สถานะสถานีวัดระดับน้ำทุกสถานี
ชื่อสถานี วันที่ เวลา น้ำลึก
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
เทียบความจุลำน้ำ
(%)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
สถานการณ์น้ำ สถานะ สถานะการทำงาน วันที่หยุดส่งข้อมูล
ลุ่มน้ำสาละวิน
 เมืองแม่ฮ่องสอน ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 2019-02-17 04:10:00 0.88 201.14 10.69 0.4 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปาย ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 2019-02-17 04:10:00 0.24 499.85 3.47 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปิง
 สันทราย ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2019-02-17 04:20:00 2.88 315.18 26.95 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฮอด ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 2019-02-17 04:10:00 0.63 291.33 9.35 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่อาย ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 2019-02-17 04:10:00 4.26 444.17 43.28 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เชียงดาว ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 2019-02-17 04:10:00 1.38 380.18 45.25 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่แตง ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2019-02-17 04:20:00 0.56 329.56 7.71 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 จอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2019-02-08 16:50:00 5.37 273.15 56.96 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 9
 ฝาง ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 2019-02-15 18:10:00 2.59 470.32 40.15 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ท่อทองแดง1 ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2019-02-17 04:10:00 1.71 75.13 40.52 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 บ้านตาก ต. ตากตก อ. บ้านตาก จ. ตาก 2019-02-17 04:20:00 2.11 120.3 61.88 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองตาก ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก 2019-02-12 12:20:00 7.18 100.61 85.49 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 5
 สะพานลานดอกไม้ ต. ลานดอกไม้ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2019-02-17 04:20:00 1.75 82.28 42.86 0 11 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ขาณุวรลักษบุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2019-02-17 04:20:00 - - - 1.2 0.8 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เก้าเลี้ยว ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 2019-02-17 04:20:00 1.43 27.28 26.74 0.4 0.4 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองกำแพงเพชร (P7A) ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2019-02-17 04:00:00 1.42 72.92 19.75 0.2 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ต. เมืองเล็น อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2019-02-17 02:40:00 2.08 320.834 59.82 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำวัง
 อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2019-02-17 04:10:00 - 322.162 - 0 6.4 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สามเงา ต. วังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก 2019-02-17 02:00:00 1.97 133.47 19.02 0 0.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 2019-02-17 04:20:00 1.03 146.58 10.44 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เถิน ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 2019-01-23 08:40:00 0.81 172.23 11.14 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 25
 เกาะคา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 2019-02-17 04:20:00 2.84 210.21 37.78 0 0.8 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองลำปาง ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2019-02-17 04:10:00 1.18 231.95 23.69 0 5.8 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำยม
 คลองผันน้ำยม-น่าน1 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2019-02-11 09:30:00 5.07 58.5 62.79 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6
 คลองผันน้ำยม-น่าน2 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 2019-02-17 04:10:00 3.23 40.72 54.19 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่อทองแดง2 ต. หนองกระดิ่ง อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 2019-02-17 04:10:00 2.63 45.78 67.61 0 23.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท้ายกว๊านพะเยา ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 2019-02-17 04:10:00 3.86 391.1 72.97 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ปง ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2019-02-17 04:20:00 2.24 289.48 38.33 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เชียงม่วน ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2019-02-17 04:20:00 1.09 257.85 10.53 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองม่วงไข่ ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 2019-02-17 04:20:00 2.82 154.52 53.21 0 1 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2019-02-17 00:00:00 2.43 138.38 21.49 0 1.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีสัชนาลัย ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2019-02-17 04:20:00 3.61 60.61 23.62 0 4.4 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวรรคโลก ต. ท่าทอง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2019-02-11 09:00:00 1.27 47.62 11.24 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6
 กงไกรลาศ ต. กง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 2019-02-17 04:20:00 6.30 40.39 57.93 0 2.4 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางระกำ ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2019-02-17 04:20:00 2.61 32.21 24.08 0 3.4 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 2019-02-17 04:20:00 1.20 27.2 17.14 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองแพร่ ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2019-02-17 04:00:00 0.23 143.67 3.78 0 2.4 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 งาว ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 2019-02-17 04:10:00 0.94 269.13 50.00 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุโขทัย ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2019-02-17 04:10:00 5.36 44.18 42.29 0 10.4 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำน่าน
 คลองผันน้ำยม-น่าน3 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2019-02-17 04:00:00 4.87 48.65 54.23 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองผันน้ำยม-น่าน4 ต. งิ้วงาม อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2019-02-17 04:20:00 3.59 38.46 41.99 0 17.4 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 2019-02-17 04:20:00 0.54 197.08 10.68 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 2019-02-17 04:10:00 3.04 42.62 31.51 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าวังผา ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 2019-02-17 04:20:00 1.21 218.29 16.57 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ภูเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. น่าน 2019-02-11 10:20:00 0.56 197.47 5.95 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6
 เมืองน่าน ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง จ. น่าน 2019-02-16 05:20:00 2.89 190.5 37.99 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 พิชัย ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2019-02-08 16:30:00 6.34 49.19 75.96 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 9
 แม่น้ำเข็ก (ว้งทอง) ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-09-28 11:20:00 1.54 136.5 92.55 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 142
 บางกระทุ่ม ต. โคกสลุด อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2019-02-17 04:20:00 2.40 32.76 24.78 0 0.4 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ตะพานหิน ต. งิ้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 2017-09-30 05:00:00 10.38 32.77 86.84 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 505
 ชุมแสง ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2019-02-17 04:20:00 4.04 20.25 33.41 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เวียงสา ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน 2019-02-17 04:20:00 0.13 178.38 2.37 0 0.2 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 น้ำปาด ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 2019-02-17 04:10:00 1.46 154.2 26.04 0 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุตรดิตถ์ ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 2019-02-17 04:10:00 4.94 54.22 60.38 0 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองพิษณุโลก ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2019-02-17 04:00:00 4.29 37.91 37.54 0.8 0.8 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2019-02-17 04:10:00 0.83 40.78 8.91 0 34.2 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ตรอน ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ 2019-02-17 04:20:00 5.23 50.21 72.84 0 1.8 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโขง
 เมืองเชียงราย ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2019-02-17 01:50:00 1.01 400.86 23.20 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เทิง ต. เวียง อ. เทิง จ. เชียงราย 2019-02-17 04:20:00 2.15 360.24 27.14 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 2019-02-17 02:00:00 4.41 410.01 74.39 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 2019-02-17 04:10:00 0.95 451.13 18.46 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เชียงแสน ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2019-02-16 01:40:00 6.50 358.79 61.32 0 0 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วังสะพุง ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 2018-10-30 10:10:00 2.70 239.89 37.91 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 110
 เมืองเลย ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมืองเลย จ. เลย 2019-02-17 04:20:00 1.40 230.53 18.07 0 0.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สุวรรณคูหา ต. นาสี อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 2019-02-17 04:20:00 1.79 197.47 69.79 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองอุดรธานี ต. หมูม่น อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 2019-02-17 04:20:00 0.66 166.53 12.78 0 15.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บ้านดุง ต. นาคำ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี 2019-02-17 02:40:00 5.85 156.96 57.38 0 1.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 อากาศอำนวย ต. โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2019-02-17 04:20:00 2.28 127.03 19.77 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บ้านม่วง ต. ห้วยหลัว อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 2018-10-18 15:50:00 4.75 150.61 54.98 0 1.2 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 122
 ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม 2019-02-17 04:10:00 4.18 133.77 25.89 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สว่างแดนดิน ต. โพนสูง อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 2019-02-17 04:10:00 2.93 153.03 45.13 0 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชี
 บ้านเขว้า ต. ภูแลนคา อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 2018-11-01 09:30:00 2.34 201.86 25.99 0 0 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 108
 หนองบัวระเหว ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 2018-12-12 11:00:00 4.49 190.17 36.44 6 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 67
 เมืองชัยภูมิ ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2019-02-16 23:50:00 1.69 178.43 24.04 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แก้งสนามนาง ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 2019-02-02 00:30:00 3.26 166.7 26.63 0 0 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 15
 ชนบท ต. ชนบท อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 2019-02-17 04:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 สะพานท่าพระ ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2019-02-16 23:30:00 3.47 147.28 36.91 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 2019-02-17 04:20:00 3.47 137.11 24.12 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 จังหาร ต. แสนชาติ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 2019-02-16 12:40:00 6.82 130.1 54.52 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เสลภูมิ ต. ขวัญเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 2019-02-15 11:30:00 2.63 119.46 21.13 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 มหาชนะชัย ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร 2019-02-17 02:50:00 4.85 114.52 39.38 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เขื่องใน ต. เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2019-02-17 04:20:00 4.26 109.49 38.35 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองมหาสารคาม ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 2019-02-17 04:20:00 3.94 112.22 24.19 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ยางตลาด ต. ดอนสมบูรณ์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 2019-02-17 04:20:00 3.42 119.02 40.76 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองยโสธร ต. เดิด อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 2019-02-17 04:20:00 2.08 122.08 26.00 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองขอนแก่น ต. หนองตูม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2019-02-04 13:30:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 13
ลุ่มน้ำมูล
 เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองยาง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 2019-02-17 04:20:00 2.53 163.19 34.01 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ชุมพวง ต. ท่าลาด อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2019-02-17 04:20:00 4.54 145.07 77.11 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 พิมาย ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 2019-02-17 04:20:00 4.67 151.85 54.18 0 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ราษีไศล ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 2019-02-17 04:20:00 2.78 112.35 24.77 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 วารินชำราบ ต. คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 2018-11-26 11:10:00 6.34 109.07 47.94 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 83
 คูเมือง ต. ปะเคียบ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 2019-02-17 04:20:00 3.30 105.65 57.13 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุรินทร์ ต. ตระแสง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 2019-01-15 06:20:00 0.70 128.74 9.66 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 33
 เมืองศรีสะเกษ ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 2010-10-10 00:00:00 7.61 116.72 85.60 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3052
 พิบูลมังสาหาร ต. โพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 2019-02-17 04:20:00 3.68 109.98 46.36 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ประโคนชัย ต. ไพศาล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2019-02-17 04:20:00 3.78 147.03 57.93 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ห้วยทับทัน ต. ห้วยทับทัน อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 2019-02-17 04:20:00 4.09 122.75 41.79 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สตึก ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 2019-02-17 04:10:00 0.86 102.71 9.65 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ท่าตูม ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 2019-02-17 04:20:00 1.92 117.55 18.42 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ป่าติ้ว ต. เชียงเพ็ง อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 2019-02-17 04:10:00 1.99 98.19 30.47 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุบลราชธานี ต. หัวดอน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2010-10-10 01:10:00 2.61 109.06 30.01 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3052
 สะพานข้ามลำปะเทีย ต. อีสานเขต อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ 2019-02-15 20:50:00 0.22 181.921 20.20 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อ่างเก็บน้ำคูขาด ต. ประทัดบุ อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2019-02-17 04:20:00 - 187.041 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 สะพานเดชาติวงศ์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 2019-02-17 04:20:00 2.59 18.73 27.04 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 พยุหะคีรี ต. ท่าน้ำอ้อย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ 2019-02-17 03:30:00 6.17 15.26 50.17 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ปตร.มโนรมย์ ต. วัดโคก อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 2019-02-17 04:10:00 3.32 15.51 55.14 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล) ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2019-02-17 04:10:00 16.86 16.03 94.15 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สรรพยา ต. โพนางดำออก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 2019-02-17 04:20:00 1.65 5.06 14.07 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 อินทร์บุรี ต. อินทร์บุรี อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 2019-02-17 04:20:00 1.53 3.97 15.12 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พรหมบุรี ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 2019-02-17 04:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองอ่างทอง ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 2019-02-17 04:20:00 1.87 0.5 17.95 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 คลองโผงเผง ต. บางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:10:00 5.93 0.52 59.26 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองบางบาล ต. ไทรน้อย อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:10:00 2.68 0.68 39.11 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 พระนครศรีอยุธยา ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:20:00 4.50 0.57 52.89 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางปะอิน ต. ขนอนหลวง อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:20:00 4.90 0.69 68.17 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางไทร ต. โพแตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:20:00 10.61 0.43 83.74 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานนวลฉวี ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 2019-02-17 04:10:00 14.03 0.66 89.69 18.2 18.4 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานกรุงเทพ ต. ดาวคะนอง อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 2019-02-17 04:20:00 9.23 1.29 87.74 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองพระยาบรรลือ ต. สามเมือง อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:10:00 2.00 0.95 39.17 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เสนา ต. เจ้าเสด็จ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:10:00 4.25 1.23 62.33 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 2019-02-17 04:20:00 - 1.97 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานข้ามคลองเกรียงไกร ต. บางเคียน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2019-02-17 04:20:00 4.01 21.328 67.02 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำป่าสัก
 บางปะหัน ต. โพธิ์สามต้น อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:20:00 4.78 0.37 77.75 1.2 0.8 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองลพบุรี ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 2019-02-17 04:20:00 3.04 3.17 48.09 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หล่มสัก ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 2019-02-17 04:10:00 1.36 139.82 26.24 0 12.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองเพชรบูรณ์ ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 2019-02-17 04:20:00 0.48 110.43 8.07 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองไผ่ ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 2019-02-17 04:20:00 2.77 90.39 46.58 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2019-02-17 04:10:00 2.93 59.87 28.07 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ชัยบาดาล ต. นิคมลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 2019-02-17 04:20:00 5.37 39.39 58.14 0.6 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วังม่วง ต. แสลงพัน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 2019-02-17 04:20:00 2.47 12.03 21.27 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสระบุรี ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 2019-02-17 04:10:00 7.23 6.98 63.01 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าเรือ ต. ท่าเรือ อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:20:00 4.36 0.19 40.04 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 นครหลวง ต. บ่อโพง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2019-02-17 04:20:00 6.55 0.52 66.11 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
 สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี 2019-02-17 04:10:00 4.26 33.56 64.58 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุทัยธานี ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 2019-02-17 04:10:00 5.28 16.25 77.34 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานต้นน้ำ (เกาะแก้ว-ตลิ่งสูง) ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2019-02-17 04:20:00 14.56 116.9 -14.23 0.2 1.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานแม่เลย์ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ 2019-02-17 04:20:00 - 133.6 - 0 5.6 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานแม่วงก์ ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2019-02-17 04:20:00 - 107.78 - 0 30.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศาลเจ้าไก่ต่อ (TSK.2) ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2019-02-17 04:10:00 - 66.59 - 0.2 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองกลาง ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2019-02-17 04:20:00 - 73.41 - 0 1.4 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2019-02-17 04:20:00 4.46 24.57 81.28 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ไทรโยค ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2019-02-17 04:10:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 วังด้ง ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2019-02-17 04:20:00 - 29.973 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 ลิ่นถิ่น ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2019-02-17 04:20:00 - 61.891 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 บ้านแพ้ว ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 2019-02-17 04:00:00 2.32 0.29 78.86 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 พระรามสอง ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 2019-02-17 04:10:00 14.70 1.19 88.18 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 โพธาราม ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 2019-02-17 04:10:00 4.00 1.6 39.05 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บ้านโป่ง ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 2019-02-17 04:10:00 2.17 2.41 19.20 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 2019-02-17 04:10:00 2.74 95.67 42.49 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำท่าจีน
 ปากแม่น้ำท่าจีน ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2019-02-17 04:10:00 - 1.58 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานคง-ศุข ศรีสวัสดิ์ ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2019-02-17 04:20:00 8.52 16.1 71.20 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 สรรคบุรี (แม่น้ำน้อย) ต. เที่ยงแท้ อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท 2019-02-17 04:20:00 4.73 11.96 62.24 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ด่านช้าง ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 2019-02-17 04:20:00 1.35 62.81 35.11 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สามชุก ต. สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 2019-02-17 04:20:00 3.30 5.25 63.01 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุพรรณบุรี ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 2019-02-17 01:40:00 1.75 0.35 29.64 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางตาเถร ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2019-02-17 04:20:00 3.47 0.52 58.34 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางเลน ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม 2019-02-17 04:20:00 2.77 0.75 62.73 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สามพราน ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม 2019-02-17 04:20:00 8.41 0.74 87.39 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสมุทรสาคร ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2019-02-17 04:20:00 9.30 1.4 95.87 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2019-02-17 04:10:00 2.34 0.83 58.15 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางปลา ต. บางปลา อ. บางเลน จ. นครปฐม 2019-02-17 04:00:00 2.90 0.87 50.62 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำในกรุงเทพและปริมณฑล
 คลองลาดพร้าว ท้ายปตร.คลอง2 ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 2019-02-17 04:20:00 2.34 0.44 52.43 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองเปรมประชากร หลักหก ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 2019-02-17 04:20:00 1.67 0.3 62.69 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผัก ต. ตลิ่งชัน อ. ตลิ่งชัน จ. กรุงเทพมหานคร 2019-02-17 04:20:00 4.20 1.1 81.24 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองทวีวัฒนา ท้ายปตร.ทวีวัฒนา ต. ศาลาธรรมสพน์ อ. ทวีวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 2019-02-17 04:20:00 2.58 0.74 79.21 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69 ต. หลักสอง อ. บางแค จ. กรุงเทพมหานคร 2019-02-17 04:20:00 2.07 0.46 68.54 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2019-02-17 04:20:00 6.43 1.1 100.28 0 0 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 2019-02-17 04:20:00 3.97 0.7 81.59 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองแสนแสบ บางกะปิ ต. หัวหมาก อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 2019-02-17 04:20:00 5.58 0.21 89.29 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองลำปลาทิว ลาดกระบัง ต. ลาดกระบัง อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 2019-02-17 04:20:00 2.76 -0.41 72.75 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพระองค์เจ้าฯ บางบ่อ ถ.ลาดกระบัง ต. เปร็ง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 2018-10-31 13:40:00 3.09 0.7 84.77 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 109
 คลองสำโรง บางเสาธง ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2019-02-17 04:20:00 2.34 -0.34 70.40 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือ ต. นพรัตน์ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 2019-02-17 04:20:00 2.38 1.8 52.42 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองหกวา ลำลูกกา คลอง8 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 2019-02-17 04:20:00 2.20 -0.28 42.42 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว) ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2019-02-17 04:10:00 1.47 -0.96 40.09 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย) ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2019-02-17 04:10:00 - 8.61 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองพระพิมล (ไทรน้อย) ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 2019-02-17 04:10:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 คลองนราภิรมย์ (บางเลน) ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน จ. นครปฐม 2019-02-17 04:10:00 2.73 1.14 49.19 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ ต. ลาดพร้าว อ. ลาดพร้าว จ. กรุงเทพมหานคร 2018-10-05 18:10:00 - 1.36 - 25.4 1.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 135
 คลองลาดพร้าว วัดบางบัว ต. อนุสาวรีย์ อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 2019-02-17 04:10:00 1.51 1.18 457.58 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำบางปะกง
 บางปะกง ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2019-02-17 04:20:00 14.01 1.24 97.13 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองฉะเชิงเทรา ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 2019-02-17 04:10:00 12.89 1.08 94.08 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 บางน้ำเปรี้ยว ต. บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2019-02-17 04:10:00 10.02 0.5 86.44 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พนมสารคาม ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 2019-02-17 04:20:00 2.92 2.13 41.21 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 องครักษ์ ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 2019-02-17 04:20:00 4.51 0.55 69.68 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานวังแก่ง ต. เขาเพิ่ม อ. บ้านนา จ. นครนายก 2019-02-17 04:20:00 - 14.38 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานเขานางบวช ต. ศรีนาวา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 2019-01-03 17:30:00 - 4.08 - 0 11 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 45
 สะพานโยธกา ต. บางเตย อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2019-02-17 04:20:00 - 0.3 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
 กบินทร์บุรี ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2019-02-17 04:20:00 2.92 3.36 26.12 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองปราจีนบุรี ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 2019-02-17 04:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 นาดี ต. สะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 2019-02-17 04:10:00 1.18 7.89 11.11 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ประจันตคาม (KGT7A) ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 2019-02-17 04:10:00 - 0.94 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 ศรีมหาโพธิ (KGT6) ต. บ้านทาม อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี 2019-02-17 04:10:00 - 1.02 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 คลองพระปรง ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2019-02-17 04:10:00 0.46 9.5 6.56 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสระแก้ว ต. สระขวัญ อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2019-02-17 04:10:00 5.33 29.65 50.34 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพรหมโหด ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 2019-02-17 04:20:00 1.39 40.13 24.62 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโตนเลสาป
 ตาพระยา ต. ทัพเสด็จ อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 2019-02-17 04:10:00 - 57.23 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 โป่งน้ำร้อน ต. หนองตาคง อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 2019-02-17 04:10:00 - 103.68 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 เมืองจันทบุรี ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 2019-02-17 04:10:00 2.98 0.92 55.16 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เขาคิชฌกูฏ ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 2019-02-17 04:20:00 0.75 10.77 11.36 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 แก่งหางแมว ต. แก่งหางแมว อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 2019-02-17 04:10:00 - 22.53 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 นายายอาม ต. วังใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี 2019-02-17 04:10:00 - 2.03 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองแกลง ต. บ้านนา อ. แกลง จ. ระยอง 2019-02-17 04:10:00 2.34 2.18 57.68 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2019-02-17 04:10:00 - 11.08 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ทับมา ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 2019-02-17 04:10:00 - 8.67 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านค่าย ต. ตาขัน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2019-02-17 04:20:00 - 0.43 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองตราด ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2019-02-17 04:10:00 17.49 2.86 95.78 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2019-02-17 04:10:00 - -0.06 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 วังกระแจะ ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2019-02-17 04:10:00 - 0.34 - 0 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 บางพระ ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2019-02-17 04:10:00 - 0.32 - 7.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 บางตะบูน ต. บางตะบูนออก อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 2019-02-17 04:10:00 7.02 1.25 80.07 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองเพชรบุรี ต. ต้นมะม่วง อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 2019-02-17 04:20:00 2.28 1.93 35.35 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แก่งกระจาน ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 2019-02-17 04:20:00 1.85 18.99 29.99 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่ายาง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 2019-02-17 04:20:00 2.28 24.115 53.58 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
 คลองขนาน ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2019-02-17 04:20:00 2.61 13.569 47.32 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ปราณบุรี ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2010-10-10 10:00:00 2.41 1.82 33.38 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3052
 หัวหิน ต. ทับใต้ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2019-02-17 04:20:00 1.31 29.593 37.55 0 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 เมืองชุมพร ต. หาดพันไกร อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 2019-02-17 04:20:00 3.07 2.32 34.56 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หลังสวน ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 2019-02-17 04:10:00 3.88 0.27 50.02 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 จะนะ ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา 2019-02-17 04:10:00 0.87 1.38 22.77 - - น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 นาทวี ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา 2019-02-17 04:20:00 - 0.19 - - - รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองท่าดี ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 2019-02-17 04:20:00 0.95 18.95 22.73 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าศาลา ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2019-02-17 04:20:00 1.60 0.67 38.39 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 นบพิตำ ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2019-02-17 04:20:00 1.29 14.74 13.35 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สุคิริน ต. สุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส 2019-02-17 04:20:00 - 5.33 - 0.4 0.4 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ศรีสาคร ต. ศรีสาคร อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส 2019-02-17 04:20:00 1.56 24.05 12.44 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 รามัน ต. ตะโล๊ะหะลอ อ. รามัน จ. ยะลา 2018-11-01 15:20:00 - 1.57 - 0.4 3.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 108
 สวี 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร 2019-02-17 04:20:00 4.43 0.89 70.95 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สวี 2 ต. นาสัก อ. สวี จ. ชุมพร 2019-02-17 04:20:00 2.72 0.76 23.41 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานข้ามคลองคดศอก ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2019-02-17 04:20:00 1.93 20.234 63.82 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2019-02-17 04:20:00 - - - 0.2 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
ลุ่มน้ำตาปี
 พุนพิน 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2019-02-17 04:20:00 7.21 2.09 83.40 0 0.2 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พุนพิน 2 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2019-02-17 04:20:00 5.72 0.48 59.76 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พุนพิน 3 ต. ท่าสะท้อน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2019-02-17 04:20:00 4.56 1.13 72.58 1.2 1 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ท่าขนอม ต. ท่าขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 2019-02-17 04:20:00 4.83 3.88 39.61 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เวียงสระ ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 2019-02-17 04:20:00 1.69 4.63 26.61 0.2 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 พระแสง ต. ไทรขึง อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี 2019-02-17 04:20:00 1.72 6.568 27.01 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 วิภาวดี ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 2019-02-17 04:20:00 1.93 22.79 15.32 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 ตลาดเก่าตะกั่วป่า ต. โคกเคียน อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2019-02-17 04:20:00 - -1.23 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 เขาสก ต. พังกาญจน์ อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2019-02-17 04:20:00 - 0.34 - 0 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 ทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2019-02-17 04:20:00 1.46 50.64 30.33 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เชียรใหญ่ ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2019-02-17 04:10:00 10.90 -0.56 72.81 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 2019-02-17 04:10:00 0.67 7.87 21.02 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสตูล ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล 2019-02-17 04:20:00 0.74 13.66 33.38 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ละงู ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล 2019-02-17 04:20:00 0.56 -0.612 17.47 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 มะนัง ต. นิคมพัฒนา อ. มะนัง จ. สตูล 2019-02-17 04:20:00 -0.93 5.214 -13.80 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
 ควนกาหลง ต. อุใดเจริญ อ. ควนกาหลง จ. สตูล 2019-02-17 04:20:00 1.25 20.882 19.52 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ตะกั่วป่า ต. ตำตัว อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2019-02-17 04:20:00 1.43 6.95 63.19 0 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองพังงา ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา จ. พังงา 2019-02-17 04:20:00 1.18 3.19 12.15 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานหนำเหนือ ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2019-02-17 04:20:00 9.38 6.1 62.90 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองตรัง ต. บางรัก อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2019-02-17 04:20:00 3.16 0.15 44.71 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คลองนางน้อย ต. นาโยงใต้ อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2019-02-17 04:20:00 1.30 15.723 54.21 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปะเหลียน ต. ท่าพญา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 2019-02-17 04:20:00 1.38 0.614 25.25 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 วังวิเศษ ต. เขาวิเศษ อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2019-02-17 04:20:00 0.62 9.212 20.58 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 รัษฎา ต. ควนเมา อ. รัษฎา จ. ตรัง 2019-02-17 04:20:00 2.31 19.41 31.45 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 คลองนางเรียม(ทะเลน้อย) ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 2019-02-17 04:20:00 - 7 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 ป่าพะยอม ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 2019-02-17 04:20:00 0.06 44.76 0.31 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองนาท่อม ต. ร่มเมือง อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 2019-02-17 04:20:00 3.39 19.67 26.08 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 หาดใหญ่ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2019-02-17 04:20:00 6.72 3.39 56.33 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองหอยโข่ง ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 2019-02-17 04:20:00 4.97 3.37 51.47 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะเดา ต. ท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา 2019-02-17 04:20:00 3.72 12.11 41.77 0 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปากรอ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 2019-02-17 04:10:00 6.71 0.35 91.54 - - น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางกล่ำ ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา 2019-02-17 04:20:00 1.79 -0.12 60.72 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปัตตานี
 บันนังสตา ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา 2018-11-30 19:20:00 - 7.58 - 14.6 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 79
 เมืองยะลา ต. ตาเซะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2018-12-26 15:20:00 11.58 13.32 95.62 0 0.2 น้ำมาก ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 53