สถานะสถานีวัดระดับน้ำทุกสถานี
ชื่อสถานี วันที่ เวลา น้ำลึก
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
เทียบความจุลำน้ำ
(%)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
สถานการณ์น้ำ สถานะ สถานะการทำงาน วันที่หยุดส่งข้อมูล
ลุ่มน้ำสาละวิน
 เมืองแม่ฮ่องสอน ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 2018-01-23 12:20:00 0.93 201.19 11.30 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปาย ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 2018-01-23 12:10:00 0.32 499.93 4.62 0.4 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปิง
 สันทราย ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2018-01-23 12:00:00 2.52 314.82 23.58 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฮอด ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 2018-01-23 12:10:00 0.52 291.63 8.22 0.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 แม่อาย ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 2018-01-23 12:10:00 4.06 443.97 41.25 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เชียงดาว ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 2010-10-10 00:00:00 1.86 380.66 60.98 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2662
 แม่แตง ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2018-01-14 21:20:00 -0.06 329.47 -0.89 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 9
 จอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2018-01-23 12:10:00 1.39 269.17 14.74 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฝาง ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 2017-11-21 00:10:00 2.41 470.14 37.36 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 63
 ท่อทองแดง1 ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-01-23 12:10:00 1.59 75.01 37.68 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 บ้านตาก ต. ตากตก อ. บ้านตาก จ. ตาก 2018-01-23 12:10:00 0.48 118.67 24.87 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองตาก ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก 2018-01-23 12:20:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองกำแพงเพชร ต. ลานดอกไม้ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-01-23 12:20:00 1.50 82.03 36.74 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ขาณุวรลักษบุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-01-23 12:20:00 2.34 41.33 47.43 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เก้าเลี้ยว ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 2018-01-23 12:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองกำแพงเพชร (P7A) ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-01-23 12:00:00 1.43 72.93 19.89 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำวัง
 สามเงา ต. วังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก 2017-10-16 05:10:00 7.00 138.5 67.58 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 99
 แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 2018-01-13 21:40:00 1.14 146.69 11.55 0.2 1 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 10
 เถิน ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 2018-01-23 12:10:00 0.43 171.85 5.92 0.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เกาะคา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 2018-01-04 05:40:00 3.27 210.64 43.50 0 0.4 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 19
 เมืองลำปาง ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2018-01-23 12:20:00 0.98 231.75 19.68 0.2 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำยม
 คลองผันน้ำยม-น่าน1 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2018-01-23 12:00:00 4.40 57.83 54.50 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองผันน้ำยม-น่าน2 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 2018-01-23 12:10:00 3.29 40.78 55.20 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่อทองแดง2 ต. หนองกระดิ่ง อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 2018-01-23 12:10:00 2.29 45.44 58.87 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท้ายกว๊านพะเยา ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 2010-10-10 10:10:00 5.14 392.38 97.16 0 0.2 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2662
 ปง ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-01-23 12:20:00 1.71 288.95 29.26 0.2 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 เชียงม่วน ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-01-23 12:20:00 0.85 257.61 8.21 0.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองม่วงไข่ ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 2018-01-23 12:20:00 2.52 154.22 47.55 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2018-01-23 12:10:00 2.20 138.15 19.45 0.2 4 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีสัชนาลัย ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2017-10-11 19:50:00 7.47 64.47 48.88 14.2 1.8 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 104
 สวรรคโลก ต. ท่าทอง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2017-09-25 05:00:00 5.85 52.2 51.79 1.2 15.4 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 120
 กงไกรลาศ ต. กง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 2018-01-18 21:30:00 6.41 40.5 58.94 0 2.6 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 5
 บางระกำ ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2018-01-23 12:10:00 2.91 32.51 26.85 0.8 0.8 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 2000-01-01 01:00:00 0.57 26.57 8.14 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6597
 เมืองแพร่ ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-01-23 12:10:00 0.35 143.79 5.75 0.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 งาว ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 2018-01-11 02:10:00 0.71 268.9 37.77 0.2 0.2 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 12
 เมืองสุโขทัย ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2018-01-23 12:20:00 4.39 43.21 34.64 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำน่าน
 คลองผันน้ำยม-น่าน3 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-01-23 12:10:00 5.29 49.07 58.91 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองผันน้ำยม-น่าน4 ต. งิ้วงาม อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2010-10-10 00:20:00 3.47 38.34 40.58 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2662
 นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 2017-12-18 08:00:00 1.28 197.82 25.31 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 36
 วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 2018-01-23 12:20:00 3.46 43.04 35.86 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ท่าวังผา ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 2018-01-23 12:30:00 1.20 218.28 16.43 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ภูเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. น่าน 2018-01-23 12:10:00 0.34 197.25 3.61 0.4 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองน่าน ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง จ. น่าน 2018-01-02 08:10:00 2.60 190.21 34.17 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 21
 พิชัย ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-01-08 02:40:00 6.08 48.93 72.85 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 15
 แม่น้ำเข็ก (ว้งทอง) ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-01-23 12:10:00 0.35 135.31 21.03 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางกระทุ่ม ต. โคกสลุด อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2018-01-23 12:20:00 2.57 32.93 26.54 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตะพานหิน ต. งิ้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 2017-09-30 05:00:00 10.38 32.77 86.84 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 115
 ชุมแสง ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2018-01-23 12:20:00 4.12 20.33 34.07 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เวียงสา ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน 2018-01-23 12:20:00 0.71 178.96 12.96 0 0.2 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 น้ำปาด ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 2018-01-23 12:20:00 1.60 154.34 28.54 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุตรดิตถ์ ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 2018-01-23 12:10:00 4.63 53.91 56.59 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองพิษณุโลก ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2018-01-23 12:00:00 4.79 38.41 41.92 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-01-23 12:20:00 1.01 40.96 10.84 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ตรอน ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ 2018-01-23 12:30:00 6.22 51.2 86.63 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโขง
 เมืองเชียงราย ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2018-01-23 12:10:00 0.44 400.29 13.12 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 เทิง ต. เวียง อ. เทิง จ. เชียงราย 2018-01-23 12:20:00 2.70 360.79 34.09 0.2 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 2018-01-23 12:20:00 3.91 409.51 65.96 0.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 2010-10-10 10:00:00 1.64 451.82 31.87 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2662
 เชียงแสน ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2018-01-23 12:10:00 6.51 358.8 61.42 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วังสะพุง ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 2018-01-23 12:10:00 2.20 239.39 30.89 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองเลย ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมืองเลย จ. เลย 2018-01-23 12:00:00 0.89 230.02 11.49 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สุวรรณคูหา ต. นาสี อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 2018-01-23 12:10:00 1.94 197.62 75.63 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุดรธานี ต. หมูม่น อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 2018-01-23 12:10:00 0.34 166.21 6.58 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านดุง ต. นาคำ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี 2018-01-23 12:10:00 6.73 157.84 66.01 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 อากาศอำนวย ต. โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2018-01-23 12:30:00 2.62 127.37 22.71 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านม่วง ต. ห้วยหลัว อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 2018-01-23 12:10:00 4.08 149.94 47.22 0 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม 2018-01-23 12:10:00 4.76 134.35 29.49 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 สว่างแดนดิน ต. โพนสูง อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 2018-01-23 12:10:00 3.85 153.95 59.30 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชี
 บ้านเขว้า ต. ภูแลนคา อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 2017-12-09 07:20:00 1.43 200.95 15.88 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 45
 หนองบัวระเหว ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 2018-01-23 12:20:00 4.19 189.87 34.01 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองชัยภูมิ ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2018-01-23 12:20:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 แก้งสนามนาง ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 2018-01-23 12:20:00 3.68 167.12 30.06 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ชนบท ต. ชนบท อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 2018-01-23 12:20:00 4.86 149.91 36.37 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานท่าพระ ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2017-12-24 07:00:00 3.76 147.57 39.99 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 30
 โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 2018-01-23 12:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 จังหาร ต. แสนชาติ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 2018-01-23 12:20:00 7.50 130.78 59.96 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เสลภูมิ ต. ขวัญเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 2010-10-10 10:10:00 5.33 122.16 42.82 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2662
 มหาชนะชัย ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร 2018-01-23 12:20:00 4.26 140.32 39.81 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เขื่องใน ต. เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-01-23 12:20:00 5.27 110.5 47.44 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองมหาสารคาม ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 2018-01-23 12:20:00 4.78 113.06 29.35 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ยางตลาด ต. ดอนสมบูรณ์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 2018-01-23 12:20:00 3.81 119.41 45.41 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองยโสธร ต. เดิด อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 2018-01-23 12:00:00 2.89 122.89 36.13 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองขอนแก่น ต. หนองตูม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2018-01-23 12:20:00 3.78 125.63 35.58 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำมูล
 เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองยาง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 2017-12-19 01:40:00 3.18 163.84 42.75 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 35
 ชุมพวง ต. ท่าลาด อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2018-01-23 12:10:00 4.75 145.28 80.67 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 พิมาย ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 2018-01-23 12:20:00 4.54 151.72 52.67 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ราษีไศล ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 2010-01-01 00:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2944
 วารินชำราบ ต. คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 2018-01-23 12:20:00 5.85 108.58 44.24 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คูเมือง ต. ปะเคียบ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 2018-01-23 12:20:00 3.60 105.95 62.33 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสุรินทร์ ต. ตระแสง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 2018-01-23 12:10:00 0.45 128.49 6.21 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองศรีสะเกษ ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 2018-01-07 01:30:00 6.30 115.41 70.87 0 0.2 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 16
 พิบูลมังสาหาร ต. โพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 2018-01-23 12:20:00 3.36 109.66 42.33 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ประโคนชัย ต. ไพศาล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2018-01-23 12:10:00 4.17 147.42 63.91 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ห้วยทับทัน ต. ห้วยทับทัน อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 2018-01-23 12:10:00 4.39 123.05 44.86 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สตึก ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 2018-01-23 12:10:00 1.34 103.19 15.03 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ท่าตูม ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 2018-01-23 12:20:00 1.36 116.99 13.05 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ป่าติ้ว ต. เชียงเพ็ง อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 2018-01-23 12:10:00 3.07 99.27 47.01 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุบลราชธานี ต. หัวดอน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-01-23 12:10:00 1.82 108.27 20.93 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 สะพานเดชาติวงศ์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 2010-01-01 00:00:00 2.54 18.68 26.51 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2944
 พยุหะคีรี ต. ท่าน้ำอ้อย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ 2018-01-23 06:00:00 5.37 14.46 43.67 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปตร.มโนรมย์ ต. วัดโคก อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 2018-01-23 10:50:00 2.64 14.83 43.85 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองชัยนาท ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-01-23 12:00:00 16.01 15.18 89.41 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 สรรพยา ต. โพนางดำออก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 2018-01-23 12:00:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 อินทร์บุรี ต. อินทร์บุรี อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 2010-10-10 10:10:00 3.23 5.67 31.91 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2662
 พรหมบุรี ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 2018-01-23 12:10:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองอ่างทอง ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 2018-01-23 12:00:00 1.60 0.23 15.36 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองโผงเผง ต. บางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-23 12:00:00 5.79 0.38 57.86 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองบางบาล ต. ไทรน้อย อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-23 12:00:00 2.52 0.52 36.78 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พระนครศรีอยุธยา ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-07 04:30:00 4.95 1.02 58.17 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 16
 บางปะอิน ต. ขนอนหลวง อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-23 12:00:00 5.16 0.95 71.79 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางไทร ต. โพแตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-23 11:50:00 10.85 0.67 85.64 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานนวลฉวี ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 2010-10-10 10:10:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2662
 สะพานกรุงเทพ ต. ดาวคะนอง อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 2018-01-05 11:30:00 9.34 1.4 88.78 0 0 น้ำมาก ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 18
 คลองพระยาบรรลือ ต. สามเมือง อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-23 12:10:00 2.03 0.98 39.76 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เสนา ต. เจ้าเสด็จ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-22 00:40:00 4.48 1.46 65.71 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 2018-01-23 12:20:00 - 1.47 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำป่าสัก
 บางปะหัน ต. ขยาย อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-23 12:30:00 - - - 0.2 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองลพบุรี ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 2018-01-23 12:10:00 2.58 2.71 40.82 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 หล่มสัก ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 2017-11-07 05:10:00 3.94 142.4 76.03 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 77
 เมืองเพชรบูรณ์ ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 2018-01-23 12:20:00 2.93 112.88 49.28 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองไผ่ ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 2018-01-23 12:10:00 3.89 91.51 65.41 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2018-01-23 12:10:00 4.22 61.16 40.43 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ชัยบาดาล ต. นิคมลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 2018-01-23 12:10:00 7.47 41.49 80.88 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 วังม่วง ต. แสลงพัน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 2018-01-23 08:50:00 3.21 12.77 27.64 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสระบุรี ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 2017-10-26 16:40:00 11.42 11.17 99.53 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 89
 ท่าเรือ ต. ท่าเรือ อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-23 12:10:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 นครหลวง ต. บ่อโพง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-01-23 12:10:00 6.81 0.78 68.74 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
 สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี 2018-01-23 12:20:00 4.84 34.14 73.38 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองอุทัยธานี ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 2018-01-23 12:00:00 4.45 15.42 65.18 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานต้นน้ำ (เกาะแก้ว-ตลิ่งสูง) ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-01-23 12:20:00 14.40 116.74 -14.07 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานแม่เลย์ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ 2018-01-23 12:20:00 - 132.76 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานแม่วงก์ ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-01-23 12:20:00 - 107.91 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศาลเจ้าไก่ต่อ (TSK.2) ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-01-23 12:20:00 - 67.04 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองกลาง ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-01-23 12:20:00 - 70.97 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2018-01-23 12:00:00 2.90 23.01 52.85 - 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ไทรโยค ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2018-01-23 12:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 บ้านแพ้ว ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 2010-01-01 00:00:00 3.31 1.28 112.51 0 0 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2944
 พระรามสอง ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 2018-01-23 12:20:00 14.37 0.86 86.20 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 โพธาราม ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 2018-01-23 12:10:00 4.33 1.93 42.27 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บ้านโป่ง ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 2018-01-23 12:20:00 2.53 2.77 22.38 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 2010-01-01 00:00:00 1.90 94.83 29.46 0 4.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2944
ลุ่มน้ำท่าจีน
 ปากแม่น้ำท่าจีน ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-01-23 12:10:00 - 1.09 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองชัยนาท ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-01-23 12:10:00 7.64 15.22 63.84 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สรรคบุรี (แม่น้ำน้อย) ต. เที่ยงแท้ อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท 2018-01-23 12:10:00 4.68 11.91 61.58 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ด่านช้าง ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 2018-01-23 11:50:00 1.09 62.55 28.35 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สามชุก ต. สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 2018-01-23 12:00:00 3.21 5.16 61.29 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสุพรรณบุรี ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 2018-01-23 12:20:00 2.13 0.73 36.08 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 บางตาเถร ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2018-01-23 12:10:00 3.29 0.34 55.31 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางเลน ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม 2017-12-27 06:20:00 2.92 0.9 66.12 0 10.8 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 27
 สามพราน ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม 2018-01-23 12:20:00 8.43 0.76 87.60 0 0.4 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสมุทรสาคร ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-01-23 12:20:00 8.85 0.95 91.23 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2018-01-23 12:20:00 2.17 0.66 53.93 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางปลา ต. บางปลา อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-01-23 12:00:00 2.88 0.85 50.27 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำในกรุงเทพและปริมณฑล
 คลองลาดพร้าว ท้ายปตร.คลอง2 ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 2018-01-23 12:10:00 2.15 0.25 48.17 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองเปรมประชากร หลักหก ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 2018-01-23 11:50:00 1.88 0.51 70.57 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผัก ต. ตลิ่งชัน อ. ตลิ่งชัน จ. กรุงเทพมหานคร 2018-01-23 12:00:00 4.29 1.19 82.98 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองทวีวัฒนา ท้ายปตร.ทวีวัฒนา ต. ศาลาธรรมสพน์ อ. ทวีวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 2018-01-23 12:10:00 2.42 0.58 74.30 5.8 0.4 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69 ต. หลักสอง อ. บางแค จ. กรุงเทพมหานคร 2018-01-23 12:10:00 1.97 0.36 65.23 2.6 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-01-23 12:20:00 6.19 0.86 96.54 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 2018-01-23 12:00:00 4.08 0.81 83.85 0.2 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองแสนแสบ บางกะปิ ต. หัวหมาก อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 2018-01-23 12:10:00 5.29 -0.08 84.65 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองลำปลาทิว ลาดกระบัง ต. ลาดกระบัง อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 2018-01-23 12:00:00 2.97 -0.2 78.29 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพระองค์เจ้าฯ บางบ่อ ถ.ลาดกระบัง ต. เปร็ง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 2018-01-23 12:00:00 2.59 0.2 71.06 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองสำโรง บางเสาธง ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-01-23 12:10:00 2.60 -0.08 78.22 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือ ต. นพรัตน์ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 2010-10-10 07:00:00 3.72 3.14 81.94 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2662
 คลองหกวา ลำลูกกา คลอง8 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 2018-01-23 12:20:00 2.41 -0.07 46.47 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว) ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-01-23 12:20:00 2.05 -0.38 55.90 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย) ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-01-23 12:20:00 - 9.13 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพระพิมล (ไทรน้อย) ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 2018-01-23 12:10:00 3.04 1 49.92 2.2 0.6 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองนราภิรมย์ (บางเลน) ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-01-23 12:20:00 2.71 1.12 48.83 0.2 1 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ ต. ลาดพร้าว อ. ลาดพร้าว จ. กรุงเทพมหานคร 2018-01-23 11:50:00 - 0.42 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองลาดพร้าว วัดบางบัว ต. อนุสาวรีย์ อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 2010-01-01 00:00:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 2944
ลุ่มน้ำบางปะกง
 บางปะกง ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2018-01-23 12:00:00 13.58 0.81 94.15 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองฉะเชิงเทรา ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 2018-01-23 12:10:00 13.05 1.24 95.25 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 บางน้ำเปรี้ยว ต. บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-01-23 12:30:00 10.37 0.85 89.46 0.2 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พนมสารคาม ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 2018-01-23 12:10:00 2.28 1.49 32.18 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 องครักษ์ ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 2018-01-23 12:20:00 4.54 0.58 70.15 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานวังแก่ง ต. เขาเพิ่ม อ. บ้านนา จ. นครนายก 2010-01-01 00:00:00 - 13.1 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2944
 สะพานเขานางบวช ต. ศรีนาวา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 2018-01-23 12:20:00 - 4.1 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานโยธกา ต. บางเตย อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2018-01-23 12:20:00 - 0.92 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
 กบินทร์บุรี ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-01-10 18:00:00 2.84 3.28 25.40 0 24.2 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 13
 เมืองปราจีนบุรี ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-01-23 12:20:00 5.38 1.11 55.41 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 นาดี ต. สะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 2018-01-23 12:10:00 1.42 8.13 13.37 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ประจันตคาม (KGT7A) ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 2018-01-23 12:20:00 - 0.87 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีมหาโพธิ (KGT6) ต. บ้านทาม อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี 2018-01-23 12:20:00 - 0.97 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 คลองพระปรง ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-01-23 12:00:00 0.49 9.53 6.99 0.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสระแก้ว ต. สระขวัญ อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-01-23 12:10:00 5.31 29.63 50.15 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คลองพรหมโหด ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 2018-01-23 12:20:00 2.42 41.16 42.86 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโตนเลสาป
 ตาพระยา ต. ทัพเสด็จ อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 2018-01-23 12:10:00 - 57.56 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 โป่งน้ำร้อน ต. หนองตาคง อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 2018-01-23 12:10:00 - 104.13 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 เมืองจันทบุรี ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 2018-01-23 12:00:00 2.61 0.55 48.31 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เขาคิชฌกูฏ ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 2018-01-23 12:20:00 0.44 10.46 6.67 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 แก่งหางแมว ต. แก่งหางแมว อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 2018-01-23 12:10:00 - 23.35 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 นายายอาม ต. วังใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี 2018-01-23 12:20:00 - 3.72 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองแกลง ต. บ้านนา อ. แกลง จ. ระยอง 2018-01-23 12:20:00 2.04 1.88 50.28 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-01-23 12:10:00 - 11.33 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ทับมา ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 2018-01-23 12:10:00 - 8.69 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านค่าย ต. ตาขัน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-01-23 12:20:00 - 8.43 - 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-01-23 12:20:00 16.85 2.22 92.27 0.4 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-01-23 12:10:00 - -0.78 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 วังกระแจะ ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-01-23 12:10:00 - -0.12 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางพระ ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-01-23 12:20:00 - -0.14 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 บางตะบูน ต. บางตะบูนออก อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 2018-01-23 12:10:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองเพชรบุรี ต. ต้นมะม่วง อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 2018-01-23 12:00:00 2.18 1.83 33.80 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 แก่งกระจาน ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 2018-01-23 12:10:00 1.63 18.77 26.43 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
 ปราณบุรี ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-01-23 12:20:00 1.35 0.76 18.70 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 เมืองชุมพร ต. หาดพันไกร อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 2018-01-23 12:20:00 1.73 0.98 19.48 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 หลังสวน ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 2018-01-23 12:10:00 4.15 0.54 53.50 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 จะนะ ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา 2017-11-25 17:00:00 1.66 2.17 43.46 17 26 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 59
 นาทวี ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา 2017-11-26 00:30:00 - 0.97 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 58
 คลองท่าดี ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 2018-01-23 12:20:00 1.13 19.13 27.03 2.4 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าศาลา ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-01-23 12:20:00 1.46 0.53 35.03 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 นบพิตำ ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-01-23 12:20:00 1.34 14.79 13.87 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สุคิริน ต. สุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส 2018-01-23 12:10:00 - 5.52 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 ศรีสาคร ต. ศรีสาคร อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส 2018-01-23 12:10:00 - - - 2 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 รามัน ต. ตะโล๊ะหะลอ อ. รามัน จ. ยะลา 2018-01-23 12:10:00 - 2.28 - 0.6 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวี 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร 2018-01-23 12:20:00 4.36 0.82 69.83 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สวี 2 ต. นาสัก อ. สวี จ. ชุมพร 2018-01-23 12:10:00 2.65 0.69 22.80 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำตาปี
 พุนพิน 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-23 12:20:00 7.54 2.42 87.22 0.2 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พุนพิน 2 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-23 12:20:00 6.06 0.82 63.31 0.2 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พุนพิน 3 ต. ท่าสะท้อน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-23 12:20:00 4.94 1.51 78.62 6.6 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ท่าขนอม ต. ท่าขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-23 12:20:00 4.33 3.38 35.51 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เวียงสระ ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-23 12:20:00 3.11 6.05 48.97 6 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 วิภาวดี ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-23 12:10:00 2.02 22.88 16.03 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 ตลาดเก่าตะกั่วป่า ต. โคกเคียน อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-01-09 20:50:00 - -0.51 - 14.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 14
 เขาสก ต. พังกาญจน์ อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-03 18:40:00 - -0.01 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 20
 ทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2017-12-08 23:20:00 -49.18 0 -1,021.82 0.8 0.2 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 46
 เชียรใหญ่ ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2018-01-23 12:20:00 10.86 -0.6 72.54 0.2 0.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 2018-01-23 12:20:00 0.08 8.07 3.33 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสตูล ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล 2018-01-23 12:10:00 0.98 13.9 44.20 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตะกั่วป่า ต. ตำตัว อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-01-16 23:20:00 1.22 6.74 53.91 0 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 7
 เมืองพังงา ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา จ. พังงา 2018-01-23 12:20:00 4.87 6.88 50.14 0.4 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานหนำเหนือ ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2018-01-23 12:10:00 11.41 8.13 76.51 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองตรัง ต. บางรัก อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2018-01-23 12:10:00 4.05 1.04 57.30 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 คลองนางเรียม(ทะเลน้อย) ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 2018-01-23 12:20:00 - 7.28 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 ป่าพะยอม ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 2018-01-23 12:20:00 0.53 45.23 2.75 0.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองนาท่อม ต. ร่มเมือง อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 2018-01-23 12:20:00 3.49 19.77 26.85 2.6 0.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 หาดใหญ่ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2018-01-23 12:20:00 6.20 2.87 51.97 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คลองหอยโข่ง ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 2018-01-23 12:20:00 4.78 3.18 49.50 0.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะเดา ต. ท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา 2018-01-23 12:30:00 5.11 13.5 57.38 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ปากรอ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 2017-12-03 19:50:00 7.97 1.61 108.73 19.6 18.6 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 51
 บางกล่ำ ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา 2018-01-23 12:20:00 1.69 -0.22 86.76 16.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปัตตานี
 บันนังสตา ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา 2018-01-23 12:00:00 - 6.04 - 10.6 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองยะลา ต. ตาเซะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2018-01-23 12:00:00 11.08 12.82 91.49 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ