สถานะสถานีวัดระดับน้ำทุกสถานี
ชื่อสถานี วันที่ เวลา น้ำลึก
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
เทียบความจุลำน้ำ
(%)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
สถานการณ์น้ำ สถานะ สถานะการทำงาน วันที่หยุดส่งข้อมูล
ลุ่มน้ำสาละวิน
 เมืองแม่ฮ่องสอน ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 2018-09-24 20:00:00 1.61 201.87 19.56 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ปาย ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 2018-09-24 20:00:00 0.69 500.3 9.97 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปิง
 สันทราย ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2018-09-24 10:00:00 3.36 315.66 31.44 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฮอด ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 2018-09-24 20:00:00 2.04 292.74 30.27 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 แม่อาย ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 2018-09-24 20:00:00 5.24 445.15 53.24 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เชียงดาว ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 2018-09-24 20:00:00 1.65 380.45 54.10 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่แตง ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2018-09-24 20:10:00 1.14 330.14 15.69 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 จอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2018-09-24 20:00:00 5.55 273.33 58.87 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฝาง ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 2018-09-24 20:00:00 2.89 470.62 44.80 13.6 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่อทองแดง1 ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-09-24 20:00:00 1.25 74.67 29.62 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านตาก ต. ตากตก อ. บ้านตาก จ. ตาก 2018-09-24 20:00:00 0.81 119 41.97 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองตาก ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก 2018-09-24 20:00:00 6.22 99.65 74.06 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานลานดอกไม้ ต. ลานดอกไม้ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-09-24 20:00:00 1.14 81.67 27.92 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ขาณุวรลักษบุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-09-24 20:10:00 2.29 41.28 46.41 4.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เก้าเลี้ยว ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 2018-09-10 09:10:00 0.45 26.3 8.42 0.4 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 14
 เมืองกำแพงเพชร (P7A) ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-09-24 20:00:00 1.07 72.57 14.88 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ต. เมืองเล็น อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2018-09-24 20:10:00 1.73 320.484 49.76 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำวัง
 อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2018-09-24 20:10:00 - 323.212 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สามเงา ต. วังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก 2018-09-24 20:00:00 2.99 134.49 28.87 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 2018-09-24 20:00:00 1.96 147.51 19.86 3.2 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เถิน ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 2018-09-24 20:10:00 1.15 172.57 15.82 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เกาะคา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 2018-09-24 20:00:00 3.23 210.6 42.96 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองลำปาง ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2018-09-24 20:00:00 1.44 232.21 28.92 0 0.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำยม
 คลองผันน้ำยม-น่าน1 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2018-09-24 20:00:00 6.16 59.59 76.29 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองผันน้ำยม-น่าน2 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 2018-09-24 20:00:00 4.76 42.25 79.87 5 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ท่อทองแดง2 ต. หนองกระดิ่ง อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 2016-08-24 20:10:00 2.50 45.65 64.27 0.2 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 761
 ท้ายกว๊านพะเยา ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 2018-09-24 20:00:00 4.46 391.7 84.31 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปง ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-09-24 20:00:00 3.23 290.47 55.27 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เชียงม่วน ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-09-24 20:00:00 3.08 259.84 29.76 0.2 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองม่วงไข่ ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 2018-09-23 01:50:00 3.88 155.58 73.21 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2018-09-24 20:10:00 4.15 140.1 36.70 0.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีสัชนาลัย ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-09-12 10:30:00 6.79 63.79 44.43 15.8 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 12
 สวรรคโลก ต. ท่าทอง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2018-09-13 09:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 11
 กงไกรลาศ ต. กง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 2018-09-24 19:40:00 8.63 42.72 79.35 5.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางระกำ ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2018-09-24 19:10:00 8.04 37.64 74.19 2 0.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 2018-09-24 20:10:00 5.65 31.65 80.71 0.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองแพร่ ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-09-24 20:00:00 2.10 145.54 34.52 19.6 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 งาว ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 2018-09-24 20:00:00 1.07 269.26 56.91 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุโขทัย ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2018-09-12 22:00:00 9.43 48.25 74.41 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 12
ลุ่มน้ำน่าน
 คลองผันน้ำยม-น่าน3 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-09-24 20:00:00 4.41 48.19 49.11 1.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองผันน้ำยม-น่าน4 ต. งิ้วงาม อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2018-09-24 20:10:00 2.88 37.75 33.68 0 0.2 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 2018-09-24 20:10:00 2.70 199.24 53.39 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 2018-09-24 20:00:00 2.75 42.33 28.50 0.4 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าวังผา ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 2018-09-17 13:50:00 2.82 219.9 38.61 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 7
 ภูเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. น่าน 2018-09-24 20:00:00 2.36 199.27 25.09 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองน่าน ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง จ. น่าน 2018-09-24 20:00:00 3.98 191.59 52.31 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 พิชัย ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-09-24 20:00:00 5.48 48.33 65.66 1.2 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่น้ำเข็ก (ว้งทอง) ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-09-24 20:00:00 1.24 136.2 74.52 29.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางกระทุ่ม ต. โคกสลุด อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2018-09-24 20:00:00 2.25 32.61 23.23 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตะพานหิน ต. งิ้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 2017-09-30 05:00:00 10.38 32.77 86.84 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 359
 ชุมแสง ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2018-09-24 20:00:00 6.28 22.49 51.94 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เวียงสา ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน 2018-09-24 20:10:00 2.23 180.48 40.69 0 0.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 น้ำปาด ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 2018-09-24 15:00:00 2.11 154.85 37.63 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุตรดิตถ์ ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 2018-09-24 20:00:00 3.03 52.31 37.03 7.6 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองพิษณุโลก ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2018-09-24 20:00:00 3.22 36.84 28.18 13.6 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-09-24 20:00:00 4.85 44.8 52.04 6 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตรอน ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ 2018-09-08 04:10:00 4.97 49.95 69.22 0 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 16
ลุ่มน้ำโขง
 เมืองเชียงราย ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2018-09-24 20:00:00 1.83 401.68 54.56 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เทิง ต. เวียง อ. เทิง จ. เชียงราย 2018-09-24 20:10:00 4.88 362.97 61.61 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 2018-09-24 20:10:00 4.57 410.17 77.09 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 2018-09-24 20:00:00 1.44 451.62 27.98 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เชียงแสน ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2018-09-24 20:10:00 8.64 360.93 81.51 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 วังสะพุง ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 2018-09-24 19:50:00 2.97 240.16 41.70 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองเลย ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมืองเลย จ. เลย 2018-09-24 19:20:00 1.73 230.86 22.33 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สุวรรณคูหา ต. นาสี อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 2018-09-24 20:00:00 2.08 197.76 81.09 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุดรธานี ต. หมูม่น อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 2018-09-24 20:00:00 3.79 169.66 73.39 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านดุง ต. นาคำ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี 2018-09-24 19:50:00 10.34 161.45 101.42 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
 อากาศอำนวย ต. โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2018-09-24 20:00:00 12.92 137.67 112.01 61.8 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านม่วง ต. ห้วยหลัว อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 2018-09-24 19:40:00 5.54 151.4 64.12 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม 2018-09-24 20:00:00 13.73 143.32 85.05 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 สว่างแดนดิน ต. โพนสูง อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 2018-09-24 20:00:00 5.59 155.69 86.11 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชี
 บ้านเขว้า ต. ภูแลนคา อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 2018-09-16 19:30:00 5.83 205.35 64.76 0.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 8
 หนองบัวระเหว ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 2018-09-24 20:00:00 4.83 190.51 39.20 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองชัยภูมิ ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2018-09-24 20:20:00 5.32 182.06 75.69 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 แก้งสนามนาง ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 2018-09-24 20:00:00 7.75 171.19 63.30 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ชนบท ต. ชนบท อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 2018-09-24 20:10:00 12.06 157.11 90.26 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานท่าพระ ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2018-09-24 19:50:00 5.29 149.1 56.26 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 2018-09-20 06:30:00 - - - 3 0 - เพิ่มขึ้น หัววัดน้ำขัดข้อง 4
 จังหาร ต. แสนชาติ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 2018-09-24 20:00:00 10.80 134.08 86.34 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เสลภูมิ ต. ขวัญเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 2018-09-24 20:00:00 8.43 125.26 67.72 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 มหาชนะชัย ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร 2018-09-24 20:00:00 10.53 120.19 85.51 2.4 3.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เขื่องใน ต. เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-09-24 19:50:00 9.78 115.01 88.04 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองมหาสารคาม ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 2018-09-24 20:20:00 7.13 115.41 43.78 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ยางตลาด ต. ดอนสมบูรณ์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 2018-09-24 20:20:00 5.13 120.73 61.14 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองยโสธร ต. เดิด อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 2018-09-24 19:40:00 6.04 126.04 75.50 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองขอนแก่น ต. หนองตูม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2018-09-24 20:10:00 4.48 126.33 42.16 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำมูล
 เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองยาง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 2018-09-05 23:50:00 3.78 164.44 50.81 6.6 0.2 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 19
 ชุมพวง ต. ท่าลาด อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2018-09-24 20:00:00 - - - 0 0.4 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 พิมาย ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 2018-09-24 20:00:00 6.14 153.32 71.23 0 0.4 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ราษีไศล ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 2018-09-24 20:00:00 3.49 113.06 31.10 1.6 0.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วารินชำราบ ต. คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 2018-09-24 20:00:00 8.89 111.62 67.23 6.8 7.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คูเมือง ต. ปะเคียบ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 2018-09-24 20:10:00 4.24 106.59 73.41 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุรินทร์ ต. ตระแสง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 2018-09-24 20:10:00 3.67 131.71 50.65 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองศรีสะเกษ ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 2010-01-01 00:00:00 7.15 116.26 80.43 0.4 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3188
 พิบูลมังสาหาร ต. โพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 2018-09-24 20:10:00 4.99 111.29 62.86 5.8 18.4 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ประโคนชัย ต. ไพศาล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2018-09-24 20:00:00 5.43 148.68 83.22 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 ห้วยทับทัน ต. ห้วยทับทัน อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 2018-09-24 20:00:00 6.97 125.63 71.22 0 0.4 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 สตึก ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 2018-09-24 20:00:00 1.35 103.2 15.14 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าตูม ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 2018-09-24 20:10:00 2.55 118.18 24.46 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ป่าติ้ว ต. เชียงเพ็ง อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 2018-09-24 19:50:00 5.47 101.67 83.77 0.4 30.6 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองอุบลราชธานี ต. หัวดอน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-09-24 20:00:00 4.39 110.84 50.48 0.4 30.8 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานข้ามลำปะเทีย ต. อีสานเขต อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ 2018-09-24 20:10:00 0.96 182.661 88.15 16.8 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 อ่างเก็บน้ำคูขาด ต. ประทัดบุ อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2018-09-07 02:50:00 - 187.151 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 17
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 สะพานเดชาติวงศ์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 2018-09-24 20:00:00 4.03 20.17 42.07 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พยุหะคีรี ต. ท่าน้ำอ้อย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ 2018-09-24 20:10:00 6.60 15.69 53.67 0 7.8 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ปตร.มโนรมย์ ต. วัดโคก อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 2018-09-22 08:00:00 3.39 15.58 56.30 25.4 0 ปกติ ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล) ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-09-24 20:00:00 16.94 16.11 94.60 15.4 1 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สรรพยา ต. โพนางดำออก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 2020-01-01 18:30:00 4.91 8.32 41.86 3.4 2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์ขัดข้อง -464
 อินทร์บุรี ต. อินทร์บุรี อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 2018-09-24 20:00:00 4.81 7.25 47.52 0.4 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 พรหมบุรี ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 2018-09-06 16:10:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 18
 เมืองอ่างทอง ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 2018-09-24 19:40:00 3.89 2.52 37.35 0.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองโผงเผง ต. บางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-09-24 20:00:00 7.69 2.28 76.85 0.6 1.6 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองบางบาล ต. ไทรน้อย อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-09-24 15:50:00 4.23 2.23 61.73 0.6 12.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 พระนครศรีอยุธยา ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-09-24 20:10:00 6.02 2.09 70.75 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางปะอิน ต. ขนอนหลวง อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-09-24 20:10:00 6.17 1.96 85.84 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางไทร ต. โพแตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-09-24 19:20:00 11.48 1.3 90.61 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานนวลฉวี ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 2018-09-24 20:10:00 14.79 1.42 94.55 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานกรุงเทพ ต. ดาวคะนอง อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 2018-09-24 20:00:00 9.37 1.43 89.07 17.6 0.6 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 คลองพระยาบรรลือ ต. สามเมือง อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-09-24 20:10:00 2.55 1.5 49.94 0.4 7.6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เสนา ต. เจ้าเสด็จ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-09-24 20:00:00 5.10 2.08 74.80 12.4 0.6 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 2018-09-24 20:10:00 - 1.7 - 3.2 0.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานข้ามคลองเกรียงไกร ต. บางเคียน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2018-09-24 20:10:00 4.70 22.018 78.56 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำป่าสัก
 บางปะหัน ต. โพธิ์สามต้น อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-09-24 20:10:00 6.10 1.69 138.48 0.6 1.4 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองลพบุรี ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 2018-09-24 20:00:00 3.62 3.75 57.27 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 หล่มสัก ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 2018-09-24 20:00:00 2.61 141.07 50.37 2.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองเพชรบูรณ์ ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 2018-09-24 20:10:00 4.62 114.57 77.70 3.2 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 หนองไผ่ ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 2018-09-24 20:10:00 5.66 93.28 95.17 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2018-09-24 20:00:00 6.88 63.82 65.92 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ชัยบาดาล ต. นิคมลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 2018-09-24 20:00:00 7.80 41.82 84.45 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 วังม่วง ต. แสลงพัน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 2018-09-24 20:10:00 3.64 13.2 31.34 3.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสระบุรี ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 2018-09-24 08:40:00 9.54 9.29 83.14 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ท่าเรือ ต. ท่าเรือ อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 2010-07-01 00:00:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 3007
 นครหลวง ต. บ่อโพง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-09-24 20:10:00 7.63 1.6 77.02 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
 สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี 2018-09-24 20:00:00 4.83 34.13 73.23 4.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุทัยธานี ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 2018-09-24 20:00:00 5.37 16.34 78.66 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานต้นน้ำ (เกาะแก้ว-ตลิ่งสูง) ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-09-24 20:10:00 14.65 116.99 -14.32 0.2 18.4 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานแม่เลย์ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ 2018-09-24 20:10:00 - 133.42 - 0 3.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานแม่วงก์ ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-09-24 20:10:00 - 107.9 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ศาลเจ้าไก่ต่อ (TSK.2) ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-09-24 20:10:00 - 68.51 - 0 0.6 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองกลาง ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-09-24 20:10:00 - 70.88 - 0 15.4 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2018-09-24 20:00:00 5.21 25.32 94.95 - 16 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 ไทรโยค ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2018-09-24 20:10:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 วังด้ง ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2018-09-24 20:10:00 - 30.703 - 2.6 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ลิ่นถิ่น ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2018-08-20 00:30:00 - 64.301 - 0 0.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 35
 บ้านแพ้ว ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 2018-09-24 20:10:00 2.57 0.54 87.36 19.2 0.4 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 พระรามสอง ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 2018-09-24 20:10:00 14.61 1.1 87.64 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 โพธาราม ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 2018-09-24 20:00:00 6.86 4.46 66.97 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านโป่ง ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 2018-09-24 20:10:00 6.97 7.21 61.67 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 2010-01-01 00:00:00 1.90 94.83 29.46 0 4.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 3188
ลุ่มน้ำท่าจีน
 ปากแม่น้ำท่าจีน ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-09-24 19:50:00 - 1.31 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานคง-ศุข ศรีสวัสดิ์ ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-09-24 20:00:00 8.54 16.12 71.36 8 0.2 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สรรคบุรี (แม่น้ำน้อย) ต. เที่ยงแท้ อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท 2018-09-24 20:00:00 5.95 13.18 78.29 18.6 0.8 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ด่านช้าง ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 2018-09-24 20:00:00 2.00 63.46 52.02 6.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สามชุก ต. สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 2018-09-24 20:00:00 4.31 6.26 82.30 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุพรรณบุรี ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 2018-09-24 20:10:00 3.54 2.14 59.96 1 5.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางตาเถร ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2018-09-24 20:10:00 4.85 1.9 81.54 0.2 0.4 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 บางเลน ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-08-02 01:10:00 2.88 0.86 65.22 0 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 53
 สามพราน ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม 2018-09-24 20:00:00 9.02 1.35 93.73 0.2 0.2 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสมุทรสาคร ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-09-24 20:00:00 9.14 1.24 94.22 0.4 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2018-09-24 20:10:00 3.07 1.56 76.29 0 0.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางปลา ต. บางปลา อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-09-24 19:40:00 3.84 1.81 67.03 0.2 0.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำในกรุงเทพและปริมณฑล
 คลองลาดพร้าว ท้ายปตร.คลอง2 ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 2018-09-24 20:00:00 2.79 0.89 62.51 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองเปรมประชากร หลักหก ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 2018-09-24 20:00:00 1.89 0.52 70.95 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผัก ต. ตลิ่งชัน อ. ตลิ่งชัน จ. กรุงเทพมหานคร 2018-09-24 19:30:00 4.68 1.58 90.52 51.8 4 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองทวีวัฒนา ท้ายปตร.ทวีวัฒนา ต. ศาลาธรรมสพน์ อ. ทวีวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 2018-09-24 19:50:00 2.56 0.72 78.60 14.4 24.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69 ต. หลักสอง อ. บางแค จ. กรุงเทพมหานคร 2018-09-04 01:10:00 2.01 0.4 66.56 0 25.6 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 20
 คลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-09-24 20:10:00 6.34 1.01 98.88 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 2018-09-24 19:30:00 4.28 1.01 87.96 9.2 1 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองแสนแสบ บางกะปิ ต. หัวหมาก อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 2018-09-24 19:50:00 5.47 0.1 87.53 74.4 13.6 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองลำปลาทิว ลาดกระบัง ต. ลาดกระบัง อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 2018-09-24 19:40:00 3.45 0.28 90.94 18 1.6 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพระองค์เจ้าฯ บางบ่อ ถ.ลาดกระบัง ต. เปร็ง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 2018-09-24 20:00:00 3.01 0.62 82.58 7.2 8.6 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองสำโรง บางเสาธง ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-09-24 19:50:00 2.55 -0.13 76.71 0.2 1.8 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือ ต. นพรัตน์ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 2018-09-24 20:10:00 3.04 2.46 66.96 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองหกวา ลำลูกกา คลอง8 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 2018-09-24 20:10:00 3.40 0.92 65.56 6.2 1 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว) ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-08-08 03:00:00 2.67 0.24 72.81 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 47
 คลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย) ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-09-24 20:10:00 - 9.34 - 31.4 13.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพระพิมล (ไทรน้อย) ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 2018-09-24 20:00:00 3.53 1.49 57.96 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองนราภิรมย์ (บางเลน) ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-09-24 20:10:00 3.07 1.48 55.32 2.4 1.8 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ ต. ลาดพร้าว อ. ลาดพร้าว จ. กรุงเทพมหานคร 2018-09-24 19:20:00 - 1.34 - 0.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองลาดพร้าว วัดบางบัว ต. อนุสาวรีย์ อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 2018-09-24 20:00:00 2.03 1.7 615.15 20.8 15 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำบางปะกง
 บางปะกง ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2018-09-24 19:30:00 13.95 1.18 96.71 20.4 21.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองฉะเชิงเทรา ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 2018-09-24 19:50:00 13.55 1.74 98.90 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 บางน้ำเปรี้ยว ต. บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-09-24 20:30:00 11.68 2.16 100.76 0.2 0.6 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พนมสารคาม ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 2018-09-24 20:00:00 5.26 4.47 74.24 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 องครักษ์ ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 2018-09-24 20:10:00 7.08 3.12 109.39 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานวังแก่ง ต. เขาเพิ่ม อ. บ้านนา จ. นครนายก 2018-09-24 20:10:00 - 15.31 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานเขานางบวช ต. ศรีนาวา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 2018-09-24 19:50:00 - 4.49 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานโยธกา ต. บางเตย อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2018-09-24 20:00:00 - 2.69 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
 กบินทร์บุรี ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-09-24 20:00:00 10.05 10.49 89.89 10.4 14.4 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองปราจีนบุรี ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-09-24 20:10:00 9.41 5.14 96.91 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 นาดี ต. สะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 2018-09-23 13:30:00 3.58 10.29 33.70 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ประจันตคาม (KGT7A) ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 2018-09-24 20:00:00 - 5.7 - 0 5.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีมหาโพธิ (KGT6) ต. บ้านทาม อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี 2018-09-24 20:00:00 - 6.78 - 0 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพระปรง ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-09-24 19:40:00 5.88 14.92 83.84 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองสระแก้ว ต. สระขวัญ อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-09-24 20:00:00 5.65 29.97 53.36 0.4 0.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพรหมโหด ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 2010-10-01 00:00:00 5.40 44.14 95.64 26.4 0.6 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2915
ลุ่มน้ำโตนเลสาป
 ตาพระยา ต. ทัพเสด็จ อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 2018-09-24 20:00:00 - 57.82 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 โป่งน้ำร้อน ต. หนองตาคง อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 2018-09-24 20:00:00 - 104.58 - 10.4 1.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 เมืองจันทบุรี ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 2018-09-24 19:30:00 2.79 0.73 51.64 1 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เขาคิชฌกูฏ ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 2018-09-24 20:10:00 1.08 11.1 16.36 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 แก่งหางแมว ต. แก่งหางแมว อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 2018-09-24 20:00:00 - 22.39 - 10.2 2.6 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 นายายอาม ต. วังใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี 2010-10-10 10:10:00 - 3.63 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2906
 เมืองแกลง ต. บ้านนา อ. แกลง จ. ระยอง 2018-09-24 20:10:00 2.03 1.87 50.04 0.2 1.4 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 หนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-09-24 20:00:00 - 11.53 - 5.8 0.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ทับมา ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 2018-09-24 20:00:00 - 8.8 - 0 0.6 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านค่าย ต. ตาขัน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-09-24 20:10:00 - 8.92 - 0.2 0 น้ำล้นตลิ่ง ลดลง ทำงานปกติ
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-09-24 20:10:00 17.04 2.41 93.31 0 1.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-09-24 20:00:00 - -0.47 - 8 2 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 วังกระแจะ ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-09-24 20:00:00 - -0.2 - 0 3.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 บางพระ ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-01-19 22:10:00 - 0.21 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 248
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 บางตะบูน ต. บางตะบูนออก อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 2018-09-24 20:10:00 6.82 1.05 77.79 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองเพชรบุรี ต. ต้นมะม่วง อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 2018-09-24 20:00:00 4.71 4.36 73.03 6.8 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 แก่งกระจาน ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 2018-09-24 20:00:00 1.76 18.9 28.53 22.8 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่ายาง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 2018-09-24 20:10:00 3.84 25.675 90.25 1.4 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
 คลองขนาน ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-08-19 22:50:00 2.99 13.949 54.21 6.8 1.4 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 36
 ปราณบุรี ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-09-24 20:00:00 1.50 0.91 20.78 0.4 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 เมืองชุมพร ต. หาดพันไกร อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 2010-10-10 10:00:00 6.07 5.32 68.34 2.8 0.8 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 2906
 หลังสวน ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 2018-09-24 19:50:00 1.17 -2.44 15.08 12 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 จะนะ ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา 2017-11-25 17:00:00 1.66 2.17 43.46 17 26 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 303
 นาทวี ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา 2017-11-26 00:30:00 - 0.97 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 302
 คลองท่าดี ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 2018-09-24 19:40:00 0.95 18.95 22.73 8.4 0.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าศาลา ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-09-24 20:00:00 1.30 0.37 31.19 2 0.4 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 นบพิตำ ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-09-24 19:40:00 1.12 14.57 11.59 0.4 15.4 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สุคิริน ต. สุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส 2018-09-24 19:40:00 - 4.91 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ศรีสาคร ต. ศรีสาคร อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส 2018-09-24 19:50:00 - - - 18.4 14.4 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 รามัน ต. ตะโล๊ะหะลอ อ. รามัน จ. ยะลา 2018-09-24 19:50:00 - 0.99 - 0.6 0.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวี 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร 2018-09-24 19:50:00 4.00 0.46 64.06 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สวี 2 ต. นาสัก อ. สวี จ. ชุมพร 2018-05-20 00:00:00 2.78 0.82 23.92 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 127
 สะพานข้ามคลองคดศอก ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2018-01-01 12:00:00 -8.26 10.044 -273.15 - - น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 266
 สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2018-09-24 20:10:00 1.98 8.463 21.55 0 1 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำตาปี
 พุนพิน 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-09-24 20:00:00 7.18 2.06 83.05 0.4 0.4 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 พุนพิน 2 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-09-19 00:50:00 7.46 2.22 77.94 16.4 3.4 น้ำมาก ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 5
 พุนพิน 3 ต. ท่าสะท้อน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-09-24 20:00:00 5.55 2.12 88.33 1.2 17 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าขนอม ต. ท่าขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-09-24 18:10:00 5.86 4.91 48.06 0.2 6.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เวียงสระ ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 2018-09-24 20:00:00 5.41 8.35 85.18 1.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 วิภาวดี ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 2018-09-24 20:00:00 2.66 23.52 21.11 0.4 0.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 ตลาดเก่าตะกั่วป่า ต. โคกเคียน อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-01-09 20:50:00 - -0.51 - 14.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 258
 เขาสก ต. พังกาญจน์ อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-01-03 18:40:00 - -0.01 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 264
 ทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2017-12-08 23:20:00 -49.18 0 -1,021.82 0.8 0.2 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 290
 เชียรใหญ่ ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2018-09-24 20:10:00 10.51 -0.95 70.20 0 5.6 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 2018-09-24 20:10:00 1.18 8.38 37.03 0.2 28 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองสตูล ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล 2018-07-11 03:50:00 2.28 15.2 102.84 39.8 3.6 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 75
 ตะกั่วป่า ต. ตำตัว อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-01-16 23:20:00 1.22 6.74 53.91 0 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 251
 เมืองพังงา ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา จ. พังงา 2000-01-01 00:00:00 1.26 3.27 12.97 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 6841
 สะพานหนำเหนือ ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2018-09-24 20:00:00 10.81 7.53 72.49 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองตรัง ต. บางรัก อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2018-09-24 20:00:00 4.70 1.69 66.50 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 คลองนางเรียม(ทะเลน้อย) ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 2018-09-24 20:10:00 - 6.76 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ป่าพะยอม ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 2018-09-24 20:00:00 0.16 44.86 0.83 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองนาท่อม ต. ร่มเมือง อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 2018-09-24 20:00:00 3.45 19.73 26.54 2.8 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 หาดใหญ่ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2018-09-24 20:10:00 6.24 2.91 52.31 5 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองหอยโข่ง ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 2018-09-24 19:50:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง
 สะเดา ต. ท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา 2018-09-24 20:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 ปากรอ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 2017-12-03 19:50:00 7.97 1.61 108.73 19.6 18.6 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 295
 บางกล่ำ ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา 2018-09-24 19:50:00 1.35 -0.56 69.30 9.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปัตตานี
 บันนังสตา ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา 2018-09-24 19:00:00 - 6.95 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองยะลา ต. ตาเซะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2018-09-24 19:20:00 10.96 12.7 90.50 1.4 3.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ