สถานะสถานีวัดระดับน้ำทุกสถานี
ชื่อสถานี วันที่ เวลา น้ำลึก
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
เทียบความจุลำน้ำ
(%)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
สถานการณ์น้ำ สถานะ สถานะการทำงาน วันที่หยุดส่งข้อมูล
ลุ่มน้ำสาละวิน
 เมืองแม่ฮ่องสอน ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 2018-04-24 11:30:00 0.76 201.02 9.23 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปาย ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 2018-04-24 11:30:00 0.16 499.77 2.31 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปิง
 สันทราย ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2018-04-24 11:10:00 2.65 314.95 24.80 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฮอด ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 2018-04-24 11:10:00 0.54 291.24 8.01 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
 แม่อาย ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 2018-04-24 11:20:00 3.80 443.71 38.61 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เชียงดาว ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 2018-04-24 11:30:00 1.32 380.12 43.28 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่แตง ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2018-04-24 11:20:00 1.30 330.3 17.90 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 จอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2018-04-24 11:20:00 5.07 272.85 53.78 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฝาง ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 2018-04-24 11:30:00 2.32 470.05 35.96 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่อทองแดง1 ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-04-24 11:20:00 1.37 74.79 32.46 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 บ้านตาก ต. ตากตก อ. บ้านตาก จ. ตาก 2018-04-24 11:20:00 0.88 119.07 45.60 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองตาก ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก 2018-03-31 03:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 24
 เมืองกำแพงเพชร ต. ลานดอกไม้ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-04-24 11:30:00 1.21 81.74 29.64 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ขาณุวรลักษบุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-04-24 11:30:00 2.40 41.39 48.64 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เก้าเลี้ยว ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 2018-04-24 11:30:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองกำแพงเพชร (P7A) ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-04-24 11:10:00 1.33 72.83 18.50 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ต. เมืองเล็น อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2018-04-24 09:50:00 1.60 320.354 45.98 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำวัง
 อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2018-04-24 11:30:00 - 322.902 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สามเงา ต. วังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก 2018-04-24 11:30:00 2.29 133.79 22.11 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 2018-03-30 03:20:00 0.73 146.28 7.40 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 25
 เถิน ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 2018-02-24 06:10:00 0.54 171.96 7.43 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 59
 เกาะคา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 2018-02-17 07:10:00 2.93 210.3 38.97 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 66
 เมืองลำปาง ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2018-04-24 11:30:00 1.64 232.41 32.93 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำยม
 คลองผันน้ำยม-น่าน1 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2010-10-10 07:00:00 7.15 60.58 88.56 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
 คลองผันน้ำยม-น่าน2 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 2018-04-24 11:20:00 3.43 40.92 57.55 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่อทองแดง2 ต. หนองกระดิ่ง อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 2018-04-24 11:10:00 2.20 45.35 56.56 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท้ายกว๊านพะเยา ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 2018-04-24 11:20:00 3.59 390.83 67.86 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ปง ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 11:30:00 2.22 289.46 37.99 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เชียงม่วน ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-04-24 11:30:00 0.72 257.48 6.96 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
 หนองม่วงไข่ ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 2018-04-24 11:30:00 3.03 154.73 57.17 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2018-02-02 01:30:00 3.90 139.85 34.49 0.2 4.2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 81
 ศรีสัชนาลัย ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2017-10-11 19:50:00 7.47 64.47 48.88 14.2 1.8 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 195
 สวรรคโลก ต. ท่าทอง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2018-04-24 11:30:00 1.20 47.55 10.62 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 กงไกรลาศ ต. กง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 2010-10-10 10:10:00 6.88 40.97 63.26 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
 บางระกำ ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2018-04-24 11:10:00 - - - 2.2 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 2020-01-01 22:00:00 -2.98 23.02 -42.57 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์ขัดข้อง -617
 เมืองแพร่ ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-04-24 11:10:00 0.35 143.79 5.75 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 งาว ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 2018-01-11 02:10:00 0.71 268.9 37.77 0.2 0.2 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 103
 เมืองสุโขทัย ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2018-04-24 11:30:00 4.38 43.2 34.56 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำน่าน
 คลองผันน้ำยม-น่าน3 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-04-24 11:20:00 5.06 48.84 56.35 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองผันน้ำยม-น่าน4 ต. งิ้วงาม อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2018-04-24 11:20:00 2.16 37.03 25.26 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 2018-04-14 14:10:00 0.60 197.14 11.86 0 0 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 10
 วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 2018-04-24 11:30:00 3.61 43.19 37.42 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าวังผา ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 2018-04-24 11:40:00 1.14 218.22 15.61 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ภูเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. น่าน 2010-10-10 10:10:00 0.60 197.51 6.38 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
 เมืองน่าน ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง จ. น่าน 2018-04-24 11:30:00 2.69 190.3 35.36 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 พิชัย ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-01-08 02:40:00 6.08 48.93 72.85 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 106
 แม่น้ำเข็ก (ว้งทอง) ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-04-09 11:00:00 0.36 135.32 21.63 0 0 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 15
 บางกระทุ่ม ต. โคกสลุด อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2018-04-24 11:20:00 2.97 33.33 30.67 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตะพานหิน ต. งิ้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 2017-09-30 05:00:00 10.38 32.77 86.84 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 206
 ชุมแสง ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2018-04-24 11:30:00 4.68 20.89 38.70 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เวียงสา ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน 2018-04-24 11:30:00 0.49 178.74 8.94 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 น้ำปาด ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 2018-04-24 11:30:00 1.68 154.42 29.96 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุตรดิตถ์ ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 2018-04-24 11:10:00 4.84 54.12 59.15 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองพิษณุโลก ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2018-04-24 11:10:00 4.95 38.57 43.32 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-04-24 11:30:00 0.73 40.68 7.83 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตรอน ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ 2018-04-24 11:40:00 5.81 50.79 80.92 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโขง
 เมืองเชียงราย ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2018-04-24 11:20:00 0.48 400.33 14.31 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เทิง ต. เวียง อ. เทิง จ. เชียงราย 2018-04-24 11:40:00 2.68 360.77 33.83 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 2018-04-24 11:30:00 3.95 409.55 66.63 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 2018-04-24 11:30:00 0.61 450.79 11.85 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เชียงแสน ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2018-04-24 11:20:00 6.43 358.72 60.66 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วังสะพุง ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 2018-04-24 11:20:00 2.63 239.82 36.92 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองเลย ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมืองเลย จ. เลย 2018-04-24 11:00:00 1.20 230.33 15.49 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สุวรรณคูหา ต. นาสี อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 2000-10-10 10:10:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 6405
 เมืองอุดรธานี ต. หมูม่น อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 2018-04-24 11:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 บ้านดุง ต. นาคำ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี 2018-04-24 11:20:00 7.03 158.14 68.96 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 อากาศอำนวย ต. โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2018-04-24 11:40:00 1.87 126.62 16.21 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บ้านม่วง ต. ห้วยหลัว อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 2018-04-24 11:20:00 3.64 149.5 42.13 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม 2018-04-24 11:20:00 4.02 133.61 24.90 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สว่างแดนดิน ต. โพนสูง อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 2018-04-24 11:20:00 3.13 153.23 48.21 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชี
 บ้านเขว้า ต. ภูแลนคา อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 2000-01-10 00:00:00 1.67 201.19 18.55 0 0.2 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6679
 หนองบัวระเหว ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 2018-04-24 11:30:00 4.44 190.12 36.04 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองชัยภูมิ ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2018-04-24 11:30:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 แก้งสนามนาง ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 2018-04-24 11:30:00 2.98 166.42 24.34 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ชนบท ต. ชนบท อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 2010-10-01 00:00:00 5.55 150.6 41.54 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2762
 สะพานท่าพระ ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2018-04-24 11:30:00 3.74 147.55 39.78 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 2018-04-24 11:30:00 4.72 138.36 32.81 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 จังหาร ต. แสนชาติ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 2010-10-10 10:10:00 7.97 131.25 63.71 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
 เสลภูมิ ต. ขวัญเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 2018-04-24 11:30:00 4.95 121.78 39.77 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 มหาชนะชัย ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร 2010-10-10 10:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2753
 เขื่องใน ต. เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-04-24 11:20:00 5.24 110.47 47.17 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองมหาสารคาม ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 2018-04-24 11:40:00 3.92 112.2 24.07 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ยางตลาด ต. ดอนสมบูรณ์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 2018-04-24 11:30:00 4.05 119.65 48.27 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองยโสธร ต. เดิด อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 2018-04-24 11:10:00 2.47 122.47 30.88 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองขอนแก่น ต. หนองตูม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2018-04-23 13:10:00 3.23 125.08 30.40 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
ลุ่มน้ำมูล
 เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองยาง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 2017-12-19 01:40:00 3.18 163.84 42.75 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 126
 ชุมพวง ต. ท่าลาด อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2018-04-24 11:10:00 4.29 144.82 72.86 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 พิมาย ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 2010-10-10 10:10:00 6.03 153.21 69.95 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
 ราษีไศล ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 2010-10-10 10:10:00 3.26 112.83 29.05 0 0 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
 วารินชำราบ ต. คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 2018-04-24 11:30:00 5.51 108.24 41.67 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คูเมือง ต. ปะเคียบ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 2018-04-24 11:30:00 3.06 105.41 52.98 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุรินทร์ ต. ตระแสง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 2018-04-24 11:30:00 0.44 128.48 6.07 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองศรีสะเกษ ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 2018-04-24 11:30:00 6.09 115.2 68.50 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 พิบูลมังสาหาร ต. โพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 2018-04-24 11:30:00 3.01 109.31 37.92 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ประโคนชัย ต. ไพศาล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2018-04-20 08:00:00 3.86 147.11 59.16 0.4 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 4
 ห้วยทับทัน ต. ห้วยทับทัน อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 2018-04-24 11:20:00 4.24 122.9 43.32 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สตึก ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 2018-04-24 11:20:00 1.18 103.03 13.24 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ท่าตูม ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 2018-04-24 11:30:00 1.15 116.78 11.03 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ป่าติ้ว ต. เชียงเพ็ง อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 2018-04-24 11:20:00 1.83 98.03 28.02 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุบลราชธานี ต. หัวดอน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-04-24 11:20:00 1.68 108.13 19.32 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานข้ามลำปะเทีย ต. อีสานเขต อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ 2018-01-01 12:00:00 -11.14 170.561 -1,022.96 - - น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 113
 อ่างเก็บน้ำคูขาด ต. ประทัดบุ อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2018-01-01 12:00:00 - 187.021 - - - รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 113
 อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย ต. หนองแวง อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ 2018-04-24 11:00:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 สะพานเดชาติวงศ์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 2010-10-10 10:00:00 2.30 18.44 24.01 0 0 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
 พยุหะคีรี ต. ท่าน้ำอ้อย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ 2018-04-24 11:00:00 6.26 15.35 50.91 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ปตร.มโนรมย์ ต. วัดโคก อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 2018-04-24 05:10:00 3.15 15.34 52.32 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองชัยนาท ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-04-24 11:10:00 16.95 16.12 94.66 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สรรพยา ต. โพนางดำออก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 2018-04-24 11:10:00 - - - 0 0.2 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 อินทร์บุรี ต. อินทร์บุรี อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 2010-10-10 10:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2753
 พรหมบุรี ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 2018-04-24 11:30:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองอ่างทอง ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 2018-04-24 11:10:00 2.43 1.06 23.33 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองโผงเผง ต. บางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-12 03:20:00 5.82 0.41 58.16 3.6 2 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 12
 คลองบางบาล ต. ไทรน้อย อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-24 11:00:00 3.14 1.14 45.83 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พระนครศรีอยุธยา ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-07 04:30:00 4.95 1.02 58.17 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 107
 บางปะอิน ต. ขนอนหลวง อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-10 03:50:00 5.43 1.22 75.54 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 14
 บางไทร ต. โพแตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-24 11:00:00 10.82 0.64 85.40 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานนวลฉวี ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 2010-10-10 00:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2753
 สะพานกรุงเทพ ต. ดาวคะนอง อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 2010-01-01 00:00:00 10.55 2.61 100.29 0 0 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3035
 คลองพระยาบรรลือ ต. สามเมือง อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-24 11:30:00 1.90 0.85 37.21 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เสนา ต. เจ้าเสด็จ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-24 11:20:00 3.71 0.69 54.41 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 2018-04-24 11:30:00 - 1.01 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานข้ามคลองเกรียงไกร ต. บางเคียน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2018-04-24 11:30:00 4.22 21.538 70.53 1.4 0.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำป่าสัก
 บางปะหัน ต. ขยาย อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-24 11:40:00 - - - 0.2 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองลพบุรี ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 2018-04-09 06:10:00 3.40 3.53 53.79 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 15
 หล่มสัก ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 2010-01-01 00:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 3035
 เมืองเพชรบูรณ์ ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 2020-01-01 01:30:00 2.98 112.93 50.12 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์ขัดข้อง -617
 หนองไผ่ ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 2018-03-29 02:50:00 2.89 90.51 48.60 0 10.8 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 26
 วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2018-04-24 11:20:00 3.46 60.4 33.15 0 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ชัยบาดาล ต. นิคมลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 2018-04-24 11:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 วังม่วง ต. แสลงพัน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 2018-04-24 11:20:00 3.03 12.59 26.09 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสระบุรี ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 2018-04-23 13:30:00 9.64 9.39 84.02 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่าเรือ ต. ท่าเรือ อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-24 11:10:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 นครหลวง ต. บ่อโพง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2020-01-03 09:40:00 7.10 1.07 71.67 0 0 น้ำมาก ลดลง อุปกรณ์ขัดข้อง -619
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
 สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี 2018-04-24 11:30:00 5.22 34.52 79.14 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองอุทัยธานี ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 2018-04-24 11:00:00 5.40 16.37 79.10 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานต้นน้ำ (เกาะแก้ว-ตลิ่งสูง) ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-04-24 11:30:00 15.07 117.41 -14.73 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานแม่เลย์ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ 2018-02-26 01:40:00 - - - 0.2 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 57
 สะพานแม่วงก์ ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-04-24 11:30:00 - 108.07 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ศาลเจ้าไก่ต่อ (TSK.2) ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-04-24 11:30:00 - 66.56 - 0.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองกลาง ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-04-24 11:30:00 - 70.96 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2018-04-24 11:00:00 3.32 23.43 60.51 - 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ไทรโยค ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2018-04-24 11:30:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 วังด้ง ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2018-04-24 11:30:00 - 30.153 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ลิ่นถิ่น ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2018-04-24 11:30:00 - 61.221 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 บ้านแพ้ว ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 2018-04-24 11:20:00 2.24 0.21 76.14 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 พระรามสอง ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 2018-04-24 11:30:00 13.85 0.34 83.08 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 โพธาราม ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 2018-04-24 11:20:00 3.90 1.5 38.07 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 บ้านโป่ง ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 2018-04-24 11:30:00 2.67 2.91 23.62 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 2010-01-01 00:00:00 1.90 94.83 29.46 0 4.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3035
ลุ่มน้ำท่าจีน
 ปากแม่น้ำท่าจีน ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-04-24 11:20:00 - 0.58 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองชัยนาท ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-04-24 11:20:00 8.59 16.17 71.78 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สรรคบุรี (แม่น้ำน้อย) ต. เที่ยงแท้ อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท 2018-04-24 11:20:00 4.57 11.8 60.13 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ด่านช้าง ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 2018-04-24 10:50:00 1.84 63.3 47.85 2.2 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สามชุก ต. สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 2018-04-24 11:00:00 3.28 5.23 62.63 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุพรรณบุรี ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 2018-04-24 11:30:00 1.70 0.3 28.79 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางตาเถร ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2018-04-24 11:20:00 3.37 0.42 56.66 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 บางเลน ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม 2017-12-27 06:20:00 2.92 0.9 66.12 0 10.8 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 118
 สามพราน ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม 2018-04-24 11:20:00 8.24 0.57 85.63 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสมุทรสาคร ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-04-24 11:20:00 8.31 0.41 85.66 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2018-04-24 11:30:00 2.02 0.51 50.20 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางปลา ต. บางปลา อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-04-24 11:00:00 3.13 1.1 54.63 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำในกรุงเทพและปริมณฑล
 คลองลาดพร้าว ท้ายปตร.คลอง2 ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 2018-04-24 11:20:00 1.92 0.02 43.02 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองเปรมประชากร หลักหก ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 2018-04-18 00:50:00 2.94 1.57 110.36 10.4 0 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6
 คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผัก ต. ตลิ่งชัน อ. ตลิ่งชัน จ. กรุงเทพมหานคร 2018-04-24 11:00:00 4.02 0.92 77.76 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองทวีวัฒนา ท้ายปตร.ทวีวัฒนา ต. ศาลาธรรมสพน์ อ. ทวีวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 2018-04-24 11:20:00 2.40 0.56 73.69 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69 ต. หลักสอง อ. บางแค จ. กรุงเทพมหานคร 2018-04-18 03:50:00 1.91 0.3 63.25 0 20.6 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6
 คลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-04-24 11:30:00 5.74 0.41 89.52 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 2018-04-24 11:00:00 3.90 0.63 80.15 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองแสนแสบ บางกะปิ ต. หัวหมาก อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 2018-04-24 11:20:00 5.13 -0.24 82.09 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 คลองลำปลาทิว ลาดกระบัง ต. ลาดกระบัง อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 2018-04-24 11:00:00 2.73 -0.44 71.96 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองพระองค์เจ้าฯ บางบ่อ ถ.ลาดกระบัง ต. เปร็ง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 2018-04-24 11:00:00 - - - 0.2 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 คลองสำโรง บางเสาธง ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-04-24 11:20:00 2.37 -0.31 71.30 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือ ต. นพรัตน์ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 2010-10-10 00:00:00 3.80 3.22 83.70 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
 คลองหกวา ลำลูกกา คลอง8 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 2018-04-24 11:30:00 2.20 -0.28 42.42 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว) ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-04-24 11:30:00 1.76 -0.67 48.00 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย) ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-04-10 16:20:00 - 14.5 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 14
 คลองพระพิมล (ไทรน้อย) ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 2018-04-24 11:20:00 3.02 0.98 49.59 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองนราภิรมย์ (บางเลน) ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-04-24 11:30:00 2.81 1.22 50.63 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ ต. ลาดพร้าว อ. ลาดพร้าว จ. กรุงเทพมหานคร 2018-04-24 11:00:00 - 0.31 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองลาดพร้าว วัดบางบัว ต. อนุสาวรีย์ อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 2010-10-10 03:00:00 2.55 2.22 772.73 0.2 11.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
ลุ่มน้ำบางปะกง
 บางปะกง ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2018-04-24 11:00:00 13.08 0.31 90.68 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองฉะเชิงเทรา ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 2018-04-24 11:20:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 บางน้ำเปรี้ยว ต. บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-04-24 11:40:00 10.09 0.57 87.04 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 พนมสารคาม ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 2018-04-24 11:20:00 2.46 1.67 34.72 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 องครักษ์ ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 2018-04-24 11:30:00 4.87 0.91 75.25 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานวังแก่ง ต. เขาเพิ่ม อ. บ้านนา จ. นครนายก 2010-01-01 00:00:00 - 13.1 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3035
 สะพานเขานางบวช ต. ศรีนาวา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 2018-04-24 11:30:00 - 4.04 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานโยธกา ต. บางเตย อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2018-04-24 11:30:00 - 0.83 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
 กบินทร์บุรี ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-01-10 18:00:00 2.84 3.28 25.40 0 24.2 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 104
 เมืองปราจีนบุรี ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-04-24 11:30:00 5.72 1.45 58.91 0.2 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 นาดี ต. สะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 2018-04-22 13:50:00 1.42 8.13 13.37 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ประจันตคาม (KGT7A) ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 2018-04-24 11:30:00 - 1.33 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีมหาโพธิ (KGT6) ต. บ้านทาม อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี 2018-04-24 11:20:00 - 1.46 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองพระปรง ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-04-24 11:10:00 0.50 9.54 7.13 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองสระแก้ว ต. สระขวัญ อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-04-24 11:20:00 5.37 29.69 50.72 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองพรหมโหด ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 2010-10-10 10:10:00 2.36 41.1 41.80 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
ลุ่มน้ำโตนเลสาป
 ตาพระยา ต. ทัพเสด็จ อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 2018-04-24 11:20:00 - 57.7 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 โป่งน้ำร้อน ต. หนองตาคง อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 2018-04-24 11:20:00 - 104.14 - 4.6 0.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 เมืองจันทบุรี ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 2018-04-24 11:00:00 2.13 0.07 39.42 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เขาคิชฌกูฏ ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 2018-04-24 11:30:00 0.58 10.6 8.79 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 แก่งหางแมว ต. แก่งหางแมว อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 2018-04-24 11:20:00 - 23.47 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 นายายอาม ต. วังใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี 2018-04-24 11:20:00 - 2.79 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองแกลง ต. บ้านนา อ. แกลง จ. ระยอง 2018-04-24 11:30:00 2.08 1.92 51.27 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-04-24 11:20:00 - 11.45 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ทับมา ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 2018-04-24 11:20:00 - 8.71 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านค่าย ต. ตาขัน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-04-24 11:30:00 - 8.6 - 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-04-24 11:30:00 16.51 1.88 90.41 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-04-24 11:20:00 - -1.07 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 วังกระแจะ ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-04-24 11:20:00 - -0.62 - 1.2 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 บางพระ ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-04-24 11:30:00 - -0.51 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 บางตะบูน ต. บางตะบูนออก อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 2018-04-24 11:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองเพชรบุรี ต. ต้นมะม่วง อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 2000-10-10 00:00:00 2.68 2.33 41.56 0 2.8 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6405
 แก่งกระจาน ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 2018-04-24 11:20:00 1.41 18.55 22.86 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่ายาง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 2018-04-24 11:30:00 2.72 24.555 63.92 0 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
 คลองขนาน ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-04-24 11:30:00 2.59 13.549 46.95 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปราณบุรี ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-04-24 11:20:00 1.01 0.42 13.99 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 เมืองชุมพร ต. หาดพันไกร อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 2010-10-01 00:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2762
 หลังสวน ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 2018-04-24 11:20:00 3.37 -0.24 43.44 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 จะนะ ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา 2017-11-25 17:00:00 1.66 2.17 43.46 17 26 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 150
 นาทวี ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา 2017-11-26 00:30:00 - 0.97 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 149
 คลองท่าดี ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 2018-04-24 11:20:00 0.89 18.89 21.29 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าศาลา ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-04-24 11:30:00 0.86 -0.07 20.63 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 นบพิตำ ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-04-24 11:20:00 1.13 14.58 11.70 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 สุคิริน ต. สุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส 2018-04-24 11:10:00 - 4.73 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีสาคร ต. ศรีสาคร อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส 2018-04-24 11:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 รามัน ต. ตะโล๊ะหะลอ อ. รามัน จ. ยะลา 2018-04-24 11:20:00 - 0.67 - 0.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สวี 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร 2018-04-24 11:30:00 3.67 0.13 58.78 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 สวี 2 ต. นาสัก อ. สวี จ. ชุมพร 2018-04-24 11:20:00 2.11 0.15 18.16 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานข้ามคลองคดศอก ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2018-01-01 12:00:00 -8.26 10.044 -273.15 - - น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 113
 สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2018-04-24 11:30:00 1.13 7.613 12.30 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำตาปี
 พุนพิน 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-04-24 11:30:00 7.04 1.92 81.43 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 พุนพิน 2 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-04-24 11:30:00 6.05 0.81 63.21 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 พุนพิน 3 ต. ท่าสะท้อน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-04-24 11:30:00 5.07 1.64 80.69 1.2 0.4 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ท่าขนอม ต. ท่าขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-04-24 11:30:00 4.07 3.12 33.38 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เวียงสระ ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 2018-04-24 11:30:00 1.46 4.4 22.99 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 วิภาวดี ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 2018-04-24 11:20:00 1.75 22.61 13.89 0.2 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 ตลาดเก่าตะกั่วป่า ต. โคกเคียน อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-01-09 20:50:00 - -0.51 - 14.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 105
 เขาสก ต. พังกาญจน์ อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-03 18:40:00 - -0.01 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 111
 ทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2017-12-08 23:20:00 -49.18 0 -1,021.82 0.8 0.2 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 137
 เชียรใหญ่ ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2018-04-24 11:30:00 10.41 -1.05 69.53 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 2018-04-24 11:30:00 0.89 8.09 27.93 18.8 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสตูล ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล 2018-04-24 11:20:00 0.61 13.53 27.51 8.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตะกั่วป่า ต. ตำตัว อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-01-16 23:20:00 1.22 6.74 53.91 0 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 98
 เมืองพังงา ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา จ. พังงา 2010-10-10 10:10:00 1.26 3.27 12.97 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2753
 สะพานหนำเหนือ ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2018-04-24 11:20:00 9.12 5.84 61.15 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองตรัง ต. บางรัก อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2018-03-16 17:50:00 3.28 0.27 46.41 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 39
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 คลองนางเรียม(ทะเลน้อย) ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 2018-04-24 11:30:00 - 6.83 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 ป่าพะยอม ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 2018-04-24 06:10:00 0.27 44.97 1.40 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
 คลองนาท่อม ต. ร่มเมือง อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 2018-04-24 11:30:00 2.63 18.91 20.23 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 หาดใหญ่ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2018-04-24 11:30:00 6.17 2.84 51.72 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองหอยโข่ง ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 2018-04-24 11:30:00 4.51 2.91 46.70 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะเดา ต. ท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา 2018-04-24 11:40:00 3.50 11.89 39.30 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ปากรอ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 2017-12-03 19:50:00 7.97 1.61 108.73 19.6 18.6 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 142
 บางกล่ำ ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา 2018-04-24 11:20:00 1.48 -0.43 75.98 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปัตตานี
 บันนังสตา ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา 2018-04-24 11:00:00 - 5.97 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองยะลา ต. ตาเซะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2018-04-24 11:00:00 11.11 12.85 91.74 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ