สถานะสถานีวัดระดับน้ำทุกสถานี
ชื่อสถานี วันที่ เวลา น้ำลึก
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
เทียบความจุลำน้ำ
(%)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
สถานการณ์น้ำ สถานะ สถานะการทำงาน วันที่หยุดส่งข้อมูล
ลุ่มน้ำสาละวิน
 เมืองแม่ฮ่องสอน ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 2018-07-23 23:50:00 1.55 201.81 18.83 1.2 0.6 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ปาย ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 2018-07-23 23:50:00 0.77 500.38 11.12 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำปิง
 สันทราย ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2018-07-23 23:30:00 3.12 315.42 29.19 5.6 4.8 น้ำน้อย ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ฮอด ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 2018-07-23 23:40:00 2.18 292.88 32.35 8.4 1.6 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แม่อาย ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 2018-07-23 23:50:00 4.51 444.42 45.82 4.2 8.2 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เชียงดาว ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 2018-07-23 23:50:00 1.39 380.19 45.57 1.8 1.8 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แม่แตง ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2018-07-23 23:50:00 1.01 330.01 13.90 12 11.4 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 จอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2018-07-23 23:50:00 5.65 273.43 59.93 3 0.4 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ฝาง ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 2018-07-23 23:50:00 2.61 470.34 40.46 3.4 15.6 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่อทองแดง1 ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-07-23 23:50:00 1.31 74.73 31.04 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านตาก ต. ตากตก อ. บ้านตาก จ. ตาก 2018-07-23 23:30:00 1.06 119.25 54.92 1.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองตาก ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก 2010-10-01 00:00:00 8.28 101.71 98.58 0 0.8 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2853
 เมืองกำแพงเพชร ต. ลานดอกไม้ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-07-23 23:50:00 1.56 82.09 38.21 0.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ขาณุวรลักษบุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-07-23 23:40:00 2.34 41.33 47.43 0 0.2 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เก้าเลี้ยว ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 2018-07-23 23:50:00 - - - 0.4 0.2 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองกำแพงเพชร (P7A) ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-07-23 23:40:00 - - - 0.2 5.2 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ต. เมืองเล็น อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2018-07-23 16:20:00 2.34 321.094 67.24 1.4 0.6 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำวัง
 อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2018-07-23 17:40:00 - 323.402 - 19.8 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สามเงา ต. วังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก 2018-07-23 23:40:00 3.55 135.05 34.27 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 2018-03-30 03:20:00 0.73 146.28 7.40 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 116
 เถิน ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 2010-10-10 00:00:00 - - - 0.6 58.6 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2844
 เกาะคา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 2018-02-17 07:10:00 2.93 210.3 38.97 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 157
 เมืองลำปาง ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2018-07-23 23:50:00 1.98 232.75 39.76 23.8 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำยม
 คลองผันน้ำยม-น่าน1 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2010-10-10 10:10:00 7.11 60.54 88.06 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
 คลองผันน้ำยม-น่าน2 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 2018-07-23 23:40:00 3.23 40.72 54.19 5 5.6 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่อทองแดง2 ต. หนองกระดิ่ง อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 2018-07-23 23:40:00 2.63 45.78 67.61 2.6 1 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท้ายกว๊านพะเยา ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 2018-07-23 23:50:00 3.61 390.85 68.24 0.6 2.2 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ปง ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-23 23:50:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 เชียงม่วน ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-07-23 23:50:00 4.21 260.97 40.68 0 2.4 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หนองม่วงไข่ ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 2018-07-23 23:50:00 3.97 155.67 74.91 0 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2018-02-02 01:30:00 3.90 139.85 34.49 0.2 4.2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 172
 ศรีสัชนาลัย ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2017-10-11 19:50:00 7.47 64.47 48.88 14.2 1.8 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 286
 สวรรคโลก ต. ท่าทอง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2018-07-23 23:50:00 - - - 0.4 0.8 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 กงไกรลาศ ต. กง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 2010-10-10 10:10:00 6.88 40.97 63.26 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
 บางระกำ ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2018-07-23 23:20:00 - - - 4 1.8 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 2020-01-01 12:50:00 3.81 29.81 54.43 1.6 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์ขัดข้อง -526
 เมืองแพร่ ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-07-23 23:40:00 3.16 146.59 51.95 1.2 1.6 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 งาว ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 2018-01-11 02:10:00 0.71 268.9 37.77 0.2 0.2 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 194
 เมืองสุโขทัย ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2018-07-23 23:50:00 8.08 46.9 63.76 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำน่าน
 คลองผันน้ำยม-น่าน3 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-07-23 23:40:00 5.15 48.93 57.35 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองผันน้ำยม-น่าน4 ต. งิ้วงาม อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2018-07-23 23:50:00 1.96 36.83 22.92 1.4 1 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 2018-07-23 23:50:00 4.06 200.6 80.28 0 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 2018-07-23 23:50:00 2.53 42.11 26.22 0.2 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่าวังผา ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 2018-07-24 00:10:00 4.22 221.3 57.78 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ภูเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. น่าน 2010-10-10 00:00:00 2.56 199.47 27.21 0 0.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
 เมืองน่าน ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง จ. น่าน 2018-07-23 23:50:00 6.30 193.91 82.81 0.2 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พิชัย ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-01-08 02:40:00 6.08 48.93 72.85 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 197
 แม่น้ำเข็ก (ว้งทอง) ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-04-09 11:00:00 0.36 135.32 21.63 0 0 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 106
 บางกระทุ่ม ต. โคกสลุด อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2018-06-02 08:50:00 3.29 33.65 33.97 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 52
 ตะพานหิน ต. งิ้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 2017-09-30 05:00:00 10.38 32.77 86.84 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 297
 ชุมแสง ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2018-07-23 23:50:00 6.55 22.76 54.17 0.4 1 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เวียงสา ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน 2018-07-23 23:50:00 6.86 185.11 125.18 0.2 0.8 น้ำล้นตลิ่ง ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 น้ำปาด ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 2018-07-23 23:50:00 2.97 155.71 52.97 0.2 0.4 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองอุตรดิตถ์ ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 2018-07-23 23:40:00 3.91 53.19 47.79 14 11.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองพิษณุโลก ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2018-07-23 23:30:00 4.16 37.78 36.41 4 1.4 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-07-23 23:50:00 5.76 45.71 61.80 7 5.4 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ตรอน ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ 2018-07-23 23:50:00 5.22 50.2 72.70 0 1.8 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำโขง
 เมืองเชียงราย ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2018-07-23 23:50:00 1.97 401.82 58.74 1.6 1.4 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เทิง ต. เวียง อ. เทิง จ. เชียงราย 2018-07-23 23:50:00 3.97 362.06 50.12 0 37.8 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 2018-07-24 00:00:00 4.48 410.08 75.57 0 58 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 2018-07-23 23:50:00 1.56 451.74 30.31 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เชียงแสน ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2018-07-23 23:50:00 8.23 360.52 77.64 0 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วังสะพุง ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 2018-07-23 23:40:00 2.95 240.14 41.42 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองเลย ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมืองเลย จ. เลย 2018-07-23 23:20:00 1.90 231.03 24.52 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สุวรรณคูหา ต. นาสี อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 2010-10-10 10:10:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2844
 เมืองอุดรธานี ต. หมูม่น อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 2018-07-23 23:40:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 บ้านดุง ต. นาคำ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี 2018-07-23 23:40:00 9.63 160.74 94.46 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อากาศอำนวย ต. โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2010-10-10 00:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2844
 บ้านม่วง ต. ห้วยหลัว อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 2018-07-23 23:40:00 7.44 153.3 86.11 13.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม 2018-07-23 23:50:00 13.06 142.65 80.90 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สว่างแดนดิน ต. โพนสูง อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 2018-07-23 23:50:00 5.93 156.03 91.34 2 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำชี
 บ้านเขว้า ต. ภูแลนคา อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 2000-01-10 00:00:00 1.67 201.19 18.55 0 0.2 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6770
 หนองบัวระเหว ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 2018-07-21 19:20:00 5.85 191.53 47.48 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองชัยภูมิ ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2018-07-23 23:50:00 - - - 0.8 0.2 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 แก้งสนามนาง ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 2010-10-10 10:00:00 4.44 167.88 36.27 0 0.8 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
 ชนบท ต. ชนบท อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 2001-01-01 00:00:00 6.92 151.97 51.79 0 15.2 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6413
 สะพานท่าพระ ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2018-07-23 23:50:00 4.06 147.87 43.18 0.6 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 2018-07-23 23:50:00 4.69 138.33 32.61 1 0 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 จังหาร ต. แสนชาติ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 2010-10-10 10:10:00 - - - 0.4 1.6 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2844
 เสลภูมิ ต. ขวัญเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 2018-07-23 23:50:00 9.15 125.98 73.51 4 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 มหาชนะชัย ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร 2010-10-10 10:00:00 9.12 118.78 62.07 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
 เขื่องใน ต. เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-07-23 23:40:00 9.61 114.84 86.51 0 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองมหาสารคาม ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 2018-07-23 23:50:00 5.85 114.13 35.92 1.2 0.6 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ยางตลาด ต. ดอนสมบูรณ์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 2018-07-23 15:30:00 5.85 121.45 69.73 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองยโสธร ต. เดิด อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 2018-07-23 23:30:00 7.65 127.65 95.63 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองขอนแก่น ต. หนองตูม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2018-07-23 23:50:00 5.52 127.37 51.95 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำมูล
 เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองยาง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 2017-12-19 01:40:00 3.18 163.84 42.75 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 217
 ชุมพวง ต. ท่าลาด อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2018-07-23 23:30:00 4.70 145.23 79.82 0 0.8 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พิมาย ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 2010-01-01 00:00:00 5.52 152.7 64.04 0 0.8 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3126
 ราษีไศล ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 2000-01-10 00:00:00 - - - 4.6 1.2 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 6770
 วารินชำราบ ต. คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 2018-07-23 23:50:00 7.94 110.67 60.04 0 7.8 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คูเมือง ต. ปะเคียบ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 2018-07-23 23:50:00 3.15 105.5 54.54 1.8 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองสุรินทร์ ต. ตระแสง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 2018-07-23 23:50:00 0.45 128.49 6.21 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองศรีสะเกษ ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 2018-07-23 23:50:00 6.06 115.17 68.17 0 4.2 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พิบูลมังสาหาร ต. โพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 2018-07-23 23:50:00 4.50 110.8 56.69 4 3.8 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ประโคนชัย ต. ไพศาล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2018-07-23 23:50:00 4.23 147.48 64.83 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ห้วยทับทัน ต. ห้วยทับทัน อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 2018-07-23 23:50:00 4.43 123.09 45.26 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สตึก ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 2018-07-23 23:50:00 1.18 103.03 13.24 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่าตูม ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 2018-07-23 23:50:00 1.03 116.66 9.88 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ป่าติ้ว ต. เชียงเพ็ง อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 2018-07-23 23:40:00 5.75 101.95 88.06 5 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองอุบลราชธานี ต. หัวดอน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-07-03 03:30:00 2.11 108.56 24.26 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 21
 สะพานข้ามลำปะเทีย ต. อีสานเขต อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ 2018-01-01 12:00:00 -11.14 170.561 -1,022.96 - - น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 204
 อ่างเก็บน้ำคูขาด ต. ประทัดบุ อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2018-01-01 12:00:00 - 187.021 - - - รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 204
 อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย ต. หนองแวง อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ 2018-07-24 00:00:00 - - - 4.2 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 สะพานเดชาติวงศ์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 2010-10-10 10:00:00 2.30 18.44 24.01 0 0 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
 พยุหะคีรี ต. ท่าน้ำอ้อย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ 2018-07-23 23:20:00 6.30 15.39 51.23 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ปตร.มโนรมย์ ต. วัดโคก อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 2018-07-23 12:10:00 3.45 15.64 57.30 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองชัยนาท ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-07-23 23:30:00 16.67 15.84 93.09 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สรรพยา ต. โพนางดำออก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 2018-07-23 23:40:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 อินทร์บุรี ต. อินทร์บุรี อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 2010-01-01 00:00:00 3.58 6.02 35.37 0.6 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3126
 พรหมบุรี ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 2018-07-23 23:50:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองอ่างทอง ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 2018-07-23 23:30:00 3.19 1.82 30.63 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองโผงเผง ต. บางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-12 03:20:00 5.82 0.41 58.16 3.6 2 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 103
 คลองบางบาล ต. ไทรน้อย อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-07-23 23:20:00 3.63 1.63 52.98 0 0 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พระนครศรีอยุธยา ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-07 04:30:00 4.95 1.02 58.17 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 198
 บางปะอิน ต. ขนอนหลวง อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-10 03:50:00 5.43 1.22 75.54 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 105
 บางไทร ต. โพแตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-07-23 23:20:00 10.93 0.75 86.27 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานนวลฉวี ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 2018-07-23 23:50:00 14.15 0.78 90.46 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานกรุงเทพ ต. ดาวคะนอง อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 2018-07-23 11:50:00 7.73 -0.21 73.48 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองพระยาบรรลือ ต. สามเมือง อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-07-23 23:50:00 2.20 1.15 43.09 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เสนา ต. เจ้าเสด็จ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-07-23 23:50:00 4.35 1.33 63.80 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 2018-07-24 00:00:00 - 1.31 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานข้ามคลองเกรียงไกร ต. บางเคียน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2018-07-24 00:00:00 4.58 21.898 76.55 0.6 1 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำป่าสัก
 บางปะหัน ต. ขยาย อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-07-24 00:10:00 - - - 0.2 0.2 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองลพบุรี ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 2018-07-23 23:50:00 2.95 3.08 46.67 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หล่มสัก ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 2018-07-23 23:50:00 2.40 140.86 46.31 1 0.4 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองเพชรบูรณ์ ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 2018-07-24 00:00:00 4.00 113.95 67.27 11.2 3 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองไผ่ ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 2018-04-27 19:50:00 2.36 89.98 39.68 10.8 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 88
 วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2018-07-23 23:50:00 8.40 65.34 80.48 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ชัยบาดาล ต. นิคมลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 2018-07-23 23:50:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 วังม่วง ต. แสลงพัน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 2000-01-01 00:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 6779
 เมืองสระบุรี ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 2018-07-13 16:00:00 9.10 8.85 79.31 0.4 0.4 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 11
 ท่าเรือ ต. ท่าเรือ อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-07-23 23:40:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 นครหลวง ต. บ่อโพง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2020-01-01 00:00:00 9.23 3.2 93.17 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์ขัดข้อง -526
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
 สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี 2018-07-23 23:50:00 4.30 33.6 65.19 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองอุทัยธานี ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 2018-07-23 23:30:00 5.16 16.13 75.58 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานต้นน้ำ (เกาะแก้ว-ตลิ่งสูง) ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-07-23 23:50:00 14.72 117.06 -14.38 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานแม่เลย์ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ 2018-02-26 01:40:00 - - - 0.2 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 148
 สะพานแม่วงก์ ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-07-24 00:10:00 - 107.97 - 0.2 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศาลเจ้าไก่ต่อ (TSK.2) ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-07-24 00:00:00 - 68.52 - 0 0.8 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองกลาง ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-07-24 00:00:00 - 70.87 - 0 0.6 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2018-07-23 23:30:00 3.49 23.6 63.60 - 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ไทรโยค ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2018-07-23 23:50:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 วังด้ง ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2018-07-24 00:00:00 - 30.573 - 0.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ลิ่นถิ่น ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2018-07-24 00:00:00 - 62.811 - 5.4 10.4 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บ้านแพ้ว ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 2010-10-10 10:10:00 3.42 1.39 116.25 2.2 0 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
 พระรามสอง ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 2018-07-23 23:50:00 14.10 0.59 84.58 0 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 โพธาราม ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 2018-05-02 05:50:00 4.87 2.47 47.54 35 5.4 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 83
 บ้านโป่ง ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 2018-07-23 23:50:00 4.35 4.59 38.49 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 2010-01-01 00:00:00 1.90 94.83 29.46 0 4.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3126
ลุ่มน้ำท่าจีน
 ปากแม่น้ำท่าจีน ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-07-23 23:40:00 - 0.82 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองชัยนาท ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-07-23 23:50:00 8.31 15.89 69.44 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สรรคบุรี (แม่น้ำน้อย) ต. เที่ยงแท้ อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท 2018-07-23 23:50:00 4.68 11.91 61.58 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ด่านช้าง ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 2018-07-23 23:20:00 1.20 62.66 31.21 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สามชุก ต. สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 2018-07-23 17:40:00 3.75 5.7 71.61 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองสุพรรณบุรี ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 2018-07-24 00:00:00 2.41 1.01 40.82 0.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางตาเถร ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2010-10-10 23:00:00 4.55 1.6 76.50 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
 บางเลน ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม 2017-12-27 06:20:00 2.92 0.9 66.12 0 10.8 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 209
 สามพราน ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม 2018-07-23 23:50:00 8.33 0.66 86.56 0.4 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองสมุทรสาคร ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-07-23 23:50:00 8.44 0.54 87.00 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2018-07-23 23:50:00 2.28 0.77 56.66 2 0.8 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บางปลา ต. บางปลา อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-07-23 23:30:00 3.34 1.31 58.30 1.6 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำในกรุงเทพและปริมณฑล
 คลองลาดพร้าว ท้ายปตร.คลอง2 ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 2018-07-23 23:50:00 2.23 0.33 49.97 0 0.4 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองเปรมประชากร หลักหก ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 2010-01-01 00:00:00 2.51 1.14 94.22 0 0.2 น้ำมาก ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3126
 คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผัก ต. ตลิ่งชัน อ. ตลิ่งชัน จ. กรุงเทพมหานคร 2018-07-23 23:20:00 4.05 0.95 78.34 3 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองทวีวัฒนา ท้ายปตร.ทวีวัฒนา ต. ศาลาธรรมสพน์ อ. ทวีวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 2018-07-23 23:50:00 2.38 0.54 73.07 1.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69 ต. หลักสอง อ. บางแค จ. กรุงเทพมหานคร 2018-07-23 23:50:00 1.85 0.24 61.26 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-07-23 23:50:00 5.79 0.46 90.30 0.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 2018-07-23 23:30:00 3.93 0.66 80.76 0.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองแสนแสบ บางกะปิ ต. หัวหมาก อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 2018-07-23 23:50:00 5.14 -0.23 82.25 8.2 12.4 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองลำปลาทิว ลาดกระบัง ต. ลาดกระบัง อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 2018-07-23 23:30:00 3.20 0.03 84.35 13.4 81 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองพระองค์เจ้าฯ บางบ่อ ถ.ลาดกระบัง ต. เปร็ง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 2018-07-23 23:50:00 2.76 0.37 75.72 9.4 34.8 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองสำโรง บางเสาธง ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-07-23 23:40:00 2.49 -0.19 74.91 0.8 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือ ต. นพรัตน์ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 2010-10-01 00:00:00 3.64 3.06 80.18 0.2 4 น้ำมาก ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2853
 คลองหกวา ลำลูกกา คลอง8 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 2018-07-23 23:50:00 2.83 0.35 54.57 15.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว) ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-07-23 23:50:00 2.50 0.07 68.18 0 0 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย) ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-05-17 16:50:00 - 9.08 - 0 16.6 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 68
 คลองพระพิมล (ไทรน้อย) ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 2018-07-23 23:50:00 3.16 1.12 51.89 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองนราภิรมย์ (บางเลน) ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-07-23 23:50:00 2.77 1.18 49.91 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ ต. ลาดพร้าว อ. ลาดพร้าว จ. กรุงเทพมหานคร 2018-07-23 23:20:00 - 0.81 - 8.6 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองลาดพร้าว วัดบางบัว ต. อนุสาวรีย์ อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 2018-07-23 23:50:00 1.35 1.02 409.09 0 0.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำบางปะกง
 บางปะกง ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2018-07-23 23:20:00 13.21 0.44 91.58 1.2 0.8 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองฉะเชิงเทรา ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 2018-07-23 23:40:00 12.41 0.6 90.58 0 0.4 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บางน้ำเปรี้ยว ต. บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-07-23 23:50:00 10.61 1.09 91.53 0.2 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พนมสารคาม ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 2018-07-23 23:50:00 3.21 2.42 45.31 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 องครักษ์ ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 2018-07-23 23:50:00 5.44 1.48 84.05 1.8 2.8 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานวังแก่ง ต. เขาเพิ่ม อ. บ้านนา จ. นครนายก 2018-07-24 00:00:00 - 13.45 - 4.6 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานเขานางบวช ต. ศรีนาวา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 2018-07-23 23:40:00 - 4.37 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานโยธกา ต. บางเตย อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2018-07-23 23:50:00 - 1.41 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
 กบินทร์บุรี ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-01-10 18:00:00 2.84 3.28 25.40 0 24.2 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 195
 เมืองปราจีนบุรี ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-07-23 23:50:00 7.57 3.3 77.96 2 10.8 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 นาดี ต. สะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 2018-07-23 23:50:00 3.01 9.72 28.34 0 0 น้ำน้อย ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ประจันตคาม (KGT7A) ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 2018-07-23 23:50:00 - 4.15 - 2.6 11.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ศรีมหาโพธิ (KGT6) ต. บ้านทาม อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี 2018-07-23 23:50:00 - 4.83 - 10 2.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองพระปรง ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-07-23 23:30:00 6.56 15.6 93.54 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองสระแก้ว ต. สระขวัญ อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-07-23 23:50:00 5.61 29.93 52.98 0.4 7.2 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองพรหมโหด ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 2010-10-10 00:00:00 4.45 43.19 78.82 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
ลุ่มน้ำโตนเลสาป
 ตาพระยา ต. ทัพเสด็จ อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 2018-07-23 23:50:00 - 57.22 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 โป่งน้ำร้อน ต. หนองตาคง อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 2018-07-23 23:50:00 - 104.06 - 2.6 0.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 เมืองจันทบุรี ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 2018-07-23 23:30:00 2.90 0.84 53.67 1.4 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เขาคิชฌกูฏ ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 2018-07-23 23:50:00 1.11 11.13 16.82 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แก่งหางแมว ต. แก่งหางแมว อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 2018-07-23 23:50:00 - 21.75 - 1.4 12 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 นายายอาม ต. วังใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี 2018-07-13 18:30:00 - - - 0.6 0.2 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 11
 เมืองแกลง ต. บ้านนา อ. แกลง จ. ระยอง 2018-07-23 23:50:00 1.90 1.74 46.83 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-07-23 23:50:00 - 11.2 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทับมา ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 2018-07-23 23:50:00 - 8.72 - 0.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บ้านค่าย ต. ตาขัน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-07-24 00:00:00 - 8.39 - 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ลดลง ทำงานปกติ
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-07-23 23:50:00 17.29 2.66 94.68 1.8 0.2 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-07-23 23:50:00 - -0.22 - 4.2 2 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วังกระแจะ ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-07-23 23:50:00 - 0.03 - 1.4 1.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 บางพระ ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-07-24 00:00:00 - 0.03 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 บางตะบูน ต. บางตะบูนออก อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 2018-07-23 23:50:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองเพชรบุรี ต. ต้นมะม่วง อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 2010-01-01 00:00:00 4.28 3.93 66.37 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3126
 แก่งกระจาน ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 2018-07-23 23:50:00 1.94 19.08 31.45 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่ายาง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 2018-07-24 00:00:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
 คลองขนาน ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-07-24 00:00:00 2.88 13.839 52.21 0.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปราณบุรี ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-07-23 23:50:00 2.30 1.71 31.86 4.6 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 เมืองชุมพร ต. หาดพันไกร อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 2010-10-10 10:00:00 6.07 5.32 68.34 2.8 0.8 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2844
 หลังสวน ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 2018-07-23 23:50:00 - - - 1.2 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 จะนะ ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา 2017-11-25 17:00:00 1.66 2.17 43.46 17 26 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 241
 นาทวี ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา 2017-11-26 00:30:00 - 0.97 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 240
 คลองท่าดี ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 2018-07-23 23:30:00 0.91 18.91 21.77 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่าศาลา ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-07-23 23:50:00 1.03 0.1 24.71 0 0 น้ำน้อย ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 นบพิตำ ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-07-23 23:40:00 1.12 14.57 11.59 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สุคิริน ต. สุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส 2018-07-23 23:40:00 - 4.71 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ศรีสาคร ต. ศรีสาคร อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส 2018-07-23 23:40:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 รามัน ต. ตะโล๊ะหะลอ อ. รามัน จ. ยะลา 2018-07-23 23:50:00 - 0.54 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สวี 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร 2018-07-23 23:40:00 4.10 0.56 65.66 3.6 2.4 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สวี 2 ต. นาสัก อ. สวี จ. ชุมพร 2018-05-20 00:00:00 2.78 0.82 23.92 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 65
 สะพานข้ามคลองคดศอก ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2018-01-01 12:00:00 -8.26 10.044 -273.15 - - น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 204
 สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2018-07-24 00:00:00 2.44 8.923 26.56 0.2 0.7 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำตาปี
 พุนพิน 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-07-23 23:50:00 7.46 2.34 86.29 0 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พุนพิน 2 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-07-23 23:50:00 6.40 1.16 66.86 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พุนพิน 3 ต. ท่าสะท้อน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-07-23 23:50:00 5.48 2.05 87.22 2.4 1.6 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่าขนอม ต. ท่าขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-07-23 23:50:00 5.59 4.64 45.84 0.6 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เวียงสระ ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 2018-07-23 23:50:00 5.25 8.19 82.66 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วิภาวดี ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 2018-07-23 18:00:00 2.84 23.7 22.54 0.8 0 น้ำน้อย ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 ตลาดเก่าตะกั่วป่า ต. โคกเคียน อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-01-09 20:50:00 - -0.51 - 14.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 196
 เขาสก ต. พังกาญจน์ อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-03 18:40:00 - -0.01 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 202
 ทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2017-12-08 23:20:00 -49.18 0 -1,021.82 0.8 0.2 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 228
 เชียรใหญ่ ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2018-07-23 23:50:00 10.68 -0.78 71.34 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 2018-07-23 23:50:00 1.40 8.6 43.93 4.4 3.8 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองสตูล ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล 2018-07-11 03:50:00 2.28 15.2 102.84 39.8 3.6 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 13
 ตะกั่วป่า ต. ตำตัว อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-01-16 23:20:00 1.22 6.74 53.91 0 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 189
 เมืองพังงา ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา จ. พังงา 2000-01-01 00:00:00 1.26 3.27 12.97 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6779
 สะพานหนำเหนือ ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2018-07-23 23:50:00 9.87 6.59 66.18 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองตรัง ต. บางรัก อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2018-07-23 23:50:00 4.03 1.02 57.02 0 0 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 คลองนางเรียม(ทะเลน้อย) ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 2018-07-24 00:00:00 - 6.59 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ป่าพะยอม ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 2018-07-23 23:50:00 0.25 44.95 1.30 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 คลองนาท่อม ต. ร่มเมือง อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 2018-07-23 23:50:00 2.76 19.04 21.23 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หาดใหญ่ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2018-07-24 00:00:00 6.14 2.81 51.47 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองหอยโข่ง ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 2018-07-23 23:50:00 4.50 2.9 46.60 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะเดา ต. ท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา 2018-07-24 00:00:00 3.93 12.32 44.13 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปากรอ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 2017-12-03 19:50:00 7.97 1.61 108.73 19.6 18.6 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 233
 บางกล่ำ ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา 2018-07-23 23:50:00 1.29 -0.62 66.22 0 0 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำปัตตานี
 บันนังสตา ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา 2018-07-23 23:00:00 - 7.95 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เมืองยะลา ต. ตาเซะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2018-07-23 23:00:00 10.48 12.22 86.54 0 0.4 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง