สถานะสถานีวัดระดับน้ำทุกสถานี
ชื่อสถานี วันที่ เวลา น้ำลึก
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
เทียบความจุลำน้ำ
(%)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
สถานการณ์น้ำ สถานะ สถานะการทำงาน วันที่หยุดส่งข้อมูล
ลุ่มน้ำสาละวิน
 เมืองแม่ฮ่องสอน ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 2018-11-16 01:20:00 1.15 201.41 13.97 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปาย ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 2018-11-16 01:20:00 0.54 500.15 7.80 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปิง
 สันทราย ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2018-11-16 01:30:00 3.28 315.58 30.69 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ฮอด ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 2018-11-16 01:20:00 2.10 292.8 31.16 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่อาย ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 2018-11-16 01:20:00 4.84 444.75 49.17 0 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เชียงดาว ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 2018-11-16 01:20:00 1.65 380.45 54.10 1.4 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 แม่แตง ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2018-11-16 01:30:00 1.21 330.21 16.66 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 จอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2018-11-16 01:20:00 5.73 273.51 60.78 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฝาง ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 2018-11-16 01:20:00 2.90 470.63 44.95 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่อทองแดง1 ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-11-16 01:20:00 1.38 74.8 32.70 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 บ้านตาก ต. ตากตก อ. บ้านตาก จ. ตาก 2018-11-16 01:30:00 1.69 119.88 87.56 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองตาก ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก 2018-11-16 01:30:00 6.36 99.79 75.72 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานลานดอกไม้ ต. ลานดอกไม้ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-11-16 01:30:00 1.78 82.31 43.60 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ขาณุวรลักษบุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-11-16 01:30:00 2.68 41.67 54.32 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เก้าเลี้ยว ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 2018-11-16 01:30:00 1.53 27.38 28.61 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองกำแพงเพชร (P7A) ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2018-11-16 01:20:00 1.41 72.91 19.61 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ต. เมืองเล็น อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2018-11-16 01:30:00 2.24 320.994 64.42 0.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำวัง
 อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2018-11-15 22:20:00 - 322.512 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สามเงา ต. วังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก 2018-11-16 01:30:00 2.71 134.21 26.16 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 2018-11-16 01:30:00 1.62 147.17 16.42 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 เถิน ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 2018-10-31 13:20:00 1.34 172.76 18.43 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 16
 เกาะคา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 2018-11-16 01:30:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองลำปาง ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2018-11-16 01:20:00 1.29 232.06 25.90 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำยม
 คลองผันน้ำยม-น่าน1 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2018-11-12 19:50:00 6.30 59.73 78.03 0.2 0.4 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 4
 คลองผันน้ำยม-น่าน2 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 2018-11-16 01:20:00 4.03 41.52 67.62 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ท่อทองแดง2 ต. หนองกระดิ่ง อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 2018-11-16 01:20:00 2.42 45.57 62.21 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 ท้ายกว๊านพะเยา ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 2018-11-16 01:20:00 4.52 391.76 85.44 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปง ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-11-16 01:30:00 2.60 289.84 44.49 0.4 0.6 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เชียงม่วน ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-11-16 01:30:00 1.64 258.4 15.85 0.2 0.4 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองม่วงไข่ ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 2018-11-16 01:30:00 3.20 154.9 60.38 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2018-11-16 01:30:00 2.74 138.69 24.23 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศรีสัชนาลัย ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-11-16 01:30:00 5.50 62.5 35.99 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวรรคโลก ต. ท่าทอง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2018-11-16 01:30:00 2.88 49.23 25.50 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 กงไกรลาศ ต. กง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 2018-11-16 01:30:00 7.11 41.2 65.37 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางระกำ ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2018-11-16 01:30:00 3.31 32.91 30.54 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 2018-11-16 01:30:00 1.47 27.47 21.00 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองแพร่ ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-11-16 01:20:00 0.44 143.87 7.23 0.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 งาว ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 2018-11-16 01:20:00 1.04 269.23 55.32 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุโขทัย ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2018-11-16 01:20:00 9.63 48.45 75.99 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำน่าน
 คลองผันน้ำยม-น่าน3 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-11-16 01:20:00 4.82 48.6 53.67 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คลองผันน้ำยม-น่าน4 ต. งิ้วงาม อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2018-11-16 01:30:00 2.77 37.64 32.40 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 2018-11-16 01:30:00 1.67 198.21 33.02 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 2018-11-16 01:20:00 2.72 42.3 28.19 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าวังผา ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 2018-11-16 01:30:00 1.73 218.81 23.69 0.6 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ภูเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. น่าน 2018-11-16 01:30:00 1.02 197.93 10.84 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองน่าน ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง จ. น่าน 2018-11-16 01:30:00 3.10 190.71 40.75 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 พิชัย ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2018-11-15 18:40:00 6.06 48.91 72.61 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แม่น้ำเข็ก (ว้งทอง) ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-09-28 11:20:00 1.54 136.5 92.55 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 49
 บางกระทุ่ม ต. โคกสลุด อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2018-11-16 01:30:00 2.44 32.8 25.20 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตะพานหิน ต. งิ้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 2017-09-30 05:00:00 10.38 32.77 86.84 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 412
 ชุมแสง ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2018-11-16 01:30:00 4.14 20.35 34.24 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เวียงสา ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน 2018-11-16 01:30:00 0.93 179.18 16.97 0 1.4 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 น้ำปาด ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 2018-11-16 01:20:00 1.86 154.6 33.17 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองอุตรดิตถ์ ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 2018-11-16 01:20:00 3.88 53.16 47.42 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองพิษณุโลก ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2018-11-16 01:20:00 4.29 37.91 37.54 0.6 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2018-11-16 01:20:00 2.22 42.17 23.82 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตรอน ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ 2018-11-16 01:20:00 5.15 50.13 71.73 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโขง
 เมืองเชียงราย ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2018-11-16 01:20:00 2.48 402.33 56.96 0 29.4 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เทิง ต. เวียง อ. เทิง จ. เชียงราย 2018-11-16 01:30:00 2.88 360.97 36.36 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 2018-11-15 01:50:00 4.67 410.27 78.78 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 2018-11-16 01:20:00 1.76 451.94 34.20 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เชียงแสน ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2018-11-15 01:00:00 8.08 360.37 76.23 0 0.2 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 วังสะพุง ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 2018-10-30 10:10:00 2.70 239.89 37.91 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 17
 เมืองเลย ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมืองเลย จ. เลย 2018-11-14 05:40:00 1.41 230.54 18.20 0.2 25.8 น้ำน้อย ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สุวรรณคูหา ต. นาสี อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 2018-11-16 01:30:00 2.23 197.91 86.94 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุดรธานี ต. หมูม่น อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 2018-11-16 01:30:00 0.53 166.4 10.26 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านดุง ต. นาคำ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี 2018-11-14 09:40:00 7.25 158.36 71.11 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 อากาศอำนวย ต. โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2018-11-16 01:30:00 4.25 129 36.84 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านม่วง ต. ห้วยหลัว อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 2018-10-18 15:50:00 4.75 150.61 54.98 0 1.2 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 29
 ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม 2018-11-16 01:30:00 6.12 135.71 37.91 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สว่างแดนดิน ต. โพนสูง อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 2018-11-16 01:30:00 4.43 154.53 68.24 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชี
 บ้านเขว้า ต. ภูแลนคา อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 2018-11-01 09:30:00 2.34 201.86 25.99 0 0 น้ำน้อย ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 15
 หนองบัวระเหว ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 2018-11-16 01:30:00 4.68 190.36 37.99 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองชัยภูมิ ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2018-11-16 01:30:00 2.83 179.57 40.26 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 แก้งสนามนาง ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา 2018-11-14 03:40:00 4.65 168.09 37.98 0 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ชนบท ต. ชนบท อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 2018-11-16 01:30:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 สะพานท่าพระ ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2018-11-12 10:50:00 4.45 148.26 47.33 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 4
 โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 2018-11-16 01:30:00 4.43 138.07 30.80 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 จังหาร ต. แสนชาติ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 2018-11-16 01:30:00 7.52 130.8 60.12 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เสลภูมิ ต. ขวัญเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 2018-11-16 01:30:00 5.20 122.03 41.77 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 มหาชนะชัย ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร 2018-11-16 01:30:00 6.71 116.37 54.49 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เขื่องใน ต. เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-11-16 01:30:00 5.53 110.76 49.78 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองมหาสารคาม ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 2018-11-16 01:30:00 4.64 112.92 28.49 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 ยางตลาด ต. ดอนสมบูรณ์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 2018-11-16 01:30:00 2.63 118.23 31.35 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองยโสธร ต. เดิด อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 2018-11-16 01:30:00 3.41 123.41 42.63 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองขอนแก่น ต. หนองตูม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2018-11-16 01:30:00 1.75 123.6 16.47 2.4 0.8 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำมูล
 เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองยาง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 2018-11-16 01:30:00 4.07 164.73 54.71 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ชุมพวง ต. ท่าลาด อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2018-11-16 01:30:00 5.16 145.69 87.64 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 พิมาย ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 2018-11-16 01:30:00 6.29 153.47 72.97 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 ราษีไศล ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 2018-11-16 01:30:00 3.26 112.83 29.05 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 วารินชำราบ ต. คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 2018-11-16 01:30:00 6.29 109.02 47.57 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 คูเมือง ต. ปะเคียบ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 2018-11-16 01:30:00 4.36 106.71 75.48 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุรินทร์ ต. ตระแสง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 2018-11-16 01:30:00 1.13 129.17 15.59 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองศรีสะเกษ ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 2018-11-16 01:30:00 6.26 115.37 70.42 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 พิบูลมังสาหาร ต. โพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 2018-11-16 01:30:00 3.62 109.92 45.60 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ประโคนชัย ต. ไพศาล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2018-11-16 01:30:00 4.37 147.62 66.97 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ห้วยทับทัน ต. ห้วยทับทัน อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 2018-11-16 01:30:00 4.52 123.18 46.18 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สตึก ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 2018-11-16 01:20:00 2.33 104.18 26.14 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ท่าตูม ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 2018-11-16 01:30:00 2.52 118.15 24.17 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ป่าติ้ว ต. เชียงเพ็ง อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 2018-11-16 01:20:00 4.98 101.18 76.26 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุบลราชธานี ต. หัวดอน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2018-11-16 01:20:00 2.71 109.16 31.16 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานข้ามลำปะเทีย ต. อีสานเขต อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ 2018-11-16 01:30:00 0.85 182.551 78.05 0.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 อ่างเก็บน้ำคูขาด ต. ประทัดบุ อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2018-11-16 01:30:00 - 187.401 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 สะพานเดชาติวงศ์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 2018-11-16 01:30:00 2.61 18.75 27.24 0 0.2 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 พยุหะคีรี ต. ท่าน้ำอ้อย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ 2018-11-16 01:30:00 5.40 14.49 43.91 6.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปตร.มโนรมย์ ต. วัดโคก อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 2018-11-16 01:20:00 3.29 15.48 54.64 4.6 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล) ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-11-16 01:20:00 16.09 15.26 89.85 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สรรพยา ต. โพนางดำออก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 2018-11-16 01:30:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 อินทร์บุรี ต. อินทร์บุรี อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 2018-11-16 01:30:00 1.73 4.17 17.09 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 พรหมบุรี ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 2018-11-16 01:30:00 - - - 8.6 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เมืองอ่างทอง ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 2018-11-16 01:30:00 2.38 1.01 22.85 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 คลองโผงเผง ต. บางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-02 03:40:00 6.87 1.46 68.65 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 14
 คลองบางบาล ต. ไทรน้อย อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-16 01:20:00 3.28 1.28 47.87 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 พระนครศรีอยุธยา ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-16 01:30:00 5.25 1.32 61.70 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 บางปะอิน ต. ขนอนหลวง อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-16 01:30:00 5.59 1.38 77.77 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 บางไทร ต. โพแตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-16 01:30:00 11.02 0.84 86.98 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานนวลฉวี ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 2018-11-16 01:20:00 14.14 0.77 90.39 1.6 2.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานกรุงเทพ ต. ดาวคะนอง อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 2018-11-16 01:30:00 8.18 0.24 77.76 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 คลองพระยาบรรลือ ต. สามเมือง อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-16 01:20:00 2.95 1.9 57.78 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เสนา ต. เจ้าเสด็จ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-16 01:20:00 5.30 2.28 77.74 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 2018-11-16 01:30:00 - 0.19 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานข้ามคลองเกรียงไกร ต. บางเคียน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2018-11-16 01:30:00 4.09 21.408 68.36 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำป่าสัก
 บางปะหัน ต. โพธิ์สามต้น อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-16 01:30:00 5.64 1.23 128.04 0.8 0.4 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองลพบุรี ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 2018-11-16 01:30:00 4.56 4.69 72.14 21.2 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 หล่มสัก ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 2018-11-16 01:20:00 1.83 140.29 35.31 6.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองเพชรบูรณ์ ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 2018-11-16 01:30:00 3.74 113.69 62.90 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองไผ่ ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 2018-11-16 01:30:00 4.83 92.45 81.22 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2018-11-16 01:20:00 5.20 62.14 49.82 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ชัยบาดาล ต. นิคมลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 2018-11-16 01:30:00 7.86 41.88 85.10 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 วังม่วง ต. แสลงพัน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 2018-11-16 01:30:00 2.64 12.2 22.73 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสระบุรี ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 2018-11-16 01:10:00 7.60 7.35 66.24 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าเรือ ต. ท่าเรือ อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-16 01:20:00 5.19 1.02 47.66 0.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 นครหลวง ต. บ่อโพง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2018-11-16 01:30:00 7.40 1.37 74.69 0.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
 สว่างอารมณ์ ต. สว่างอารมณ์ อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี 2018-11-16 01:20:00 5.33 34.63 80.81 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองอุทัยธานี ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 2018-11-16 01:20:00 4.49 15.46 65.77 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานต้นน้ำ (เกาะแก้ว-ตลิ่งสูง) ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-11-16 01:30:00 15.01 117.35 -14.67 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานแม่เลย์ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ 2018-11-16 01:30:00 - 133.39 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานแม่วงก์ ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2018-11-16 01:30:00 - 108.33 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ศาลเจ้าไก่ต่อ (TSK.2) ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-11-16 01:20:00 - 68.71 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองกลาง ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2018-11-16 01:30:00 - 70.81 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2018-10-10 07:00:00 3.69 23.8 67.25 - 9 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 37
 ไทรโยค ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2018-11-16 01:20:00 - - - 1.2 3.6 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 วังด้ง ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2018-11-16 01:30:00 - 30.573 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ลิ่นถิ่น ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2018-11-16 01:30:00 - 61.991 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บ้านแพ้ว ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 2018-11-16 01:20:00 2.51 0.48 85.32 10.2 9.6 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 พระรามสอง ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 2018-11-16 01:20:00 13.11 -0.4 78.64 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 โพธาราม ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 2018-11-16 01:20:00 4.36 1.96 42.56 29.6 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 บ้านโป่ง ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 2018-11-16 01:20:00 2.46 2.7 21.76 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 2018-11-16 01:30:00 1.43 94.36 22.17 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำท่าจีน
 ปากแม่น้ำท่าจีน ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-11-16 01:20:00 - -0.22 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานคง-ศุข ศรีสวัสดิ์ ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2018-11-16 01:20:00 7.71 15.29 64.43 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สรรคบุรี (แม่น้ำน้อย) ต. เที่ยงแท้ อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท 2018-11-16 01:20:00 4.01 11.24 52.76 3 2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ด่านช้าง ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 2018-10-13 14:30:00 2.05 63.51 53.32 0 0 ปกติ ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 34
 สามชุก ต. สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 2018-11-16 01:30:00 3.97 5.92 75.81 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสุพรรณบุรี ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 2018-11-16 01:30:00 2.97 1.57 50.30 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 บางตาเถร ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2018-11-16 01:20:00 4.59 1.64 77.17 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางเลน ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-11-15 06:20:00 3.75 1.73 84.92 0 0 น้ำมาก ลดลง ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สามพราน ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม 2018-11-16 01:30:00 9.02 1.35 93.73 4.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองสมุทรสาคร ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-11-16 01:30:00 7.95 0.05 81.95 29.6 19.4 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2018-11-16 01:20:00 2.86 1.35 71.07 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางปลา ต. บางปลา อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-11-16 01:20:00 3.74 1.71 65.28 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำในกรุงเทพและปริมณฑล
 คลองลาดพร้าว ท้ายปตร.คลอง2 ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 2018-11-16 01:30:00 2.51 0.61 56.24 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองเปรมประชากร หลักหก ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 2018-11-16 01:30:00 1.96 0.59 73.57 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผัก ต. ตลิ่งชัน อ. ตลิ่งชัน จ. กรุงเทพมหานคร 2018-11-16 01:30:00 4.08 0.98 78.92 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 คลองทวีวัฒนา ท้ายปตร.ทวีวัฒนา ต. ศาลาธรรมสพน์ อ. ทวีวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 2018-11-16 01:30:00 2.82 0.98 86.58 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69 ต. หลักสอง อ. บางแค จ. กรุงเทพมหานคร 2018-11-16 01:30:00 2.21 0.6 73.18 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2018-11-16 01:30:00 5.72 0.39 89.21 2.8 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 2018-11-16 01:30:00 4.14 0.87 85.08 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 คลองแสนแสบ บางกะปิ ต. หัวหมาก อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 2018-11-16 01:20:00 5.71 0.34 91.37 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองลำปลาทิว ลาดกระบัง ต. ลาดกระบัง อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 2018-11-16 01:30:00 3.24 0.07 85.40 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพระองค์เจ้าฯ บางบ่อ ถ.ลาดกระบัง ต. เปร็ง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 2018-10-31 13:40:00 3.09 0.7 84.77 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 16
 คลองสำโรง บางเสาธง ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-11-16 01:30:00 2.85 0.17 85.74 2.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือ ต. นพรัตน์ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 2018-11-16 01:30:00 2.75 2.17 60.57 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองหกวา ลำลูกกา คลอง8 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 2018-11-16 01:20:00 2.50 0.02 48.21 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว) ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-11-16 01:20:00 2.05 -0.38 55.90 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย) ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2018-11-16 01:20:00 - 9.13 - 0.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพระพิมล (ไทรน้อย) ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 2018-11-16 01:20:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 คลองนราภิรมย์ (บางเลน) ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน จ. นครปฐม 2018-11-16 01:20:00 2.99 1.4 53.87 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ ต. ลาดพร้าว อ. ลาดพร้าว จ. กรุงเทพมหานคร 2018-10-05 18:10:00 - 1.36 - 25.4 1.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 42
 คลองลาดพร้าว วัดบางบัว ต. อนุสาวรีย์ อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 2018-11-16 01:20:00 1.67 1.34 506.06 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำบางปะกง
 บางปะกง ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2018-11-16 01:20:00 12.51 -0.26 86.73 24.8 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองฉะเชิงเทรา ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 2018-11-16 01:20:00 12.19 0.38 88.97 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 บางน้ำเปรี้ยว ต. บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2018-11-16 01:20:00 10.51 0.99 90.67 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 พนมสารคาม ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 2018-11-16 01:30:00 2.81 2.02 39.66 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 องครักษ์ ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 2018-11-16 01:30:00 5.29 1.33 81.74 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานวังแก่ง ต. เขาเพิ่ม อ. บ้านนา จ. นครนายก 2018-11-16 01:30:00 - 14.6 - 35 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานเขานางบวช ต. ศรีนาวา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 2018-11-16 01:30:00 - 3.87 - 0.6 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 สะพานโยธกา ต. บางเตย อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2018-11-16 01:30:00 - 1.14 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
 กบินทร์บุรี ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-11-16 01:30:00 3.57 4.01 31.93 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองปราจีนบุรี ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 2018-11-16 01:30:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 นาดี ต. สะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 2018-11-16 01:20:00 1.78 8.49 16.76 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ประจันตคาม (KGT7A) ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 2018-11-16 01:20:00 - 1.69 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 ศรีมหาโพธิ (KGT6) ต. บ้านทาม อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี 2018-11-16 01:20:00 - 1.75 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพระปรง ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-11-16 01:20:00 0.77 9.81 10.98 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสระแก้ว ต. สระขวัญ อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2018-11-16 01:20:00 5.38 29.7 50.81 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองพรหมโหด ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 2018-11-16 01:30:00 2.05 40.79 36.31 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโตนเลสาป
 ตาพระยา ต. ทัพเสด็จ อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 2018-11-16 01:20:00 - 57.73 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 โป่งน้ำร้อน ต. หนองตาคง อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 2018-11-16 01:20:00 - 104.13 - 0.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 เมืองจันทบุรี ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 2018-11-16 01:20:00 2.08 0.02 38.50 39 0.2 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เขาคิชฌกูฏ ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 2018-11-16 01:30:00 2.08 12.1 31.52 0 0.6 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 แก่งหางแมว ต. แก่งหางแมว อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 2018-11-16 01:20:00 - 23.43 - 0.8 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 นายายอาม ต. วังใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี 2018-11-16 01:20:00 - 2.75 - 6.2 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองแกลง ต. บ้านนา อ. แกลง จ. ระยอง 2018-11-16 01:20:00 2.06 1.9 50.78 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-11-16 01:20:00 - 11.4 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 ทับมา ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 2018-11-16 01:20:00 - 8.79 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 บ้านค่าย ต. ตาขัน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2018-11-16 01:30:00 - 0.97 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองตราด ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-11-16 01:20:00 16.44 1.81 90.03 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-11-16 01:20:00 - -1.15 - 26.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 วังกระแจะ ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-11-16 01:20:00 - -0.71 - 0.8 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 บางพระ ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2018-11-16 01:20:00 - -0.65 - 1.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 บางตะบูน ต. บางตะบูนออก อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 2018-11-16 01:20:00 5.36 -0.41 61.14 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองเพชรบุรี ต. ต้นมะม่วง อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 2018-11-16 01:30:00 3.31 2.96 51.33 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 แก่งกระจาน ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 2018-11-16 01:30:00 2.06 19.2 33.40 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่ายาง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 2018-11-16 01:30:00 2.35 24.185 55.23 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
 คลองขนาน ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-11-16 01:30:00 2.94 13.899 53.30 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปราณบุรี ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2018-11-16 01:20:00 1.88 1.29 26.04 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 เมืองชุมพร ต. หาดพันไกร อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 2018-11-16 01:30:00 4.02 3.27 45.26 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 หลังสวน ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 2018-11-16 01:20:00 1.26 -2.35 16.24 3.6 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
 จะนะ ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา 2018-11-16 01:20:00 1.17 1.68 30.63 - - ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 นาทวี ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา 2018-11-16 01:30:00 - 0.56 - - - รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองท่าดี ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 2018-11-16 01:30:00 1.10 19.1 26.32 7.4 16.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 ท่าศาลา ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-11-16 01:30:00 1.42 0.49 34.07 6.2 10.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 นบพิตำ ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2018-11-16 01:30:00 1.64 15.09 16.98 0.2 7.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สุคิริน ต. สุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส 2018-11-16 01:30:00 - 5.82 - 1.4 18.6 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 ศรีสาคร ต. ศรีสาคร อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส 2018-11-16 01:30:00 2.61 25.1 20.81 15.6 18.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 รามัน ต. ตะโล๊ะหะลอ อ. รามัน จ. ยะลา 2018-11-01 15:20:00 - 1.57 - 0.4 3.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 15
 สวี 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร 2018-11-16 01:30:00 3.92 0.38 62.78 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สวี 2 ต. นาสัก อ. สวี จ. ชุมพร 2018-11-16 01:30:00 2.64 0.68 22.72 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 สะพานข้ามคลองคดศอก ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2018-11-15 16:30:00 -1.07 17.234 -35.38 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2018-11-16 01:30:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
ลุ่มน้ำตาปี
 พุนพิน 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-11-16 01:30:00 7.03 1.91 81.32 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 พุนพิน 2 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-11-16 01:30:00 6.10 0.86 63.73 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
 พุนพิน 3 ต. ท่าสะท้อน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2018-11-16 01:30:00 5.63 2.2 89.61 0.6 1.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 ท่าขนอม ต. ท่าขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-11-16 01:30:00 - - - 0.2 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
 เวียงสระ ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 2018-11-16 01:30:00 4.11 7.05 64.71 0 2.6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 พระแสง ต. ไทรขึง อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี 2018-11-16 01:30:00 3.96 8.808 62.18 1.2 1 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 วิภาวดี ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 2018-11-16 01:30:00 2.40 23.26 19.04 0.2 0.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 ตลาดเก่าตะกั่วป่า ต. โคกเคียน อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-11-16 01:30:00 - -0.41 - 12.8 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
 เขาสก ต. พังกาญจน์ อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2018-11-15 23:40:00 - 1.27 - 0 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ระบบสื่อสารขัดข้อง
 ทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2018-11-16 01:20:00 1.60 50.78 33.24 - - ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เชียรใหญ่ ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2018-11-16 01:20:00 10.99 -0.47 73.41 14.2 18.4 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 เมืองระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 2018-11-16 01:30:00 0.81 8.01 25.42 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองสตูล ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล 2018-11-16 01:20:00 1.16 14.08 52.32 0 2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ตะกั่วป่า ต. ตำตัว อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2018-11-16 01:00:00 1.23 6.75 54.35 20.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองพังงา ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา จ. พังงา 2018-11-16 01:30:00 1.18 3.19 12.15 21 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะพานหนำเหนือ ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2018-11-16 01:20:00 11.10 7.82 74.43 1.6 3 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
 เมืองตรัง ต. บางรัก อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2018-11-16 01:20:00 4.03 1.02 57.02 0.2 5 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 คลองนางเรียม(ทะเลน้อย) ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 2018-11-16 01:30:00 - 7.32 - 19.2 29.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
 ป่าพะยอม ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 2018-11-16 01:30:00 0.32 45.02 1.66 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 คลองนาท่อม ต. ร่มเมือง อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 2018-11-16 01:30:00 3.77 20.05 29.00 3.2 15.4 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
 หาดใหญ่ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2018-11-16 01:30:00 6.19 2.86 51.89 1.6 6.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 คลองหอยโข่ง ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 2018-11-16 01:30:00 4.66 3.06 48.26 0 1.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 สะเดา ต. ท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา 2018-11-16 01:30:00 4.62 13.01 51.88 1.4 8.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
 ปากรอ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 2018-11-16 01:20:00 7.02 0.66 95.77 0.6 16.6 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
 บางกล่ำ ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา 2018-11-16 01:30:00 2.13 0.22 72.25 1 3 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปัตตานี
 บันนังสตา ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา 2018-11-16 01:30:00 - 8.31 - 0.6 1.4 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
 เมืองยะลา ต. ตาเซะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2018-11-16 01:30:00 10.97 12.71 90.59 5 0.6 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ