 53.9 1002.8 13.8 0 0 0 0 0 110.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านเสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เคียนซา 2019-03-25 16:00:00 0 34.1 32 64.3 1003.2 14.7 - - 0 - 0 89.8 ทำงานปกติ
 อบต.พะแสง ต. พะแสง อ. บ้านตาขุน 2019-03-25 16:00:00 - 39.6 - - - 13.5 0 0 0 0 0 135 ทำงานปกติ
 อบต.คลองศก ต. คลองศก อ. พนม 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 39.3 47 1001.9 13.1 0 0 0 17.2 0.2 73.6 ทำงานปกติ
 อบต.คลองพา ต. คลองพา อ. ท่าชนะ 2019-03-25 16:00:00 0 35.3 32.8 64 1002 14.4 0 0 0 0.4 0 202.6 ทำงานปกติ
 ทม.ท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน 2019-03-25 16:00:00 19 34.8 32.8 66 1005 14.6 0 0 0 0 0 118.8 ทำงานปกติ
สุรินทร์
 อบต.บ้านจารย์ ต. บ้านจารย์ อ. สังขะ 2019-03-25 16:00:00 - 40.3 30.8 67.6 989.8 13.3 0 0 0 3.2 0 53 ทำงานปกติ
 อบต.จอมพระ ต. จอมพระ อ. จอมพระ 2019-03-25 16:00:00 - 42.5 32.6 57.9 993.2 13.3 0 0 0 6.8 0 9.8 ทำงานปกติ
 อบต.นอกเมือง ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ 2019-03-25 16:00:00 - 42.9 32.6 57 992.1 13 - - - - - - ทำงานปกติ
 ทต.นาหนองไผ่ ต. นาหนองไผ่ อ. ชุมพลบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 38.7 29.4 73.2 994.4 12.7 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 อบต.กังแอน ต. กังแอน อ. ปราสาท 2019-03-25 16:00:00 - 42.5 31.5 64 990.1 13.2 0 0 0 0.6 0 28.4 ทำงานปกติ
 อบต.ธาตุ ต. ธาตุ อ. รัตนบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 43.8 33 55.6 994.3 12.9 0 0 0 0 0 2.6 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 ทต.ลานหอย ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย 2019-03-25 16:00:00 - 53.8 40.7 39.3 996.9 12.9 0 0 0 0 0 14.2 ทำงานปกติ
 ทต.กงไกรลาศ ต. บ้านกร่าง อ. กงไกรลาศ 2019-03-25 16:00:00 153 44.6 40.7 37 999 14.5 0 0 0 0 0 18 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโตนด ต. โตนด อ. คีรีมาศ 2019-03-25 16:10:00 - 50.6 38.2 48.8 1000.7 13.1 0 0 0 0 0 42.8 ทำงานปกติ
 อบต.ปากแคว ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย 2019-03-25 16:00:00 - 49 37.3 49.9 1001.2 13.3 0 0 0 0 0 11.2 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีนคร ต. ศรีนคร อ. ศรีนคร 2019-03-25 11:20:00 - 39 31.7 73.2 1004.3 14.3 1.2 9.4 2.8 0 12.2 17 ทำงานปกติ
 สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย 2019-03-25 16:00:00 - 50 41.4 38.7 998 12.2 0 0 0 0 0 11.2 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีสำโรง ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง 2019-03-25 16:00:00 - 49 39.3 43.5 1000.5 12.9 0 0 0 0 0 86.6 ทำงานปกติ
 โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 2019-03-25 16:00:00 - 50.3 38.6 45.6 - 13.1 0 0 0 0 0 33 ทำงานปกติ
 ทต.ทุ่งเสลี่ยม ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม 2019-03-25 16:00:00 - 51.2 38.2 43 995.9 13.1 0 0 0 0 0 24.2 ทำงานปกติ
หนองคาย
 โรงเรียนบ้านหนองแอก ต. บ้านผือ อ. โพนพิสัย 2019-03-25 16:00:00 - 47.7 - - - 13 0 0 0 0 0 104.4 ทำงานปกติ
 อบต.หนองนาง ต. หนองนาง อ. ท่าบ่อ 2019-03-25 16:00:00 - 47.7 35.8 49.5 987.3 8.4 0 0 0 4 0 46.4 ทำงานปกติ
 อบต.จุมพล ต. จุมพล อ. โพนพิสัย 2019-03-25 16:00:00 - 46.1 35.8 47.6 - 13.2 0 0 0 1 0 34.8 ทำงานปกติ
 สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย ต. ในเมือง อ. เมืองหนองคาย 2019-03-25 16:00:00 - 47.7 34.8 52.6 989.5 13.2 0 0 0 0 0 59.2 ทำงานปกติ
 ทต.สังคม ต. สังคม อ. สังคม 2019-03-25 16:00:00 - 47.4 33.5 61.1 987.7 13 0 0 0 24.2 0 73.2 ทำงานปกติ
หนองบัวลำภู
 อบต.นาคำไฮ ต. นาคำไฮ อ. เมืองหนองบัวลำภู 2019-03-25 16:00:00 - 41.9 33 48.3 980.1 13.3 0 0 0 6 0.2 81.4 ทำงานปกติ
 อบต.นากอก ต. นากอก อ. ศรีบุญเรือง 2019-02-12 04:00:00 0 23 22.5 95 991 11.6 0 0 0 0 0.6 4.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.วังทอง ต. วังทอง อ. นาวัง 2019-03-25 16:00:00 - - 34.1 53.8 972 12.9 0 0 0.2 9.4 1.8 17.2 ทำงานปกติ
 อบต.ปางกู่ ต. ปางกู่ อ. โนนสัง 2019-03-25 16:00:00 271 44.1 42.6 31 981 15 0 0 0 0.2 0 0.2 ทำงานปกติ
อำนาจเจริญ
 ทต.ไก่คำ ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 34.5 49.5 991.4 13.1 0 0 0 0 0 0.4 ทำงานปกติ
 อบต.นายม ต. นายม อ. เมืองอำนาจเจริญ 2019-03-25 16:00:00 - 49 34.9 53.9 990.9 13.4 0 0 0 0 0 18 ทำงานปกติ
อุดรธานี
 อบต.บ้านยา ต. บ้านยา อ. หนองหาน 2019-03-25 16:00:00 - 49.3 37.1 44.7 989.2 13.1 0 0 0 0 0 31.6 ทำงานปกติ
 ทม.บ้านดุง ต. ศรีสุทโธ อ. บ้านดุง 2019-03-25 10:00:00 - 43.2 29.6 61.7 994.1 13.3 0 0 0 0 0 45.6 ทำงานปกติ
 อบต.กุมภวาปี ต. กุมภวาปี อ. กุมภวาปี 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 36 44.4 988.4 13.1 0 0 0 0 0 72.8 ทำงานปกติ
 เทศบาลตำบลบ้านผือ ต. บ้านผือ อ. บ้านผือ 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 34.5 50.3 986.6 13.1 0 0 0 0.8 0.2 40.4 ทำงานปกติ
 เทศบาลนครอุดรธานี ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี 2019-03-25 16:00:00 - 48 - - - 13 0 0 0 0 0 65.8 ทำงานปกติ
 ทต.บะยาว ต. บะยาว อ. วังสามหมอ 2019-03-25 14:00:00 35 43.1 39.2 38 973 14.9 0 0 0 0 0 51.2 ทำงานปกติ
อุตรดิตถ์
 อบต.ห้วยมุ่น ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด 2019-03-25 16:00:00 - 38.7 27.9 73.4 964.8 13.3 0 0 0.2 0 0.2 9.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโคก ต. บ้านโคก อ. บ้านโคก 2019-03-25 16:10:00 - 40.6 26 78.6 961.3 13.2 2 0 2 1.2 2 52.2 ทำงานปกติ
 ทต.คุ้งตะเภา ต. คุ้งตะเภา อ. เมืองอุตรดิตถ์ 2019-03-25 16:00:00 - 48 38 46.4 999.4 12.9 0 0 0 0.4 0 8.6 ทำงานปกติ
 ทต.ศรีพนมมาศ ต. ศรีพนมมาศ อ. ลับแล 2019-03-25 16:00:00 - 49 38.9 46.2 996.5 12.9 0 0 0 1.4 0 11.2 ทำงานปกติ
 ทต.น้ำปาด ต. แสนตอ อ. น้ำปาด 2019-03-25 16:00:00 - 44.1 34.4 47.2 989.3 13.2 0 0 0 0 0 32.4 ทำงานปกติ
 อบต.ในเมือง ต. ในเมือง อ. พิชัย 2019-03-25 16:00:00 - 49.3 37.5 51.6 999.9 13.2 0 0 0 0 0 5.2 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าแฝก ต. ท่าแฝก อ. ท่าปลา 2019-03-25 08:00:00 - 35.1 29.3 65.4 990 12.5 0 0 0 0 0 52.8 ทำงานปกติ
 ทต.ทองแสนขัน ต. ป่าคาย อ. ทองแสนขัน 2019-03-25 16:00:00 - 50.3 37.3 - 996.4 12.9 0 0 0 0.2 0 11.2 ทำงานปกติ
 ทต.ตรอน ต. วังแดง อ. ตรอน 2019-03-25 16:00:00 - 48 37.9 48.7 999.6 13.2 0 0 0 0.8 0 32 ทำงานปกติ
อุทัยธานี
 ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ 2019-03-25 16:00:00 - 42.2 31 64.8 990.6 13.2 0 0 0 0 0 4.4 ทำงานปกติ
 อบต.ห้วยคต ต. ห้วยคต อ. ห้วยคต 2019-03-25 16:00:00 - 39.6 30.4 72.8 997 12.8 0 0 0.6 0 0.6 23.2 ทำงานปกติ
 อบต.ลานสัก ต. ลานสัก อ. ลานสัก 2019-03-25 16:00:00 - 50.3 35.6 53.2 993.8 13.2 0 0 0 0 0 9.4 ทำงานปกติ
 ทต.หนองฉาง ต. หนองฉาง อ. หนองฉาง 2019-03-25 16:10:00 - 44.1 33.1 63.7 1001.8 13.1 0 0 0 0 0 38.8 ทำงานปกติ
 ทต.หนองขาหย่าง ต. หนองขาหย่าง อ. หนองขาหย่าง 2019-03-25 16:00:00 - 45.1 33.8 56.5 1004.2 13.2 0 0 0 0 0 9.6 อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสถานี
 อบต.สะแกกรัง ต. สะแกกรัง อ. เมืองอุทัยธานี 2019-03-25 16:00:00 - 45.4 33.9 62.3 1005.6 13.1 0 0 0 0 0 8 ทำงานปกติ
 ทต.สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 36.5 49.9 1002.1 13.4 0 0 0 0 0 10.4 ทำงานปกติ
 ทต.ทัพทัน ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน 2019-03-25 16:00:00 - 46.1 34.5 60.2 1001.6 13 0 0 0 0 0 28 ทำงานปกติ
อุบลราชธานี
 อบต.ขี้เหล็ก ต. ขี้เหล็ก อ. เมืองอุบลราชธานี 2019-03-25 16:00:00 - 48.3 35.4 46.4 - 13.2 0 0 0 1 0 1.2 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านแมด ต. บ้านแมด อ. บุณฑริก 2019-03-25 16:00:00 - 45.4 33.9 52.1 991.2 13.2 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 อบต.แก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม 2019-03-25 16:00:00 - 46.7 33.4 57.8 992.7 13 0 0 0 0 0 1.2 ทำงานปกติ
 อบต.นาโพธิ์กลาง ต. นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม 2019-03-25 16:00:00 230 41.2 38.7 40 987 14.8 0 0 0 0.2 0 2.6 ทำงานปกติ
 ทต.นาส่วง ต. นาส่วง อ. เดชอุดม 2019-03-25 16:00:00 - 41.9 31.9 54.3 993.3 12.7 0 0 0 0.2 0 7.6 ทำงานปกติ
 ทต.หนองผือ ต. หนองผือ อ. เขมราฐ 2019-03-25 16:00:00 - 44.8 - - - 12.8 - - - - - - ทำงานปกติ
 อบต.นาตาล ต. นาตาล อ. นาตาล 2019-03-25 16:00:00 - 51.2 38.7 43.6 992.6 12.9 0 0 0 0 0 44.6 ทำงานปกติ
 ทต.น้ำยืน ต. สีวิเชียร อ. น้ำยืน 2019-03-25 16:00:00 - 39.3 31.1 65 988.1 13.1 0 0 0 2.4 0 3.2 ทำงานปกติ
 อบต.ระเว ต. ระเว อ. พิบูลมังสาหาร 2019-03-25 16:00:00 - 44.8 33.1 52.2 994.5 13.2 0 0 0 0 0.8 0.8 ทำงานปกติ
 ทต.ตระการพืชผล ต. กระเดียน อ. ตระการพืชผล 2019-03-25 16:00:00 - 50.6 37.5 45.1 994.2 13 0 0 0 0 0 36.4 ทำงานปกติ
 อบต.โคกชำแระ ต. โคกชำแระ อ. ทุ่งศรีอุดม 2019-03-25 16:00:00 - 41.2 30.8 62.7 993 12.6 0 0 0 0.4 0 0.8 ทำงานปกติ
อ่างทอง
 อบต.บ้านพราน ต. บ้านพราน อ. แสวงหา 2019-03-25 16:00:00 124 33.3 33.3 65 1006 14.6 0 0 0 0 0 4.4 ทำงานปกติ
เชียงราย
 อบต.เทอดไทย ต. เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง 2019-03-25 16:00:00 88 - 38.7 37 949 14.5 0 0 0 0 0 10 ทำงานปกติ
 ทต.เวียง ต. เวียง อ. เชียงของ 2020-04-29 08:00:00 205.7 44.6 41.6 27.3 961.7 15.4 0 0 0 0 0 127.4 อุปกรณ์ขัดข้อง
 ทต.โยนก ต. โยนก อ. เชียงแสน 2019-03-25 16:00:00 102 38.7 38.7 - 964 14.7 0 0 0 0 0.2 39 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงพางคำ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย 2019-03-25 16:00:00 115 37.2 38.2 41 963 14.4 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 ทต.ดงมะดะ ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว 2019-03-25 16:00:00 216 37.7 37.2 28 956 14.6 0 0 0 0 0 41.8 ทำงานปกติ
 ทต.แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน 2019-03-25 16:00:00 130 37.7 40.7 20 961 14.4 0 0 0 0 0 32.6 ทำงานปกติ
 ทต.แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย 2019-03-25 16:00:00 238 42.1 40.7 20 954 14.7 0 0 0 0 0.2 43.8 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแดด ต. ป่าแดด อ. ป่าแดด 2019-03-25 16:00:00 217 41.7 41.7 23 961 14.8 0 0 0 0 0 53.2 ทำงานปกติ
 สุสานคริสเตียน ต. เมืองพาน อ. พาน 2019-03-25 09:00:00 158 27.9 29.9 46 959 12.5 0 0 0 0 0 42.6 ทำงานปกติ
 ทต.พญาเม็งราย ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย 2019-03-25 16:00:00 223 41.7 41.2 23 965 15 0 0 0 0 0.2 107.6 ทำงานปกติ
 อบต.รอบเวียง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย 2019-03-25 14:00:00 284 42.6 40.7 36 962 15 0 0 0 0 0 39.6 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงเทิง ต. เวียง อ. เทิง 2019-03-25 16:00:00 226 44.1 43.6 21 963 14.7 0 0 0 0 0 60.4 ทำงานปกติ
 ทต.สิริเวียงชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย 2019-03-25 16:00:00 182 45.6 43.6 - 963 14.6 0 0 0 0 0.4 35.4 ทำงานปกติ
 ทต.หล่ายงาว ต. หล่ายงาว อ. เวียงแก่น 2019-03-25 16:00:00 82 36.3 37.7 32 962 13.4 0 0 0 0 0 106.2 ทำงานปกติ
 ทต.เวียงป่าเป้า ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า 2019-03-25 16:00:00 85 37.2 37.2 28 945 14.3 0 0 0 0 0 50 ทำงานปกติ
 ทต.ยางฮอม ต. ยางฮอม อ. ขุนตาล 2019-02-04 13:00:00 271 42.6 37.7 30 969 14.6 0 0 0 0 0 149.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
เชียงใหม่
 ทต.จอมแจ้ง ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง 2019-03-25 16:00:00 240.8 48 44.1 - 967.1 13 0 0 0 0 0 34.8 ทำงานปกติ
 ทต.สันติสุข ต. สันติสุข อ. ดอยหล่อ 2019-03-25 16:00:00 9 39.2 39.2 21 967 13.5 0 0 0 0 0 29.4 ทำงานปกติ
 ทต.แม่นะ ต. แม่นะ อ. เชียงดาว 2019-03-25 16:00:00 197 41.2 40.7 - 964 14.9 0 0 0 0 0 31.6 ทำงานปกติ
 อบต.ช่างเคิ่ง ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม 2019-03-25 16:00:00 123 45.1 42.1 - 952 15 0 0 0 0 0 31.4 ทำงานปกติ
 ทต.ไชยปราการ ต. ปงตำ อ. ไชยปราการ 2019-03-25 16:00:00 108 51.9 38.7 - 950 14.4 0 0 0 0 0 24.2 ทำงานปกติ
 อบต.ดอยเต่า ต. ดอยเต่า อ. ดอยเต่า 2019-03-12 18:00:00 1 32.8 30.9 39 974 12 0 0 0 0 0 41.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ดอยสะเก็ด ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด 2019-03-25 16:00:00 210 47.5 41.2 22 970 14.9 0 0 0 0 0 80.6 ทำงานปกติ
 อบต.เวียง ต. เวียง อ. ฝาง 2018-11-15 11:00:00 127 51.5 28.4 77 956 12.7 0 0 0 0.2 0 403 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หางดง ต. หางดง อ. ฮอด 2019-03-25 16:00:00 209 44.6 - - 976 14.7 0 0 0 0 0 34 ทำงานปกติ
 อบต.สบแม่ข่า ต. สบแม่ข่า อ. หางดง 2019-03-25 16:00:00 201 43.1 - - 969 14.7 0 0 0 0.8 0 56.4 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกาด ต. บ้านกาด อ. แม่วาง 2019-03-25 12:00:00 301 43.1 - 23 975 12.1 0 0 0 0 0 34.6 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง 2018-12-11 12:00:00 20 32.3 31.4 52 976 11.1 0 0 0 0 0 719.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต. ช่อแล อ. แม่แตง 2019-03-25 16:00:00 236.1 40.2 40.7 - 959.5 13.4 0 0 0 0 0 37.8 ทำงานปกติ
 รพสต.บ้านหนองไคร้ ต. หนองตอง อ. หางดง 2019-03-25 16:00:00 217 47 - 22 970 15 0 0 0 0 0 42.2 ทำงานปกติ
 อบต.อมก๋อย ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย 2019-03-25 16:00:00 88 36.3 34.8 22 911 14.4 0 0 0 0 0 15.2 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. พร้าว 2019-03-25 16:00:00 212.2 43.1 42.1 - 958.4 15.7 0 0 0 0 0 26.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านปง ต. บ้านปง อ. หางดง 2019-03-25 16:00:00 210 47.5 43.6 - 963 14.7 0 0 0 0 0 57 ทำงานปกติ
 ทต.สันกำแพง ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง 2019-02-27 11:00:00 263 36.8 34.8 35 975 14.1 0 0 0 0 0 14.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.สันนาเม็ง ต. สันนาเม็ง อ. สันทราย 2019-03-25 16:00:00 0 43.6 39.7 - 967 14.9 0 0 0 0 0 32.6 ทำงานปกติ
 ทต.ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ 2019-03-25 16:00:00 21 - 39.2 - 969 12.7 0 0 0 0 0 25.6 ทำงานปกติ
 อบต.ท่าตอน ต. ท่าตอน อ. แม่อาย 2019-03-05 15:00:00 238 42.1 42.6 20 949 14.8 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เปียงหลวง ต. เปียงหลวง อ. เวียงแหง 2019-03-25 09:00:00 237 35.3 26.5 51 928 12.4 0 0 0 0 0 29.6 ทำงานปกติ
เพชรบุรี
 อบต.หนองญ้าปล้อง ต. หนองหญ้าปล้อง อ. หนองหญ้าปล้อง 2019-03-25 16:00:00 - 41.2 31.4 62.4 1000.7 13.1 0 0 0 0 0 6.8 ทำงานปกติ
 ทต.บ้านลาด ต. บ้านลาด อ. บ้านลาด 2019-03-25 16:00:00 - - 28.6 76 1009.2 12.9 0 0 0 0 1.6 12 ทำงานปกติ
 อบต.บางครก ต. บางครก อ. บ้านแหลม 2019-03-25 16:00:00 - 38 29.4 76.7 1011.2 12.9 0 0 0 0 0.8 40.6 ทำงานปกติ
 อบต.เขากระปุก ต. เขากระปุก อ. ท่ายาง 2019-03-25 16:00:00 - 37.7 29.8 74.1 1003 13.1 0 0 0 0 1.8 15.4 ทำงานปกติ
 การประปา ทม.ชะอำ ต. ชะอำ อ. ชะอำ 2019-03-25 16:00:00 - 36.4 - - - 13 0 0 0 0 5.2 17 ทำงานปกติ
 อบต.กลัดหลวง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง 2019-03-25 16:00:00 163 28.9 30.9 75 1004 14.9 0 0 0 0 1.2 11.4 ทำงานปกติ
 อบต.สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. แก่งกระจาน 2019-03-25 16:00:00 - 39 29.9 71.3 1002.9 13.5 0 0 0 0 0.4 11.6 ทำงานปกติ
 ทต.ท่ายาง ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง 2019-03-25 16:00:00 - 36.7 29.5 72.8 1011.2 12.7 0 0 0 0 0.8 10.8 ทำงานปกติ
 อบต.ดอนยาง ต. ดอนยาง อ. เมืองเพชรบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 37 29 79.2 1010.7 12.7 0 0 0 0 1.8 11.6 ทำงานปกติ
 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ. ชะอำ 2019-03-25 16:00:00 - 32.9 - - - 13.3 0 0 0 0 2 2 ทำงานปกติ
 รพ.สต.ท่าตะคร้อ ต. ท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง 2019-03-25 16:00:00 - 39.6 - - - 13.4 0 0 0 0 0 22 ทำงานปกติ
เพชรบูรณ์
 อบต.บึงสามพัน ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน 2019-03-25 16:00:00 - 43.2 33.3 55.8 998.9 13.1 0 0 0 0 0 6.8 ทำงานปกติ
 อบต.ชนแดน ต. ชนแดน อ. ชนแดน 2019-03-25 16:00:00 - 45.1 36.8 47.5 991.5 13.4 0 0 0 0 0 33 ทำงานปกติ
 อบจ.เพชรบูรณ์ ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ 2019-03-25 16:10:00 - 35.8 - - - 12.9 10 7.6 10 0 17.6 47.2 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งสมอ ต. ทุ่งสมอ อ. เขาค้อ 2019-03-25 16:00:00 28 28.9 27.4 62 927 13.7 0 0 0 0 0 40.2 ทำงานปกติ
 อบต.หล่มเก่า ต. หล่มเก่า อ. หล่มเก่า 2019-03-25 16:00:00 - 41.6 30.5 60.9 989.4 13.4 0 0 0 1.6 0 42.6 ทำงานปกติ
 ทต.ตาลเดี่ยว ต. ตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก 2019-03-25 16:00:00 - 40.9 29.8 59 992.7 12.8 0 0 0 0 0 51.2 ทำงานปกติ
 อบต.หนองไผ่ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ 2019-03-25 16:00:00 - 44.8 32 56.8 997 13.2 0 0 0 0 0 16.4 ทำงานปกติ
 อบต.น้ำหนาว ต. น้ำหนาว อ. น้ำหนาว 2019-02-06 11:00:00 - 45.1 33.1 29.4 920.4 13.9 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ศรีเทพ ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ 2019-03-25 16:00:00 - 38.3 29.5 67.6 1001.4 12.7 0 0 0 0 0 23.4 ทำงานปกติ
 อบต.ตาดกลอย ต. ตาดกลอย อ. หล่มเก่า 2019-03-24 08:40:00 - 37 30.2 57.1 986.3 13.2 0 0 0 0 0 0 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทม.วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี 2019-03-25 16:00:00 - 40.9 31.8 59.9 999.3 13 0 0 0 1.8 0 83.4 ทำงานปกติ
 ลานกีฬา อบต.วังโป่ง ต. วังโป่ง อ. วังโป่ง 2019-03-25 16:00:00 - 50.3 36.5 44.3 993.7 13 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
เลย
 อบต.ท่าสะอาด ต. ท่าสะอาด อ. นาด้วง 2019-03-25 16:00:00 - 46.4 35.7 51 970.7 13.1 0 0 0 0 0 119.2 ทำงานปกติ
 อบต.เขาหลวง ต. เขาหลวง อ. วังสะพุง 2019-03-25 16:00:00 - 49.3 34.9 53.3 974.5 13.1 0 0 0 16.2 0 56.8 ทำงานปกติ
 อบต.เหล่ากอหก ต. เหล่ากอหก อ. นาแห้ว 2019-03-25 15:20:00 - 33.8 21.4 84.5 919.1 13 5.6 2.2 12 0 14.2 45.6 ทำงานปกติ
 อบต.นาซ่าว ต. นาซ่าว อ. เชียงคาน 2019-03-25 16:10:00 - 48 - - - 13.2 0 0 0 0 0 72.4 ทำงานปกติ
 อบต.ศรีฐาน ต. ศรีฐาน อ. ภูกระดึง 2019-03-25 16:00:00 - 43.2 32.3 67.9 980.5 12.9 0 0 0 37.4 0 118.6 ทำงานปกติ
 อบต.กกสะทอน ต. กกสะทอน อ. ด่านซ้าย 2019-03-25 16:00:00 - 43.2 31.1 54.4 931.6 13.2 0 0 0 8.6 0 50.8 ทำงานปกติ
 ทต.ภูเรือ ต. หนองบัว อ. ภูเรือ 2019-03-25 16:00:00 - 41.6 30.5 61 940.3 12.9 0 0.4 0 0 0.4 93.4 ทำงานปกติ
แพร่
 ทต.ช่อแฮ ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ 2019-03-25 16:00:00 - 50.3 38.4 37.1 984.4 13 0 0 0 0 0 21.6 ทำงานปกติ
 ทต.เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย 2019-03-25 16:00:00 163 43.6 41.2 32 988 14.5 0 0 0 0 0 43.4 ทำงานปกติ
 ทต.หนองม่วงไข่ ต. หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ 2019-03-25 16:00:00 - 51.6 39.6 46 987.5 13.1 0 0 0 0 0 49.2 ทำงานปกติ
 อบต.ร้องกวาง ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง 2019-03-25 16:00:00 - 50.9 38.1 39.8 980.8 13.1 0 0 0 0 0 49.8 ทำงานปกติ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น 2019-03-25 14:00:00 - 47.7 39.7 39.2 990.8 11.9 0 0 0 0 0 3.8 ทำงานปกติ
 อบต.บ้านกลาง ต. บ้านกลาง อ. สอง 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 36.4 49.2 985.1 13 0 0 0 0 0 42.4 ทำงานปกติ
 อบต.ทุ่งแล้ง ต. ทุ่งแล้ง อ. ลอง 2019-03-25 16:00:00 - 48.7 40.3 39 992.3 13.1 0 0 0 0 0 34 ทำงานปกติ
 อบต.วังชิ้น ต. วังชิ้น อ. วังชิ้น 2019-03-25 16:00:00 80 40.7 40.7 40 990 14.4 0 0 0 0 0 63 ทำงานปกติ
 ทต.ป่าแมต ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ 2019-03-25 08:00:00 - 36.4 30 65.9 993.6 13.8 0 0 0 0 0 6.2 ทำงานปกติ
แม่ฮ่องสอน
 อบต.ปางหมู ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 2019-03-16 09:00:00 214 24.5 27 67 990 12.7 0 0 0 0 0 12.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ทต.ขุนยวม ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม 2019-03-25 16:00:00 235 41.7 39.2 - 935 14.7 0 0 0 0 0 44.8 ทำงานปกติ
 อบต.แม่คง ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง 2019-03-25 16:00:00 222 42.1 - - 981 14.5 0 0 0 0 0 48 ทำงานปกติ
 บ้านสันติชล ต. เวียงใต้ อ. ปาย 2019-03-25 10:00:00 280 36.3 33.8 32 926 12.1 0 0 0 0 0 20.8 ทำงานปกติ
 อบต.ปางมะผ้า ต. ปางมะผ้า อ. ปางมะผ้า 2019-03-25 16:00:00 214 40.7 38.7 - 922 14.9 0 0 0 0 0 35.2 ทำงานปกติ
 อบต.แม่สวด ต. แม่สวด อ. สบเมย 2019-03-25 16:00:00 226 49 - 20 987 14.7 0 0 0 0 0 51.6 ทำงานปกติ